Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Perbezaan Antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Perbezaan Antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Published by nadzirahzukri91

More info:

Published by: nadzirahzukri91 on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

 
1
PERBEZAAN ANTARA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)BAHASA MELAYU DENGAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH(KSSR) BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah adalah sangat bertepatandan seiring dengan zaman globalisasi pada masa kini di mana pendidikan menjadiwadah yang terpenting untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan danberketrampilan. Keputusan yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran Malaysiamenggubal satu standard kurikulum yang dilihat lebih relevan untuk sistempendidikan masa kini merupakan satu keputusan yang bijak. Kali terakhir KurikulumPendidikan Malaysia mengalami perubahan adalah pada tahun 2003, iaitu semakansemula Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang telah dilaksanakan sejak 1993.Tambahan pula, jika merujuk kepada matlamat umum pelaksanaan, KSSR adalahsatu transformasi pendidikan, iaitu proses melakukan satu bentuk perubahan yangholistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahanbentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran,bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) sebenarnya tidak menggantikanKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang sedia ada, tetapi kurikulum inidigubal untuk penambahbaikan dan selaras dengan perkembangan dan permintaansemasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zamanyang maju dan canggih kini. Selaras dengan perubahan tersebut, kurikulum BahasaMalaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikandalam penggubalannyahingga terhasilnya Standard Kurikulum Bahasa Malaysia. Perubahan yangdilaksanakan sememangnya telah mewujudkan perbezaan di antara kurikulum lamadangan kurikulum baharu. Perbezaan umum di antara kurikulum KBSR dankurikulum KSSR adalah seperti dijadual bawah:
 
2
PERBEZAAN ANTARA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)DENGAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Jadual 1 : Perbezaan umum di antara KBSR dan KSSR
Kurikulum Bersepadu SekolahRendah (KBSR)Kurikulum Standard Sekolah Rendah
 
(KSSR)
 
Reka bentuk kurikulum berasaskantiga bidang:
Komunikasi
Manusia dan alam sekeliling
Perkembang diri Individu
Reka bentuk kurikulum berasaskanenam tunjang:
Komunikasi
Kerohanian, sikap dan nilai
Kemanusiaan
Perkembangan fizikal dan estetika
Sains dan teknologi
Ketrampilan diri
Bahan kurikulum:
Sukatan pelajaran
Bahan Kurikulum:
Dokumen Standard Kurikulum
Reka bentuk kurikulum:
Linear
 
Reka bentuk kurikulum:
Modular
Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)Mata pelajaran Teras, Wajib danTambahan
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)Mata pelajaran Teras, Wajib danTambahan
Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)Modul Teras Asas, Modul Terastema dan modul Elektif.
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)Mata pelajaraan Teras dan Elektif
 
Elemen
Memahiran berfikir Secara Kritisdan Kreatif
 
Elemen
Kreativiti dan inovasi,keusahawanan serta teknologiMaklumat dan komunikasi (ICT)secara eksplisit.
 
Fokus:
3M (Membaca, menulis danmengira)
 
Fokus:
4M (Membaca, menulis danmenaakul)
 
 
3
Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini adalah berdasarkan prinsipKurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Oleh itu, tidak hairanlah KurikulumStandard Bahasa Malaysia mempunyai persamaan dengan kurikulum yangterdahulu iaitu KBSR.
Memiliki matlamat yang sama.
Kurikulum Bahasa Malaysia berperanan sebagai bahasa kebangsaan danbahasa perpaduan rakyat Malaysia
Sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air
Membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi danpemikiran
Sukatan Pelajaran memberikan tumpuan kepada empat kemahiran bahasa:Kemahiran MendengarKemahiran BertuturKemahiran MembacaKemahiran Menulis
Kurikulum digubal berpaksikan Rukun Negara dan untuk memenuhi hasratFalsafah Pendidikan Kebangsaan
Membolehkan murid memperkembangkan dan menguasai kecekapanberbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan tatabahasa yang betuldan tepat
 
PERSAMAAN ANTARA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAHRENDAH (KBSR) BAHASA MELAYU DENGAN KURIKULUMSTANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR BAHASA MALAYSIA

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Masnawi Said liked this
Emmie Nur Suria liked this
Rosnizatul Azia liked this
Labu Labi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->