Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SINING v 2nd Rating

SINING v 2nd Rating

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,347 |Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

 
SINING VI
1.
Mga Layunin:
 Naipahahayag ang kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit o pagpipinta ng isanglarawang isinasaad ng kuwento o tula
II
.
Paksang Aralin
 Larawang Isinasaad ng Kuwento TX p. 121
Kagamitan:
Kuwento tungkol sa katatagan sa gitna ng panganibKard ng mga pamamaraan sa paggawa
III. Pamamaraan:
A.
Panimulang Gawain
1.Pag-usapan ang kanilangnatutunan tungkol sa proporsyon.2.ltanong:
 Paano mo masasabi na tama ang proporsyon ng ulo sa katawan ng mga toong iginuhit? Ano ang dapat na proporsyon ng too sa bahay? Ano ang proporsyon?
B.
Panlinang na Gawain
1.Ganyakin at ihanda angmga bata sa pagguhit at pagpipinta ng isang larawang isinasaadng kuwento.2.Sabihin/ltanong:
 Basahin ang kuwento na nasa aklat, Umawit at Gumuhit 5, TXp. 121. Ano ang nangyayari sa kuwento? Ano ang naramdaman ni Juanito habang bumubuhos ang ulan? Bakit biglang nagba~o ang kaniyang damdamin? Ano ang naisipan niyang gawin? Anong bahagi ng kuwento ang naibigan mo?
3. Sabihin:
 Ngayon ay titingnan ko kung kaya ninyong iguhit o
 
ipinta ang isang larawang isinasaad ng kuwento? Anu-ano ang mga pamantayan sa paggawa?
C.
Gawaing Pansining
Larawang Isinasaad ng Kuwento
Mga Kagamitan:
 papellapiskrayon
Pamamaraan
1.Ipahayag ang iyong damdamin at imahinasyon sa pamamagitan ng pagguhit ng isanglarawan tungkol sa kuwentong "Isang Maunos na Gabi".2.Kulayan ang lara wang iginuhit
D.
Paglalahat
1. Sabihin:
 Ipakita sa mga kamag-aral ang iginuhit mo. Ano ang nilalaman ng larawan? Paano mo inilarawan ang iyong imahinasyon? Nagamit mo ba ang iyong kaalaman sa balanse at proporsyon sa pagguhit? Paano proporsyon sa pagguhit? Paano?
E.
Pagpapahalaga
Itanong:
 Paano ninyo naipahayag ang inyong kaisipan,kalooban at imahinasyon sa pagguhit?.
 
 Nasunod ba ninyo ang mga pamantayan sa paggawa? Paano?
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
Paano mo naipahahayag ang iyong kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagguhit o pagpipinta ng isang larawang isinasaad ng kuwento o tula
Remarks:
 _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________  ___ 
 
SINING VII.Mga Layunin:
 Naipahahayag ang damdamin sa pamamagitan ng pagguhit ng mga linya at kulay na nagsasaadng iba't ibang damdamin
II
.
Paksang Aralin
 Mga Linya at Kulay sa Pagpapahayag ng Damdamin, TX p. 123
Kagamitan:
Larawan ng mga guhit na nagpapahayag ng iba't ibang uri ng damdaminMga larawang may kulay.Mga larawan ng kulay
III. Pamamaraan:A.Panimulang Gawain
1.Pag-usapan kung paano naipahahayag ang dam dam in sa pamarnagitan ng pagguhit o pagpipinta ng isang lara wang isinasaad ng kuwento.2.Itanong kung anu-anong elemento ng sining ang kanilang ginamit.
B.Panlinang na Gawain
1.Pag-usapan ang gamit ng mga linya at kulay na natutuhan nila sa mga nakaraang aralin.2.Itanong:
 Ano ang gamit ng mga linya at kulay? Magagamit mo ba ang mga linya at kulay sa pagpapahayag ng damdamin? Paano?
3.Ilahad ang mga larawan ng iba't ibang uri ng linya.4.Itanong:
 Ano ang damdaming ibinibigay ng tuwid na linya? M agbigay ng mga halimbawa ng larawang dapat gamitan ng tuwid na linya. Ano ang ipinahahayag ng mga pakurbang linya? Ano ang ipinahahayag ng mga tulis-tulisat masalimuot na linya?
5. Sabihin:
 Ang mga kulay ay maaari ring magsaad ng iba't ibang damdamin.
6.Ilahad ang mga larawang may kulay at mga larawan ng mga kulay.7.Pag-usapan ang mga kulay na nagsasaad ng iba't ibang uri ng damdamin.
C.Paglalapat:
1.Itanong:Paano magagamit ang mga linya at kulay sa pagpapahayag ng iba't ibang uri ngdamdamin? Magbigay ng mga halimbawa.
IV. Pagtataya:
Subaybayan ang mga bata sa paggawa upang makatiyak na wasto ang kanilang ginagawa.
V. Kasunduan:
1. Sabihin:
 Bukas ay ipahahayag natin ang ating damdamin sa pamamagitan ng kulay at linya. Nais baninyong magdala ng mga kagamitan para sa gawaing sining?
2.
Pagdalhin ang mga bata ng makapal na sinulid o estambre, pandikit at papel.
Remarks:

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
Leslee Aguipo added this note
i LiKe It
Leslee Aguipo liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Renato Bahalla liked this
Cecilia Mejia liked this
Cecilia Mejia liked this
Cecilia Mejia liked this
Erasmo Carren liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->