Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
17Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
constructii geometrice

constructii geometrice

Ratings: (0)|Views: 1,959|Likes:
Published by Barna Gheorghe

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Barna Gheorghe on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
ROTIUNIDE'CONSTRUCrnGEOMETRICENECESARE
LA
TRASAREA~IEXECUTAREALUCRARILORDEIPSOSARIE
,5.1.Generalitati
Lucrariledeipsosariesintlucraridefinisajsiseexecutapebazaunorplanurisidetaliidearhitectura,cotatecorespunzator..AcesteIucraripotreprezentagleturideipsospesuprafeteplanesaucurbe,~bolti,arcevcoloane,ancadramente,oglinzi.etc.,profilurideipsostrase
!
cu
ajutorul
sabloanelorsaupiese
decorative
turnate
intipare.Toate:acesteelements.trebuietranspuseincadrulconstructieicuexactitate,respectindindicatiiledinplanurilesidetaliilerespectivealeproiectului,
r
Muncitorulipsosar,inconsecinta,trebuie
Sa
cunoascamodulcum
lise
.traseazaatit.Iiniilepesuprafeteplanesaucurbe,citsicurbeleuzualecare
Js'e
intilnesc
la
finisareaconstructiilor,Celorcareseiriitiazain'aceastartnes~rie,sancelorcarenuau
0
practicaindelungata,lesintnecesareHteva
notiuni
de
constructiigeometrice,
cuuneleaplicatii
practicedeexecutie,careusureazarnuncaisposarului9icontribuiel,acrestereafproducHvitatiimuncijsilarealizareaunorlucraridecalitatesuperioara,
r
/,
\
.
~-
5.2.Trasareadreptelorperpendicularesan'paralele
~'.::~.2.1.
~rePte,p~;~ep.diJuIJe.
Drepteleperpendicul~re,inmodobis-
n"uit!
se~?ttr<:t7a'cuajuforul:~cherelor.Cindsuprafatadepasestedimen...Sft1Il.lle~ecl£rerel9r-se-f01f)se~teglasaume-.._----~J;"fi:t.~iompasul.Pentrusnprafetemati,
ht
llitas.area::1'atuJilor
perpendiculare
sefo-~d-5&~t~;
it
d'i'iHilin'areexactitate,inlacde~B'mpas,sipca-dreptar(v.fig.3.8)de
~~nt~~
c':"'re;,s_puujzatoare
rasarii,
i.
:C9~~~ij~Jia
ne-i,pe,rpendicqlare
Intr-un
uq.~t
dill:l\''depe'
o'dreapta.
'Setraseaza
ij~la
dreaptapeperetesautavansaupe,,-asade'lucru,conformplanului,dupa
e:.are
sea~aza'
echerele
cainfigura5.1
;Se
c
:W*$;e~i~iciiJrql
1p1na
inpozitia
1',
in'
'Fig.5,-1.
Cotistructia'perpendi.culareiintr"unpunctda,1;
'p~.
b
dreapra,cu
ajutor,?l~dpd
'19he~l)
la
ij~.
 
c~i~·latut~~saverticalatreceprinpnnctul
A~
In.lungulacesteilatu'('isetrashd.tperpendicularaindicatainplan...Cinddimensiunilesintmarisefoloseste,dupacaz,compasulsa~~ipca-dreJ2tar.Trasareaseexecutaastfel:inpunctuldatcacentru,
$~
fixeazapiciorulcucuialcompasuluisaualsipcii-dreptar~icuaraia:.oarecare,cucelalaltpicioralcompasului,saucelalaltcapatalsipcii-dreptar,seintersecteazaprinzgirieredreapta
L
cudouaarcede
cei~'
rezultindpunctele
B
siC(fig.5.2);apoi,dinpunctele
B
siC,cacentre,...:~u
0
raz~mairn.aredecit
AB,
s~traseazadouaarce.dece~c,l~aacarorImtersectieseaflapunctul
D.
Unindu-sepunctele
A
~t
D
pnnrazbaterea
I
sforii
pigmentate,se
obtine
perpendicularapedreapta
L.,..
!
Incazulincarepunctul
A
seaflalacapatulsegmentuluidedrea.
Ji~.•
i
AB
(deexemplucoltdetavansauancadrament),seprocedeaza
aS1l.f~l.;J
(fig.5.3):sealegeininterioruleadruluiunpunctC(deobicei,cind
~i'
I
folosestesipca-dreptar,cuiuldelauncapatseasazapepunctul
A~K
cucelalalt
cuidincapatulopus,
sepuncteaza
ininteriorul
cadrului
punctul
C).
LuindpunctulCdreptcentru,setraseazaunarcdecerG!'zgiriindu-senumaiportiunileincareintersecteazasegmentul
A~~~
prezumptivalinieperpendicularapeacesta.Seobtinepesegrnentul.:ff8.punctuldeintersetie
D.
Cu
0
Iinie-dreptarsauprinrazbatereasfqrl~pigmentatesetraseazalinia
DC,
care,inprelungire,intersecteazaaic;~decereinpunetul
E..;~.,
.
'.
v,
(LJ
B
A
E
o
Fig..5,2,ConstructiaperpendiculareiIrrtr-rmpunctdatI?e
0
dreapta,eu
ajutorulcompasuluisausipcii-dreptar.
.:!~j.:~..
I
Fig.5.
.3.
Construcjiaperpendiculareil
lacapatulunui
segment
de
d~eapta:.,
(''I",
.Asezindu-secapatulsforiipigmentateinpunctul·A
~i
trecind
s£df;~i.
pestepunctul
E
pina
la
celalalt
capatal
cadrului,
se
obtins
perpen'diculara-.
I
pelaturadata
AB.....:/~~;
I
5.2.2.Drepteparalele,DrepteleparalelesepoteonstruiellajutoliW
a
doua
echeresaucu
a
rigla
si
uneeher.-,...cin~~is~anta.intredouadrepteparaleleestemaimarecalllngime~
ecnerulni
~p
riglei
~l
secunosc,totodata,pozitiadreptei
L
~i
aunui
puhct
 
exteriorCaldrepteiparalele,sefolosescpentrutrasareaeicompasulsausipca-dreptar.Inacestcaz,seprocedeazaastfel(fig.5.4):dinpunc-tul
C
cacentru~icuraza
R,
maimaredecit
distanta
delapunctul
e
ladreapta
L,
setraseazaunarcdecerecareintersecteazadreapta
L
inpunctul
B.
Dinpunctul
B
cacentru~i,cuaceeasiraza
R,
setraseazaunaltarcdecerecaretreceprinpunctulC
l;ii
intersecteazadreapta
L
inpunctul
A.
Luind,incontinuare,carazadistantaintrepunctulAsi
C~i
eucentrulin
13
setraseazaunarcdecerecareintersecteazaprimularcdecercin
punctul
P.
Ae
=
BD,
Fixindsfoarapigmentata.inpuncte1eCsi
D
seobtineliniaperfectparalelaladreapta
L...
(L)
A
Fig.
~.4.
Constructiauneidrepteparlelela
0
dreapta,printr-unpunctexte-riordat,.
.5.3.Trasareaunorfigurigeometriceplane
5.3.1.Trasareatriunghiurilor.Untriunghisepoateconstruipe
0'
suprafataplanadacadincelesaseelementealesalesecunosctrei,dintrecarecelputin
0
Iatura.Constructiasefacefolosind,dupacaz,rigla,
I
echerul~iraportorul,compasulsausipca-dreptar.
tIl
celemaimultecazuri,peplanuriledearhitecturasintindicatedirnensiunilelaturilor.Inexemplulcareurmeaza,seconsidera
0
fig.t?-radetriunghiechilateral.1nacestcaz,seprocedeazaastfel(fig.5.5):sefixeazapozitiauneiadintrelaturi(dadseaflapeunperete,deprefe-rintalaturaorizontala)sisetraseazacusfoarapigmentata
r.
delimitin-du-selaturaprinpunctele
A
9i
B,
conformdi-mensiunilor
;;i
cotelordinproiect,Triunghiulfiindechilateral,celetreilaturisintegale.Folosindcompasulsausipca-dreptar,curazaegalaculaturatriunghiuluisetraseazaciteunarcdecereatitdinpunc-tul
A
cit
sidinpunctul
B.
Arceleseintersec-teazainpunctul
e.
Trasindcusforapigmentatadreptele
AC
si
Be,
obtinemtriunghiulechi-lateral
ABC
inpozitia9idimensiunileindicateinplanulrespectivalproiectului,A5.3.2.Trasareapatrulaterelor.Pentru
COn-
structiaunuipatrulater,estenecesarsasecu-
B
Fig.
.5,'.
Conatructiaunultriunghiechilateral,
cunos-
cinddimensiunea.
lao
turii,

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
mmblaj liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
mihai37 liked this
Lupul Alb liked this
Alexandra Man liked this
Natalya Glazcov liked this
Ioana Federeac liked this
Bianca Sala liked this
Bianca Sala liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->