Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Latihan Hbef1503 Masyarakat Dan Tamadun Auto Saved)

Latihan Hbef1503 Masyarakat Dan Tamadun Auto Saved)

Ratings:
(0)
|Views: 2,421|Likes:
Published by Firdaus Mohamad

More info:

Published by: Firdaus Mohamad on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2014

pdf

text

original

 
LATIHAN HBEF1503MASYARAKAT DAN TAMADUN.
TOPIK 1 : BUDAYA DAN MASYARAKAT
1. Jelaskan konsep berikut :(a) Budaya.Budaya itu suatu cara hidup yg dikongsi bersama ygmerangkumi nilai2, kepercayaan dan pantang larang ygdiperturunkan dalam sesebuah masyarakat drpd satugenerasi ke generasi melalui proses pembudayaan.(b) Tamadun
s
ejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segalaperlakuan, pemikiran dan kemajuan seperti sains danteknologi, kesenian, kesusasteraan dan lain-lain yangtinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukanperibadi dan komuniti yang memiliki personaliti,tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.(c ) Kepelbagaian budayaKepelbagaian budaya ialah keadaan yang majmuk dimana semua rakyat hidup dalam keadaan masyarakatyang terdiri daripada pelbagai kaum, kebudayaan,kepercayaan, agama dan sebagainya.(d) Kejutan budaya.Ketidakpastian dan kekaburan yg dialami seseorangapabila dia cuba bertindak dlm suatu budaya yg asing.2. Jelaskan 4 ciri budaya dengan member contoh yg sesuai.a) Budaya dikongsiBudaya adalah sesuatu fenomena sosial yg dikongsi olehsekumpulan ahli masyarakat. Ahli2 masyarakt yg berkongsisesuatu budaya masing2 maklum ttg maksud sesuatu objek,idea atau kelakuan dlm konteks budaya tersebut.b) Budaya dipelajariBUdaya tidak diwarisi secara genetik. Budaya dipelejarimelaui interaksi sosial antara ahli2 masyarakat.
c) Budaya “ tidak kelihatan”
 Budaya sebenarnya sudah sebati dgn jiwa kita sbg insanesosial. Kita tidk menyedari bhw budaya sentiasamempengaruhi tindak tanduk dn pemikiran kita krn ia telahmenjadi tabiat yg dilakukan secara automatik.d) Budaya mempengaruhi proses2 biologi.Sebagai insan biologi, kita semua mempunyai kehendak2biologi yg sama. Walaubagaimanapun, cara kita memenuhikehendak2 tersebut bergantung kpd adat resam budaya kitasendiri.3. Terangkan perbezaan budaya adaptif dan maladaptive.
 
Adaptif - budaya yg menyunbang kpdKelangsungan hidup manusia. Manusiamengawal dn menggunakan alam sekitarutk memastikan manusia terus kekalhidup.
 
Maladaptif 
 – 
budaya yg tdk menyumbang kpdKelangsungan hidup manusia.Budayaini boleh membawa kpd kemusnahandn kehancuran sesuatu masyarakat.4. Ada pendapat mengatakan budaya itu integrative. Jelaskandgn mmberi contoh yg releven.
 
Budaya merangkumi pelbagai aspek yg salingberkait rapat antara satu sama lain spt ekonomi,pendidikan, keluarga, agama, kerajaan,kepimpinan,teknologi, dn sebagainya.
 
Aspek2 ini saling mempengaruhi antara satu smalain. Sekiranya terdapat perubahan mana2 aspek budaya, akan mencetuskan perubahan pada aspek2yg lain.
 
Contoh : kemelesetan ekonomi akan menjejaskanbudaya2 yg lain spt keluarga, pendidikan dnteknologi.5. Pendapat ahli social antropologi mengatakan manusiaadalah insane social. Huraikan penyataan tersebut.
 
Manusia sbg insan social tidak mampu hidupbersendirian dn perlu bekerjasama dgn manusia2lain utk mncapai matlamatnya.
Topik 2 : PERKAHWINAN DAN KEKERABATAN
1.Terangkan maksud :(a) PerkahwinanPerkahwinan boleh ditakrifkan sebagai rentetan upacaraadat yang memberikan pengiktirafan rasmi kepadahubungan antara lelaki dan perempuan dewasa dalamsesebuah keluarga.(b) KekerabatanKekerabatan merujuk kepada hubungan-hubungan dalammasyarakat yang berdasarkan pertalian darah atauperkahwinan
 
(c ) Sistem patrilinealDalam sistem ini, seseorang individu itu mempunyaisusur galur kekerabatan melalui bapanya, datuk sebelahbapa, dan seterusnya melalui lelaki sahaja.(d) Sistem matrilinealDalam sistem keturunan matrilineal, seseorang itutergolong di dalam kerabat ibunya. Sistem ini terdiridaripada :(a) Seorang wanita(b) Adik-beradiknya(c) Anak-anaknya(d) Anak-anak saudara perempuannya(e) Anak-anak kepada anak-anak perempuannya2. Berikan 3 fungsi perkahwinan dlm system sesebuahmasyarakat.(a) Mengatur hubungan seksual di antara suami dan isteri.(b) Membahagikan tugas di antara suami dan isteri(division of labour).(c) Memastikan terbelanya kebajikan anak-anak.3. Huraikan 3 pertimbangan ekonomi dlm perkahwinan.(a ) Mas kahwinMas kahwin ialah bayaran yang diberikan olehkeluarga suami kepada keluarga isteri. Lazimnya,mas kahwin dibayar dalam bentuk wang tetapibudaya-budaya lain turut membayar mas kahwindengan memberikan binatang peliharaan (biri-biri,kuda, lembu) dan barangan (tikar, selimut, lembingdan barangan berharga dan berstatus).
.
(b) Bride servicemasyarakat berskala kecil yang tidak mengumpulwang dan barangan, bride service diamalkan di manapihak lelaki menawarkan perkhidmatannya kepadakeluarga perempuan.Bride service biasanya diamalkan oleh masyarakatnomad yang mencari makanan dengan berburu.(c ) Dowrydowry merupakan perpindahan barangan atau duitdaripada keluarga isteri kepada pihak keluarga suami.Dowry sentiasa dibekalkan oleh pihak isteri, tetapipenerima dowry berbeza daripada budaya ke budaya.Dowry sering dikaitkan dengan masyarakat Indiapada persepsi umum4. Bincangkan 3 kepentingan system kekerabatan dlmmembantu manusia menyesuaikan diri terhadap persekitaransosialnya.(a) Ia membataskan aktiviti seksual dan menentukansiapa boleh mengahwini siapa, mengikut prinsip sumbangmahram atau incest taboo.SEMAK KEND (b) Ia menentukan bagaimana lelaki dan wanitaseharusnya bekerjasama dan membahagikan tugas.(c) Ia menyediakan landasan untuk membesarkan anak-anak dengan baik.(d) Ia menyediakan mekanisme untuk berkongsi hartabenda dan barangbarang.(e) Ia meluaskan rangkaian sosial seseorang dan inimembolehkannya meminta bantuan dalam kesusahan.
TOPOK 3 : SISTEM PENGELUARAN
1.Jelaskan maksud berikut :(a ) EkologiEkologi merujuk kepada keseluruhan hubungan diantara sesuatu organisme dan persekitarannya. Dalamkonteks antropologi, organisme tersebut ialah manusiayang berinteraksi dengan masyarakat (persekitaransosialnya)untuk mendapatkan makanan dan keperluan-keperluannya yang lain.(b) TeknologiTeknologi merujuk kepada sesuatu cara melaksanakantugas menggunakan proses-proses teknikal, ilmupengetahuan dan peralatan.(c ) HortikulturHortikultur merupakan kegiatan menanam tumbuhanmenggunakan peralatan mudah (seperti cangkul) dankawasan tanah yang kecil. Hanya tenaga manusiadigunakan dalam hortikultur; binatang, jentera, dansistem pengairan tidak diperlukan.Teknik yang selaludigunakan dalam hortikultur ialah pertanian pindahrandah di mana hutan dibersihkan dan dibakar(d) Pastoralisme
 
Penternakan haiwan sbg sumber makanan.
 
Berpindah randah utk mencari kwsan ragut(posture)
 
Tidak bergantung sepenuhnya kpd ternakan, jugamenjalankan bercucuk tanam dn berdagang dgnkmpl lain.
 
Lembu mempunyai kepentingan dn makna social.Bkn shj sumber makanan, tetapi jg sbg maskahwin, haiwan tebusan dn korban.2. Pembahagian tugas dalm masyarakat dpt memberipengkhususan dn membantu dlm meningkatkan ekonomi.Jelaskan 3 tahap pembahagian tugas.a)Pengkhususan JantinaDalam antropologi, terdapat perbezaan yang nyata di antaratugas-tugas yang dilakukan oleh lelaki dan wanita. Lazimnya,lelaki membuat kerja-kerja di luar rumah manakala wanitamembuat kerja-kerja di dalam rumahb)Pengkhususan UmurPembahagian tugas juga dikhususkan mengikut kategoriumur. Kanak-kanak biasanya dikecualikan daripada tugas-tugas orang dewasa kerana mereka kurang kekuatan fizikaldan ilmu pengetahuan
.
 
c) Pengkhususan PerananKemajuan teknologi membolehkan ramai orang memainkanperanan yang lebih khusus dalam .masyarakat. masyarakatprimitif mengamalkan kesepaduan mekanikal di mana ahli-ahli masyarakat memainkan peranan yang sama, merasakandiri mereka setara dari segi sosial, dan mengamalkan nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan. Kemunculan masyarakatmoden menyaksikan perubahan daripada kesepaduanmekanikal kepada kesepaduan organik yang lebih berasaskanpengkhususan peranan dan saling kebergantungan3. Jelaskan perbezaan antara hortikulter dgn agrikultur.Agrikultur berbeza dengan hortikultur kerana ia amatbergantung kepada tenaga haiwan dan teknologi. Tidak seperti hortikultur, agrikultur banyak menggunakan teknologiseperti bajak yang ditarik oleh haiwan, baja,sistem pengairandan jentera moden. Teknologi canggih di sini memastikanbahawa pengusaha agrikultur mendapat hasil yang berlipatkali ganda berbanding dengan petani yang terlibat denganhortikultur.
TOPIK 4 : SISTEM KEPRCAYAAN DAN AGAMA
1 . Apakah yg anda faham ttg konsep agama.Agama melibatkan kepercayaan kepada makhluk ghaib(tuhan, roh, semangat, dewa, jin, makhluk halus). Semuaini tergabung di bawah konsep kuasa supernatural, yangboleh menimbulkan perasaan-perasaan seperti misteri,gerun, takut dan hormat, serta dipercayai bolehmembantu manusia dalam kesusahan dan dalam keadaanyang tidak menentu
.
 2. Jelaskan perbezaan elemen2 yg terdapat dlm strukturagama berikut :(a ) Kudus dn duniawi
Kudus
menggambarkan sesuatu yang luar biasa danmempunyai kuasa supernatural yang bolehmenimbulkan rasa takut dan gerun. Duniawi mewakiliperkara-perkara yang biasa dan sekular. Pembezaan diantara yang kudus dan yang duniawi berlaku secarasimbolik. Ini adalah kerana perlakuan agama banyak bergantung kepada perlambangan atausimbolisme untuk mewakili suatu kewujudan yangghaib dan mistik.(b) Ritus dn doktrin
Doktrin
merujuk kepada ajaran, falsafah dan ideologisesuatu agama. Doktrin banyak bersumberkan kitab-kitab suci seperti al-Quran, kitab Injil, kitab Taurat,Bhagavad Gita dan sebagainya.
Ritus
pula menggariskan tatacara bagaimana agama itudiberikan wadahnya dalam bentuk yang telahditentukan. Ritus merupakan ekspresi luaran yangmenzahirkan ajaran agama melalui perbuatan yangsimbolik.Jika doktrin adalah sesuatu yang kita tidak nampak,tetapi ritus dapat disaksikan dengan mata kasar.(c ) Pengantara dn pengikut
Perantara
merupakan golongan agamawan yangmenduduki hirarki yang tinggi dan istimewa dalamupacara keagamaan. Mereka ini merupakan p pakarritus yang sentiasa dirujuk oleh para pengikut keranamereka dianggap mempunyai ilmu agama danseterusnya layak mengetuai upacara keagamaan.
Pengikut
pula merupakan orang kebanyakan yangmenurut ajaran atau doktrin yang dibawa olehseseorang perantara.(d) Magis dn ajaran sesat
Magis
boleh didefinisikan sebagai usaha yangdilakukan bagi menggunakan kuasa supernatural atausemangat untuk mencapai sesuatu matlamat melaluiperlakuan yang telah ditetapkan. Magis memerlukancampurtangan
bantuan luar
untuk mencapai hasratyang diminta. Ini akan mengurangkan rasa gelisah danrasa tidak yakin sewaktu melakukan sesuatu tindakan.
Ajaran sesat
merujuk kepada mana-mana kumpulanagama yang tidak diiktiraf oleh masyarakat. Ini keranakumpulan-kumpulan ini dianggap membawa ajaranyang telah terpesong daripada akidah arus perdana.Biasanya kumpulan-kumpulan ini akanmempermudahkan atau menolak terus amalanamalanagama arus perdana.3. Jelaskan 4 fungsi agama dlm sesebuah masyarakat.(a) Mengeratkan kesepaduan sosial dalam masyarakatAgama membangkitkan semangat komuniti dalam dirisebagai ummah kepada satu kumpulan sosial yangmempunyai kepentingan bersama. Dalam ertikata lain,agama berperanan mengeratkan kesepaduan sosial diantara ahli-ahli masyarakat.(b) Menjadi alat kawalan sosialAgama sering menekankan peraturan moral yangmengawal tingkah laku manusia. Peraturan moral iniberasaskan pertentangan di antara unsur-unsur baik dan jahat.(c) Menjadi alat untuk pendidikanAgama juga memainkan peranan sebagai alat untuk pendidikan. Agama menyediakan individu untuk melalui perubahan-perubahan dalam kehidupannyamelalui ritus peralihan. Ritus peralihan dilakukanuntuk memberikan pengiktirafan kepada tahapperalihan dalam hidup manusia. Pada masa yang sama,ritus ini turut menurunkan ilmu yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan sesuatu kumpulan.(d) Menjadi sumber kosmologi sesuatu masyarakatKosmologi ialah model semesta yang menjelaskankejadian manusia dan alam. Kosmologi menjelaskansiapakah penghuni alamini dan menghuraikanbagaimana alam ini dicipta dan diatur.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Azlina Liyana added this note
minta izin copy buat bacaan sendiri..tq
Halimah Binti Merais added this note
salam...izin share ye..terima kasih
Joy Atie liked this
Merpati Blue liked this
Nur Matahari liked this
Lokman Es liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->