Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Les Cahiers de l’Institut Sport & Management - N°4

Les Cahiers de l’Institut Sport & Management - N°4

Ratings: (0)|Views: 1,707|Likes:

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Grenoble Ecole de Management on Mar 05, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2015

pdf

 
   §    B ,  .   @ ,   I   g  x  r  f  l   j   g
Iap @fdgarp ja i‗Glpzgzqz Pxmrz + Nflfcanalz
Zda Bmqrlfip mk zda Glpzgzqza Pxmrz + Nflfcanalz
Alzraxraljra
 
Qiwppa . [mwfca G[
Qljarzfea
 
Qiwppap . Bmqrlaw G[
Bfl{gar -Bflqfrw?86?
I@apjPN-ZBlpmdPN .Aaaa.Qw.[[Qf.Qw.Bl[.B?
    I   a   p    @   f    d    g   a   r   p    j   a    i    ‗    G    P    +    N    -    Z    d   a    B   m   q   r   l   f    i   p   m    k   z    d   a    G    P    +    N   .    U    A   l   z   r   a   x   r   a   l    j   r   a  .    Q    i   w   p   p   a  .    [   m   w   f   c   a    G    [    -    Q   l    j   a   r   z   f    e   a  .    Q    i   w   p   p   a   p  .    B   m   q   r   l   a   w    G    [    ^  .    B   f   l ,   ?   8   6   ?
 
Jgra`zaqr ja xqoig`fzgml- 
Xqoig`fzgml Jgra`zmr 
Krflãmgp Ia``gf
_çjf`zaqr al `dak- 
Ajgzmr 
Fifgl Fr{gl.Oçrmj
 F{a` if xfrzg`gxfzgml ja- 
Sgzd zda xfrzg`gxfzgml mk 
 Fifgl Fr{gl.Oarmj) Xfp`fia Omqzml) Cgiiap @fppfcla) Oçfzrg`a @fpzfglc)Nfrga Jf{gj) Kimral`a Jgazrg`dp) Xgarra Jqrflj) @ifqja Kfqvqaz)Xfzrg`e Kf{ra) Zdgarrw Crflca) Ajcfr Crmpxgrml) Oarlfrj Cqno)Nfr` Dqnoarz) Arg` Glcfrcgmif) Bqigfl Bfxxarz) Xdgigxxa Bmkkfrj)Krflãmgp Ia``gf) Bafl.@ifqja Ianmgla) Zdgarrw Nfqjaz) Krfle Naplai)Bçrúna Nawar) Krflãmgpa Nmqigl) @frmia Xml`dml) Imí`e _m`da)Ng`dai _mqcar) Dar{ç Palaogar) @miazza Pmlmclg) Bafl Pmq`dfi)Bafl [fwiaz,
Xdmzmcrfxda- 
Xdmzmcrfxd 
Bafl.@ifqja Igxrfljg
Xdmzm al 6
ra
ja `mq{arzqra- 
Xdmzm ml `m{ar xfca 
Pzfja Of`daifrj ja Cralmoia ia ?1 paxzanora ?866
Of`daifrj Pzfjgqn) Cralmoia ?1 Paxzanoar ?866
 
Jgra`zgml frzgpzgvqa az ngpa al xfca- 
Japgcl flj ifwmqz 
Dfrjglc Nfreazglc
Zrfjq`zgml flcifgpa- 
Alcigpd zrflpifzgml 
Xfzrg`e Msal
Gnxrappgml- 
Xrglzglc 
Za`dlg` @mimr
GLPZGZQZ PXM_Z + NFLFCANALZC_ALMOIA Ç@MIA JA NFLFCANALZ
6?) rqa Xgarra Pçnfrj04888 CralmoiaZai, 2 %00 : 3; 38 ;6 4?Kft 2 %00 : 3; 38 ;8 77a.nfgi 2 glkmHcralmoia.an,`mn
 
sss,cralmoia.an,`mn
Xfrzalfgrap- 
Xfrzlarp
 
PMNNFG_A@MLZALZP
x, :
Mq{arzqra
 
Alzraxraljra &
. Krflãmgp Ia``gf 
x, 1
@dfx, G 2
 
Alzraxraljra `‗apz jq pxmrz
 
x,;
 
Alzraxraljra `‗apz pqrxraljra
. Zdgarrw Crflca az Bafl [fwiaz 
 
x,4
Ia pxmrz jflp i‗alzraxrgpa
. Xdgigxxa Bmkkfrj 
 
x,7
Ia pxmrzgk az i#alzraxralaqr
. Ng`dai _mqcar 
 
x,60
Alzraxraljra ia lmq{ai GLPAX
. Xgarra Jqrflj) Zdgarrw Nfqjaz az @ifqja Kfqvqaz 
 
x,63
I‗alzraxralaqr apz.gi ql `dfnxgml `mnna iap fqzrap =
. Ajcfr Crmpxgrml 
 
x,67
_fnar {arp i‗at`aiial`a
. Xfp`fia Omqzml 
x, ?6
@dfx, GG 2
 
Alzraxraljra `‗apz fxxraljra
 
x,??
Alzraxraljra2 ql gnxçrfzgk xçjfcmcgvqa az lqnçrgvqa
. Imí`e _m`da 
 
x,?:
I‗çvqgxa ja i‗Glpzgzqz Pxmrz + Nflfcanalz
x,?1
Ia zanxp ja i‗a.xrmkappaqr l‗apz xfp {alq
. Nfr` Dqnoarz 
x,?3
Nmjäiap ja cmq{arlfl`a az zrflpxfral`a
. Krflãmgpa Nmqigl 
x,?7
Ia xfrfjgcna ja if xarkmrnfl`a
. Oçfzrg`a @fpzfglc 
x,08
 Fxxraljra è `dflcar
. Xfzrg`e Kf{ra 
x,0?
Ia pxmrz `mnna pwpzäna j#glkmrnfzgmlp
. Nfrga Jf{gj 
x,0:
A{fiqfzgml ja i‗ç{miqzgml
. Oarlfrj Cqno 
x,0;
 F if jç`mq{arza jq oqpglapp
. Kimral`a Jgazrg`dp 
x,04
Xçjfcmcga
. @miazza Pmlmclg 
x,:8
Xrçpalzfzgml jap pxmrzgkp ja Dfqz Lg{afq ?866.?86?
x,:4
Pxmrzgkp ja dfqz lg{afq mq al `mlzrfz xrm f{a` ql `iqo $kmrnfzgml è jgpzfl`a'
x,18
Azqjgflzp pxmrzgkp è i‗AP@ $A`mia Pqxçrgaqra ja @mnnar`a'fq pagl ja CAN jflp j‗fqzrap kmrnfzgmlp
x, 16
@dfx, GGG 2
 
Alzraxraljra `‗apz gllm{ar
 
x,1?
Xmnfcfipeg 2 ja lmq{afqt zarrfglp ja baqt
. Bafl Pmq`dfi 
 
x,11
Ia pxmrzgk apz ql alzraxralaqr
. Bafl.@ifqja Ianmgla 
 
x,1;
Pxmrz Nflfcanalz az Oçlç{mifz
. Bqigal Bfxxarz az @frmia Xml`dml 
 
x,14
_çqppgr xfr ia dfljg`fx
. Dar{ç Palaogar 
 
x,;8
Xmrzrfgz ja Krfl`e Naplai
. Fifgl Fr{gl.Oarmj 
x, ;?
Mxalglc
 
Qljarzfea&
. Krflãmgp Ia``gf 
x, ;0
@dfx, G2
 
Zm qljarzfea gp pxmrz
 
x,;:
 
Zm qljarzfea gp zm pqrxrgpa
. Zdgarrw Crflca flj Bafl [fwiaz 
 
x,;;
Pxmrz gl `mnxflgap
. Xdgigxxa Bmkkfrj 
 
x,;3
Zda pxmrzpxarpml flj zda alzraxralaqr
. Ng`dai _mqcar 
 
x,36
Qljarzfeglc zda las GLPAX
. Xgarra Jqrflj) Zdgarrw Nfqjaz flj @ifqja Kfqvqaz 
 
x,31
Gp zda alzraxralaqr f `dfnxgml igea flw mzdar=
. Ajcfr Crmpxgrml 
 
x,33
Pzrg{a kmr at`aiial`a
. Xfp`fia Omqzml 
x, 37
@dfx, GG2
 
Zm qljarzfea gp zm iafrl
x,48
 F lqnarg` flj xajfcmcg` la`appgzw
. Imí`e _m`da 
 
x,4?
Zda zafn mk zda Glpzgzqz Pxmrz + Nflfcanalz
x,40
Zda dmqr mk zda a.xrmkappmr dfp lmz waz `mna
. Nfr` Dqnoarz 
x,41
Nmjai mk cm{arlfl`a flj zrflpxfral`a
. Krflãmgpa Nmqigl 
x,43
Zda nmjai mk xarkmrnfl`a
. Oçfzrg`a @fpzfglc 
x,44
Iafrl zm `dflca
. Xfzrg`e Kf{ra 
x,78
Pxmrz igea fl glkmrnfzgml pwpzan
. Nfrga Jf{gj 
x,7?
A{fiqfzgml mk zda a{miqzgml
. Oarlfrj Cqno 
x,7:
Jgp`m{arw mk oqpglapp
. Kimral`a Jgazrg`dp 
x,7;
Xajfcmcw
. @miazza Pmlmclg 
x,74
Xrapalzfzgml mk zda dgcd ia{ai Pxmrzpxamxia ?866.?86?
x,68;
Dgcd ia{ai Pxmrzpxamxia mr gl xrmkappgmlfi `mlzrf`z sgzd f `iqo $jgpzfl`a `mqrpa'
x,684
Pzqjalz pxmrzpxamxia fz zda AP@ $A`mia Pqxçrgaqra ja @mnnar`a'mk CAN gl mzdar `mqrpap2
x, 687
@dfx, GGG2
 
Zm qljarzfea gp zm gllm{fza
 
x,668
Xmnfcfipeg2 las xifwcrmqljp
. Bafl Pmq`dfi 
 
x,66?
Zda pxmrzpxarpml gp fl alzraxralaqr
. Bafl.@ifqja Ianmgla 
 
x,660
Pxmrz Nflfcanalz flj [miqlzaarglc
. Bqigal Bfxxarz flj @frmia Xml`dml 
 
x,661
Qljarzfea zm pq``aaj zdrmqcd dfljg`fx
. Dar{ç Palaogar 
 
x,663
Xmrzrfgz mk Krfl`e Naplai
. Fifgl Fr{gl.Oarmj 
U
 
Alzraxraljra . Qiwppa . [mwfca G[
 
^ .
Bfl{gar ?86?Iap @fdgarp ja i‗Glpzgzqz Pxmrz + NflfcanalzU Qljarzfea. Qiwppap. Bmqrlaw G[ ^ . Bflqfrw ?86?Zda Bmqrlfip mk zda Glpzgzqza Pxmrz + Nflfcanalz

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
abavo liked this
12_schmitt6773 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->