Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Spectating Specters

Spectating Specters

Ratings: (0)|Views: 25 |Likes:
Published by myron_manns
Short essay analyzing an article of one of my favorite professors.
Short essay analyzing an article of one of my favorite professors.

More info:

Published by: myron_manns on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2012

pdf

 
Aillr 9
Az~dl AillrR{cbuiujlf R{cbuc~r
 ^cirrcrrjlf Ugc ^ciec~ ir Aclujdlce jl Ilugdlz [i~ê‚r ”Srgc~jlf ‗Isejclbc‚ Dsu‑
Jl gjr i~ujbmc clujumce ”Srgc~jlf ‗Isejclbc‚ Dsu‑ Ilugdlz [i~ê- {~d`crrd~ jl Cesbiujdl iuAbFjmm Sljpc~rjuz- ~cpcimr ugc d~jfjlr d` ”isejclbc‑ jl v~jujlf ile ecuijmr ugc ja{mjbiujdlr d` ugcbdlbc{u, @d~ bclus~jcr ugc bdlrclrsr jl ibiecajb v~jujlf gir nccl ugiu vgcl dlc jr v~jujlf- hsru irvgcl dlc jr r{ciojlf- ugc v~juc~ jr v~jujlf `d~ il ”isejclbc‑, Sl`d~usliucmz vgcl ugc v~juc~ rccrgjr ~ciec~rgj{ ir rdacugjlf iojl ud il d~iud~r ”isejclbc‑ gc ejrimmdvr lcbcrri~z `ccenibo ileb~jujysc `~da ugc ~ciec~, [i~ê i~fscr ugiu i ”rgj`u jl bdlbc{ujdl‑ vjmm immdv `d~ ”i pjcv d` ejrbds~rcir bdlpc~riujdl ~iugc~ ugil d~iujdl- ir jluc~ibujdl ~iugc~ ugil u~ilrajrrjdl‑ '[i~ê*, D~jfjlimmz {snmjrgce jl Ucwusim Rusejcr jl Biliei$Cusecr Ucwuscmmcr is Biliei jl 9::9- ”Srgc~jlf‗Isejclbc‚ Dsu‑ bimmr dl ugc v~juc~ ud bgilfc ugc udlc d` ugcj~ ucwu jl d~ec~ ud immdv i ~cr{dlrc`~da ugc ~ciec~ vgd jr ldu ”imm ugdrc `dmor dsu ugc~c‑ nsu jr jlrucie il ibujpc {i~ujbj{ilu jl ildlfdjlf bdlpc~riujdl '[i~ê*, Ugdsfg [i~ê‚r ldujdl ud ~cadpc ugc ”isejclbc‑ jr ldpcm gjr {drjujdlrucar `~da il jeci d~jfjlimmz {~crcluce nz Ocllcug Ns~oc jl gjr i~ujbmc ”Ugc [gjmdrd{gz d` Mjuc~i~z @d~a‑, I`uc~ bdlrjec~jlf [i~ê‚r i~fsaclu- J ncmjcpc ju vdsme ncgddpc ugc v~juc~ ud~cbdlrjec~ gdv gc$rgc iee~crrcr ugc ~ciec~, Ugc `dmmdvjlf ecuijmr gdv [i~ê jlbd~{d~iucr Ns~oc‚rjecir jl d~ec~ ud hsruj`z gjr ~cirdljlf `d~ bgilfjlf ugc viz vc bdlpcz i~fsaclur jl v~jujlf?jlbmsece- i~c az pjcvr dl ugjr bdluca{d~i~z i{{~dibg ud ~gcud~jb,[i~ê irrc~ur ugiu ugiu ugc ”@dmor dsu ugc~c jl bgij~r‑ jeci d` isejclbc bil mcie ud ”rc~jdsrajrbdlbc{ujdlr indsu ugc v~juc~ ~ciec~ ~cmiujdlrgj{‑ '[i~ê*, Ugcrc ajrbdlbc{ujdlr jlbmsec i”adldmjugjb‑ jeci d` isejclbc- d~- i mibo d` gcuc~dfclcjuz? ugsr- ugc v~juc~- jl il c``d~u ud bdlpcz
 
Aillr >
jecir ud il iff~cfiuc- {~crclur ugc ”isejclbc‑ vjug ucwu `d~ ”fclc~jb ~ciec~rgj{‑ '[i~ê*,Bdlbc~ljlf ugc gjrud~jbjuz d` ugc aiuuc~- [i~ê bjucr Oi~cl Ns~oc Mc@cp~c vgd cw{mijlr ugiu ugcjeci d` ugc v~juc~!isejclbc ~cmiujdlrgj{ rucar `~da i ”‗[miudljb pjcv d` jlpclujdl‚‑ '[i~ê*,Mc@cp~c i~fscr ugiu i rbgddm d` {miudljb ugdsfgu `dbsrcr dl ugc jlejpjesim ile ugc jecir ugcjlejpjesim b~ciucr ile bdlpczr ud ugc dsurjec vd~me? ugsr- i {miudljb pjcv d` ~gcud~jb edcr lduimmdv `d~ ugc jecir d` il isejclbc d~ ilz jluc~ibujpc bd~~cr{dleclbc, Gipjlf ~cbclumz rusejce[miud‚r pjcvr J vdsme if~cc vjug Mc@cp~c‚r irrcrraclu, Ailz bmirrjbim vd~or d`ucl ~cie mjocu~ilrb~j{ur d` {dluj`jbiujdl ucmmjlf ugc ~ciec~ gdv ud `ccm vjugdsu ~cfi~e ud d{{drjlf i~fsaclur,Ru~ilfcmz- ugc jlpclujdl acugde d` ugc F~ccor jr ejbgdudadsrmz gc~imece ir il ibu d` n~jmmjilbc`~da i bmirrjbim ruile{djlu nsu vgcl {~ibujbce jl adec~ljuz ju jr bdlrjec~ce dlc rjece ile vjugdsuac~ju rjlbc i~fsacluiujdl jr nirce dl ugc {c~r{cbujpc d` ugc jlejpjesim ile ldu dl ugc bdmmcbujpcugdsfgur d` ugc bdaasljuz,Ugilo`smmz- bdluca{d~i~z ibiecaji crbgcvr ugc ugdsfgur d` ugc jlejpjesim jl `ipd~ d` ugcjecir d` ailz, Jl il c``d~u ud adpc iviz `~da dlc rjece ejrbds~rc- v~juc~r d` ugc >;
ug
bclus~z ncfil ud uioc i ”rdbjim {c~r{cbujpc‑ pjcv dl v~jujlf, [i~ê ncmjcpcr ugiu ugjr u~ilrjujdl iviz `~daugc `d~ac~ acugde dnmjfcr i ”lcv acui{gd~‑ ud ~c{mibc ugc isejclbc jeci d` dme, F~cfd~z Bmi~o srcr ugc uc~a ”‗ugc bdlpc~riujdlim adecm‚‑ ud ecrb~jnc vgiu rcpc~im ugcd~jrur vdsme bdlrjec~ ud nci ”`ibc!ud!`ibc‑ `d~a d` ejrbsrrjdl uiojlf {mibc jl bdluca{d~i~z ibiecajb v~jujlf '[i~ê*, Ud ncuuc~ ecrb~jnc ugjr ”ejrbsrrjdl‑ [i~ê n~jlfr jl ugc ucwu d` Ocllcug Ns~oc vgd mjoclr ugc ”sljpc~rcd` ejrbds~rc‑ ud il dlfdjlf bdlpc~riujdl ugiu immdvr `d~ ugcd~jrur ud hdjl ile mcipc ugc ejrbsrrjdliu ilz ujac '[i~ê*, Udeiz- dlc bdsme i~fsc ugiu ugc jecir d` Ns~oc i~c `smmz jl {miz, Ugc {misrjnjmjuzd` ilz i~ujbmc jl bdluca{d~i~z ibiecajb ejrbds~rc ~crur ldu dl ugc jlpclujdl d` ugc jlejpjesim nsu~iugc~ dl ugc bjuiujdlr d` ugdrc vgd gipc {drjuce rjajmi~ jecir nc`d~c 'ile ugdrc jlejpjesimr vdsme
 
Aillr 2
ed vcmm ud gipc ugcj~ [gE, jl d~ec~ ud aioc ugcj~ irrc~ujdlr*, Jluc~crujlfmz- ud {~dpjec cpjeclbc d` ugc nclc`jur d` v~jujlf vjug rcpc~im rds~bcr [i~ê uiocr ugc bdlpc~riujdl dsurjec d` ibiecajb v~jujlfile jlud ugc bds~u d` miv- ile nz edjlf rd? gc ~cpcimr gdv ugc jlbmsrjdl d` rcpc~im rds~bcr aiocr`d~ i ad~c rdmje i~fsaclu,Jl rs{{d~u d` gjr i~fsaclu- [i~ê cwgjnjur gdv ”ejrbds~rc jl bdaasljuz‑ mddor jl {~ibujbcsrjlf bds~u bircr jl ugc Adlu~cim hspcljmc bds~u rzruca, Ugc bds~u srcr i [E^ '[~cejr{drjujdl^c{d~u* ugiu immdvr `d~ asmuj{mc {i~ujcr ud fjpc ugcj~ {c~r{cbujpc dl i rjlfmc cpclu, [i~ê mjoclr ugjruz{c d` edbsacluiujdl ud Ajogijm Niogujl‚r cwia{mc d` ”‗gcuc~dfmdrrji‚‑ jl aclujdljlf ugiu ”ugcucwu jr `smm d` ugc vd~er d` dugc~r? ju f~dvr dsu d` ile cluc~r nibo jlud il jlu~jbiuc lcuvd~o d` pdjbcr- ~dmcr- ile ~cmiujdlrgj{r‑ '[i~ê*, Ugjr cwia{mc mcipcr [i~ê ud ~cirdl ugiu ugc adec~libiecajb i~ujbmc rgdsme fmcil `~da ugc jecir d` dugc~r jl d~ec~ ud aioc i lcv irrc~ujdl ir d{{drceud ugc bmirrjbim acugde d` i rjlfmc jlejpjesim bdlpczjlf rdmcmz ugcj~ pjcvr 'fijlce ug~dsfgjlpclujdl* ud il ibysjcrbclu isejclbc, Vjug ugc [E^ rs{{d~ujlf ugc cpjeclbc ugiu il i~fsacluvjug asmuj{mc v~juc~r vjmm ncuuc~ rc~pc ud rgce mjfgu dl i rjusiujdl? ugsr aiojlf i~fsacluiujdl iaiuuc~ d` rbgdmi~mz rs{{d~u ile ugc b~jujbjra d` ugc ~ciec~- ugc yscrujdl ~caijlr- gdv ed vc srgc~ dsu ugc isejclbc jl d~ec~ ud ncuuc~ iee~crr ugc ~ciec~4[i~ê srgc~r ugc ~ciec~ dsu d` ugc bds~u~dda ile nibo jlud ugc bmirr~dda nz ~cruiujlf ugiuv~jujlf jl ugc rbgddm rcuujlf jr edlc `d~ i ”pifsc‑ ~ciec~rgj{- ugc ”dsu ugc~c jl bgij~r,‑ '[i~ê*, Ugcruseclu vjmm mjocmz {mibiuc ud ugc ucibgc~ vjugdsu ~cfi~e `d~ il jluc~ibujpc ~cr{dlrc, [i~ê ncmjcpcrugiu ugjr i{{~dibg ud v~jujlf gir ”rc~jdsr {ceifdfjbim bdlrcysclbcr‑ jl ugiu ju {c~{cusiucr ugcbmirrjbim ile jlb~cirjlfmz ilujysiuce adecm d` jlpclujdl, Jl d~ec~ ud adpc iviz `~da ugjri{{~dibg- [i~ê rsffcrur vc aioc oldvl ud ugc ruseclu ugiu ugc ucwur `~da vgjbg ugcz i~c ~ciejlfi~c ldu ”{isrcr jl i bdaasljuz‚r bdlpc~riujdl‑ ile ed ldu ”ncfjl d~ cle i ejrbsrrjdl‑ '[i~ê*, Ugc

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->