Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Customer Response Management

Customer Response Management

Ratings: (0)|Views: 52 |Likes:
Published by Customer Centria
The finale of our series features the growing challenge of dealing with a multi-channel response interface, and how to streamline the data landing on your plate from various sources.
The finale of our series features the growing challenge of dealing with a multi-channel response interface, and how to streamline the data landing on your plate from various sources.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Customer Centria on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2012

pdf

 
vvv/gqwpliatgaoptnj/gli
gqwpliat gaoptnj
Pha Gqwpliat Aofjfaiaop % Axratnaoga Glirjo~
Gqwpliat Tawrlowa Ijojfaiaop 
 @jpa; 2:,27,42:4
 
vvv/gqwpliatgaoptnj/gli
Pha wptjpafng jtp le Gqwpliat Tawrlowa Ijojfaiaop 
Vnph pha nirmaiaopjpnlo le Iqmpn)ghjooam Nopaftjpnlo jo` Etjiavltc- pha glirmaxnpnaw jo` ghjmmaofaw tamjpa` pl vltcnof vnph ujtnlqw ghjooamw jta ijojfa` aeeagpnuam~/ Jo` oaxp gliaw pha ilwp gtnpngjm ltfjonwjpnlo)gqwpliat glouatwjpnlo d~pa ) gqwpliat tawrlowa jo` gqwpliat eaa`djgc* Phnw rjrat vnmm pjmc jdlqp fjphatnofjo` qpnmnwnof gqwpliat tawrlowa jo` eaa`djgc unj pha oqiatlqw ghjooamw jujnmjdma no pl`j~&w pnia- jo` mauatjfnof np rtl`qgpnuam~ pl fjno ijxniqi daoaenpw/Vhao np&w jdlqp qo`atwpjo`nof pha gqwpliatw& oaa`w- vjopw- jrrtahaownlow jo` glogatow ‗ phata&w lom~ loa wagtap ) &mauatjfnof gqwpliat eaa`djgc eqmm~&/ Jo` phjp nw olp mninpa` pl lom~ glmmagpnof eaa`djgc- dqp jojm~wnof-ijojfnof jo` jgpnof qrlo pha `jpj pl nirtlua pha ltfjonwjpnlo)gqwpliat tamjpnlowhnr/Pl`j~- gqwpliat eaa`djgc nw luatvhaminof- wliapniaw wptajinof wniqmpjoalqwm~ etli j mjtfa oqidat le ghjooamw ) no)ratwlo- gjmm gaopta- wqtua~w- aijnm- wlgnjm oapvltcnof jo` ildnma `aungaw ‗ vnph oav ghjooamwlraonof qr ajgh `j~/ Ltfjonwjpnlow pl`j~- jta `ajmnof vnph j iqmpn)ghjooam tawrlowa nopatejga- jo` phaghjmmaofa nw pl wptajimnoa pha `jpj glinof no etli ujtnlqw wlqtgaw/
Pha oaa` nw pl qo`atwpjo` hlv pha ujtnlqw gliiqongjpnlo ghjooamw nopaftjpa jo` hlv pha tawrlowa taganua` etligqwpliatw nw hjo`ma` jo` axghjofa` d~ ujtnlqw ghjooamw/Pha ojpqta le gliiqongjpnlo ghjooamw noulmua`- ujtnaw etli loa uatpngjm pljolphat- elt a/f/ no j djocnof aountloiaop ne pha djoc hjw j &Glta DjocnofW~wpai& no rmjga vnph tngh `jpj glopjnonof ujmn` aijnm n`w jo` ildnma oqidatw-pha djocw vlqm` rtaeat pl pjtfap pha gqwpliatw unj Aijnm jo` WIW- vhnma nogjwa le j pamagli glirjo~- Gjmm Gaopta glqm` da j ilta mqgtjpnua lrpnlo jw phjp vlqm` pqto lqp pl da ilta glwp aeeagpnua- dqp ghjmmaofaw axnwp no anphat gjwa/Pha dnffawp ghjmmaofa no j iqmpn)ghjooam aountloiaop vhata ijtcapnofjqplijpnlo w~wpai nw nirmaiaopa` elt pjtfapa` gjirjnfonof- nw wajimawwtawrlowa gjrpqta- vhngh vnmm hamr ltfjonwjpnlow pl iajwqta pha gjirjnfoaeeagpnuaoaww/Tawrlowa taganua` unj auat~ gliiqongjpnlo ghjooam nw no j `neeataop eltijp- dqp pha dnffat ghjmmaofa nw pl tamjpa pha tawrlowa vnph gjirjnfo- jo` aowqtaphjp pha tawrlowa taganua` nw `qa pl j rjtpngqmjt gjirjnfo/ Phnw nw vhata jwptlof nopaftjpa` iqmpn)ghjooam etjiavltc gliaw nopl rngpqta vhata phatawrlowa taganua` etli ujtnlqw ghjooamw gjo da tamjpa` pl pha gjirjnfo jo`mlffa` no pha tawrlowa hnwplt~ elt eqtphat jojm~wnw/@neeataop gjirjnfo ijojfaiaop w~wpaiw hjua `neeataop vj~w le ptjgcnof pha tawrlowa jo` phnw nw vhata GqwpliatGaoptnj gliaw nopl rngpqta/ Gqwpliat Gaoptnj mnjnwaw vnph ujtnlqw ghjooam rjtpoatw jo` rtlun`aw jo nopaftjpa`wlmqpnlo elt tawrlowa ijojfaiaop- vhngh aojdmaw pha gqwpliatw pl ptjgc pha tawrlowaw glinof etli iqmpnrmaghjooamw/
vvv/gqwpliatgaoptnj/gli
 
vvv/gqwpliatgaoptnj/gli
Gqwpliat Gaoptnj hamrw jo ltfjonwjpnlo no nirmaiaopnof ao`)pl)ao` gjirjnfo ijojfaiaop gjrjdnmnp~- vhnghjmmlvw pha ltfjonwjpnlow pl tajgh phant gqwpliat unj iqmpnrma ghjooamw jo` jp pha wjia pnia rtlun`a pha gqwpliat vnph iqmpnrma lrpnlow phjp vnmm jmmlv ltfjonwjpnlow pl olp lom~ ptjgc `ntagp dqp jmwl hamr phai ptjgc noeatta`tawrlowaw/ Tawrlowa ijojfaiaop hamrw pha ltfjonwjpnlo pl ptjgc leeat rateltijoga- wafiaop rateltijoga-gqwpliat dahjunlqt- glopjgp u,w tawrlowa tjpnl apg/Gqwpliat Gaoptnj whjtaw npw dawp rtjgpngaw elt lrpnin{nof pha gtlww ghjooam tawrlowa- jw np hamrw ltfjonwjpnlow noldpjnonof olp lom~ pha tawrlowa tjpa tjpnlw elt jmm pha ghjooamw- dqp jmwl jgglirmnwh TLN elt j rjtpngqmjt gjirjnfo/Pha elmmlvnof wagpnlow no dtnae- wpjpa lo jgglqop le tawrlowa gjrpqta watungaw vhngh Gqwpliat Gaoptnj ejgnmnpjpa eltilwp gliilo ghjooamw- vhngh jta gqttaopm~ qwa` jgtlww ujtnlqw no`qwpt~ uatpngjmw/ Pha dtnae `awgtnrpnlo rtlun`awjo nownfhp nopl vhjp mauam le tawrlowa gjo da gjrpqta` vhao np gliaw pl jo no`nun`qjm ghjooam jo` hlv np vltcw vhaoj ghjooam nopaftjpnlo etjiavltc nw no rmjga/Aijnm nw loa le pha ilwp rlrqmjt ghjooamw phawa `j~w- jw pha qtdjo gqwpliat rtaeatw pl taganua jmm phagliiqongjpnlo unj amagptlong ijnm/ Np olp lom~ jmmlvw phai pl unwnp pha aijnmw jw jo` vhao glouaonaop- dqp jmwlrtlun`a phai wqeengnaop noeltijpnlo lomnoa jo` phqw ta`qga pha oaa` pl unwnp wpltaw jo` whlrw/ Vhao np gliaw pl ijojfnof gqwpliat tawrlowa unj aijnm- pha ltfjonwjpnlow hjua pl `agn`a vhjp jmm tawrlowaw oaa`pl da gjrpqta` jw no gjwa le aijnm phata glqm` da iqmpn)mauam tawrlowa gjrpqta ‗
 Tawrlowa Ijojfaiaop unj Aijnm 
Pha axpaop le tawrlowa gjrpqta unj aijnm `arao`w lo pha ltfjonwjpnlo3 wlialtfjonwjpnlow vlqm` lrp elt gjrpqtnof pha entwp mauam le tawrlowa jo` djwa` lo phjppjtfap gqwpliatw unj lphat ghjooamw/ Wninmjtm~ lphat ltfjonwjpnlow vlqm` vnwh plgjrpqta waglo` mauam tawrlowaw- vhngh infhp maj` pl noulmuaiaop le lphatghjooamw mnca j agliiatga rltpjm (no gjwa le gmngc)phtlqfh. lt lqpdlqo` gjmmgaopta (no gjwa le j gqwpliat tarm~ pl pha ijtcapnof gliiqongjpnlo./Gqwpliat Gaoptnj rtlun`aw jo ao`)pl)ao` tawrlowa ijojfaiaop wlmqpnlo eltaijnm- jw pha entwp mauam le tawrlowa gjo da rtlun`a` unj no)`arph tarltpw- jmmlvnofijtcapatw pl fjqfa pha pjtfapa` gqwpliatw& nopatawp djwa` lo pha jgpnlo pjcao d~ gqwpliatw lo pha gliiqongjpnlo taganua` elt a/f/ Qonzqa Unavw- Qonzqa Gmngcw-Plpjm Dlqogaw ‗ Hjt` jo` Wlep dlph apg/ Gqwpliat Gaoptnj jmwl rtlun`aw gqwplitawrlowa wlmqpnlow pl gjrpqta gqwpliatw& nopatawp- djwa` lo jgpqjm tarmnaw pl phaaijnm lt gqwpliat&w jgpnlo lo pha vadwnpa jw j tawqmp le gmngc phtlqfh lt jonodlqo` gjmm pl pha gjmm gaopta jw j tawqmp le pha aijnm gliiqongjpnlo/
vvv/gqwpliatgaoptnj/gli
:4Entwp mauam tawrlowa mnca lraow- unavw- gmngc phtlqfh- dlqogaw apg/ phjp rtlun`aw jo nownfhp noplgqwpliatw& nopatawp no pha gliiqongjpnlo waop pl hni,hat/Waglo` mauam tawrlowaw- tamjpa` pl entwp mauam le tawrlowaw mnca ijnm- lrao lt gmngc phtlqfh apg/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->