Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE ECONOMIA 2012/01 FASC

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA DE ECONOMIA 2012/01 FASC

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by DireitoFasc

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: DireitoFasc on Mar 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
Ntu~k ad N`ïbn`f~ Otuía`nf~
Ntu~k? A`ud`qk „ 6
f
"hf~dA`~n`zl`bf? Dnkbkm`f d Bdcþn`k~Zukhd~~ku?U`nfuak D~zíbaklf, M"^n" - AktqkufbakDmf`l?u`nfuakzukhd~~kuJgkqmf`l"nkmNfucf gkuæu`f ~dmfbfl? :>gkuf~+ftlfNfucf gkuæu`f ~dmd~qufl? 8:gkuf~+ftlf - zduíkak? mfqtq`bkFbk+~dmd~qud? 5:65+6¿ ~dmd~qud
 
ZLFBK AD FZUDBA@_FCDM@" DMDBQF
Zukzkun`kbfu fk~ fltbk~ nkbnd`qk~ d zu`bníz`k~ eæ~`nk~ ad Dnkbkm`f d k htbn`kbfmdbqk akmdunfak9 f Dnkbkm`f zuà-mdunfak9 k ~tuc`mdbqk af ~kn`dafad ad mdunfak9 f udxkltãîk`bat~qu`fl9 k `mzfnqk af qdnbklkc`f `bat~qu`fl9 f Dnkbkm`f d ~tf~ `bqdu-udlfãôd~ nkm ktquf~N`ïbn`f~ ^kn`f`~ 'Dnkbkm`f w A`ud`qk)9 f mtafbãf bf d~qutqtuf ak mdunfak9 `bqukatãîk fm`nukdnkbkm`f9 admfbaf, khduqf d dvt`líeu`k ad mdunfak9 zukatãîk, nt~qk~ d d~qutqtuf~ admdunfak9 f dmzud~f mtlq`bfn`kbfl9 k mtbak ~tead~dbxklx`ak9 k d~qtak af fq`x`afad dnkbñm`nfbfn`kbfl9 dnkbkm`f `bqdubfn`kbfl9 f qufodqþu`f af ~kn`dafad dnkbñm`nf9 k zukeldmf à knfz`qfl`~mk;
@@" KEODQ@XK^
Cduf`~
Zukzkun`kbfu fk fltbk ak Ntu~k ad A`ud`qk, bkãôd~ eæ~`nf~ ad Dnkbkm`f, zukntufbak,~dmzud vtd zk~~íxdl, t~fu k~ nkbnd`qk~ qufb~m`q`ak~ zfuf f `bqduzudqfãîk ad vtd~qôd~ fqtf`~ dad~qfnfu f~ `bqduhfnd~ ad~qf n`ïbn`f f~ admf`~ n`ïbn`f~, edm nkmk nkbqu`et`u zfuf kad~dbxklx`mdbqk af~ ~dct`bqd~ nkmzdqïbn`f~ d gfe`l`afad~ udvtdu`af~ ak~ efngfuà`~ dm A`ud`qk?
^db~k nuíq`nk d nkbqdwqtfl
X`~îk gklí~q`nf d d~qufqàc`nf
Ud~zkb~fe`l`afad ~kn`fl d àq`nf zukh`~~`kbfl
@bqduadzdbaïbn`f zd~~kfl
Nkmtb`nfãîk d dwzud~~îk zd~~kfl
Nud~n`mdbqk zd~~kfl
Nkbxdbndu d `bhltdbn`fu zd~~kf~" 
D~zdníh`nk~
 F a`~n`zl`bf ad Dnkbkm`f `b~dud-~d bf hkumfãîk ak efngfudl dm A`ud`qk nkmk `mzkuqfbqdhduufmdbqf zfuf k dbqdba`mdbqk, f nkmzuddb~îk d f fbæl`~d nuíq`nf af dxkltãîk ak nfz`qfl`~mk,dbvtfbqk mkak ad zukatãîk zku dwndlïbn`f ad tmf Dnkbkm`f a`udn`kbfaf fk Mdunfak" Fa`~n`zl`bf x`~f zk~~`e`l`qfu fk htqtuk fam`b`~qufaku f fzuddb~îk ak~ a`xdu~k~ nkbnd`qk~ vtdnfufnqdu`fm f kucfb`fãîk af fq`x`afad dnkbñm`nf, ad~ad f bfqtudf fqà f mke`l`fãîk ak~hfqkud~ ad zukatãîk, x`qf`~ zfuf f cdufãîk ad edb~ d ~dux`ãk~, zf~~fbak zdlk htbn`kbfmdbqk ak
 
~`~qdmf dnkbñm`nk d zdlf fbæl`~d af~ a`xdu~f~ d~qutqtuf~ ad mdunfak, kbad ~d `b~dudm f~kucfb`fãôd~"Qufb~m`q`u fk fltbk ad hkumf fnd~~íxdl, nkbnd`qk~ dnkbñm`nk~ ad hkumf nkuudbqd,zk~~`e`l`qfbak-k f~~`m`lfu tm xknfetlæu`k dnkbñm`nk eæ~`nk, zdum`q`bak-lgd nkba`ãôd~ zfuf fnkmzuddb~îk ad qdwqk~ dnkbñm`nk~" D~q`mtlfu dm nlf~~d adefqd~ ~keud f udfl`afad dnkbñm`nfeuf~`ld`uf d mtba`fl, fqufxà~ ad ~dm`bæu`k~ ~keud qdmf~ fqtf`~ d af a`~nt~~îk ~keud k vtd d~qæknkuudbak bk zfí~ d bk tb`xdu~k, edm nkmk ad~dbxklxdu f nfzfn`afad fbflíq`nf d k ~db~k nuíq`nkak fnfaïm`nk"
@@@"NKBQDßAK ZUKCUFMÆQ@NK
TB@AFAD @
6 - F bfqtudzf ak ukeldmf dnkbñm`nk
- Udntu~k~ d~nf~~k~- Bdnd~~`afad~ `l`m`qfaf~- Edb~- Hltwk~ htbafmdbqf`~- Vtd~qôd~ ndbquf`~ af dnkbkm`f
-
^`~qdmf~ dnkbñm`nk~
-
5 - F ~kn`dafad ad mdunfak
- F~ mtafbãf~- F nkbh`ctufãîk ak~ hfqkud~ ad zukatãîk qufeflgk, qduuf d nfz`qfl
-
 F~ndb~îk ak “mkq`xk ad ltnuk”, “h`lk~kh`f” ak nkmàun`k d k mdnfb`~mk ad mdunfak
TB@AFAD @@
> - F khduqf, f admfbaf d k mdunfak
- K dvt`líeu`k ad mdunfak- K dwndadbqd ak nkb~tm`aku - K dwndadbqd ak zukatqku - F dh`n`ïbn`f ad mdunfak
1 - Ad~fh`k~ af ~kn`dafad ad mdunfak
- F clkefl`fãîk nkmk hdbñmdbk mtlq`a`mdb~`kbfl d k nfz`qfl`~mk nkmk ~`~qdmf"
-
K nfz`qfl`~mk d f dnkbkm`f ad mdunfak
-
D~qutqtuf~ ad mdunfak 'nkbnkuuïbn`f zduhd`qf9 mkbkzþl`k9 kl`ckzþl`k d nfuqdl)
@X" MDQKAKLKC@F AD FZUDBA@_FCDM
^duæ tq`l`faf f mdqkaklkc`f ad ftlf~ dwzk~`q`xf~ d adefqd~ ~keud k~ qþz`nk~ ak zukcufmf,x`~fbak f fbæl`~d ak~ zu`bn`zf`~ f~zdnqk~ qdþu`nk~, nkmk, qfmeàm, f tq`l`fãîk ad udntu~k~a`aæq`nk~ xklqfak~ zfuf adefqd~, dm qkubk ad qdmf~ udlfn`kbfak~ ê udfl`afad af ~kn`dafadfeufbcdbqd"^duîk, f`baf, fzl`nfak~ dwdunín`k~ `ba`x`atf`~ d+kt cutzf`~, zku md`k af tq`l`fãîk adqànb`nf~ ad a`båm`nf ad cutzk d fzud~dbqfãîk ad qufeflgk~ dm dvt`zd '~dm`bæu`k~), ~dct`ak~ adadefqd ~ke f nkkuadbfãîk ak zukhd~~ku" Ld`qtuf ad qdwqk~ d fuq`ck~, ~dct`ak~ ad a`~nt~~îk dm~flf ad ftlf"
X" FXFL@FÃÎK
Mdqkaklkc`f af nkmk~`ãîk af~ bkqf~ BZ6 d BZ5
 F bkqf BZ6 ~duæ nkmzk~qf zku tmf zukxf nkm zd~k 0, fq`x`afad dm atzlf kt `ba`x`atfl'dwdunín`k), nkm nkb~tlqf, nkm zd~k 6"
 
 F bkqf BZ5 ~duæ nkmzk~qf zku tmf zukxf nkm zd~k 0 d dwdunín`k~ d zfuq`n`zfãîk nkmzd~k 6"F zukxf d~nu`qf fxfl`fuæ f nfzfn`afad ak d~qtafbqd ad~dbxklxdu ~dt zdb~fmdbqk ad hkumfnkkuadbfaf, lþc`nf d nkb~`~qdbqd, admkb~qufbak qdu f~~`m`lfak k nkbqdÿak m`b`~qufak bfa`~n`zl`bf" F udfl`fãîk ad fxfl`fãîk 'ZUKXF) dm ~dctbaf ngfmfaf adxd~du qufqfafa`udqfmdbqd nkm f ~dnudqfu`f ak Ntu~k, nkbhkumd zufk~ udc`mdbqf`~ af @b~q`qt`ãîk" Nu`qàu`k~ zfuffxfl`fãîk af fq`x`afad dm atzlf kt `ba`x`atfl nkm nkb~tlqfaf? hltïbn`f, akmíb`k, vtfl`afad af~`bhkumfãôd~, vtfl`afad af~ fbfl`~d~, kucfb`fãîk"K~ nu`qàu`k~ ad fxfl`fãîk d zukmkãîk dbnkbqufm-~d bk Ct`f ad @bhkumfãôd~ Fnfaïm`nf~ dNfldbaæu`k D~nklfu 5:65"K~ nu`qàu`k~ ad zukmkãîk, dbxklxdbak ~`mtlqfbdfmdbqd f hudvüïbn`f d k fzukxd`qfmdbqk d~nklfu,~îk k~ ~dct`bqd~?
f)
~d f hudvüïbn`f ak fltbk hku `bhdu`ku f 34$ '~dqdbqf d n`bnk zku ndbqk), dld d~qfuæ udzukxfak bfa`~n`zl`bf9
e)
~duîk hd`qf~ fxfl`fãôd~, f~~`m a`~qu`etíaf~?
atf~
Bkqf~ ak Zukhd~~ku 'BZ)
zfuf f~ fq`x`afad~ ntuu`ntlfud~, nkm zd~k 4 'n`bnk)zfuf f
BZ6
d zd~k 4 'n`bnk) zfuf
BZ5
bf nkmzk~`ãîk af bkqf ~dmd~qufl ad nfaf a`~n`zl`bf9
tm
Dwfmd 'DW)
ad nfaf a`~n`zl`bf"
K nælntlk af màa`f ~dmd~qufl 'M^), ~duæ?
M^ = BZ6W4 BZ5W46:
@ - ^d
M^
hku `ctfl kt mf`ku vtd 3,: '~dqd), k fltbk d~qfuæ fzukxfak bf a`~n`zl`bf, bfvtdld~dmd~qud"@@ -^d
M^
hku mdbku vtd 3,: '~dqd) k fltbk ~duæ ~temdq`ak f tm Dwfmd, vtfbak lgd ~duæfqu`etíaf f bkqf
DW
"@@@ - F Màa`f H`bfl af Fxfl`fãîk ^dmd~qufl
'MH)
~duæ f màa`f fu`qmàq`nf ~`mzld~ dbqud
M^
d k
DW
?
MH =
 
5
 DW   M
)
@X - ^d f
MH
hku `ctfl kt mf`ku vtd 4,: 'n`bnk), k fltbk d~qfuæ fzukxfak bf a`~n`zl`bf"X - ^d
MH
hku mdbku vtd 4,: 'n`bnk), k fltbk d~qfuæ udzukxfak bf a`~n`zl`bf d h`nfuæ ~tod`qk fkudc`md ad adzdbaïbn`f af a`~n`zl`bf"
n)
k ad~dmzdbgk ak fltbk à fxfl`fak btmf d~nflf ad : 'duk) f 6: 'ad)
Ke~duxfãôd~ `mkuqfbqd~?
K fltbk vtd qdbgf ngdcfak fquf~fak bîk zkaduæ hfdu ~tf zukxf,nf~k flctm nkldcf oæ qdbgf ~fíak af ~flf ad ftlf"Qkaf~ fxfl`fãôd~ adxduîk ~du nkb~`adufaf~ nkmk %mf`~ tmf% kzkuqtb`afad ad fzudba`fcdm,mkq`xk zdlk vtfl ~duîk `bndbq`xfaf~ f zukxf~ kt dwdunín`k~ nkm nkb~tlqf f mfqdu`f`~ d~nu`qk~,ad~ad vtd f~ vtd~qôd~ hkumtlfaf~ ~dofm `b~q`cfakuf~ ad zd~vt`~f~" Fk udfl`fu ~tf~ zd~vt`~f~, nkm k keodq`xk ad cdufu nkbqdÿak zfuf ~dt~ qufeflgk~ ad ftlf,mdbn`kbd f hkbqd d k ftqku" Dx`qd zlfc`fu keuf~ `bqdldnqtf`~" F Ld` b¿ 0">01+08, f Ud~kltãîk NHD b¿ :1+78 d k udc`mdbqk Cdufl d~qfedldndm fhudvüïbn`f keu`cfqþu`f, dm nfaf a`~n`zl`bf, dm 34$ '~dqdbqf d n`bnk zku ndbqk) af~ ftlf~ afaf~ dadmf`~ fq`x`afad~ zukcufmfaf~"Zfuf f~ vtd~qôd~ km`~~f~ kt nkbqukxdu~f~ d vtd bîk d~qdofm zudx`~qf~ bd~qd zlfbk addb~`bk, f~ bkumf~ udc`mdbqf`~ af @b~q`qt`ãîk zudxfldnduîk"
Vtfauk ad l`m`qd ad hflqf~
Ftlf~+~dmfbfB¿ ad hflqf~ w ~dmfbf~
:6:4:56:
// :>64
:15::454

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->