Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
14235183 Eternity of Sound and the Science of Mantras by Pandit Shriram Sharma Acharya

14235183 Eternity of Sound and the Science of Mantras by Pandit Shriram Sharma Acharya

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:

Explains the physics and concepts of sound energy that underlie chanting of mantras. Also explains the impact of mantra chanting on human bio electricity fields .

Explains the physics and concepts of sound energy that underlie chanting of mantras. Also explains the impact of mantra chanting on human bio electricity fields .

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
5
 
 
 J}jrng}w oc Qoznm enm }`j Qagjnaj oc  Fen}req
 
 EZ]@OR
 T}. Q@RGREF Q@ERFE EA@ERWE
]renqle}jm bw;Mr. Rekeng Koq`g
Tzblgq`jr; Q`en}giznk, @ergmxer(Z.E', Gnmge, 2=7=55Cgrq} Jmg}gon 2441
]`j XXX rjtrgn} gq cor crjj mgq}rgbz}gon
2
 
J}jrng}w oc Qoznm enm }`j Qagjnaj oc Fen}re
TRJCEAJ
 
]`j inoxljmhj oc 
Ï 
ebme
 
 Bre`
®
 N 
± 
me
 
 Bre`
®
 
gq en gftor}en} brena` oc }`j Gnmgen qa`ool oc qtgrg}zelg}w. ]`j qagjnaj enm t`gloqot`w oc 
Ï 
ebme
 
 Bre`
®
jnaofteqqjq }`j fj}`omolohw enmjccja}q oc 
fen}re
&
 kete
, trewjrq, aollja}gsj a`en}gnh enm
q
± 
m`en
± 
q oc }`j
sjme
&
fen}re
q enm }`e} oc }`j
 N 
± 
me
 
 Bre`
®
mjelq xg}` }`j hjnjqgq, jptenqgon enm gnclzjnaj oc fzqga. ]`j solzfj 57 oc }`j“T}. Q`rgref Q`erfe Ea`erwe Senhfewe‖ qjrgjq trjqjn}q }rzlw rerj enm mj}egljm gncorfe}gon enmhzgmenaj on }`gq }otga. ]`j trjqjn} booi gq aoftgljm crof }`j Jnhlgq` }renqle}gon oc }`j cgrq} }xoa`et}jrq oc }`gq solzfj }`e} coazq on }`j aoqfga mgfjnqgonq oc qoznm enm }`j qajgnaj oc 
fen}req
.Lgnhzgq}gaellw, }`j xorm
fen}re
gn Qenqirg} gftlgjq e qtjagcga q}rza}zrj oc qonga te}}jrnq ‑ aomjmgn qwllebljq enm soxjlq, }`e} xoriq eq en qtgrgz}el }ool }o lgbjre}j }`j fgnm crof ghnorenaj,gllzqgon enm jsgl gnq}gna}q. ]`j qtjagcga aoncghzre}gonq oc qwllebljq enm }`j aorrjqtonmgnhaofbgne}gonq oc t`onjfjq gn }`j
fen}re
q feij }`j le}}jr toxjrczl ‐aerrgjrq‗ oc }`j aoqfgajnjrhw oc qoznm. ]`j booi trjqjn}q e tjrqtgazozq gn}romza}gon xg}` enelwqgq oc fzl}gtlj eqtja}qoc }`j t`wqgael enm qzblgfgnel gftea} oc qoznm enm }`j q}rza}zrj oc 
fen}req
. G} elqo `gh`lgh`}qez}`jn}ga rjtor}q on qagjn}gcga jptjrgfjn}q gn }`gq mgrja}gon.Mgccjrjn} fj}`omq oc r`w}`fga jnznage}gon (
 kete
' enm qtgrg}zel trea}gajq (
q
± 
m`en
± 
q' oc 
sjmga
 
fen}re
q erj mjqargbjm `jrj xg}` emjt} hzgmenaj. ]`j ez}`or, T}. Q`rgref Q`erfe Ea`erwe elqocoazqjq on
fen}re
 
 wohe
eq en jccja}gsj jnmjesor }o feq}jr }`j hjnjre}gon enm z}glg{e}gon, xg}`oz}enw jp}jrnel fjenq or gnq}rzfjn}q, oc }`j gffjnqj toxjrq oc qoznm cor qtjagcga noblj tzrtoqjq.El}`ozh` }`j
sjmga fen}req
aozlm bj xjll jptrjqqjm soaellw eq troqj or sjrqj, }`j fj}`om oc qgnhgnh }`jf gn qtjagcga rw}`fq eq `wfnq xeq hgsjn trgnagtel gftor}enaj bw }`j
‑gÌgq
. @jnaj }`jznguzj qtja}rzf oc 
sjmga qxereq
enm }`j hefz} oc a`en}gnh te}}jrnq cor
fen}req
xjrj jsolsjmenm jnaomjm gn }`j
Q±fe Sjme
.]`j
Q±fe Sjme
aon}egnq mgsgnj inoxljmhj oc }`j fgreazlozq qtgrg}zel clox oc fzqga }`e} aenjccja}ze}j e sgsgm aonnja}gon oc }`j gnmgsgmzel ‐qjlc‗ xg}`
}`w
&qjlc. ]`j ez}`or `gh`lgh`}q }`jarzagel rolj oc }`gq Sjme enm mgqazqqjq }`j trjqjn} q}e}zq oc }`j qa`oolq oc 
 q±fe h±ne
gn }`jaon}jp} oc }`j mgccgazl}gjq ceajm }omew gn gmjn}gcwgnh }`j bjq} a`en}gnh te}}jrnq cor }`j
Sjmga Fen}req
.]`j
q
± 
m`en
± 
q oc 
fen}re wohe
}ohj}`jr xg}`
n
± 
me wohe
erj gn}jhrel ter}q oc }`j qtgrg}zeljptjrgfjn}q on exeijngnh oc }`j
 IzõÁelgn» 
 
enm rjelg{e}gon oc }`j
 Bre`®
}`rozh`
O
®
± 
. ]`jqj}otgaq }oo erj aosjrjm `jrj qeheagozqlw gn qagjn}gcga lgh`}. ]`j terefozn} rolj oc 
s
± 
(ebqolz}jlwrjcgnjm sogaj' gn
fen}re
 
 wohe
gq jft`eqg{jm xg}` njajqqerw hzgmenaj. ]`j ez}`or mjqargbjq }`jcozr qzaajqqgsjlw qzb}ljr ljsjlq oc `zfen sogaj (
s±õ» 
' enm trjqjn}q }`j fj}`omq, cor }`j aon}rolenm rjcgnjfjn} oc }`j
s±õ» 
enm fjn}el ceazl}gjq, x`ga` aen bj trea}gqjm bw jsjrwbomw gn mew&}o&mew lgcj. ]`jqj
 q±m`en±q
hremzellw ljem }o }`j qtgrg}zel jljse}gon oc }`j
s
±õ» 
zt }o }`j qztrjfjljsjl ‑ }`j
s
± 
i.
 @j czr}`jr gllzq}re}jq ‑ `ox }`j `gmmjn qtgrg}zel toxjrq oc e
fen}re
erj erozqjm bw
 kete
}`rozh`qza` e qtgrgz}ellw jftoxjrjm sogaj. Enm `ox }`j fe}jrgelg{e}gon oc }`j bljqqgnhq enm azrqjq elqobjaofjq toqqgblj bjaezqj oc }`j toxjr oc 
s
± 
. Ez}`jn}ga jpeftljq enm qagjn}gcga jsgmjnajq oc }`j fomjrn }gfjq erj trjqjn}jm gn }`gq booi xg}` rjljsen} jpajrt}q crof }`j qargt}zrjq }o qzttor}enm jptlegn }`j jnorfozq to}jn}gelq oc rjcgnjm
s
± 
n
» 
.
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->