Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Desen Tehnic Si Infografica

Desen Tehnic Si Infografica

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Paco Raoul

More info:

Published by: Paco Raoul on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2012

pdf

text

original

 
 
Universitatea
„TRANSILVANIA”
din Bra
ş
ovDepartamentul pentru
Inv
ăţă
mânt la distan
ţă
 
CCoonn..DD..IInngg..OODDIICCAAPP
ĂĂ
UU N NEESSCCUU
DDEESSEENNTTEEHHNNIICC 
ŞŞ
IIIINNFFOOGGAAFFIICC
ĂĂ
 
CCuuss 
şş
iiaa p plliiccaa
ţţ
iiiip peennttuuÎÎnnvv
ăăţţăă
mmâânnttllaaDDiissttaann
ţţăă
 
Bra
ş
ov - 2006 
 
Desen
ş
i Infografic
ă
 Lucrarea se adreseaz
ă
studen
ţ
ilor de la înv
ăţă
mântul tehnic la distan
ţă
având ca scop însu
ş
ireanormelor de reprezentare în desenul tehnic, dobândirea abilit
ăţ
ilor de reprezentare a pieselor 
ş
isubansamblelor ce intr 
ă
în componen
ţ
a ansamblelor complexe. De asemenea, partea a doua a lucr 
ă
riicare prezint
ă
pachetul de programe AutoCAD 2002, constitue un bun suport în direc
ţ
ia utiliz
ă
riiacestui produs informatic în grafica/proiectarea 2D a produselor.2
 
 
 
3
CCUUPPIINNSS 
......................................................................................................................................... 5
1.
................................................................................................................................ 6
 
1.1. Obiectul
ş
i scopul desenului tehnic ......................................................................................... 61.2. Standarde, norme, conven
ţ
ii..................................................................................................... 6
2.
..................................................................... 10
 
2.1. Dispunerea proiec
ţ
iilor ............................................................................................................ 102.2. Reprezentarea vederilor, sec
ţ
iunilor 
ş
i rupturilor..................................................................... 122.3. Ha
ş
uri utilizate în desenul tehnic............................................................................................. 162.4. Desenul de releveu................................................................................................................... 162.5. Desenul la scar 
ă
....................................................................................................................... 172.6. Reprezentarea pieselor în proiec
ţ
ie axonometric
ă
................................................................... 18
3.
........................................................................................................ 21
 
3.1. Norme
ş
i reguli de cotare......................................................................................................... 213.2. Principii
ş
i metode de cotare ................................................................................................... 233.3. Reprezentarea, cotarea
ş
i filetelor ........................................................................................... 253.4. Reprezentarea
ş
i cotarea arborilor............................................................................................ 283.5. Reprezentarea
ş
i cotarea ro
ţ
ilor din
ţ
ate.................................................................................... 30
4.
.................................................................................. 33
 
4.1. Generalit
ăţ
i............................................................................................................................... 334.2. Reprezentarea asambl
ă
rilor filetate.......................................................................................... 334.3. Reprezentarea si cotarea angrenajelor...................................................................................... 344.4. Desenul de ansamblu................................................................................................................ 36
......................................................................................................................................... 41
5.
................................................................................................ 42
 
5.1.
 
Sistemul de proiectare asistat
ă
AutoCAD.............................................................................. 425.2.
 
Istoric..................................................................................................................................... 425.3.
 
Postul de lucru........................................................................................................................ 425.4.
 
Lansarea în execu
ţ
ie a AutoCAD-ului
ş
i noua interfa
ţă
........................................................ 425.5.
 
Ecranul AutoCAD.................................................................................................................. 445.6.
 
Lansarea comenzilor.............................................................................................................. 455.7.
 
Ini
ţ
ierea unor proiecte noi cu AutoCAD................................................................................ 45
6.
.............................................................................................. 46
 
6.1.
 
Sisteme de coordonate........................................................................................................... 466.2.
 
Definirea UCS........................................................................................................................ 466.3.
 
Metode de introducere a coordonatelor ................................................................................. 476.4.
 
Crearea obiectelor elementare................................................................................................ 486.5.
 
Ajutoare grafice ..................................................................................................................... 516.6.
 
Interogarea obiectelor (comenzi de informare)...................................................................... 54

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->