Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procesul de Extindere Ue

Procesul de Extindere Ue

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Dan T

More info:

Published by: Dan T on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

 
 
Universitatea Lucian Blaga
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Politice
 
şi Sisteme de Securitate
Procesul de Extindere a Uniunii Europene
Sibiu2012
 
Procesul de extinderea Uniunii Europene
se referă la aderarea pe
parcursul timpului a noi state la 
Uniunea Europeană.Ca politică, extinderea este
mai mult decât o preocupare a organelor comunitare; Procesul de extinderea
depinde de: pregătirea internă a țărilor candidate, pregătirea internă a UE,
negocierile de aderare propriu-zise.
Procesul de extindere a UE a pornit din dorința clară de a crea premisele
necesare unei uniuni cât mai strânse a popoarelor
europene. Condițiile de bază
pentru extinderea Uniunii Europene au fost stipulate prin Tratatul privind
Uniunea Europeană care prevede că: "orice stat european poate cere să devinămembru al Uniunii". În acest sens, statul interesat își adresează cererea d
e
aderare Consiliului UE, care se pronunță în unanimitate, după consultareaComisiei Europene și obținerea avizului conform din partea ParlamentuluiEuropean. Decizia Legislativului european se adoptă în condițiile întruniriimajorității absolute a membrilor săi. Uniunea Europeană de astăzi, are 27 destate membre și o populație de aproximativ 500 de milioane de locuitori, estemai sigură, mai prosperă, mai puternică și exercită o mai mare influență decâtComunitatea Economică Europeană de acum 50 de ani, cu 6 state membre și o populație de mai puțin de 200 de milioane de locuitori. Uniunea Europeană estedeschisă oricărui stat european care îndeplinește criteriile democratice, politiceși economice pentru dobândirea calității de membru. De asemenea, înainte
a
fiecărei extinderi, UE elaboreaza capacitatea de absorbție a noilor membri, precum și abilitatea propriilor instituții de a funcționa corespunzător încontinuare. Extinderile succesive au întărit democrația, au conferit securitateEuropei și au sporit potențialul său comercial și de creștere economică
1
.
Extinderea UE este rezultatul hotărârii de a împărți cu alte state beneficiile obținute de Europa Occidentală prin crearea unei zone stabile, underăzboiul a devenit imposibil. UE are responsabilitatea de a ajuta țările vecine săse dezvolte din punct de vedere economic și democratic, în paralel cu promovarea stabilității și securității. Acest ideal își are rădăcinile în experiențaacumulată datorită tulburărilor manifestate pe continentul european în aniiinterbelici, a distrugerilor cauzate de ultimul război și a optimismului care aînceput să se manifeste în perioada de după război. Pacea și stabilitateaconstituie premisele unei economii prospere, reciproca fiind în egală măsurăvalabilă. Raționamentul părinților fondatori ai UE s
-
a bazat pe logica faptului căintegrarea economiilor din Europa Occidentală ar preveni războiul și ar crea pace, stabilitate și prosperitate pentru toți cetățenii, pretutindeni în Europa.Această viziune este în continuare importantă, după cum a demonstrat
-
o șidezintegrarea violentă a fostei Iugoslavii. Extinderea prin primirea de noi statemembre va defini cadrul politic și economic al UE pentru mai bine de ogenerație de acum încolo
 
1
Lester Brown
„Starea lumii 2009”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2010, p. 32.
 
Bulgaria și România au încheiat negocierile de aderare la UE și au aderatîmpreună la Uniunea Europeană în ianuarie 2007. Într 
-
o ceremonie desfășurată
la 25 aprilie înLuxemburg
,România și Bulgaria, împreună cu țările membre ale
UE, au semnat 
,care a intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2007. Acesta prevăzuse însă
clauze de salvgardarece ar fi putut
întârzia aderarea cu un an. Cele mai problematice capitole au fost Justiția și
Afacerile Interne
și Politica în Domeniul Concurenței.
este un candidat oficial la aderarea la Uniunea Europeană.Ambițiile europene ale Turciei datează de la Acordurile de la Ankara din 
1963. Turcia a început negocieri preliminare la3 octombrie2005
.Totuși, analiștiiconsideră ca această țară nu va adera mai devreme de
,datorită număruluimare de reforme economice și sociale care trebuie întreprinse. De la acordareastatutului de țară candidată, Turcia a implementat reforme permanente în privința drepturilor omului, a abolit pedeapsa cu moartea, a oferit drepturiculturale minorității 
,și a avansat în rezolvarea 
.Totuși,datorită diferențelor religioase și culturale în relație cu Europa, Turcia se lovește
de
o opoziție puternică din partea guvernelor conservatoare și religioase ale
statelor membre, în special 
și 
 este un alt stat candidat la aderare. Aderarea ar putea avea loc
 până în 2010, deși procesul de aderare a fost încetinit printre altele
de
 a recomandat acordareastatutului de candidatMacedoniei
,devenind astfel cea de a treia republică ex
-
care câștigă acest statut.
 Republica Moldovaeste un aspirant si eligibil candidat la aderarea în
Uniunea Europeană, în care aceste două structuri vecine au sta
bilit un acord de
cooperare, menit să îmbunătățească relatiile dintre cele 2 structuri. Aceasta estetotodată un membru al Acordul Central European al Comerțului Liber(un acordcare pregătește statele membre acordului pentru aderarea în UE) și al
Parteneriatului pentru pace(program lansat de NATO)
2
.
Anul 2009 marchează cea de a 20
-
a aniversare a căderii ZiduluiBerlinului şi cinci ani de la extinderea Uniunii Europene în Europa Centrală şide Est. Perspectiva aderării la UE reprezintă în continuare un stimu
l puternic
 pentru reforma politică şi economică şi întăreşte pacea şi stabilitatea. Menţinereaacestui dinamism, pe baza unor principii şi a unor condiţii convenite, este în
interesul strategic al UE.
Procesul de extindere al UE se desfăşoară acum în conte
xtul unei
recesiuni puternice şi ample, care a afectat atât UE, cât şi ţările care fac obiectulextinderii. Diferendele bilaterale nu ar trebui să împiedice procesul de aderare,ci ar trebui rezolvate de părţile vizate.
 
2
Lester Brown
„Starea lumii 2009”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2010, p. 52.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->