Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
50Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kanali prodaje

Kanali prodaje

Ratings:

4.4

(5)
|Views: 16,450|Likes:
Published by besimi

More info:

Published by: besimi on Nov 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
- 1 -Page 1 of 19
1
UVOD Otac vidi da radim seminarni rad,pita me:Iz kog predmeta imaš ovaj seminarni rad?i Koja ti je tema?Ja odgovorim njemu :predmet je: Marketing i odnosi sa javnašću a tema je Saradnja proizvođača ikanala distribucije.Moj otac je zasitio proizvodnje pošto on je direktor fabrike je več 30 god. I pita me šta ti treba proizvodnja bree sinko jel nije imalo nešto drugačije teme gde ima para,banke,berze itd.Pa počnem ja da govorim a on pažljivo mene me prati:Ja hoću da znam više o marketingu koji im pomogne proizvođačima i proizvodnju kao temelj preduzetništva i ekonomske bolje budućnosti,akonemamo mi u Prevo razvijenu proizvodnju nemamo ekonomsku perspektivu,mi samo satrgovinom ne možemo da ekonomski preživimo.Pa kad završim studije možda će odlućim da budem deo ove mašinerije,proizvodnje ili kanaledistribucije.Kad studiram bolje ovu branšu nadam se da ću dobiti mnogo odgovore koje nisam znao u vezi proizvodnje i kanale distribucije. 
 
- 2 -Page 2 of 19
2
I.PROIZVODNJA-PROIZVOD-KANALI DISTRIBUCIJE-KUPACDa bi imalo saradnju među proizva i kanale distribucije trebaimati:Proizvođača,proizvoda,kanale prodaje i tržište(krajni potrošač-kupac).I.1
 ŠTA JE PROIZVODNJA?
Proizvodnja je skup razne aktivnosti da bi pravili jedan određen proizvod.Proizvodnja je prerada sirovine ka finalni proizvod.I.2
 ŠTA JE NOVI PROIZVOD?
 Novi proizvod je sve ono što preduzeće nudi, a do određenog momenta nije bilo ponuđeno na tržištu,kao komponenta njegove ponude i što poseduje neke koristi, različite u odnosu na postojeći proizvod.Prema nivou posmatranja i stepenu noviteta nov proizvod može biti :1.Proizvod nov za svet (10% svih proizvoda – telefon, televizor)2.Dodavanje postojećim linijama novih proizvoda (nova proizvodna linija) – slična obležja kaoi proizvodi konkurenata, jača tržišnu poziciju3.Dodavanja novih proizvoda u okviru postojećih linija4.Modifikacija proizvoda – promene kvaliteta, funkcionalnosti, oblika, stila5.Repozicioniranje proizvoda – postojeći proizvodi se upućuju na nove tržišne segmente6.Snižavanje troškova (smanjenje prodajnih cena)- najmanji stepen noviteta i obuhvata 7% proizvodaI.3
 KANALI PRODAJE (distribucije)
 Distribucijski kanali su:1.Grupa međusobno ovisnih organizacija uključenih u proces koji će proizvode ili uslugeučiniti raspoloživima za korišćenje ili potrošnju.2.Tekovi proizvoda od proizvodaca do potrošača
.
3.Skupovi meduzavisnih organizacija ukljucenih u proces stvaranja proizvoda ili uslugedostupnim za korištenje ili potrošnju (Kotler),
 
- 3 -Page 3 of 19
3
4.Skup pojedinaca i organizacija koji usmeravaju tek proizvoda od proizvodaca do potrošaca(Dibb),5.Vanske ugovorne organizacije koje uprava (management) koristi u svrhu postizanja vlastitihciljeva distribucije (Rosenbloom).I.4
 ŠTA JE KUPAC?
Kupac je lice koji ima potrebu za jedan artikal,ko je su spreman da izdvoje određenu sumu novcaza taj artikal.Pošto znamo da novi proizvod ili proizvodnja najviše zavisi od kanale prodaje,ja najviše samanalizirao koje su kanale prodaje,kako su one organizovane,koje veze imaju sa proizvodnjom itd.I.3.a
 KOJE SU FUNKCIJE KANALA PRODAJE:
1.Informacija2.Komunikacija3.Pregovaranje4.Naručivanje5.Finansiranje6.Preuzimanje rizika7.Fizička distribucija8.Plaćanje i9.TransfeI.3.b
 POJAM I ULOGA KANALA
Povezivanje proizvodnje i potrošnje je jedna od ključnih odrednica uspešnosti marketingfunkcije i celokupnog sistema marketinga.
Jedna od bitnih karakteristika modernog (tržišnog) privređivanja je da većina proizvođača ne prodaje svoje proizvode direktno potrošačima.
Kanali prodaje predstavljaju organizovani sistem međuzavisnih i istovremeno nezavisnih posrednika koji učestvuju u fizičkom i svojinskom toku roba (usluga) od proizvođača do potrošača (krajnjeg ili proizvodnog);
Reč “kanal” vodi poreklo od latinske reči “canalis” sa istovetnim značenjem, sugerišućiodređeni put a koristi se u smislu označavanja toka, cevovoda, širokog kanala za vlasništvo proizvoda, fizički tok i sl.
Osnovna uloga kanala prodaje je da proizvod bude raspoloživ potrošaču na određenommestu gdje ovaj zamišlja da proizvod treba biti raspoloživ!

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Goran Bjelic liked this
Bojan Ristic liked this
mi_nismo_mi2060 liked this
Zivojko liked this
Aleksandar Golic added this note|
Uvod i zaključak su trebali da se provere gramatički jer izgledaju kao da ih je sa albanskog jezika na srpski prevodio Google prevodilac. Tu je mogao i trebao direktor iz uvoda mnogo da pomogne...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->