Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ivona Milić-Beran Modeliranje

Ivona Milić-Beran Modeliranje

Views: 7|Likes:
Published by Ante Lauc
Disertacija Ivone Milić-Beran
Disertacija Ivone Milić-Beran

More info:

Published by: Ante Lauc on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Visibility:Private
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
Modeliranje i simulacija gospodarskog rasta Republike Hrvatske metodom sistemske dinamike
1.SINTEZA TEORIJSKIH SAZNANJA
Doktorska disertacija
1
 
Modeliranje i simulacija gospodarskog rasta Republike Hrvatske metodom sistemske dinamike
1.1. Uvod
Upravljanje gospodarskim razvojem iznimno je kompleksno zbog složenosti prirodefunkcioniranja društvenih odnosa, konkurentskoga i promjenljivog okruženja u kojemu sedjeluje i promjena koje se stalno događaju u globalnome svijetu, a mora im se prilagođavati. U skladu s naznačenim promjenama društvo mora prilagođavati svojerazvojne i gospodarske strategije. Uvjeti gospodarskoga i društvenog razvoja povećavajuodgovornosti vlada i odluke postaju sve složenije.U proteklih nekoliko desetljeća neobično je porastao interes za proučavanjefenomena gospodarskoga razvoja, stanovništva, nezaposlenosti i siromaštva regija pa izemalja u cjelini. Potrebno je pronaći put za uspostavu pravednijega gospodarskog poretkameđu zemljama, a jednako tako i unutar zemlje, gdje je česta pojava nejednakogaregionalnog stupnja razvijenosti, ona u današnje vrijeme izaziva mnoge aktualne probleme,koje nije lako uspješno riješiti. Od donositelja odluka očekuje se integralno sagledavanjeskladnog razvoja dijelova društveno-gospodarskog sustava uz uzimanje u obzir regionalnih,demografskih, socijalnih i drugih društvenih aspekata. Nužno je i uviđanje prirodnogaresursnog potencijala, te potreba uvoza nedostajućih resursa koristeći se informacijama ianalizama stručnih služba, kako bi se na osnovi njih donosile odluke, koje trebaju otkritirazličite mogućnosti u razvoju, ali i posljedice donesenih gospodarskih politika.U većini, posljedice predložene i prihvaćene politike osjete se poslije, iako se nisuočekivale ili se događaju neka popratna zbivanja koja se nisu uopće očekivala, tako da se umnogim okolnostima pojave potpune distorzije od postavljenih ciljeva drtveno-ekonomskog razvoja regija, pa i zemalja u cjelini!Već dugo godina velik je interes za otkrivanje i razumijevanje pravila kojareguliraju gospodarski razvoj, tržišnu ekonomiju, komunikacijske mreže i mnoge drugedinamičke društvene sustave. Gospodarska i društvena dinamika je, općenito, od velikogainteresa, ali je nije lako razumijeti jer su društveno-gospodarski sustavi složeni, to jest oni
Doktorska disertacija
2
 
Modeliranje i simulacija gospodarskog rasta Republike Hrvatske metodom sistemske dinamike
se sastoje od podsustava koji su ovisni jedni o drugima. Međuovisni znači da se, poradiopisivanja sustava kao cjeline, moraju opisati svi njegovi dijelovi i za svaki dio mora bitiopisana povezanost s ostalima. Složeni sustav može se definirati kao sustav u kojemukolektivno ponašanje njegovih dijelova podrazumijeva pojavu svojstava koja se jedvamogu, a često i uopće ne mogu, izvesti iz svojstava dijelova.Fascinantna stvar o tim sustavima je da su, bez obzira na složenost interakcijeizmeđu dijelova ili složenost samih njih, rezultirajući učinci i lokalne interakcije naglobalnoj razini iznimno jednostavne. Pitanje što ga postavljaju mnogi znanstvenici kojirade u različitim poljima i bave se složenim sustavima, uključujući i gospodarski, jest kakolokalne interakcije između pojedinih dijelova dovode do različitih pojavnih ponašanja usustavu kao cjelini.Modeliranje i simuliranje takvih sustava mogu omogućiti dublje razumijevanjenjihova ponašanja u stvarnosti. Proces izgradnje i analize modela također pomažeznanstvenicima u razumijevanju dinamičkog ponašanja cjeline složenih sustava, ali i pojedinih podsustava te njihova interakcijskog djelovanja.
1.2. Problem, predmet i objekt istraživanja
Gospodarski rast rezultat je procjene ciljeva gospodarskoga razvoja koji se mogu ostvariti sraspoloživim resursima, temeljnim kompetencijama i infuzijom veće produktivnosti,tehnologije i inovacija, kao i poboljšanja u ljudskom kapitalu, resursima i pristupu velikimtržištima.Gospodarski razvoj transformira se iz tradicionalnoga dualnog društva u produktivniokvir u kojemu svatko pridonosi i, u skladu s tim, prima naknade. Gospodarski razvojdogađa se kad svi segmenti društva imaju koristi od plodova gospodarskog rasta na temeljugospodarske učinkovitosti i pravičnosti. Gospodarska učinkovitost može se definirati sminimalnim negativnim eksternalijama u društvu, uključujući posredovanje, transakcije,sekundarne i prihvatljive troškove.
Doktorska disertacija
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->