P. 1
Michael Drosnin - Kod Biblii II

Michael Drosnin - Kod Biblii II

Ratings:
(0)
|Views: 111|Likes:
Published by blusior

More info:

Published by: blusior on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
Michael Drosnin jest znanym dziennikarzem, mieszka w Nowym Jorku. Przez wiele lat pracował dla najlepszych amerykańskich gazet,między innymi dla „The Washington Post" oraz „The Wall Street Journal", Książka Kod Biblii, której pierwsze wydanie ukazało się w roku 1997, przetłumaczona została na kilkadziesiąt języków, a łączny nakład przekroczył pięć milionów egzemplarzy. Kod Biblii 2.Odliczanie, to długo oczekiwany drugi raport o sensacyjnym odkryciu izraelskich uczonych, określonym przez światową prasę jako „największe odkrycie przełomu tysiącleci" - o ukrytym w Biblii kodzie, w którym zapisana jest zarówno nasza przeszłość, jak i  przyszłość.
 
 PODZIĘKOWANIA
Książka ta narodziła się w chwili, gdy znalazłem nazwisko Eliego Ripsa, izraelskiego matematyka i odkrywcykodu Biblii, w biblijnym wersecie opisującym zstąpienie Boga na górę Synaj w celu przekazania MojżeszowiTory.Przez kolejne pięć lat bardzo wiele rozmawialiśmy z Ripsem i często się spotykaliśmy. Dowody realnościbiblijnego kodu nadchodziły z różnych źródeł, lecz książka ta nie mogłaby powstać bez jego nieustającejpomocy. Napisałem ją jednak samodzielnie i wyrażam w niej wyłącznie własne poglądy – z wyjątkiem tych,które cytuję.Używałem programu komputerowego opracowanego przez Ripsa wspólnie z jego kolegą, doktorem AlexemRotenbergiem. Wszystkie wydruki kodu Biblii zostały wykonane za pomocą oprogramowania stworzonegoprzez dr. Alexa Rotenberga i dr. Alexa Palishuka.Wielu izraelskich urzędników państwowych udzieliło mi istotnej pomocy. Nie chcę w tym miejscu wymieniaćich nazwisk, ponieważ mogłoby to utrudnić im pracę, muszę jednak podziękować w sposób szczególnymojemu przyjacielowi generałowi Ben-Israelowi, który do niedawna pełnił funkcję głównego specjalisty ds.naukowych w izraelskim Ministerstwie Obrony. Również Joel Singer -.– prawnik będący autorem tekstówporozumień z Oslo – pomagał mi w dotarciu do licznych ważnych ludzi w Izraelu i Jordanii.Dwaj geolodzy, David Neev i jego młody podopieczny Yuval Bartov, dzielili się ze mną swą wiedzą na tematMorza Martwego i półwyspu Lisan, dzięki czemu stały się możliwe moje poszukiwania archeologiczne.Wielu moich przyjaciół poświęciło swój czas, czytając moje teksty, zgłaszając krytyczne uwagi i zachęcającmnie do dalszych wysiłków. Jeden z nich – Jon Larsen – uczynił znacznie więcej. Jego rady były odważne iinteligentne, a jego zachęty przez te wszystkie lata szczególnie dla mnie ważne.Dwaj kolejni przyjaciele – moi adwokaci Ken Burrows i Michael Kennedy – udzielali mi pomocy znaczniewykraczającej poza formułę porad prawnych. Mój agent John Brockman zdołał zaś utrzymać w tajemnicy faktprzygotowywania tej książki aż do chwili jej równoczesnego wydania w wielu krajach.Dzięki pani Wendy Wolf – mojej redaktorce w wydawnictwie Yiking – trudna praca stawała się łatwiejszą, aksiążka trafiła na półki księgarskie w rekordowym czasie. Susan Petersen Kennedy i dyr. David Shanks zPenguin Putnam Inc. okazywali entuzjazm od samego początku i udzielali mi wszelkiego rodzaju wsparcia. JayeZimet i Chip Kidd to kolejne osoby, którym należą się wyrazy wdzięczności za redakcję techniczną i projektobwoluty.Ukazanie się tej książki nie byłoby możliwe bez pomocy moich dwóch asystentek – Diany i Tayli. Dianautrzymywała wszystko w idealnym porządku, znajdowała rzeczy pozornie nie do znalezienia i prowadziławażne poszukiwania. Tayla, zdolna młoda Izraelka, nie tylko weryfikowała tłumaczenia, lecz także pomagałami przy pisaniu. Bez niej nie zdołałbym mego przedsięwzięcia sfinalizować.
 
WSTĘP
Przez trzy tysiące lat kod Biblii pozostawał ukryty. Teraz, dzięki komputerom, został rozszyfrowany i możeodsłonić naszą przyszłość.Pięć lat temu wydałem książkę poświeconą odkryciu biblijnego kodu przez sławnego izraelskiego matematyka.Książka ta sprawiła, że zagadnienie ukrytych informacji, zaszyfrowanych w tekście Biblii, poznał cały świat, jazaś miałem nadzieję, że moja skromna rola w tej wspaniałej intelektualnej przygodzie na tym się zakończy. Nie jestem prorokiem, uczonym ani biblistą, a jedynie dziennikarzem.Kod Biblii był dla mnie zawsze zagadką i nadal nią pozostaje. Nie należę do ludzi religijnych – nie wierzę wBoga i w związku z tym nie potrafię sobie wyobrazić, jak mogły zostać zaszyfrowane informacje owydarzeniach, które nastąpiły wieki po spisaniu ksiąg Pisma Świętego.Mam jednak pewność, że kod Biblii jest faktem. Wielokrotnie byłem świadkiem spełniania się zawartych wnim przepowiedni. Ostrzegłem nawet premiera Izraela o tym, że kod przewiduje, iż zostanie zamordowany, a potem byłem zmuszony z przerażeniem czytać o zamachu, który nastąpił w roku zgodnym z tym, co byłozakodowane.Również zamach z 11 września 2001 roku został przewidziany – w tekście sprzed tysięcy lat!Rozmawiałem o kodzie Biblii z wybitnymi uczonymi w Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Jego autentyczność potwierdził również doświadczony kryptolog Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA, zajmujący się łamaniem szyfrów dla potrzeb amerykańskiego wywiadu wojskowego. Nauczyłem się też języka hebrajskiego i pracowałem z izraelskim tłumaczem, by móc potwierdzić każdą zakodowaną informację.Często spotykałem się i dyskutowałem z doktorem Eliahu Ripsem – matematykiem, odkrywcą kodu, jednym zczołowych specjalistów w dziedzinie teorii grup, mającej szczególne znaczenie w fizyce kwantowej. Zdoktorem Ripsem weryfikowałem matematyczny sens wszystkich istotnych zakodowanych informacji,niezależnie od sprawdzania prawdopodobieństwa ich odnalezienia za pomocą programu komputerowegostworzonego przez Ripsa wspólnie z doktorem Aleksandrem Rotenbergiem.Obserwowałem wrzawę, jaką podnieśli krytycy Ripsa. Miałem nawet nadzieję, że któryś z nich zdoła wykazać,iż kod jest złudzeniem – uwolniłoby mnie to od przerażającej odpowiedzialności, której nie chciałem i któramnie przerasta. Żaden z krytyków nie znalazł jednak dowodu podważającego realność kodu Biblii, a –  przeciwnie – w toku dyskusji dowody jego prawdziwości stawały się coraz mocniejsze (patrz: Aneks), cooznacza, że w Piśmie Świętym zapisana jest nasza przyszłość.Trzy rzeczy zmusiły mnie ostatecznie do kontynuowania mych poszukiwań – zdarzenia z 11 września, będące brutalnym dowodem realności zaszyfrowanych w Biblii ostrzeżeń; spirala przemocy na Bliskim Wschodzie,grożąca całemu światu wojenną pożogą; oraz pewne zastanawiające odkrycie zbliżające nas – być może – doostatecznej prawdy o kodzie Biblii.Ta książka rozpoczyna poszukiwania klucza, który może złamać kod całkowicie, odsłaniając zapomnianą  przeszłość i dając wgląd w całą naszą przyszłość.Dziś poszukiwania te stają się sprawą o najwyższym priorytecie, kod Biblii ostrzega nas bowiem, że odliczaniesię rozpoczęło – za cztery lata może nastąpić kres ludzkości!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
blusior liked this
1 hundred reads
anna_chec liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->