Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12. Cantul XII

12. Cantul XII

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by pleasure

More info:

Published by: pleasure on Nov 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
CANTUL XII
Cerul al patrulea, al Soarelui. Spiritele înţelepte. A doua cunună luminoasă. Elogiul Sfântului Dominic. Invectiva împotriva franciscanilor.
Abia rostise ultimul cuvânt şi duhurile-n horă începură a se roti precum o moară
l-
n vânt;darnu-mpliniră-ntreagă-o-nvârtitură
2
şi-n jur se-ncinse altă roată
3
sfântă, în mers şi-n glas cu prima pe-o măsură,un glas ce-ntrece muzele
4
când cântă şi-a mării nimfe când îţi ies în cale, ca raza-ntâi, pe cea din ea răsfrântă
5
.Ca două arcuri
6
ce se-nvârt agale prin nori subţiri şi-s una la culoare (când Iuno
7
dă poruncă roabei sale
8
),iar cel mai larg din cel mai strâmt
9
răsare, ca vocea nimfei
10
mistuite-odată de dragoste ca negura de soare,şi care jos, prin juruinţa datălui Noe",-ncredinţează pe cei bunică alt potop nu va mai fi vreodată,la fel
12
acele veşnice cununide raze se-nvârteau pe lângă noişi-şi răspundeau în pas
13
şi-n rugăciuni.600Când bucuria ce-mprăştia şuvoi de raze-n jur şi hora-şi potoliră luminile
14
, iar paşii blânzi şi moideodată
15
şi pe-o vrere şi-i opriră, ca ochii
16
noştri ce se-nchid deodată şi se deschid când desfătări prefiră,din miezu-unei lumini din noua roată
17
un glas ţâşni şi m-am întors grăbit, ca acul
18
către steaua-n cer cătată.„Cerescul foc, grăi, ce m-a-ndrăgit, mă-ndeamnă-a spune de cel'lalt părinte
19
 prin care-al meu de bine fu vorbit.Deolaltă-i drept
20
a-i pomeni-n cuvinte; căci după cum luptară-alături, cată şi gloria-alături să-i aducă-aminte.Oştirea
2
' lui Hristos ce fu-narmată c-un preţ atât de scump, pe urma lui păşea încet
22
, răzleaţă şi-nfricată,când Cel
23
ce pururi poartă grija cui e la impas, de oaste se-ngriji, de milă, nu din vrednicia-altui;şi doi apărători
24
îi dărui miresei
25
şi, pe urma lor călcând, norodul rătăcit se pocăi.De partea-n care
26
naşte şi suflând zefirul dulce mugurii-i pătrunde, întreg pământu-n verde-nveşmântând, pe-aproape de năvalnicele unde
27
 pe după cari, trudit de lunga fugă, măritul soare uneori se-ascunde,601stă-nfiptă fericita Calarugă
28
, sub ocrotirea vajnicului scut
29
cu leul subjugat care subjugă.în ea lumina zilei a văzut cel care crucii-apărător 
30
îi fu, blajin cu-ai săi şi de vrăjmaşi
temut.
Şi-abia născut, cerescul tată
vru
să-i dea atari virtuţi întru ursită, încât profet
31
din maica lui făcu.Apoi, când prin botez fu săvârşită logodna între el şi-ntre credinţă, având drept zestre ambii mulţumită,femeia
32
ce pusese juruinţăîn vis
33
văzut-a roadă sfântă careieşi din el şi dintr-a lui seminţă.Şi ca să fie şi prin nume mare,dădu Hristos gând bun ca să-l numească" precum pe cel cui i se dase-atareşi Dominic i-au spus; ca să trudească fu pus pe holda lui
35
Dumnezeu şi ca pălmaş pe lume să-l cinstească.Slujbaş îi fu şi sol lui Dumnezeu, căci dragostea dintâi fu pentru sfatul
36
dintâi lăsat prin Crist de Dumnezeu.Fu deseori aflat pe jos
37
din patul bătrânei doici, părând anume-a zice: «Prin umilinţă voi să-mi spăl păcatul».Părinte-al lui, cu-adevărat Ferice
38
! şi tu măicuţă, bine zisă Ioană
39
de harul sfânt fu numelui tău price!
34
602
 Nu pentru bani, ca cei ce de pomană se zbat s-ajungă învăţaţi sau vraci
40
, ci pentru una şi preasfânta mană
41
ajuns-a fi printre-nţelepţi cârmaci
42
şi-ndată prinse-a da ocol prin via ce piere când vierul
43
e cârpaci.El curţii
44
ce-şi vădise dărnicia pe vremuri cu cei drepţi, şi azi tânjeşte prin papă, nu prin ea, milostiviaspre-a nu mai da din tot ce-i prisoseşte nu i-o ceru, nici eparhii bănoase, nici zeciuiala
45
ce din moşi slujeştesăracilor; ci-ngăduinţă-şi scoase de-a predica pentru sămânţa
46
care rodit-a-n juru-ţi zeci de flori
47
frumoase.Cu ştiinţa-apoi şi cu voinţă tare porni la drum de papă-ncuviinţat, ca un torent
48
când se revarsă-n
mare;
şi-şi slobozi şuvoiu-nverşunat peste eretici
49
, mai vârtos călcând pe cei mai îndărătnici în păcat.Ieşiră-apoi din matca lui, brăzdând catolica grădină, alte ape
50
şi ce fu veşted înfrunzi curând.Iar de-i fu dat bisericii să scape de erezii printr-o atare roată
5
, ce pururi carul i-l feri de groape,de bună seamă vei pricepe-ndatăa celeilalte multă vrednicie,ce fu de Toma
52
-n cel'lalt cânt
cântată.603

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->