Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
02. Cantul II

02. Cantul II

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by pleasure

More info:

Published by: pleasure on Nov 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
CANTUL II
 Antepurgatoriul. îngerul luntraş. Convorbirea lui Dante cu Casella.Mustrarea lui Cato.
Măritul soare' ajunsese-n zarea al cărei cerc când e-n zenit cuprinde Ierusalimul, întărind strânsoarea,iar noaptea", ce potrivnic lui se-ntinde,ieşea din Gange cu Balanţa
3
careîi scapă
4
când deplină-n cer s-aprinde,încât obrajii împurpuraţi, de floare, ai Aurorii
5
, peste drum de mine, se veştejeau, îngălbeniţi de soare. Noi pribegeam de-a lungul coastei line precum cei care, cugetând la drum, cu gândul
6
merg, dar teama-n loc îiţine,când dintr-o dată, tot aşa precum planeta Marte
7
în zori de zi se-arată, sclipind roşietic către-apus, prin fum,mi se-arătă - de-aş mai vedea-o o dată
8
! -lumină-n larg, zburând pe ape în pripă, cum n-a zburat nicicând în cer săgeată
9
.Iar când privirea mi-am întors o clipă către Virgil ca să-l întreb ce-o fi, mai mare-n foc văzui cum se-nfiripă.Am prins apoi cu greu a desluşi albind ceva ca două pete'°-n vânt şi dedesubt alt alb îmi licări.
272
Maestrul meu nu slobozi cuvânt cât timp aripi nu se vădiră-n pete, dar când văzu că e cârmaciul sfânt,strigă: ,,-Ngenunche şi te-ndoaie-n spete; e înger el: să nu-l priveşti cu teamă, căci şi-alţii"-i scris din cer să ţi se-arete.Vântrele-ori vâsle nu le bagă în seamă,căci Dumnezeu îl făuri străjer şi-i dete aripi, să zboare
12
când îl cheamă.Priveşte cum le-nalţă către cer, brăzdând văzduhul cu sclipiri de nea; a sale pene
l3
-n veci de veci nu pier."Şi pe măsură ce-n spre noi venea,mai limpede sclipirea de cristali-o desluşeam, dar ochiul n-o răbda
14
şi l-am plecat; iar el cârmi la mal cu luntrea-i zveltă şi-ntr-atât uşoară, c-abia-abia se cufunda
15
în val.La pupă sta şi-o fericire rară purta-n priviri cârmaciul sfânt; în vas mulţime deasă atârna povarăşi toată ceata murmura pe-un glas: „Când Israel
16
de prin Egipt se smulse", întregul psalm urmându-l pas cu pas.Pe toţi apoi cu semnul crucii-i unse şi ei spre mal se repeziră-n ceată, iar el pieri
17
şi zarea-n fund l-ascunse.Rămasa gloată
18
sta pe mal speriată şi se uita jur împrejur străină, cum cei ce-n preajmă a mirare cată.
273
Măritul soare
19
săgeta lumină şi Capricornul alungat în zare pierise-înfrânt de raza lui senină,când noua ceată
20
slobozi chemare şi: „Sus pe munte, ne-ntrebă apoi, pe unde-o fi, de ştiţi, cumva, cărare?"„Voi socotiţi, grăi Virgil, că noi cunoaştem coasta până jos spre poale; dar vă-nşelaţi; străini suntem, ca voi.Abia sosirăm, dar pe altă cale, ce-atâţia spini
2
' pe drumul ei prefiră încât urcuşu-o să ne pară agale."Când umbrele, apoi, se dumiriră, după suflare
22
, că-s făptură vie, mirându-se, ca ceara-ngălbeniră.Şi ca şi cei care râvnind să ştie ce veşti aduce un trimis de pace
23
dau buzna toţi de-a valma pe solie,la fel şi ele începură-a face, cu ochii ţintă către faţa mea, uitând că merg cu cerul să se-mpace.Şi una atunci
24
, ce-n dreptul meu şedea, cu-atâta dor la pieptul ei m-a-ncins, încât dădui să fac şi eu ca ea.O, umbre vane
25
! Foc de-a pururi stins! De trei ori vrui să-l strâng cu drag în braţă şi de trei ori doar pieptul mi-am cuprins.Uimirea, cred, mi se citea pe faţă, căci îmi zâmbi şi se dădu deoparte iar eu la fel
26
, fără s-aştept povaţă.
274
Blând m-agrăi
27
să nu mă duc departe şi cunoscându-l, l-am rugat smerit să-mi facă, stând, de-a sale vorbe parte.Răspunde-atunci: „De-n viaţă te-am iubit
28
, acum că-s mort mi-eşti drag ca niciodată; de-aceea stau. Dar tu la ce-ai venit?"„Casella frate
29
,-am zis, ca înc-o dată s-ajung pe-aici
30
m-am aşternut la drum; dar calea ta au cum de-iîntârziată? '„N-am fost, grăi, nedreptăţit
32
nicicum, de cel ce-alege precum vrea şi crede nu s-a-nvoit ca să mă treacă-oricum;căci vrerea lui
33
din sfat ceresc purcede; dar de trei luni
34
cu cuget împăcat aduce nici pe câţi în preajmă vede.De-aceea eu, ce stăm pe mal culcat pe unde Tibrul
35
, lunecând uşor, se varsă-n mare, fui de dânsul luat.Spre locu-acela aleargă-acum în zbor, căci într-acolo
36
se adună-oştirea celor iertaţi de Aheron
37
când mor."„De-i încă vie-n tine amintirea
3
cântărilor ce-n piept dintotdeauna îmi stâmpărau cu vraja lor simţirea,te-ndură acum grăii, şi-mi cântă una, să-mi mângâi duhu'
39
care amar tânjeşte de când pribeag mă port şi umbluîntr-una.**„Iubirea
40
-n gând cu mine sfătuieşte", prinse-a cânta cu-atât de dulci suspine, că şi-azi ecou' în mintea meatrăieşte.275Iar domnul meu şi umbrele blajine pe buze cântul i-l sorbeau atare, încât păreau că şi-au uitat de sine
41

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->