Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jack Higgins - Pactul Cu Diavolul

Jack Higgins - Pactul Cu Diavolul

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Gabriela P.

More info:

Published by: Gabriela P. on Nov 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2009

pdf

text

original

 
Jack HigginsPactul cu diavolul(Touch the Devil, 1982)
Vietnam 1968PROLOG
Helicopterul Medevac plana de-a curmezişul deltei, la o mie de picioare înălţime, escortat în stângă de un avion de luptă Huey Cobra. Stătea să plouă, noriide deasupra junglei îndepărtate erau grei de ploaie, iar de undeva, din zare,bubuia tunetul.
 Î 
năuntrul helicopterului, Anne-Marie Audin şedea într-un colţ, cu ochii închişi,sprijinită de o ladă cu medicamente. Era o fată micuţă, cu pielea măslinie şi cupărul negru tuns cu maşina, ca o concesie faţă de condiţiile de trai de pe frontuldin Vietnam. Purta scurtă de paraşutist, cu fermoarul desfăcut, bluză kaki decamuflaj şi pantaloni ţi în ghetele franţuzeşti de paraşutist. Cele maiinteresante erau însă cele două aparate de fotografiat Nikon, care-i atârnau de gâtprinse cu curele de piele; buzunarele scurtei de paraşutist nu conţineau muniţii, cio sumedenie de obiective şi zeci de cutii cu filme de 35 de milimetri. Tânărul medic ce şedea pe vine lângă şeful echipajului, un negru, o privea cusinceră admiraţie. Primii doi nasturi ai bluzei kaki de camuflaj erau descheiaţi,dând doar o idee, nu mai mult, despre sânii tari care se ridicau şi coborau uşor întimp ce dormea.― N-am mai văzut de mult aşa ceva, spuse el. O femeie adevărată.― Şi ce femeie, băiete! Şeful echipajului îi oferi o ţigară. Nu există loc undefata asta să nu fi fost. A sărit şi cu paraşutiştii din 503 la Katum, anul trecut. Şicâte n-a făcut! Au publicat un articol despre ea în „Life" în urmă cu vreo şase,şapte luni. E pariziancă. Nici n-ai crede, nu? Şi dintr-o familie din alea care deţin obucăţică bună din banca Franţei.Băiatul făcu ochii mari de mirare.― Atunci ce naiba caută aici?Şeful echipajului rânji.― Nu mă-ntreba pe mine, puştiule. Eu nu ştiu nici măcar ce caut eu aici.― Aveţi careva o ţigară? Ale mele s-au terminat, spuse Anne-Marie.Aruncându-i un pachet de ţigări, şeful echipajului îşi dădu seama că nu maivăzuse în viaţa lui nişte ochi atât de verzi.― Păstrează-le.
 
Scutură pachetul, scoţându-şi o ţigară şi o aprinse cu o brichetă veche dealamă făcută dintr-un glonte, apoi închise din nou ochii, ţinând lejer ţigara întredegete. Desigur că băiatul avea dreptate. Ce căuta aici o fată căreia nu-i lipseanimic? Un bunic care o adora, unul dintre cei mai bogaţi şi mai puternici industriaşidin Franţa. Un tată care supravieţuise războiului din Indochina, ca să moară apoi înAlgeria, colonel de infanterie, decorat de cinci ori, cavaler al Legiunii de Onoare.Un erou
autentic, un mort la fel de autentic.
Mama ei nu-şi mai revenise după acest şoc şi murise doi ani mai târziu, într-un accident de maşină lângă Nisa. Lui Anne-Marie îi trecuse deseori prin minte căpoate că-n acea noapte minunatul Porsche al mamei ei zburase peste margineaserpentinei printr-o răsucire deliberată a volanului.O biată fată bogată! Gura ei schiţă un surâs ironic, cu ochii încă închişi.Casele, vilele, servitorii, şcolile bune englezeşti şi apoi Sorbona; un an petrecut însufocanta atmosferă academică îi fusese de-ajuns. Fără a uita desigur amorurile şiscurta cochetare cu drogurile.O salvase aparatul de fotografiat. Încă de la primul ei Kodak, primit la vârstade opt ani, dovedise un talent instinctiv pentru fotografie, care se transformas
e de-a lungul anilor în ceea ce bunicul ei numea micul ei hobby.
După Sorbona, fotografia devenise pentru ea mai mult de atât. La Paris, îşifăcuse ucenicia timp de şase luni pe lângă unul dintre cei mai buni fotografi demodă, apoi fusese angajată ca fot
ograf la „Paris Match". Faima ei crescuse uluitor îndecursul unui singur an, dar asta nu-i era de-ajuns
― nu tocmai ― şi când ceruse să fietrimisă în Vietnam, râseseră de ea.a îşi duse demisia, devenind colaboratoare, şi, într-o ulticonfruntare cu bunicul ei, îi storsese promisiunea de a-şi folosi extraordinara saputere politică pentru a-i obţine aprobările necesare de la Ministerul Apărării. Înziua aceea bunicul zuse o noAnne-Marie: o facare-l uimise prin ne- înduplecarea cu care urmărea o unică idee. Şi totuşi, acest lucru îl umpluse fără săvrea de admiraţie. Şase luni, spusese el. Numai şase luni, îi promisese ea, ştiindfără nici o umbră de îndoială că îşi va încălca promisiunea.Ceea ce a şi făcut, căci după ce termenul a expirat, era prea târziu să se mai întoarcă. Era celebră, materialele ei erau folosite de toate revistele importante dinEuropa şi America. „Time", „Paris Match", „Life", toate voiau să beneficieze înexclusivitate de serviciile acestei franţuzoaice nebune care sărise cu trupele deparaşutişti la Katum. Fata pentru care nici o misiune nu era prea dură sau preaprimejdioasă.Nu se ştie precis ce căuta ea acolo, dar în orice caz descoperise ce înseamnăun război, în Vietnam cel puţin. Fără bătălii de butaforie. Fără trompete în vânt şifără bătăi de tobe în depărtare, care să dea ghes inimilor. Războiul erau luptelesălbatice de stradă din Saigon în timpul ofensivei Tet. Erau mlaştinile din deltaMekongului şi jungla de pe platourile centrale. Ulceraţiile de la picioare caremâncau osul ca un acid, lăsând cicatrici care nu se vindecă niciodată.Ceea ce o aduse înapoi la ziua de azi. O dimineaţă de aşteptare în ploaie, laPleikic, încercând să găsească un mijloc de transport spre Din To, până ce a reuşitsă-şi aranjeze un autostop cu Medevacul. Doamne, dar ce obosită era ― nu fusese în viaţa ei atât de obosită. Îi trecu prin minte că ajunsese poate la un capăt dedrum. Se încruntă uşor. Şi atunci, şeful echipajului scoase un strigăt.Stătea agăţat în uşa deschisă, arătând spre o flacără ce se-nălţase pe cer lacâteva sute de metri spre est. Helicopterul vira spre ea şi începu să coboare urmatde avionul de luptă.
 Î 
ntr-o clipă, Anne-Marie era în picioare lângă şeful echipajului, uitându-seafară. Lângă rămăşiţele arse ale unui helicopter, la marginea unei orezării, zăceau
2
 
câteva cadavre. Omul care făcea semne disperate de pe dig era în uniformăamericană.Medevacul coborî, cu avionul de escortă rotindu-se ameninţător în urma lui.Anne-Marie îşi fixă un obiectiv pe unul din aparatele Nikon şi începu să facăfotografii una după alta, rezemată de umărul şefului de echipaj.Acesta întoarse capul spre ea şi-i zâmbi. Când se aflau la nu mai mult dezece metri înălţime, fata îşi dădu seama, cu o ciudată senzaţie de detaşare, că faţaasupra căreia se concentra era vietnameză şi nu americană. Două mitraliere greledeschiseră focul dinspre junglă, de la cincizeci de metri depărtare; la distanţaaceea nu puteau da greş.Stând în uşa deschisă, şeful echipajului n-avea nici o şansă. Gloanţele îlloviră în plin, ciuruindu-l şi împingându-l în Anne-Marie care se izbi de lăzile cumedicamente. Ea îl dădu la o parte şi se ridică într-un genunchi. Tânărul medic erachircit într-un colţ, ţinându-şi braţul însângerat şi, în timp ce o altă rafală puternicăde mitralieră secera carlinga, Anne-Marie îl auzi pe pilot urlând.Fata se prăvăli în faţă, apucându-se de un lonjeron să nu cadă; în acelaşimoment, helicopterul se înălţă brusc şi smucitura o azvârli afară prin uşa deschisă,căzând în apa şi noroiul din orezărie. Helicopterul săltă vreo nouă-zece metri înaer, viră scurt spre stângă şi explodă într-o imensă minge de foc, combustibilul înflăcări şi rămăşiţele împrăştiindu-se sub formă de şrapnel.Anne-Marie reuşi să se ridice în picioare, acoperită de noroi, şi se pomenifaţă-n faţă cu omul de pe dig îmbrăcat în uniformă americană, care, după cumputea vaclar acum, era într-ader vietnamez. Arma pe care o ţinea îndreptată spre ea era un AK 47 rusesc. Mai încolo, de-a lungul digului, şaseluptători Vietcong* cu pălării de paie şi pijamale negre ieşiră din şanţ îndreptându-se spre ea.Avionul Huey Cobra se năpusti spre ei, răscolind cu mitralierele sale grelepraful de pe
V
ietcong- 
membru sau suporter al Frontului Naţional de
Eliberare din Vietnamul de Sud;abreviere de la
Viet Nam Cong Sam - 
comunist vietnamez
.
dig şi alungându-i pe luptători înapoi în şanţ. Anne-Marie îşi ridică privirea şi văzuavionul de luptă rotindu-se; apoi, din junglă apărură, în celălalt capăt al orezăriei,vreo patruzeci-cincizeci de soldi ai trupelor regulate nord-vietnameze, înuniformă kaki, şi începură să tragă în avion cu tot ce aveau. Avionul se-ndreptăspre ei lansându-şi rachetele şi vietnamezii se retraseră repede în junglă. Avionulviră şi zbură cam un sfert de milă spre sud, apoi începu să planeze încet, în cerc,deasupra întregii zone.Anne-Marie se ghemui lângă dig, încercând să-şi tragă sufletul, apoi se ridică încet în picioare. Era linişte deplină şi privi măcelul din jurul ei, helicopterul ars,cadavrele parţial acoperite de noroi şi apă. În dreapta şi în stângă nu era nimicaltceva decât pustietate, şi un mal înalt cu trestii la treizeci, patruzeci de metri. Segăsea singură, într-un moment de maximă primejdie din viaţa ei, şi nu putea fisalvată decât de întăririle pe care avionul Huey Cobra le ceruse fără-ndoială prinradio. Până atunci nu-i rămînea efectiv de făcut decât un singur lucru.
Aparatele de fotografiat atîrnate de gâtul ei erau pline de noroi. Scoase un alt obiectivd
in buzunarele scurtei de paraşutist şi deschise o nouă cutie de film. Începu săfacă fotografii, deplasându-se prin apa până la genunchi, printre cadavrele carepluteau în jurul ei, calmă şi total detaşată. Deodată se-ntoarse, descoperind treiluptători Vietcong la cincisprezece, douăzeci de metri distanţă.Urmă un moment de totală încremenire, chipurile acelea orientale, grave,fiind lipsite de orice expresie. Cel din mijloc, un băiat de cincisprezece-şaisprezeceani, ridică puşca AK 47 ochind atent. La fel de atentă, Anne-Marie îşi ridică aparatul
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->