Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Curriculum for Participatory Learning and Action Research (PLAR) for Integrated Rice Management (IRM) in Inland Valleys of Sub-Saharan Africa -- PLAR Facilitator Manual

Curriculum for Participatory Learning and Action Research (PLAR) for Integrated Rice Management (IRM) in Inland Valleys of Sub-Saharan Africa -- PLAR Facilitator Manual

Ratings:
(0)
|Views: 172|Likes:
Published by Africa Rice Center
Defoer, T., M.C.S. Wopereis, P. Idinoba, K.L. Kadisha, S. Diack and M. Gaye, 2009. Curriculum for
Participatory Learning and Action Research (PLAR) for Integrated Rice Management (IRM) in Inland
Valleys of Sub-Saharan Africa: Facilitator’s Manual. Cotonou, Benin: Africa Rice Center. 184 pp.

Cette publication est aussi disponible en français, sous le titre : Curriculum d’apprentissage participatif et
recherche action (APRA) pour la gestion intégrée de la culture de riz de bas-fonds (GIR) en Afrique subsaharienne
: Manuel du facilitateur.
Defoer, T., M.C.S. Wopereis, P. Idinoba, K.L. Kadisha, S. Diack and M. Gaye, 2009. Curriculum for
Participatory Learning and Action Research (PLAR) for Integrated Rice Management (IRM) in Inland
Valleys of Sub-Saharan Africa: Facilitator’s Manual. Cotonou, Benin: Africa Rice Center. 184 pp.

Cette publication est aussi disponible en français, sous le titre : Curriculum d’apprentissage participatif et
recherche action (APRA) pour la gestion intégrée de la culture de riz de bas-fonds (GIR) en Afrique subsaharienne
: Manuel du facilitateur.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Africa Rice Center on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

 
Luss`luouh das ^fsy`l`~fyasp Oefsg`gj fgiFly`ag Se|efslm-^OFS)das @gyejsfyei S`le Hfgfjehegy-@SH)`g @gofgi Tfooep| ad \uc(\fmfsfg Fds`lf
Yaag Iedaes/ Hfsla L'\' Za~ese`|/ ^m`o`~ @i`gacf/ Yah B'O' Bfi`|mf/ \fo`d I`flbfgi Hau|yf~mf Jfpe
LJ@FS
 Fds`lf S`le Legyes -ZFSIF)
Dfl`o`yfyas‐| Hfgufo 
 
@\CG 03 066< 3:5 4 -^s`gy)@\CG 03 066< 3:4 9 -^ID)
Fds`lf S`le Legyes -ZFSIF)
Yme Fds`lf S`le Legyes `| fg fuyagahau| `gyesjatesghegyfo fjs`luoyusfo se|efslm f||al`fy`ag ad Fds`lfg hehces |yfye| fgi age ad yme 65 `gyesgfy`agfo fjs`luoyusfo se|efslm legyes| |u~~asyei cp ymeLag|uoyfy`te Jsau~ ag @gyesgfy`agfo Fjs`luoyusfo Se|efslm -LJ@FS)'@y| h`||`ag `| ‟ya lagys`cuye ya ~atesyp fooet`fy`ag fgi daai |elus`yp `g Fds`lf/ ymsaujm se|efslm/

s`le |elyas `g zfp| ymfy eg|use yme |u|yf`gfc`o`yp ad yme dfsh`gj egt`saghegy'‘Yme haiu| a~esfgi` ad yme Fds`lf S`le Legyes `| ~fsyges|m`~ fy foo oeteo|' Yme Fds`lf S`le Legyes‐| se|efslm fgiieteoa~hegy fly`t`y`e| fse lagiulyei `g laoofcasfy`ag z`ym tfs`au| |yfbemaoies|’~s`hfs`op yme gfy`agfo fjs`luoyusfose|efslm |p|yeh| -GFS\)/ flfieh`l `g|y`yuy`ag|/ fitfglei se|efslm `g|y`yuy`ag|/ dfshes|‐ asjfg`{fy`ag|/ gag(

f| zeoo f| yme h`oo`ag| ad Fds`lfg dfh`o`e| das zmah s`le hefg| daai'Yme ieteoa~hegy ad yme ”Gez S`le-|) das Fds`lf/‐ as GES@LF-|)/ das zm`lm ZFSIF zf| lagdessei yme LJ@FS 

Fds`lfg z`ym F|`fg s`le |~el`e| mf| meo~ei ya |mf~e yme Legyes‐| duyuse i`sely`ag/ e}yegi`gj `y| mas`{ag cepagi Ze|yfgi Legysfo Fds`lf `gya Ef|yesg fgi \auymesg Fds`lf' Yme lsefy`ag ad GES@LF s`le fgi `y| e}~elyei lagys`cuy`ag yadaai |elus`yp fgi `glahe jegesfy`ag `g \uc(\fmfsfg Fds`lf fse `g mfshagp z`ym yme |~`s`y fgi |u|yf`gfcoe(ieteoa~hegyf|~`sfy`ag| ad yme Zasoi \uhh`y ag \u|yf`gfcoe Ieteoa~hegy -Z\\I)/ yme Yabpa @gyesgfy`agfo Lagdesegle agFds`lf‐| Ieteoa~hegy -Y@LFI)/ yme H`ooegg`uh Ieteoa~hegy Jafo| -HIJ|)/ fgi yme Gez ^fsyges|m`~ das Fds`lf‐|Ieteoa~hegy -GE^FI)'Yme Fds`lf S`le Legyes ma|y| daus geyzasb| fgi lag|asy`f’yme Fds`lfg S`le @g`y`fy`te -FS@)/ yme @gofgi TfooepLag|asy`uh -@TL)/ yme @gyesgfy`agfo Geyzasb das Jegey`l Etfoufy`ag ad S`le `g Fds`lf -@GJES(Fds`lf)/ fgi ymeZe|y fgi Legysfo Fds`lf S`le Se|efslm fgi Ieteoa~hegy Geyzasb -SALFS@[)’foo lmfsjei z`ym eg|us`gj ymez`ie|~sefi fgi sf~`i i`||eh`gfy`ag/ fia~y`ag fgi i`ddu|`ag ad gez s`le luoy`tfs| flsa|| yme tfs`au| s`le elaoaj`e|daugi `g Fds`lf'Yme Fds`lf S`le Legyes mf| `y| mefivufsyes| `g Lùye i‐@ta`se fgi daus sej`agfo se|efslm |yfy`ag|’age lates`gj yme\fmeo fgi oalfyei gefs \y(Oau`|/ \egejfo/ age fy yme @gyesgfy`agfo @g|y`yuye ad Ysa~`lfo Fjs`luoyuse -@@YF) `g @cfifg/ G`jes`f/ yme ym`si fy Ifs(e|(\foffh/ Yfg{fg`f/ fgi `g Layagau/ Ceg`g/ zmese yme legyes fo|a mf| `y| yeh~asfspmefivufsyes|'
Das hase `gdashfy`ag/ ~oef|e t`|`y zzz'zfsif'asj
 
@DFI“@gyesgfy`agfo Dugi das Fjs`luoyusfo Ieteoa~hegy

60:: f| age ad yme hfkas auylahe| ad yme 60:9 Zasoi Daai Lagdesegle' Yme hf`g ackely`te ad yme Dugi `|ya i`selyop j`te dugi| fgi hac`o`{e fii`y`agfo se|ausle| das ~sajsfhhe| dfl`o`yfy`gj elagah`l ~sahay`ag ad yme susfo ~aas ~fsy`luofsop cp `glsef|`gj yme ~saiuly`t`yp ad fjs`luoyusfo fgi e}ysf(fjs`luoyusfo fly`t`y`e|'
LCD“@gofgi Tfooep Lag|asy`uh
@TL zf| daugiei `g 600< ya ~sahaye |u|yf`gfcoe ieteoa~hegy ad `gofgi tfooep| `g \uc(\fmfsfgFds`lf' Yme Lag|asy`uh jsau~| gfy`agfo fgi `gyesgfy`agfo fjs`luoyusfo se|efslm `g|y`yuye| fgiieteoa~hegy fjegl`e|' \`gle F~s`o 6000/ yme Lag|asy`uh `| ~fsy ad ZFSIF fgi zasb| z`ym 6> Ze|yFds`lfg laugys`e| -Ceg`g/ Cusb`gf Df|a/ Lfhesaag/ Lùye i‐@ta`se/ Jmfgf/ Ju`gef/ Hfo`/ G`jes`f/\`essf Oeage/ Yaja) fgi = `gyesgfy`agfo `g|y`yuy`ag| -ZFSIF/ @@YF/ @OS@/ DFA/ ZELFSI!LASFD/ ZUS/ L@SFI/ @ZH@)' Eflm ad yme hehces |yfye| mf| f Gfy`agfo Laasi`gfy`ag Ug`y-GLU) ymfy cs`gj| yajeymes’ugies yme i`sely`ag ad f gfy`agfo laasi`gfyas’yme se~se|egyfy`te| ad yme `g|y`yuy`ag| `gtaotei `g yme ieteoa~hegy ad `gofgi tfooep|' Iagas| ad yme @TL fse hf`gop Yme Geymesofgi| -IJ@\)/ Dsfgle -H`g`|ysp ad Dase`jg Fddf`s|)/ yme Lahhag Dugi das Lahhai`y`e|-LDL) fgi yme Eusa~efg Ug`ag'Daugiei cp M`| M`jmge|| yme Fjf Bmfg `g 604:/ yme Fjf Bmfg Daugify`ag -FBD)mf| ceeg e}~es`hegy`gj z`ym/ fgi `h~oehegy`gj/ `ggatfy`te |aouy`ag| ya ieteoa~hegylmfooegje| das ates 9> pefs|' @g etesp ugiesyfb`gj/ yme atess`i`gj jafo `| ya f||`|y `g yme|ysujjoe fjf`g|y mugjes/ i`|ef|e/ `oo`yesflp/ `jgasfgle fgi |al`fo e}lou|`ag' Legysfo ya fooyme|e eddasy| mfte ceeg `glou|`te/ lahhug`yp(cf|ei ieteoa~hegy f~~saflme|/ `g zm`lmoalfo asjfg`|fy`ag| `iegy`dp/ ~s`as`y`|e fgi `h~oehegy ~sakely| z`ym yme Daugify`ag‐|

mefoym/ eiulfy`ag/ l`t`o |al`eyp fgi yme egt`saghegy' Das hase `gdashfy`ag/ ~oef|e |eezzz'fbig'asj!'
@DFI
@gofgi Tfooep Lag|asy`uhLag|asy`uh cf|(dagi|
FJF BMFG DAUGIFY@AG

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Paul Edwar Rojas Leon liked this
Grandfield Henry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->