Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
25. Cantul XXV

25. Cantul XXV

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by pleasure

More info:

Published by: pleasure on Nov 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
CANTUL XXV
Urcarea la cel de-al şaptelea ocol. Zămislirea fiinţei omeneşti. Cel deal şaptelea ocol: Desfrănarea. Exemple de castitate.
Al zilei ceas nu-ngăduia zăbavă,căci soarele lăsase ziua-n Taur'şi-n Scorpion mărita noapte. -în grabă, precum cel care străbătând coclauri nu şade-n loc când îi dă ghes trebuinţa, orice-ar vedea, nici să-l plăteşti cuaur,la fel urcam şi ne dădeam silinţa pe rând
2
să trecem pasul prin ponor ce-a sta deolaltă nu-ţi dă-n mers putinţa.Şi precum
3
dornic să se-avânte-n zbor întinde-aripa puiul de lăstune şi iar o-ndoaie, mut şi temător,aşa şi eu simţeam îndemn de-a spuneşi vorbele îmi tremurau pe buză
4
,dar nu-ndrăzneam gândirea-n grai a pune.Cu toată graba dulcea-mi călăuză „Ci trage-odată arcul încordat
5
, mă agrăi, şi spune, să se-auză!"Deschisei gura-atunci, încuviinţat,şi „Cum slăbeşte
6
, -am întrebat, părinte,un trup ce n-are lipsă de mâncat?"„De Meleagru
7
de-ţi aduci aminte şi cum s-a stins cajaru-ntr-o suflare, n-ai irosi, grăi,-n zadar cuvinte.395
 A
Iar în oglinzi de-ţi aminteşti cum sare şi chipul
8
tău, când sari, a bună seamă acestea toate ţi-ar părea uşoare.Dar ca să curme foamea ta prin hranăe Staţiu-aici şi eu îl rog s-alineşi să-ţi întindă untdelemn pe rană
9
."„De-i lămuresc
10
cărări şi vreri divine, răspunse, el, când eşti şi tu de faţă, e numai fiindcă vreau s-ascult de tine."Şi mie-apoi: „De-ai să culegi povaţă din roadele cu care-n gând te-nfrupt, a mele vorbe-ţi vor fi far prin ceaţă.Perfectul sânge" ce nicicând nu-i supt de vine tot şi prisoseşte-atare, cum prisosesc la mese vin şi frupt,din inimă
12
îşi trage-n voi vigoare, (ca şi cel'lalt ce-a face vine-i dus), spre-a zămisli umane mădulare.Şi, mistuit
13
, scoboară-n părţi ce nu-s prea vrednice de nume; iar apoi, în picuri cade-n vas firesc
1
depus.într-acel loc se-mbină
15
ca-n altoi şi unul pate, iar cel'lalt lucrează, virtuţi având de unde-i stors în noi.Şi-mpreunat cu celălalt creează, încheagă'
6
-ntâi şi viaţă dă, vădită, materiei însăşi ce-i fu dată-n pază.Virtutea creatoare
17
,-nsufleţită, (ca-n lumea vegetală, cu-osebirea c-acolo-i scop şi-n om e isprăvită)396lucrează
18
până-ajunge zămislirea să mişte- şi să simtă; făureşte puteri apoi, căci zace-n ea pornirea.Se-ntinde, frate, ori în larg zvâcneşte virtutea
19
ce-i din inimă solie, de unde firea trupu-ntreg păzeşte.Dar cum
20
din fiară-ajunge om să fie tu nu vezi încă; şade-aici pricina ce-mpinse-un înţelept
2
*
21
în erezie,când sufletul i-l despărţea doctrina de ce numea «posibila raţiune», căci nu vedea pe unde-i rădăcina.Culege adevăr 
22
din ce ţi-o spune şi află că-ntr-un făt, când e-mplinit al creierilor cheag, cu repejuneşi bucurie Cel
23
din veci slăvit se-ntoarce către-a firii măiestrie şi suflă-ntr-însa duh, învrednicits-atragă-n el, în propria lui tărie, puterile găsite-n plăsmuiri, făcând un suflet ce-a trăit să ştieşi-a se simţi. Şi ca să nu te miri, vezi soarele
24
cum se preface-n vin când s-a unit cu-a viţei însuşiri.Iar când Lachesis
25
nu mai toarce in, de carne se desprinde
26
, luând cu sine puteri umane, dar şi foc divin.Rămân ca mute
27
celelalte-n tine;ci amintirea, mintea şi voinţase-ascut când sânge nu mai curge-n vine.397Dar sufletul
28
nu-şi curmă năzuinţa; el cade jos pe-un mal, între hotară, şi-acolo află care-i e sentinţa.Când locul
29
hărăzit îl împresoară, putere vie-n jur iradiază, aşijderea ca-n trup odinioară.Şi-aşa precum când oglindeşte-o rază văzduhul greu de nori
30
şi de furtună în curcubeu şapte culori aşază,şi aerul din preajma lui se-adunăîn forma dată prin puteri divinede duhu-ajuns, şi-i face-n jur cunună.Apoi ca para ce de foc se ţine
31
urmându-l pretutindenea orbeşte şi-ntruchiparea după duh se-aţine.Şi fiindcă el printr-însa se vădeşte, îi zicem umbră; şi dintr-însa-apoi pornesc simţiri şi chiar şi văz
3
porneşte.Printr-însa râdem sau vărsăm şuvoi de lacrimi grele şi suspine-amare, ce-a bună seamă-ai auzit la noi.Ea-şi schimbă chipul după cum ne
doare,
ne-mbucură sau arde-un simţământ şi drept aceea te-ai mirat atare
33
."Ajunşi la cel din urmă
34
-aşezământ, o luarăm către dreapta pe cărare, căci alte griji ne urmăreau în gând.Acolo coasta
35
slobozea vâlvoare, -şi-un vânt din mal ce se urca-n tărie din nou spre munte-o-mpingea zboare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->