Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keratan Akhbar 29 November 2011

Keratan Akhbar 29 November 2011

Ratings:
(0)
|Views: 116|Likes:
Published by Adt Ismail

More info:

Published by: Adt Ismail on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

pdf

text

original

 
M
ERATAN AKHBAR
29
NOVEMBER
2011
(SETASA)
BERITA
HARIANZon2O
MPSJ
diiktiraf
JKP
terbaik
Banjir
lumpur hempap bumbung
Inovasi
mikrobpereputan
tingkat
hasilpadiPenduduk
dakwa
MPKI
tak angkut
sampahsejak
Julai
'Rumahkerap
dinaiki
air'
UTUSAN
MATAYSIA
4
Weng
San
yang
perluminta maaf
LZS
peruntuk
RM28,000
untuk
anak
asnaf
THE
STAR
Win-winagreement
NEW
STRAITS
TIMESRoyal
Klang
Club
celebrates
THE SUN
Tiada
berita
HARIAIIIMETRO
Jalanrosak,
lampumati
'Port'
maksiatKOSMOTiada
berita
SINAR
HARIAN
Contohi
Selangor
martabatkanwanitaPentadbiran
KerajaanNegeri
pilihan
terbaik
PKR
Subang
selamihatirakyat
Nasib
rakyat
sentiasa
keutamaan
PR
M/s
L
2
3
4
567
8
1011
t2
13
L4
15
 
BERITA
HARIAN
TARIKI{
:
?9NOV?011
Zon
20
ffiPSJ
diiktiraf
|ffPtetualk
Kemenangan
hasil
kerjasaffin,
ideabernas
pendudukjayakan
akriviti
Oleh
Nurul
Farina
Nazlan
'r
I
nfarina@bharian.com.my
$i,-
E
4lB
UBANG;Jawatankuasa
Pendu-
\duk
(JI(P)
Zon
20
Majlis
perban-
Udaran
Subang
Jaya(MPSJ)mene-
patirarnalanapabila
diumum
sebagai
.JI(P
TerbaikKeseluruhan
pada
MailisPengiktirafanJKP dan
Penggerak
Belia
Tempatan(PeBT)MPSJ
Sesi
ml0/2011di
sini,
baru-bam
ini.
Selain
menerima
pengiktirafan
itu,
JKP"Zon
20
hrrut
memenangi
katego-
ri
programkemasyaralatanterbaik,pengurusankewangan
terbaik
dankepimpinanterbaik,manakala
PeBT
Zon
20
memenangi
kategoriprogram
sukan
terbaik
dantempatketiga
bagi
kategori
program
kerohanian
ter-baik.Majlis
penyampaianhadiahdisem-
purnakan
PengerusiJawatankuasa
lbtap
KerajaanTempatan,
Kajian
dan
P.
enyelidikanSelangol
Ronnie
Liu
Tian
Ktriew.
Turut
hadir
Yang
Diettua
MPSJ,
DatukAsmawi
Kasbi
dan
f,$nbalan
Yang
Dipertua
MPSJ,
Abffih
Marjunid
serta
wakil
setiapzon.
Alrli
Majlis
Zon2fr,
Sufari
Tinin,
menylfatkan
kemenanganyangdipe-
roleh
adalah
hasil
kerjasama
dan
perkongsian
idea
bernasdaripada
penduduk
zon
berkenaan, selainber-
padu
untuk
me4ialakan
setiapalrtiviti
yang
dirangka
sebagai
tanda
sokongan
RONNIE
(empat
dari
kiri),Asmawi(tiga
dari
kiril
dan
Ahli
ParlimenKawasan
KelanaJaya,
Than
Gwo
Eurnekqnan) bersamapQmenang
anugerah
pada
MaJlis
Pengiktirafan
JKP
dan
PeBTMPSJ
sesi
2ot0/2011di
Hot
untuk
memantapkanlagr
semangatperpaduandikalanganmereka."Memangkemenangan
ini
sesuatuyangdi luarjangkaan
kami
dan
tidak
sanekaberjaya
menjadijuarauntukdua
kategoriJKP
Saya
berterimakasih
hepadasemua
penduduk
zon
20
yang
memberikan
kerjasama
baik,
selain
memberikan
kepercayaan
padu
kepada
saya
untuk
melaksanakan
pel-
bagaiprogramkemasyarakatan.
"Kamidi
zon
20
seringmengamal-kan
sikap
toleransi
dan
berkongsi
idea
dalam
setiapperancangan
aktiviti,
selainmengambil
kira
pandalgan
setiap
dari
kami.Untuk
2012,
kami
akanmerancangpengurusan
aktiviti
kemasyarakatan
dan
kewangan
lebih
baik dari
sedia
ada
unfuIr
manfaat
semua
penduduk,"katanya
padamajlis
yangdiadakan
di Hotel
GrandDorsett,baru-baru
ini.
Pemenang
utama
setiap
kategori
menerimawang
tunai
RM?00,
trofi
dan
sijil
penghargaan,manakalatempatkedua
danketiga
masing-
masingmembawapulangwang
hrnaiberjumlah
RM500
dan
RM300,
selain
hofi
dan
sijil
penghargaan.Antarakategori
lain
yang
dipertan-
dingkan
adalahpengurusan
projekterbaik,
kebudayaan
dan
kesenian
sertaPeBT
terbaikkeseluruhan.
Sekretariat
Akhbar
KerajaanNegeriSelangor,
Tingkat4,
Bangunarl
5$&'&$,4CI0$0,
ShaEt
Atam
'[b!efon
:
03-5544
7457
/7459,
Fa[<s:03-55L3
5068
 
BERITA
HARIAN
TARIKH
:
_?
s
N0\J
?011
Penduduk
bimb*g
mnah
runffh
berikutan
rcmbok
proiek
himpit
'lr
Olqh
HalinaMohd
Noor-$
h
al
i
n
a
@b
h a
ri an.
corn.my
i\"
ll
AWANG:
Tujuh
keluarga
Jtffi"l"#iff
:'itlfi*H:t,}E
babknnkediarnan mereka
di Jalan
i
Sepa*at,Kampung
Melayu
Tam-
bahan,
Batu
16,
di
sini,
dilandabanjirllumpur.
Kejadial
yangsetakat
ini
sudahberlaku
tiga
kali
pernah
hampir
me-
ragutnyawamerekaapabilaair ber-campur lumpur,
batu,
kayu
dan
besi
yang
mengalirlajudari
atas
bukit
di
kawasan
projek
perumahan
ber-
hampiran
menghempapbumbungrumah mereka
sebelum
banjir.
Yangpertama
berlaku
pada
28
Oktober
la1u,
kira-kira
6.30
petangselepas
hujan
lebat
dan
mangsa
ruetyifatkan
kejadian
itu
bagaikap
ts*namikecil.Lebih
malang,
belumpun
habis
kerja
pembersihan
kesan
lumpur
dankerosakan
lain
dijalankan,
ke-
jadian
yang
cukup
menakutkan
itu
berulang
lagi
pada
11November
kira-kira
jam
10
pagidan
tz
No-
vember
lalu
pada
4
petang.
Ahmad
HadzerDaud,
50,
berkata
dalamkejadianpertama,
beliau
se-
keluarga
sedang
sibukmembuatper-siapan
katering
untuk kenduri
kah-
win
apabila
iibatiba
terdengar
bu-
nyi
benda
menghemPaP
atas
bumbung
rumalnya.
"selepas
itu,
Ifq4i
apatmelihat
lirnpahanair
llr5Op-
r.yanS
laju
dari
arah tembok
d.i.belakang
rumah.
"Ia
seperti
air
terjun
dan
me-
ngalirlaju
seperti
anak
sungai.fieadaan
mencenmskan
itu
berlaku
selama dua
jam
menyebabkankarni
semua
tidak berani duduk
di
dalam
rumah.
"Habis
semua
peralatan
mema-sak
danperabotrosak.
'Apa kami
kesalkan,
pemajuyang
membanggakan
kaw.asan
di
atas
bukit
bertrampi an seolah-olah
Iopas
tangan
sedaRgkan
rumah
sa-
ya
retak teruk
manakalaperalatan
memasak,
katering,pakaian
dan
perabot
di
dalam
rumah
turut
ro-
sak,"katanya
kepada
Sentral.
Seoranglagi
mangsa,
Shuib
Abu
Seman, 48,
berkatasejak'pem4iumeratakan kawasan
bukit
di
be-
lakang
rumah
mereka setahun
lalu
untuk
projek perumahan, pelbagaimasalah
dialami
pendudukterma-
metel
Ketifi
gr;jart
iblhbokTangrrierghirnpit
runrah
pe+dudtr4r
#
SALHANI
i8R,
KERETAKAN
dialami
sebuah
rumahpenduduk.
sukpencemaranudara,
bunyi
dan
paiingteruk rumah
mereka
me-
ngalami
retak
di
sana
sini,
selain
banjir
lumpur.
"Tembok setinggi
empatmeter
de-
nganpanjang
hampir
satukilome-
ter
yang
didirikan
pemaju,terletak
di
atas
sempadan
rizabdaxterialuhampir
dengan
rumahpenduduk."Malah
ada
menghimpit bumbung
rumah
penduduk.Paling
menakut
ka&
ada beberapa kesan
keretakanpada
tembok batuyang
boleh
me-nyebabkan
tembok
berkenaan
jatuh
di
atas
bumbung
rumah
penduduk
pada
bila-bila
masa," katanya.
Beliau
berkata,penduduksudahbeberapa
kali
berbincang
dengan
pemaju
untukmenuntut
pamPasan
dan
merekabersetuju
membayar
mengikutkerugiandialami ketikaperbincangandijalankan
pada
ha-
ri
kejadianpertama.Bagaimanapun,
selepasseming-
gu,
pemaju
bertukar
fikiran
dan
mengatakan
akan
membayar
RM1,000 saja
untuk
setiap
keluarga
sebagai
bayaran
ganti
rugi.
Beliaujuga
kesal kerana
bantuan
yangdimohon
daripada
pelbagai
pihaktermasuk
A]rli
MajlisMajlis
Perbandaran
Selayang
dan
Ahli
De-
wanUndanganNegeri(ADUN)
Ra.
wang,
Gan Pei
Nei
tidak
Cilayan.
Sekretariat
Akhbar
KerajaanNegeri Selangor,
Tingkat4,
Bangunan
5SAA5,40CI&0,
Eef
efon
:
03-5544
7457
/
7459,
Faks
;
03-55135068

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->