Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alhondigakomik Prueba

Alhondigakomik Prueba

Ratings: (0)|Views: 117 |Likes:
Published by El Tio Berni

More info:

Published by: El Tio Berni on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

 
ALHÓNDIGAKOMIK
2012
AlhóndigaKomik lehiaketaren edizioberri bat aurkezten du Alhóndiga-Bilbaok, era eta adin guztietakojendearentzako jarduerez osatutakoegitarau berrituarekin. Zure lehenengobinetak egin badituzu eta kalitatezkoproiektu bat abian jarri nahi baduzu,eman ezazu izena online ikastaroan.Toni Guiral, Pepe Gálvez, JesúsRedondo eta Roberto Bergado egileakizango dituzu gidari. Gainera,Anguleman (Frantzian), komikiareneuropar hiriburuko Egileen Etxean (LaMaison des Auteurs) urtebeteigarotzeko gure bekaren bosgarrenedizioan aurkez dezakezu zure lana.Lehenengo hiruhileko honetan haureta helduentzako tailerrak antolatuditugu, bai eta Madiatekarakohorma-irudi berri bat ere; zuzeneanikusi ahal izango duzu horma-irudianola egiten den.Eta hasiera besterik ez da hori. Urteanzehar, hitzaldiak, erakusketak etatailer gehiago egingo ditugu, etaemango dizuegu horien berri.AlhóndigaBilbao presenta una nuevaedición de AlhóndigaKomik con unrenovado programa de actividadespara todos los públicos. Si ya hashecho tus primeras viñetas y quieresponer en marcha un proyecto decalidad, apúntate al curso online enel que los autores Toni Guiral, PepeGálvez, Jesús Redondo y RobertoBergado, te guiarán en su desarrollo.Además, puedes presentar tu trabajoa la quinta edición de nuestra becapara pasar un año en La Casa de losAutores (La Maison des Austers) enAngoulême (Francia), la capitaleuropea de la historieta.En este primer trimestre tambiénhemos programado talleres parapúblico infantil y adulto y un nuevomural para la Mediateka, cuyaelaboración podrás seguir en directo.Y esto es sólo el principio. A lo largodel año celebraremos conferencias,exposiciones y más talleres de losque te iremos informando.
Proiektuen aurkezpena:
Martxoaren 1etik apirilaren 1era
Erabakia:
Ekaina
Euskarri digitalean bidaltzeko:
Arriquibar plaza 448006 Bilbao
Gutun-azalean idatzi beharrekoa:
AlhóndigaKomik 2012 BekaBeka horren bitartez, talentu berriekaukera dute beren lan artistikoaurtebetez garatzeko, Anguleman(Frantzia), komikiaren europarhiriburuko Egileen Etxean (La Maisondes Auteurs).Bekaren barruan sartzen da: egonal-dia, apartamentu batean 2013kourtarrilaz geroztik eta gehienerahamabi hilabetez, Egileen Etxekoekipamendu eta zerbitzuak erabiltzekoaukera, eta mila euro hilean, egonal-diak irauten duen hamabi hilabetee-tan. Parte-hartzaileek 18 urtetikgorakoak izan behar dute, bizilekuaEspainian eduki behar dute, ez duteikastetxe ofizial batean ikasten egonbehar eta komiki bat sortzeko proiektubat eduki behar dute.
Presentación de proyectos:
Del 1 de marzo al 1 de abril
Fallo:
 Junio
Envío en soporte digital a:
Plaza de Arriquibar, 448006 Bilbao
Indicar en el sobre:
 Beca AlhóndigaKomik 2012Con esta beca ofrecemos a nuevostalentos la oportunidad de desarrollarsu trabajo artístico durante un año enLa Casa de los Autores (La Maisondes Austers) en Angoulême (Francia),la capital europea de la historieta.La beca incluye la estancia, a partir deenero del 2013, en un apartamentodurante un máximo de doce meses,acceso al equipamiento y los serviciosde la Casa de los Autores y mil eurosal mes durante los doce meses deestancia. Pueden participar mayoresde 18 años, residentes en España,que no estén cursando estudios enun centro oficial y que tengan unproyecto de creación de un cómic.
V BEKA
V BECA
ALHÓNDIGAKOMIK
ANGULEMA
Santiago Valenzuela
. Komikiaren Sari Nazionala 2011Premio Nacional de Cómic 2011
AlhóndigaBilbaok abian jarri duAlhóndigaKomik online ikastaroarenbigarren edizioa komikiarenmunduan lehenengo urratsak egineta kalitatezko eleberri grafiko batmartxan jarri nahi dutenentzat,besteak beste, AlhóndigaKomikurteko bekaren deialdietarakoaukeraren bitartez.Ikastaroko eskola batzuk aurrezaurrekoak dira eta jarraipena onlineegiten da. Toni Guiral, Pepe Gálvez, Jesús Redondo eta Roberto Bergadoegileek jardungo dute irakasle.AlhóndigaBilbao pone en marcha lasegunda edición del curso onlineAlhóndigaKomik para quienes yahan hecho sus primeros pinitos en elmundo del cómic y quieren poner enmarcha una novela gráfica decalidad, optando a convocatoriascomo la Beca anual AlhóndigaKomik.El curso es semipresencial, conclases presenciales y seguimientoonline y está impartido por losautores Toni Guiral, Pepe Gálvez, Jesús Redondo y Roberto Bergado.
IKASTAROA
CURSO
ALHÓNDIGAKOMIK
ONLINE
Pepius
. AlhóndigaKomik 4.bekaren irabazleaGanador de la 4ª Beca AlhóndigaKomik
IKASTURTEAREN EGUTEGIAMartxoak 28 eta 29
Ikastaroaren hasierako bi egunhorietan aurrez aurreko lana egingoda. Ikasleek lehenengo dokumentuakjasoko dituzte, helburuekin, lanmetodoarekin eta ikasturtearenegutegiarekin batera, eta lehenengohelburua proposatuko da.
Maiatzak 23 eta 24
Aurrez aurreko bi lan egun Alhóndi-gaBilbaon, lehenengo lanak ematekoeta zuzentzeko.
Irailak 26 eta 27
Aurrez aurreko bi lan egun Alhóndi-gaBilbaon, proiektuen jarraipenaegiteko.
Urriak 30
Ikasleek lanak amaituta emangodituzte.
Azaroak 10
Irakasleek hautatuko dute zer lan"aurkez daitezkeen" AlhóndigakomikBekaren VI. edizioan.
Aurrez aurreko eskolak:
9:00 - 14:00 /16:00 - 19:00Aurrez aurreko eskolak Mediatekanizango dira Medialab 2. 2. solairua,martxoaren 28koa eta 29koa izanezik; izan ere, azken horiek BastidaAretoan. -2 solairua izango dira.
Prezioa:
150
120
25 urtetik beherakoek120
hó txartelarekin
CALENDARIO DEL CURSO28 y 29 de marzo
Comienzo del curso con dos días detrabajo presencial en los que elalumnado recibirá la primeradocumentación con objetivos,método de trabajo y calendario delcurso y se planteará el primerobjetivo.
23 y 24 de mayo
 Dos días de trabajo presencial enAlhóndigaBilbao para entregar ycorregir los primeros trabajos.
26 y 27 de septiembre
Dos días de trabajo presencial enAlhóndigaBilbao para seguimientode los proyectos.
30 de octubre
Entrega de los trabajos ya acabadospor parte de los alumnos.
10 de noviembre
Selección por parte de los profesoresde los trabajos “presentables” a la VIEdición de la Beca Alhóndigakomik.
Clases presenciales:
9:00 - 14:00 h /16:00 - 19:00 hLas clases presenciales se celebranen Mediateka. Medialab 2. Planta 2,salvo las del 28 y 29 de marzo queserán en Sala Bastida. Planta -2.
Precio:
150
120
menores de 25 años120
con tarjeta hó
Álvaro Ortiz
. AlhóndigaKomik 2.bekaren irabazleaGanador de la 2ª Beca AlhóndigaKomik
Clara-Tanit Arqué
. AlhóndigaKomik 1.bekaren irabazleaGanadora de la 1ª Beca AlhóndigaKomik

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->