Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
"ARCOS: dedicado a la instrucción del soldador"

"ARCOS: dedicado a la instrucción del soldador"

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by brandivio

More info:

Published by: brandivio on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

pdf

text

original

 
•T~
0'",,.
;J
..I·"
d~
i;~:
~l
-
0
...
CD
;J
CO
flJ,
£.!)
U)
_.
m
:,3
""tJ
.,
(tI
f1J
3
w
;;;;
'0,
~
a
~
o
.~
l~
~
;z
en
"""""
c::
e":J
~
-
Q
~
=
T1
,._
-.
s
»
z
c:
J>
,F"'"
l
Wi
~
...,
rn
10
0
c:
.
.:;:
D
0
-
..
q:;
__
,
c.EE'
;";I
0,
(1
0
,0
a
Cl
0
e.-
Ga
!:.'l
o,
m
'tll.,<
m
~
00
''0
c,
a
)
.0
~
-
e
o._.~
ill
e-t-
[p'
C!..
S--.
"
0
1
W
§-a-
D
'"
h
0
ID
0
~
;:J
~
...
_
..
1"_
 
...-,
3
IF
'l
:i'
IS'
~
zr
Ii'<-'
m
!O..
0._
~
tL"i5
(\)-u
:~
.U;
e
~
@
..
0;;;
Q
0
I~-
~
a,
~
q,..
0
ii""Ci
'If
Q.
..
,
O'>a;;I
;:;T.....
@
'"
.t!"
JA'
!J'
'1
I'l
...
Q
0
Q
;:".:.Ci
n
--.;
!i
::l
~
(;l
"';4
~
""
CO
IA
L!
.
0
o,
.2
.,.-
::I
;3
..,
0
~
c;
d>
.~
~....,
0
nl
Ci--
~
.,
:l
r:;
;j
...
"II
'::0;
m
.0
III
(':.
'u::l
d._,u
u
tfi
"'ii
C
()
.
..,
._,
~
...
'
Vi
P
,,"
:::J
m
,C
0
~
il
g
Q
'"
ct
fol
...
~
...,
...
~~
<]I
.,.,
0
.:;J
Q
'"
~
0'·13
~
"'<
Q..
"'i
f1
W
~o
>
o,
');l
'""';1
<.11
ro
~
0
Q.~
~
s:
e:b
"'"1'
"i1
I}
q;:§:
0
Q
0
-!l.
'co;'
0
(l
Q
.
...,
"'",
~
._
9l
.....
~
<]j
-
Ql.
0...
0
'"
!;l
Q
0
~
-M
~
·W
!~
.
Eo!
.D
Cln
n
c;
n
'"
.[A
""
0
0
.;;;!
t:l
>0
...,
ill'
ro
<'10
"l
n
0
~
en
fi.o
.,
"1l
.
~
III
~
6-;:1
(5.-;
m
ill
Co
3
:=l
C
Q"
.3
:C1.
~
3
i;fl
(;p
~
a,
Q
:;
"<
...
0-
~.,
"'il
._.
0-
f'iI
'"
.;:,.
.,:;:
'"
::J.
",.
~
q:;
Q,'t:!
-c
0
0
....
m
3
~
W
(:ill
o
@
a
fll1
!I
"I'
.,.,
-.
i4
~~
.:;.
es
"
m~
...
0
....
Q
~
ilii·
~
ro
til
m
lID
(I'
P
I:!.
Q.
:0.:,
i~::::;'
~
t.iI
=-
;:J
o
n
Q.,.
0
m.;,
...,.,
...,
re-
m
l
m
~
])~
:;l
ro
ro
c;;
m
UCfO
CI__
ro
,0-
....
<J>;;;:!'
CD
..."
~
3
G"'
;:;'·0
civ·
,0
-.
-.
m
;:I
3
"lJ
C
"
'"
0
0
(g.
m
m
2.1:"1]
<=
0
ill
-
.
-
.::1
Q
rl'
,""
...
.(1
0
,..,
Q.
.::I~
-"
::.
:Ia
~
..,
e
;:I'
D"
'tl
o·
a
o
(0
..
Q
Q
::::l'
-
fi
i1!:;
};-
Q
!1
e,
0
""
ro
Q
9:'=u
~
Q
=-
!;LC
I']
{II
l
"to;;:
"'r
0::
~
I;;
0
~.~,
(II
(;0
....
c..
......
rn
<=
00'
:~
;'j
an
0
(">
m
0
-e
.f1
...
l.J
(j)
e
(D
(1)
0
I'll
~
0
.:r
..
...,
fI
...
~
::J
.£I
W
...
..
~.
-.
Q..
Ql)
o,
c
'
~
'-;Iolo
3'
1\11
m
-
....
(D
.
....
!:::
([)
t:
'"
n
rn'I
.
tl>
0
<"I>
o,
~
n
::I
0
~
'tJ.
!IIlI
'""'"
o
"'"1;
""
0.
:3
(1)
:1
.""
X
.""",
0
-.
~
'"
-;:'
;;J
;)
V>
'<
(ill'
~
0
Il>
I~~
,0
~
'u
'"""I:
_
a
.;;:'
01,
I:!)
m-
In
:::7
x
';;1
0..
0
~.
'CDI
CI
IIiiiiIiiIIi
'"
Q
""'!1
Q
<0
""
>0
Q_
ro
,
...
UJ
x'
(V
.!J....
"
,n·
C]:1
t."l'
Co"!
iii
~
oj
~
::G
'"
.;:;;:;
.Ill!
'I:'L!
01"1
fI>
Q
cD
ft·
)::>
~:~<b~~
Go
10
:L.
a
!;;;
:;I
~
.
.;:;'
:3
;D
::I
<:'Il
1m
Q
at
e!
'""
:::J
o\~
;:i"br.:::l
C
ci,
~
:
...,.
I;!>
m
.(>]
III
(;1J
,c
Il>
:c
rn
::l
"t:lI
o._
.;;
...
(D
;;.
s
0>
n.
'
ro
[;).
(!!.
0
0-
e
UI
.(,0'
·0
~
0
Q
:t!
~
'"'
O'l
0
(1').
rl)
<.0>
..,
""-
,..,
(ill
r:i...
.-
.!:OJ
-
0
,so,'
:I
i;1
(fo
,D...
.0
0...
g_~
UJ
(]]I
::'11
O'"
00
m
m
<.
Q
.ep
,ro
a:
,o._.Q
<tl
'E
~
...
c
:t!
;;;:;;
<l'l
G!
.0...
CD
<l>
.U:!
..,
ID
0..11)
<
.::
~
»
.o
'1lI
m
ID
c·
f!l
::I
~
:3'
~
to>
~
0...
ol;j
;!;
CL
[ll.
~
M'
fY}
,:"
.."
"j!J'
0
~~~
...."
~
!:!
3
cp
rn
...,
r-t-
0
(J)
);:-
'=:'
rtJ·
!l)
0
::::J
di
z:
e.;
P
<lD
MJ
'~I
::.tI.
')
0:
I!)
:1
,zu
W·
fi,"
...<;l
:3
1J
.,
:::J
-
~
c:
a
~
!.).
0
~
:::::I....
GI
;:;l
0-
ra,
:::I
:0.
-g
:;(I
....
I'l'i
:::J'
(])
U
r0-
Il
ill
(II
~
0:
£
(l!I
~
Q...
m
~
:::::I
0
O'l
m-
C
::J
.....
0
lIo
ID
cr-
{B
..,
m
:ill'-
{Il
·0
~~
'ID
U>
.....
~=@
ro
D.
~~
::;:!
'0
c;
ro
0
a
n
~.
<"II
""0
'"f.j
~
00
'II
:3
~
.(1)
:1::'
~
;,
'r~
!;!>
lOil'
~
=?
"!
 
~==~~-=15~f.ECrOg
F:~:HJJn5.
~,
.
.M~jr.~
nreparuciondelas:
rvlmJrficJr
fO'l
forma-
00
-1~
:jlleLa!,;.
I
e~:,cl.!ciOndela
prepare-
I
,CiOri_.
Soldaduradernasiadode-!
Depo;sil'ar
tinccm:fQflmasIbl!
oars[asdilll-e-osiones!urueso(purejemplo
en
j
d~bsnmzas.:soidadura
vertical
ascsn-
-,:dante
)1,0
disrrrinuir61
I
:aVanC6_
r
Obsef1llac:iol'l:Latisura
no
i
Cortar
el
arco
remontan-
!
a~·(;tamils-que
a-l
cr::l";doun
poco
sohreelcor-
:ter
0
50ube
un
1)001':;0
en
cJ:
don
Url1QS
ce-nHmetms
om.
;cordun_·tesdel
crator.
i
Ei-
di:ame-tro
del
elec;trcldO.
Ensayarconun
-e!ectrodQ
!
noesapropiaciopametdemayor
di~mGtl"O
(gene-
l
espesor
de
I<lSpj·eZ3JS_.
ralluente)
/1
E~e.,Jecttouo
11~
esapro:;Ga.
mbiar-
eltipcdeelse-
pl~dopara
el
tIP'D
deltra'
J
trudo,
ba]o.
r
I
Jntensldad
doe
mas
lado
ha-
j
.AumemtJ
r
~3
corrtente.
I
J<)"
r
!
Mal
n,~,I1,e
fO
die
111€SlGoria...:
V'I::!
mane
jo
de
J'DS
elec-
[i
til'odos._
!
,~ala
preparacion
de
las:
MI;IIi1if~c~r[3i'fo'l1Iiad'~1
ebllan
;prezas.
f
E!vimr
lOIsCi~af,lanl3S
tlJlil
1iJ1;l1i"-
i_,
i
d0$
I'e!ctos
(111..
K)
j
Avancedemasladcler.ro-t!ViilllZaJf
mas
~,ap.idame;m,b~.
'(si,gue
en
la_piig..
sigrte_)
I
e...,
-"-
DE~~~!(i~,GAtJSAS
r
REMEDIOS
lndu::;ione-s,
Unlpiez-';--'j;:;:;p~;f,e;cta
-do!
Ou~t;r-
culdadesarnecre
ra
·Ie.s
GOWao.1Ies_
i
escorladeloscordcncs
.~j____
j
?_~_':I
_~~r.'lcU!iJ'IO
t
el
ce~
i~
0.
F<li~~'-dc
lJ'8~;tr.flGi,on.-~
II:fectrodo
de
dl.ametrode-
I
El.eglr
un
electrode
doe
;mas.iadono
adecuade,
otro
di:_1metrD_
"Intcnsldaddernasiado
ba-AV'l\entar
III
corrrente.
ja.
l\J1eto~Jlo
d'~
soldadura
Maraspecto_
d'em<:lsii,ldo
beado.
noCarnblarelmerododG"
I
scldadura[porejernplo.
~vertical
<JS~
endenteen
I
vez
de
descendeot61_
las~
!W
odificif)'Ji"
1'01
<libi;!rt~ra.
i,OI
.311
rorrnao
Iasepcracrondel
~chafiaUl
'Y
reallzar
eJ
ci
n-
I
celadoantesdel
repaso
:conlI.ma'
herrsmienta
te-
.dondeada
0COIl
Oxyarc..
.Malaeleccjon
de
la
velo.:
Aurnentar
la
veiocidad.
r
(;,idaa
deavance.:salvo
1);::U'-8
~asehapasdel-
,oadas.
--i
Intf~-n-isjdildl-
dem,a.~j;:;u::lo-
ba~
,5,-uIII
e-n-t-ll-r
-:J-acorriente.
born-'ja
'13~lancel1'
insufici'Cflle
VdOCruad
dernasiado
'1;'..
00:1_
I
;Mal8
PrElparac:ior,)
de
:plezas
0
del
ranaso
:'dorso,
L
i
!
Aurnentare'balanceo
ere-
DJ'Sl11il'lurr
ra
velocidad.
.:Vcrmaneio
dE:!
losereG-
!
trodos
er!'loJeados_
r·:.·....
~-=--_-..-~
;,;,..........,.:.1:..:~~--:.--~.-..~.
~~'",,="'""'''~''~'
=r....~~-..
.t.,__.:1
'C"
=~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->