Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thong Tin Tuyen Sinh DHNN

Thong Tin Tuyen Sinh DHNN

Ratings: (0)|Views: 140|Likes:
Published by Lê Hương Ly

More info:

Published by: Lê Hương Ly on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
CREATING OPPORTUNITIES TOGETHER! 
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
 
UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES
  ường Pạm Văn ồng, Quận Cầu Giấy
,
Hà NộiT (04) 3
754 7269 / 3754 8111 / 3754 8137 / 3754 8434
Website: http:// 
www.ulis.vnu.edu.vn
UN INH ĐẠI HỌC CHNH QU NĂM 2
012
ố
 TT
RƯỜNG
 
ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 
hiệutrường
 ngành
Khối
thi
Chỉ
tiêuGhi chú
Ngnh h
 1
 
 Ngôn ngữ An
 
QHF
D220201 D1
500
-
Trường tuyển sin trong ả nướ.
-
Môn ti ngoại ngữ tín ệ số 2.
 -
iểm trúng tuyển teo ngàn ọ. Tí sin kông trúngtuyển vào ngàn đăng ký dự ti sẽ đượ uyển vào ọngàn ká ủ
T
rường nếu òn  tiêu.
 -
Cá ngàn kép Tiếng An
-
Kin tế Quố tế, Tiếng
Anh -Q
uản tr Kin don, Tiếng An
- Tài chính Ngânhàng do T
rường H Ngoại ngữ và
T
rường H Kin tế pối ợp đào tạo.
 -
Cương trìn bằng kép Su ki ọ ết năm tứ nất,SV ọ á ương trìn đào tạo uẩn trong
T
rườngđượ đăng ký ọ để lấy bằng đại ọ ín quy tứ iá ngàn Kin tế Quố tế, Tài ín Ngân 
à
ng ủ
T
rường H Kin tế
-
HQGHN, ngàn Du l ọ ủ
T
rường H KHXH&NV
-
HQGHN và ngàn Luật ọủ
K
o Luật
-
HQGHN. SV á ngàn Ngôn ngữ Ng, Trung Quố, Páp, ứ, Nật, Hàn Quố, Ả Rập vàSV á ngàn Sư pạm tiếng Ng, Trung Quố, Páp,ứ, Nật đượ đăng ký ọ để
 
lấy bằng đại ọ ínquy tứ i ngàn Ngôn ngữ An tại
T
rường H Ngoạingữ
-
HQGHN.
 -
Su ki trúng tuyển nập ọ SV đượ đăng ký xéttuyển vào ọ ương trìn đào tạo
C
ất lượng o ángàn Ngôn ngữ An, Sư pạm Tiếng An, Sư pạmTiếng Páp, Sư pạm Tiếng Trung Quố. SV tốt ngiệpđượ ấp bằng Cử nân Cất lượng o.
 -
Trường liên kết với ại ọ Soutern New Hmpsire(Ho Kỳ) tuyển sin kó 3 teo ìn
 
tứ 2+2 ươngtrìn Cử nân Kin tế
-
Tài ín và Kế toán
- Tài chính.-
Tông tin i tiết giới tiệu về Trường ại ọ Ngoạingữ
-
HQGHN, á ngàn đào tạo, ơ ội ọ bằng kép,ọ bổng, điểm uẩn á ngàn á năm gần đây, giảiđáp, tư vấn tuyển sin,v.v...xem tại
Website
 
http:// ulis.vnu.edu.vn /tuyensinh
 
2
 
Sư pạm tiếng An
 
QHF
D220231 D1
3
 
Tiếng An
-
Kin tế Quố tế
 
QHF
D220201 D1
4
 
Tiếng An
-
Quản tr Kin don
 
QHF
D220201 D1
5
 
Tiếng An
- Tài chính Ngân hàng
QHF
D220201 D1
6
 
Ng
ôn ngữ Ng
 
QHF
D220202 D1,D2
757
 
Sư pạm tiếng Ng
 
QHF
D220232 D1,D2
8
 
 Ngôn ngữ Páp
 
QHF
D220203 D1,D3
1509
 
Sư pạm tiếng Páp
 
QHF
D220233 D1,D3
10
 
 Ngôn ngữ Trung Quố
 
QHF
D220204 D1,D4
17011
 
Sư pạm tiếng Trung
Qu
ố
 
QHF
D220234 D1,D4
12
 
 Ngôn ngữ ứ
 
QHF
D220205 D1,D5
7513
 
 Ngôn ngữ Nật
 
QHF
D220209 D1,D6
12514
 
Sư pạm tiếng Nật
 
QHF
D220236 D1,D6
15
 
 Ngôn ngữ Hàn Quố
 
QHF
D220210 D1
7516
 
 Ngôn ngữ Ả Rập
 
QHF
D220211 D1
30
ổng
 
hỉ tiêu
 
1200

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->