Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Can Truc Yeu an Toan Doi Voi Thiet Bi Thuy Luc

Can Truc Yeu an Toan Doi Voi Thiet Bi Thuy Luc

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Son Van Nguyen

More info:

Published by: Son Van Nguyen on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

pdf

text

original

 
C
ẦN TRỤC
 
YÊU AN TOÀN ĐỐI VỚI
THI
ẾT BỊ THỦY LỰC
 (ST SEV 4474 – 84)
 
TIÊU CHU
ẨN VIỆT NAM
NHÓM 1C
ẦN TRỤC
 
Yêu c
ầu an toàn đối với thiết bị thủy lực
 ……………………TCVN 4755 - 89(ST SEV 4474 - 84)Khuy
ến thích
 áp d
ụng
 Tiêu chu
ẩn n
ày áp d
ụng cho cần trục và qui định các y
êu c
ầu kỹ thuật antoàn đối với thiết bị thủy lực của chúng.
 Tiêu chu
ẩn này không qui định các y
êu c
ầu kỹ thuật an toàn đối với thiết
b
ị thủy lực trong cơ cấu di chuyển của các cần trục lưu động.
 Tiêu chu
ẩn
này ph
ải áp dụng đồng thời với các ti
êu chu
ẩn khác về kỹ thuật
an toàn c
ần trục.
 Tiêu chu
ẩn n
ày phù h
ợp với ST SEV 4474
- 84.
1. Yêu c
ầu chung
 1.1
Thi
ết bị thủy lực của cần trục phải ph
ù h
ợp với các ti
êu chu
ẩn Việt Nam
v
ề hệ thống khủy lực cho chế tạo máy
.
 
1.2
Ph
ải có phiếu kiểm tra chất lượng đối với những phần tử kỹ thuật như van
an toàn,
ắc quy, xi lanh, mô tơ và bơm cũng như ống dẫn, kể cả ống mềm, nếu
chúng là quan tr
ọng (về phương diện kỹ thuật an to
àn).
1.3
Thi
ết bị tủy lực phải được thiết kế chế tạo sao cho trong điều kiện sử
d
ụng quyi định không xẩy ra tai nạn khi:
 1) Thi
ết bị thủy lực bị hư hại:
 2)
Ống dẫn, ống mềm đức g
ãy ho
ặc bị hư hại ở các mối nối.
 
Khi đó các cơ cấu dẫn động tương ứng phải tự dừng kể cả khi các phần tửđiều khiển không kịp đưa
v
ề vị trí d
ùng. n
ếu các cơ cấu đó tiếp tục chuyển động
thì ph
ải khống chế được chuyển động đó.
 
1.4
M
ối nối các ống dẫn, kể cả ống mềm, v
à m
ối nối các dụng cụ đo phải bịt
kín.
1.5
Ph
ải đảm bảo cấp v
à x
ả chất lỏng công tác cho hệ thống thủy lực sao cho
thu
n ti
ện và an toàn. Trong trường hợp cần thiết phải đảm bảo khả năng khửđược không kh
 ì kh
ỏi hệ thống thủy lực.
 
1.6
Ch
ất lỏng công tác phải được lọc li
ên t
ục. Khi quy định độ lọc phải đảm
b
ảo các y
êu c
ầu được ghi trong t
ài li
ệu kỹ thuật đối với thiết bị thủ
y l
ực.
 
1.7
Nhi
ệt đô chất lỏng công tác trong qúa tr 
 ình s
ử dụng không được quá các
tr
ị số giới hạn cho phép.
 
1.8
T
ại các vị trí có khả năng xảy ra áp xuất nguy hiểm của mỗi mạch thủy
l
ực phải đặt van hạn chế áp suất. van này được điều chỉnh tới áp suất cho
phép vàph
ải được kẹp ch
 ì.
 
1.9
Ph
ải chọn các thông số cơ bản của thiết bị thủy lực ph
ù h
ợp với khả năng
ch
ịu tải trong kết cấu cần trục
1.10
Ph
ải đảm bảo có các chi tiết ghép nối cần thiết cho các thiết bị đo tại
nh
ững vị trí cần phải kiểm tra áp xuất
trong h
ệ thống thủy lực.
 
1.11
H
ệ thống điều khiển cần trục phải đảm bảo cho các cơ cấu khi tăng tốc
và hãm
được điều đặn (không giật).
 
1.12
Khi thi
ết bị thủy lực bị ngừng hoạt động , cần trục phải giữ được h
àngm
ột cách tin cậy ở bất kỳ vị trí n
ào.
2.
Yêu c
ầu đối với thiết bị thủy lực v
à
ống dẫn
 
2.1
Gi
ữa bơm và van an toàn thủy lực không được phép lắp van chặn cản trở 
ho
ạt động của van an to
àn.
2.2
Ph
ải kiểm tra được độ bẩn các bộ lọc thủy lực chính m
à không c
ần tháo
r
ời chúng.
 
2.3
Ph
ải có chế độ chỉ báo mứ
c ch
ất lỏng công tác cao nhất v
à th
ấp nhất
trong thùng ch
ứa thủy lực. Việc kiểm tra mức chất lỏng phải đơn giản v
à an toàn.
2.4
Trường hợp trong cần trục sử dụng nhiều th
ùng ch
ứa chất lỏng, các th
ùngch
ứa đó phải được ghi nh
ãn khác nhau.
2.5
Các
ống dẩn qu
an tr
ọng (về phương diện kỹ thuật an to
àn) ph
ải được tínhtoán độ bền với hệ số an to
àn:K
≥ 2,2
-
Đối với ống thép giữa cơ cấu thủy lực điều khiển v
à xi lanh th
ủy
l
ực công tác;
K
≥ 5,5
-
Đối với ống thép không có thiết bị ph
òng tránh
đức;
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->