Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Character Education v1 2nd Rating Ok

Character Education v1 2nd Rating Ok

Ratings: (0)|Views: 1,884 |Likes:

More info:

Published by: Michael Joseph Santos on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:
 Nagbibigay ng mga tamang desisyon para sa kabutihan ng nakararami batay sa ginawang pagsusuri.
II.Paksang Aralin:
Karunungan tungo sa maunlad na buhayB.P.:KatotohananK.P.:Mapanuring Pag-iisipSang.:ELC 1.1 EKAWP VI pah. 9Kagamitan:Larawan
III.Pamamaraan:A. Panimulang Gawain
1.
Balik-aral:
Anu-ano ang mga kilusang ginagawa ng pamahalaan para sa kalinisan?
B.Panlinang na Gawain
1.
Pagganyak:
Anu-ano ang maidudutot ng wastong desisyon sa paobibigay no posisyon o tungkulin ngisang tao?2.
Paglalahad ng Sitwasyon:
 Nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez kung sino ang dapat magtanim ng mga halaman sa paligid ng paaralan at kung sino ang dapat maglinis. Sabi ng mga lalaki ay sila angmagtatanirn dahil gawaing panlalaki iyon at ang mga babae ang dapat maglinis dahil iyon anggawaing pambabae.Ayaw ng mga babae, gusto nila ay pare-pareho nilang gawin arg pagtatanim at paglilinis.Ipinatiwanag nila na ang bawat isa ay may tungkuling pagandahin at linisin ang kanilang paligid. Nakinig and mga lalaki at sama-samang nagtrabaho ang lahat.3.
Pagtalakay:
a. Bakit nagtatalo ang klase ni Bb. Lopez? b. Ano ang dahilan ng mga lalaki sa kanilang pagtatalo?c. Ano ang katwiran ng mga babae sa kanilang pagtatalo?
C.Paglalahat:
Maari tayong sumang-ayon sa pasiya ng nakararami kung ito’y nakabubuti sa lahat.
D.Paglalapat:
Ano ang nararapat gawin upang ang tamang desisyon ay para sa kabutihan ng nakararami?
IV.Pagtataya:
1.Ano ang nararapat gawin upang makapagbigay ng tamang desisyon?2.Anong pagpapahalaga ang ipinakikita ng pagtatalo ng mga mag-aaral?
V.Kasunduan:
Sisikapin kong masuri muna nang mabuti ang anumang gawain bago magbigay ng mga desisyon.
Remarks:
 
 
CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:
Pagsusuri muna nang mabuti bago magbigay ng desisyon.
II.Paksang Aralin:
Karunungan tungo sa maunlad na buhayB.P.:KatotohananK.P.:Mapanuring Pag-iisipSang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI pah. 9Kagamitan:Larawan
III.Pamamaraan:A. Panimulang Gawain
1.
Balik-aral:
Anu-ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang polusyon sa hangin at tubig?
B.Panlinang na Gawain
1.
 Pagganyak 
a. Sino sa inyo ang nakagawa ng tirador? b. Bakit kayo gumawa nito?c. Nasisiyahan ba kayong magtirador ng mga ibon?2.
 Pag-aalis ng sagabal 
Insekto, buto, tirador 3.
 Pagtatahad 
Basahin ang kwento "Ang Tirador" pah.624.
 Pagtalakay
1. Ano ang gagawin ni Rodrigo sa mga sanga ng bayabas?2. Ano ang sinabi ni Oscar sa kanya?3. Nakinig ba si Rodrigo sa mga sinabi ni Qscar?
C.Paglalahat:
Ano ang dapat nating gawin bago gumawa ng desisyon?
D.Paglalapat:
Tayo ay makatututong sa magsasaka kung iiwasan natin ang pagpatay ng mga ibon. Alamnatin na sila ay kumakain ng mga maliliit na insektong sumusira sa mga tanim at tumutulong namaikalat ang raga buto no mga tanim.
IV.Pagtataya:
Pitiin ang titik ng tamang sagot:1. Nasalubong mo ang kaibigan mo na may dalang tirador. Sinabi niya na gagamitin niya angtirador sa paghuli ng ibon. Ano ang gagawin mo?a. Sasama ka sa kanya sa paghuhuli ng ibon. b. Kunin ang kanyang tirador at itaponc. Takutin siya na may malaking ahas sa mga kahoy.d. Ipaliwanag sa kanya na ang mga ibon ay kaibigan ng tao.2. Paano kayo makakatutong sa mga magsasaka?a. Huwag patayin ang mga ibon. b. Hulihin at paglaruan ang mga ito.c. Pabayaang pinapatay no ibang hayop ang ihon.d. Kunin ang mga itlog ng ibon.
V.Kasunduan:
Sisikapin kong masuri muna nang mabuti ang anumang gawain bago magbigay ng mga desisyon.
 
 
CHARACTER EDUCATION VI
Date: _________________ I. Layunin:
Sumasang-ayon sa pasiya ng nakararami kung ito'y nakabubuti.
II.Paksang Aralin:
Pasiya Para sa NakararamiB.P.:KatotohananK.P.:Mapanuring Pag-iisipSang.:ELC 1.1.1 EKAWP VI, GMRC To Children p. 111-112Kagamitan:Larawan ng mga batang nagpupulong
III.Pamamaraan:A. Panimulang Gawain
1.
Balik-aral:
1. Ano ang kahalagahan ng pagdedesisyon?2. Nagingmodelo ka na ba sa isang mabuting desisyon? Ibahagi sa lahat.
B.Panlinang na Gawain
1.
Paglalahad:
Pagbasa ng kwento "Ang Manok" Naglatakad papunta sa paaralan sina Rey, Nilo at Marco. Napagkasunduan nilangmaglaro sa parke bago magpunta sa paaralan. Nang makita ni Rey ang oras na sampungmiuto na lamang bago mag bell para sa flag ceremony nagpasya na siya para pumunta sa paaralan. Hinikayat siya nina Nilo at Marco na huwag nang dumato sa flag ceremony. Nagdesisyon si Rey na mag-isa at nanaig sa kanya na dumalo sa flag ceremony. Kaya'tsiya'y pinagtawan at pinangalanang manok, manok!!3.
Pagtalakay:
1. Anong ginawa nila Nilo, Marco at Rey bago pumunta sa paaralan?2. Bakit nag-aalala si Rey sa kanilang ginagawa?3. Kung ikaw si Rey, gagawin mo rin ba and ginawa niya?
C.Paglalahat:
Magbigay ng isang sitwasyon na kayo rin ang kailangang magdesisyon para sa inyongkabutihan at kabutihan ng lahat o nakararami.
IV.Pagtataya:
Ibigay ang katangian ng mga sumusunod ayon sa naging sitwasyon no kwento.1. Rey -2. Nilo -3. Marco -
V.Kasunduan:
Gumawa ng isang dula-dulaan na naglalaman ng pagpapakita ng pagsang-ayon sa pasiya pangnakararami para sa ikabubuti. 
Remarks:
 

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ma'am Connie liked this
Dina Dumlao liked this
Julieta S. Pantoja added this note
What a useful Lesson plan. Thanks to authors.
Jetter Sontaco liked this
Jetter Sontaco liked this
Jetter Sontaco liked this
Joshua Abao liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->