Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
düz yazı şiir (poeme en prose)

düz yazı şiir (poeme en prose)

Ratings: (0)|Views: 489 |Likes:
Published by mustafa durak

More info:

Published by: mustafa durak on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2012

pdf

text

original

 
DÜZ YAZI ŞİİR Mustafa Durak 
 
Düz yazı ŞİİR:Mustafa Durak 1. Düzyazı şiir:Tanım üzerine:
Önce tanımla ilgili, tanımın varlığına ait bir sorunla başlayayım. Bu, tanımın“efradını cami, agyarını mani olma” ilkesidir. Bu ilke, tanımın tanımlığıkonusunda sorunu büyük ölçüde çözerken edebiyat, şiir, sanatın neliği bağlamında konuşursak, bu ilkeyle yapılmış olsa bile tanımın mutlak olmayışının altında yatan sorun önemlidir. İlke gereği gerçekleşmiş ideal bir tanım, tanımlanan şeyin benzerlerini bir araya getirip, ondan farklılaşan birimleri dışarıda tutmaya özen gösterirken, tanımın yapıldığı andaki birbirineyakın birimleri (kategorileri) dikkate alınmaktadır. Oysa bu kategoriler zananiçinde çeşitlenerek sınır aşımlarına yol açmaktadır. (Hatta sınırların kaldırılmasınoktasına vardırılan anlayışlar da söz konusu: taoizm, postmodernizm, ki budurumda aslında iş, tanımın da anlamsızlığına vardırılmaktadır). Her yeniulamsal (kategorik) biçimin, adlandırmanın ortaya çıkması; belirttiğim ilkegereği tanımın güncellenmesini zorunlu kılmaktadır. Demek ki kavramlarınsınırları, insan edimlerine bağlı olarak değişmektedir. Dinamikleşmektedir. Buda, ilgi alanımız çerçevesinde, sanat, şiir, edebiyat kavramlarını, bu alanlardakiyeniliklere göre değişime uğratmakta, kuramcıları, tanım noktasındazorlamaktadır. İnsan zihinselinin dinamikliği, değişime açıklığı, insan edimlerinietkilemektedir. Demek ki tanımların değişebilirliği, insan doğasına bağlı bir gerçeklik. Tanımlar arasında uyuşmazlık her zaman ilkesizlikten değil amasanata, şiire bağlı edimlerin değişiminden, üstelik benimsenen değişimindenkaynaklanmaktadır.
Düz yazı şiir arakesitinde “düzyazı şiir”:
“Düzyazı şiir”, bizi doğrudan “düz yazı” ile “şiir” sınırına taşımakta.Dolayısıyısya bu adlandırma, ikisi arasında bir ortak bölge olarak belirmekte.Ancak bu ortak bölge benzetmesinde bizi zora sokan başka bir kavram devreyegiriveriyor: “şiirsel düz yazı”. Bu da bir ortak bölge yaratmıyor mu? Elbetteyaratıyor. Öyleyse ikisi ayni mi? Değilse aralarındaki fark nedir. Dikkat edilirse bunun yanıtı adlandırmada yatıyor. Biri, şiir olarak görünmek istiyor, diğeriysedüzyazı. Demek ki ortak bölgenin yönü belirleyici. Biri şiirin içinden varlığınındüzyazıya doğru yöneldiğini, bir çekime uğradığını belirtiyor. Öbürü de bununtersi. Yani biri şiir ağırlıklı öbürü düzyazı.Düz yazı ile şiir arasında, başka ögelerin, kavramların da devreye sokulmasıylagerek kendi içlerinde gerek ara bölgede çeşitlenmeler olmuştur, olacaktır.
 
Tarihçe:
Düzyazı şiirin (fransızcasıyla “poème en prose” yani 'düz yazı içinde şiir'in)tarihçesi kimilerine göre Baudelaire ile başlar. Bunun nedenini, bu tür şiirinBaudelaire ile güncellenmesine ve yaygınlaştırılmasına bağlayabiliriz. Amaaslında bunun fransız şiirinde öncülerinin olduğu biliniyor. Maurice de Guérin(1810-1839), Aloysius Bertrand (1807-1841) gibi. Bu iki şairin doğum ve ölümtarihlerine dikkat edince birbirlerine çok yakın bir zaman diliminde yaşamışolduklarını, üstelik ikisinin de genç yaşta öldüğünü görüyoruz. Bir bakımaölümün onların iyice ünlenmelerini engellediği de söylenebilir. Bu da aklımainsan kolaycılığını ve her yapılan iyi bir işin, bir bilinene mal edilmesialışkanlığını getiriyor. Birini yaşatırken diğerini bir kez daha öldürüyoruz.Baudelaire Aloysius Bertrand'ı izlemiştir. Onun kendi üzerindeki etkisini,Arsene Houssaye'e şöyle anlatır:
“Küçük bir giz vereceğim size. Aloysius Bertrand'ın ünlü Gaspard de la Nuit'sini [Gecenin Gaspard'ını] (sizin, benim vebirkaç dostumuzun tanıdığı bir kitabın ünlü sayılmaya hakkkı yok mudur?) belki yirminci kez karıştırırken, buna benzer bir şey denemek, onun öylesine garipçe güzel, eski yaşamın çiziminde uyguladığı yöntemi yeni yaşamın, daha doğrusu yeni ve daha soyut bir yaşamın anlatılmasında uygulamak geldi aklıma”.
Yazınıngeri kalanında Baudelaire Aloysius Bertrand 'ın yapıtını
“gizemli ve
 
 parlak örneğim
” diye açıklayacak ve bu konuda kıskançlğından söz edecektir. Amayine de ondan farklı bir şey yaptığını dile getirerek (1). Baudelaire'in “Düz yazıhalinde Küçük Şiirler” alt başlığı ile ölümünden sonra 1867'de “Spleen deParis” adıyla yayımlanan kitabının Türkçede “Paris Sıkıntısı” (Tahsin Yücelçevirisi), “Paris Sıkıntısı Küçük Düzyazı Şiirler” (Erdoğan Alkan çevirisi) ve“Paris Kasveti” (Hasan Anamur ve Beki Haleva çevirisi) bulunmaktadır.Charles Baudelaire (1821-1867)'den sonra Mallarmé (1842-1898)'nin 'düz yazışiir' olarak yazdıkları daha sonra “düz yazı şiirler” adıyla bir araya getirilmiştir.Arthur Rimbaud (1854-1891)'nun, “Illuminations” (Işıklandırmalar) adlı kitabıdüzyazı şiirdir. Victor Segalen (1878-1919)'in “Stèles” (Mezar Taşları), PaulClaudel (1868-1955)'in, “Connaissance de l'Est” (Doğu Bilgisi), Max Jacob(1876-1944)'un “Le cornet à dés” (Zar fincanı) Pierre Reverdy (1889-1960)'nin “Düz Yazı Şiirler”i, André Breton (1896-1966)'un “Poisson Soluble”(Çözünür Balık), Francis Ponge (1899-1988)'un, “Le Parti pris des choses”(Şeylerin yan tutması), Henri Michaux (1899-1984)'nun, “La nuit remue” (Gecekımıldıyor) ve “Un certain Plume” (bir Tüy ), René Char (1907-1988)'ın “Fureur et Mystère” (Öfke ve Gizem ) ve “Le Nu perdu”(Yitik Çıplak),Yves Bonnefoy(1923- )'nın, “Rue traversière” (Geçiş Sokağı),Philippe Jaccottet (1925- )'nin,Paysages avec figures absentes” (Yok Yüzlü Manzaralar), Jacques Dupin(1927- ) 'in , “Cendrier du Voyage” (Yolculuğun Kül tablası), *Michel Deguy(1930-), düz yazı şiirlerini, şiirle düzyazı arasında bocalayışın ürünü olarak görür (2), Dominique Fourcade (1938- ), “Le sujet monotype” (Tek tip özne),

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mustafa durak liked this
mustafa durak liked this
mustafa durak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->