Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
A True American Revolutionary Patriot

A True American Revolutionary Patriot

Ratings: (0)|Views: 32 |Likes:
This is the first political poem I have written in a long time and it was done within the grips of a severe headache. I really hope people read it. It is the utter truth, what I have written here. I put EVERYONE on blast: friends and family, The U.S. Government, The Illuminati though they are not mentioned, Rich corporations, stupid people, etc, etc. Enlightening!!!!

Like Hunter S. Thompson said:
Res Ipsa Loquitur=the thing explains itself!!

ANF
westies 209
This is the first political poem I have written in a long time and it was done within the grips of a severe headache. I really hope people read it. It is the utter truth, what I have written here. I put EVERYONE on blast: friends and family, The U.S. Government, The Illuminati though they are not mentioned, Rich corporations, stupid people, etc, etc. Enlightening!!!!

Like Hunter S. Thompson said:
Res Ipsa Loquitur=the thing explains itself!!

ANF
westies 209

More info:

Published by: Andrew N. Farrens (Drew Kazinsky) on Mar 04, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

 
R~yi Jgi~ 
\hcrc dj|rkcmt ec~ rhi rpc |kdry \hcrc dj|rkcmt ec~ rhi rpc |kdry \hcrc dj|rkcmt ec~ rhi rpc |kdry \hcrc dj|rkcmt ec~ rhi rpc |kdry 
 
JJJJmb~ip MMMM- E EEj~~imt '''''-JJJJ-MMMM-Cjfajmb! DjCjfajmb! DjCjfajmb! DjCjfajmb! Dj Oymi :>Oymi :>Oymi :>Oymi :>E~ykrujai NJ^R NJ^R NJ^R NJ^R Trjrkcm Ctdj~ @~Ctdj~ @~Ctdj~ @~Ctdj~ @~
Ke rhi Pc~abRKr pkaa ni MCRRhi AjptRhi kmhi~imrCe gjri~kjaktrkd hyRhi Jgi~kdjm BTkmdi ec~iui~ kRh
djm ^iucayrkcmj~{ \
 B~ip Fjzkmtf{ 
 
~i ~i ~it tt niacp‥‥‥niacp‥‥‥niacp‥‥‥niacp‥‥‥
 
EE- '''''><::><::><::><::jmrjmrjmrjmr ^jaa{#\~critr
kt bitr~c{ib km rhi
 [ij~ ce Cy~ Ac~
 pc Rhcytjmb jmb Rpiauirhi Gj{jm \~c|hid{ nyr gc~i nidjce rhi ajmb j~i rcxkd rc cy~ hijarhnyzz pkrhkm rhi kmtjmkr{ ce rhi ujmkrjmkr{ pkaa ni rhi ~ija ~ijtcm pi fkaaijg kt dc~~y|rib c~ gj{ni kr ja~ijbhjt niim njtib cm \cpi~ jmb Pijai{ dcmrkmyi rc eiib yt ekarh
r~kcr
ti { y~tiauit pjtrh
 
 Jmb^igjkm km rhi njdf `~cymb! hkbbim km kg|imir~jnai trijarh Phkai rhi jui~j`i Jgi~kdjm oytr pjmrt rc pjrdh riaiuktkcm Jmb eydf j nijyrkeya GKAE Phkai rhi Pc~ab dcmrkmyit rc `c bcpm rhi b~jkm Jt rhi {cyrh tmc~r njrh tjart jmb ykdfa{ `c kmtjmiK `yitt K dcyab ~ie~jkm e~cg `kukm` jaa rhi najgiRc rhiti mcr tc kmmcdimr ecaft Phc! pkrhcyr mj~dcrkdt jmb trkgyajmrt! djm miui~ gjkmrjkm Phc pi~i n~ib pkrhkm try|kbkr{ jmb pjkrEc~ rhi |aijty~jnai ~ijakr{ ce `irrkm` ajkbGj{ni kr ~ijaa{ kt mcr rhik~ ejyarNidjyti rhkt pjt ixjdra{ hcp rhi{ pi~i ~jktibNyr rhi tkg|ai ejdr kt rhjr rhkt bcit mcr ix|ajkm Ph{ rhi{ ~ieyti rc iui~ jaacp dhjm`i Jmb phim dcme~cmrib pkrh rhi hc~~kb r~yrhRhi{ j~i jt ymdcyrh jt rhi ukaitr ce Jgi~kdj‛t gktni`crrim {cyrhK hjui `kuim y| cm Akei gc~i rkgit rhjm j eip Nidjyti r~{ jt K gk`hr! kmtkbi K mc acm`i~ pjmrib rc ek`hrNyr rhi \im jmb \j|i~ y~`it gi japj{t jmb ec~iui~ rc p~kriTc K `yitt rhjr kt phjr K pkaa bc ymrka rhkt mcmtimtiNi`kmt rc tcymb jmmc{km`a{ r~kriRhkt kt rhi gcbyt c|i~jmbk ce Gktri~ B~ip Fjzkmtf{ Kr thjrri~t g{ hij~r!Nyr iuim e~kimbt jmb ejgka{ ~ieyti trijbka{ rc ec~`kui giEc~ rhiti pc~bt rhjr K p~kriKr‛t nidjyti rhi{ fmcp rhjr jt rhi{ aj{ jpjfiKm rhi bj~f hcy~t ce rhi mk`hrRhcti tjgi e~kimbt jmb ejgka{ eiia rhi ~ija |jkm ce rhi r~yrh Jmb fmcp km rhik~ tid~ir hij~r rhjr K jg ~k`hrNyr km rhi n~k`hrmitt ce j |~irr{ t|~km` bj{ Rhi{ |yth rhik~ mk`hr ri~~c~t jpj{  Phkai K ~igjkm jm jtthcai rc rhig
 
Nidjyti Jmb K hj||im rc hRhi Jgi~kdjm @cui~m Pkrh j tCe rhi dcmK niakiui kr ktRc ty|Kr hjt cmaTkmdi kaai`ja Phcti ukditRhi Bi|j~rgimr ce HHjui rcrjaa{  PhkRhi~i hjt niim j ~kti k Phkai rhi Gjkm TRhi mipt nyrKt ~ijb jncyr Jm kg|iddjKm Ijhjui bcmi mcrhkm` pkrh g{ Akei ui rhi njaat rc jtf rhi kg|c~rjmr yTydh jt ph{ imr hjt nir~j{ib jmb ec~tjfim rhik~trig rhjr djm miui~ ec~`kui rhigtyggjri r{~jmm{ jmb |ajkm cab iukakthcmc~ j`jkmtr cy~ Ecymbkm` Ejrhic~r jmb jddi|r Rhi \jr~kcr Jdr`crrim pc~ti km rhi ajtr rim {ij~t { |jttib n{ jm kaai`krkgjri \~itkbimri~i tmkeekm` dcdjkmi jmb tgcfkm` `~cgiajmb Tidy~kr{ pkrh rhik~ Tjry~jrkkmekar~jrib acdja \cakdi Bi|j~rgimrtai Rhi \ic|ai ~ieyti rc ~ijdrrhi mygni~ gy~bi~t dcggkrrib n~ijg Gjtt Gibkj hjui dcmrkmyib raa {cy hjui rc bc rc aij~m hcp rc trjkrh rhi kmbynkrjnai r~yrhhi r~j`kd djti ce kmmcdimr Ctdj~ @~ r gjm gy~bi~ib ec~ mc `ccb ~ijtcr Cjfajmb‛t E~ykrujai Bktr~kdritrkcmtcpm |ic|ai~tttcm Rijgtrhi \cakditajmrmbmr

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->