Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Podstawy psychopatologii

Podstawy psychopatologii

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,890|Likes:
Published by izabela

More info:

Published by: izabela on Nov 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2012

pdf

text

original

 
KATEDRA PSYCHIATRIIAKADEMII MEDYCZNEJ IM. K. MARCINKOWSKIEGOW POZNANIU
PODSTAWY PSYCHOPATOLOGII
 MATERIA
Ł
Y DYDAKTYCZNEDLA STUDENTÓW
(do u
ż
ytku wewn
ę
trznego)OPRACOWANIE: ANDRZEJ RAJEWSKIJANUSZ RYBAKOWSKI
Pozna
ń
 
1
999
 
Podstawy psychopatologii - materia
ł
y dydaktyczne dla studentów2Andrzej Rajewski, Janusz Rybakowski
Spis tre
ś 
ci
 
1
1
.
1
1
1
1
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
Podstawy psychopatologii - materia
ł
y dydaktyczne dla studentów3Andrzej Rajewski, Janusz Rybakowski
1
 
Wst
ę
p
1.1
 
Charakterystyka przedmiotu
Psychiatria jest dziedzin
ą 
wiedzy medycznej zajmuj
ą 
c
ą 
si
ę
chorobami psychicznymi i zaburzeniami czynno
ś
ci psychicznych cz
ł
owieka. Czynno
ś
ci psychiczne s
ą 
procesami zachodz
ą 
cymi w o
ś
rodkowym uk 
ł
adzie nerwowym,maj
ą 
one na celu regulacj
ę
stosunków: jednostka - otoczenie. Ich sprawno
ść
dzia
ł
ania zale
ż
y od biologicznego stanu o
ś
rodkowego uk 
ł
adu nerwowego orazod czynników psychologicznych i spo
ł
ecznych oddzia
ł
uj
ą 
cych na jednostk 
ę
.Studenci opanowuj
ą 
wiedz
ę
o rozwoju psychicznym cz
ł
owieka i jegozaburzeniach oraz o neuro-i psychofizjologicznych mechanizmach reguluj
ą 
cychzachowanie. Zapoznaj
ą 
si
ę
z psychopatologi
ą 
ogóln
ą 
, za pomoc
ą 
którejdokonuje si
ę
opisu objawów chorobowych oraz z psychopatologi
ą 
szczegó
ł
ow
ą 
: opisem chorób i zaburze
ń
psychicznych. Zdobywaj
ą 
te
ż
wiedz
ę
na temat podstaw leczenia biologicznego, psychoterapeutycznego i rehabilitacjioraz regulacji prawnych chroni
ą 
cych zdrowie psychiczne, a tak 
ż
e wiedz
ę
zzakresu psychiatrii s
ą 
dowej.Podstawowa wiedza o mechanizmach reguluj
ą 
cych zachowanie cz
ł
owieka,zagro
ż
eniach w ich rozwoju oraz skutkach zaburze
ń
jest niezb
ę
dna lekarzowiogólnemu - dzi
ę
ki niej kszta
ł
tuje on w
ł
a
ś
ciwe post
ę
 powanie wobec pacjenta istosuje zasady higieny psychicznej.Ze wzgl
ę
du na rozpowszechnienie chorób i zaburze
ń
psychicznych (dotykaj
ą 
one ok. 20% populacji) i ich znaczenie spo
ł
eczne, lekarz ogólny powinien posiada
ć
umiej
ę
tno
ść
wst
ę
 pnego rozpoznania zagro
ż
enia i w
ł
a
ś
ciwegokierowania chorego, szczególnie w stanach nag
ł
ych. Wspó
ł
wyst
ę
 powaniezaburze
ń
psychicznych w wielu chorobach somatycznych wymaga tak 
ż
e podstawowych umiej
ę
tno
ś
ci leczenia od lekarzy innych specjalno
ś
ci ni
ż

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
monika212212 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->