Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Posudky protipovodňových opatření v Praze

Posudky protipovodňových opatření v Praze

Ratings: (0)|Views: 28,540|Likes:
Published by internet7072

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: internet7072 on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

 
POSUDEK 1
Vyjádření k zaslaným fotografiím poruchByl jsem požádán o nezávislé vyjádření ktěmto poruchám. Vzhledem k tomu, že jsem neměl možnosttyto poruchy obhlédnout na místě, nelze toto vyjádření použít ke stavebnímu řízení a/nebo k trestněprávnímu řízení ani jako podklad.
Libeň
 Podél pěší cesty mezi firmou Extracar servis a autobazarem na Libeňském ostrově jebetonová protipovodňová stěna. Při pěší pochůzce podél stěny je vidět, že je stěna popraskaná na 15 místech, z toho 4 praskliny jsou zcela skrz celou šířku ( tlouštku ) stěny. Protipovodňová bariéra zcela evidentně nemůže plnit svoji funkci.
Stanovisko experta: Z fotografií jsou v první řadě na povrchu konstrukcí patrné prohlubněadůlky. Jsou způsobené vzduchovými bublinami a kamenivem při povrchu bednění. Kamenivo poodbednění odpadne. Tyto důlky jsou běžné, nejsou na závadu, ovšem jejich výskyt se dá omezitřádným provedením betonáže, tj. především správným vibrováním betonové směsi při ukládání do bednění a jejím složením. Z fotografií je patrné, že tyto prohlubně a důlky jsou poněkud většíhocharakteru než by bylo optimální a rovněž je patrno obnažené kamenivo, tedy dle mého názorunebylo při provádění postupováno zcela správně.Pokud dojde k nahromadění kameniva při povrchu bednění – ktomu ovšem můžedojít i převibrováním, tedy naopak nadměrným vibrováním při ukládání betonové směsi do bednění – a následně dojde k odpadnutí tohoto shluku kameniva (ať už hned po odbedněnínebo působením vnějších vlivů), dochází ke ztrátě krycí vrstvy výztuže a výztuž je tak plněvystavena atmosférickým vlivům. Dochází k působení vlhkosti a povětrnostních vlivůna betonářskou výztuž, což má za následek vznik a rozvoj koroze. Rovněžpůsobeníatmosférických vlivů, zejména mrazu, na obnažené jádro konstrukce má za následek rozpadstruktury a degradaci konstrukce.Pokud se jedná o praskliny, ne vždy platí, že prasklina je závadná. Velmi záleží, do jaké hloubky je konstrukce prasklinou zasažena. Nicméně pokud má konstrukce sloužit jako protipovodňová zábrana, předpokládám, že byla navržena s omezeným průsakem vody. A právě trhliny tento předpoklad narušují. Pokud má konstrukce být vodotěsná, musí býtomezen rozvoj a vznik trhlin. V případě trhlin, které procházejí napříčcelou tloušťkou konstrukce, je nezpochybnitelné, že tato konstrukce v daném místě je naprosto nezpůsobilá jako protipovodňová zábrana.
 
Modřany
V Modřanech je jako protipovodňové opatření soustava 19 hradících, 15 čerpacích a 15výtokových šachet ( KOMOKO ). Na této soustavě jsou největší problémy na těchto místech:1. Na Zátišském potoce jsou v prostoru golfového hřiště vyústěny výtoky části přečerpávací  soustavy ( při zvednuté hladině Vltavy jsou Modřany odděleny od Vltavy náspem železniční tratě a tramvajového tělesa, podjezdy pod náspem uzavřeny plovoucími hradidly ). Na konci potrubí musí být zpětné klapky, které zamezují vtékání vody od řeky do Modřan a naopak vypouští vodu tlačenou do řeky čerpadly. Vyúsťuje zde 10 trubek, na kterých chybí 10 zpětných klapek.2. Vyústění čerpacího potrubí z areálu " Elektro přístroje " je umístěno hned za plotem naúpatí železničního náspu. Voda má odtékat povrchovou svodnicí ( délka cca 50 m ). Tato svodnice je zcela zanesená a zarostlá, její zaústění do kanálové vpusti je zcela ucpané. Všeco by čerpadlo tlačilo z areálu by se přes plot vracelo zpět.
Stanovisko experta:Zde je jednoduché řešení:výtlačné potrubí od čerpadla napojit prodloužením ( o cca 50 m ) přímo do kanálové vpusti.U tohoto problému bohužel neznám místní poměry a také nejsem specialista na vodnístavby (jezy, nádrže apod.), nicméně už jen z pohledu laika musí být zřejmé, že chybějícízpětná klapka nutně povede k problémům. Rovněž zanesené nečistoty v kanálové vpustizabrání funkci této vpusti.
Kampa – Q50
 
 Na úseku Q-50 jsou dost zásadní problémy dva:a) přesně v místě, kde se kotví podpěra na slupici je o 45 cm vyvýšený vjezd do garáže. Podpěra by nešla usadit a celá sestava by tedy byla nefunkční, hrozilo by prolomení tlakemvody.b) na linii mezi Lichtenštejnským palácem a vyvýšeným vjezdem do garáže jsou dva prahy ( dosedací plocha ze žuly, na kterou dosedá hradidlo gumou ) jsou dva prahy křivě usazeny,výškový rozdíl konců prahů o délce cca 1m činí min. 3 cm. Tím by celá linie zcela ztratilatěsnící funkci.
Pokud není opěra povodňové bariéry uzpůsobena ke kotvení na jiné, než vodorovné ploše, nepochybně bude její funkce nedostatečná. Stabilita konstrukce protipovodňové
 
zábrany bude narušena a nárazem povodňové vlny, který může být umocněn plovoucím předmětem, může dojít ke ztrátě stability a funkce protipovodňové zábrany.Chybné osazení prahů nemá samo o sobě vliv na stabilitu povodňové zábrany,nicméně samozřejmě každou netěsnost je nutno řešit, což vede k vícepracím aťuž při stavbě povodňové zábrany nebo následně během jejího fungování. Nehleděna to, že voda pronikající netěsnostmi, které nebudou řádně utěsněny, může narušit stabilitu opěrnékonstrukce protipovodňové zábrany.
Hergetova cihelna
 Podezdívka, na které je při povodni stavěna bariéra je silně popraskaná. V cihelné vrchní části jsou pukliny, největší z nich jsou provizorně utěsněni stavební pěnou, ostatní jsou ponechány eroznímu působení počasí. Spodní kamenná část je na mnoha místechnebezpečně narušena a hrozí při působení zvednuté hladiny Vltavy celková destrukce stěnytím i zborcení celé protipovodňové linie, postavené na koruně zdi.
Pro konstatování o narušené stabilitě podezdívky by bylo nutno provést podrobnou prohlídku na místě, nicméně jak už jsem uvádělv části Libeň každá trhlina, každé narušení povrchu konstrukce směřující do hloubky bez následných oprav nutně povede ke zhoršenífunkce této konstrukce. Použití polyuretanové pěny na utěsnění trhlin a spár u protipovodňové bariéry je dokladem naprostého lajdáctví. V žádném případě toto nelze nazývat opravou!Tak jako se staráme o své tělo a s každou bolístkou utíkáme k lékaři, je nutno se starati o stavební konstrukce. Zanedbání údržby vede k chřadnutí a v krajním případědojde ke zhroucení konstrukce. Bohužel praxe je stále taková, že údržba, kterou by měl dle méhonázoru zajistit majitel, se zanedbává a řeší se až v okamžiku, kdy dojde k neštěstí …Ing. Vojtěch ŠtrbaV Orlové dne 6. března 2012

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->