Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Južna Ravnica Madarska na dohvat ruke

Južna Ravnica Madarska na dohvat ruke

Ratings: (0)|Views: 609 |Likes:
Published by VisitHungary
Da li ste ikada boravili u domovini
izuzetno lekovitih voda,
nedoglednih ravnica, romantičnih
reka, manifestacija za očuvanje
običaja, seoskih ukusa i da li
ste uživali u nezaboravnoj
gostoljubivosti
tog područja?
Ukoliko niste, onda možete to učiniti
ako posetite ovaj divan predeo
najvećeg područja države. Želite
li telesni i duševni odmor?
Da li ste ikada boravili u domovini
izuzetno lekovitih voda,
nedoglednih ravnica, romantičnih
reka, manifestacija za očuvanje
običaja, seoskih ukusa i da li
ste uživali u nezaboravnoj
gostoljubivosti
tog područja?
Ukoliko niste, onda možete to učiniti
ako posetite ovaj divan predeo
najvećeg područja države. Želite
li telesni i duševni odmor?

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: VisitHungary on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

 
na dohvat ruke
Ju�na Ravnica
Madarska
hungary.com
 
www.hungary.com
Impresszum Izdaje:
Magyar Turizmus Zrt. Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság, www.pusztaregion.hu
Priprema za štampu:
Gestalt Team Kft., Budapest
 
Štampa:
Komáromi Nyomda Kft., Komárom
Prevod:
 
Lingvaport Fordítóiroda, Szeged
Fotografije:
Magyar Turizmus Zrt. fotóarchívum
 Ju
na Ravnica
Da li ste ikada boravili u domoviniizuzetno lekovitih voda,
nedoglednih ravnica, romantičnihreka, manifestacija za očuvanjeobičaja, seoskih ukusa i da liste uživali u nezaboravnojgostoljubivosti tog područja?Ukoliko niste, onda možete to učiniti
ako posetite ovaj divan predeo
najvećeg područja države. Želiteli telesni i duševni odmor?
Naše lekovite banje na Evropskom
nivou pružaju telesno i duševnoosveženje. Želite doživljaj za ceoživot? Ambijent ravnice i naši šareni
 programi ostavljaju nezaboravan
doživljaj u posetiocu. Želite aktivno provoditi vreme? Prošetajte u našim
nacionalnim parkovima, pecajte,veslajte i kupajte se u našim prirodnimvodama, otkrijte vodeni svet regije,upoznajte od Dunava preko Tise doKireša prirodna blaga ovog uzbudljivog 
 područja. Ako želite da se malo
odmorite posle mnogobrojnih avantura,naše manifestacije svojstvenog 
ambijenta pružaju Vam prikaz običaja
regije, gastronomskih specijaliteta,
i gostoljubivost domaćina.Budite učesnik doživljaja koji vam pruža Južna Ravnica!Srdačno Vas očekujemo!
Gradovi, sela, ljudi
Netaknuti predeli Južne Ravnice kao i vanrednegrađevine, odličan su primer za harmoniju između ljudii prirode. Za vreme velike seobe naroda, Mađari suse nastanili na području Karpatske kotline i tu suzasnovali domovinu i državu, čiji spomen čuva Opustaser.Zahvaljujući viševekovnim običajima sačuvani su davnozaboravljene vrednosti, umetnička dela i građevine.Ko traži tragove kulturne baštine na ovom predivnompodručju, može da nađe građevine jedinstvenogstila i oblika, koje mogu da izazivaju čuđenjei divenje današnjeg čoveka.
Specijaliteti sa Juzne Ravnice: osnova mad  arske kuhinje
U svakodnevnom životu hungarikumi su oni proizvodi kojiimaju izuzetan kvalitet ili neku drugu osnovnu osobinu kojaih veže za Mađarsku. Više nego pola od proizvoda, kojistoje pod zaštitom porekla, vezuju se za Južnu Ravnicu.Segedinska salama, kobasica iz Bekeščabei Ðule, Segedinska mlevena paprika i paprika iz Kaloče,luk iz Makoa, ruže iz Siriga, šljivovica iz Bekešai kajsijevača iz Kečkemeta, sve su imena koja ukazuju dasu ovi pravi hungarikumi. U poslednje vreme, pod zaštitupoljoprivrednih proizvoda ubraja se i meso sive rasegoveda i kamilice, koje se nalaze ovde.
Starinske odlike
Veština starih narodnih zanata pokoljenjima se prenosena svakom području sveta. Oni nose znanje predaka u lepooblikovanim proizvodima, u koje je majstor „utkao” i dušu.Običaji naroda sa Južne Ravnice i bezbrojne karakterističnezanatske veštine, daju mnoštvo narodnih umotvorinai remek dela. Eko kuće čuvaju odlike područjana mnogim mestima. Svoju umešnost prikazujumajstori u umetničkim centrima. Znanje se čuvai prenosi sa generacije na generaciju.
 putniče!
Peter Guljaš
direktor
Regionalna Marketinška Uprava June Ravnice
„Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság”
5700 Gyula, Erkel tér 1.Tel.: (+36) 66/521-020Fax: (+36) 66/521-024rmigyula@hungarytourism.huwww.pusztaregion.hu
   G  r  a  n   i  c  a   t  u  r   i  s   t   i   č   k  e  r  e  g   i   j  e
   S   i  s   t  e  m    b  e   l  e     e  n   j  a
   S  p  o  r  e   d  a  n  p  u   t   A  u   t  o  p  u   t
    ž  e   l  e  z  n   i   č   k  a   l   i  n   i   j  a   P  r  v  o   k   l  a  s  a  n  g   l  a  v  n   i  p  u   t   G  r  a  n   i   č  n   i  p  r  e   l  a  z   D  r  u  g  o   k   l  a  s  a  n  g   l  a  v  n   i  p  u   t
   T  o  u  r   i  n   f  o  r  m
 
Ju
�na Ravnica2
|3
Ma
đ 
arska
www.hungary.com
MINTA
Segedinska katedrala (Dóm)  jedna od sedam cuda Madarske
1879. godine velika poplava na Tisi uništila je ceo grad.Tada su građani odlučili: ukoliko se grad ponovo izgradi,sagradiće veliku crkvu u slavu Bogorodice. Ovo je Bla
-
goveštenska ili na poznatijem imenu
Segedinskasaborna crkva („Dóm”)
koja je najveća sagrađenacrkva XX veka u Mađarskoj. Tu se nalazi i jedna od naj
-
većih orgulja u Evropi i drugo najveće zvono u državi,zvono Heroja, koja je teška 8600 kilograma i koristi sesamo sedam puta u godini. Ovim ogromnim dimenzija
-
ma, ova građevina daje odličnu pozadinu za Segedinskeletnje pozorišne igre - „Szegedi Szabadtéri Játékok”.
 Informacije: „Tourinform Iroda Szeged”,Tel./fax: +36-62/488-690, szeged@tourinform.hu, www.szeged.eu.
 
Ponovo je u starom sjaju
Segedinska Reik-palata(„Reök-palota”)
sa galerijom, izložbama, kaćemi raznim odmaralištima. Cilj ove ustanove jeste daprikaže sve što je vredno iz opšte evropske kulture,kao i da bude dom Segedinskih i Južno Nizijskihlikovnih umetnika.
 Informacije: „Tourinform Iroda Szeged”,Tel./fax: +36-62/488-690, szeged@tourinform.hu, www.szeged.eu
Segedin, kao grad banja, vodi poreklo od pre sto godina.Oni koji žele lečenje, sport, i rekreaciju, čekaju ih na petmesta. Banja
„Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő”
 
sa svojom starinskom lepotom očekuje u glavnom one turiste koji žele da se leče.
„Ligetfürdő”
je jednonajveće kupalište u blizini
„Partfürdő”
kojese nalazi na peščanoj plaži Tise zajedno sa kampom.
„Napfényfürdő”
će se otvoriti 2009. godine i nudi ćelečenje, rekreaciju, i zabavu za svaki uzrast. Izgradićese odsek za lečenje i bolnica sa 26 kreveta, raznibazeni, igralište za decu na četiri nivoa, wellness i zonaza relaksiranje, najduži tobogani Evrope koji rade tokomcele godine. Kupalište „Sziksósfürdő” se nalazi na12 km od Segedina i opkoljeno je šumom i livadama.Ljubitelje prirodnih voda očekuje sa bazenimaza decu i jezerima za veslanje.
 Informacije: „Szegedi Fürdők Kft.” 
Tel.: +36-62/553-330, fax: +36-62/553-338,
 info@szegedifurdok.hu, www.szegedifurdok.hu
Segedin je obrazovni i kulturni centar Južne Ravnicei grad festivala. Ponuda Segedinskog pozorišta je tokomcele godine veoma bogata, ali svake godine se orga
-
nizuju
Segedinske letnje igre
 
(„Szegedi SzabadtériJátékok”),
u najvećem letnjem pozorištu u državi.Ovaj festival rado posećuju i stranci jer je evropskipoznata manifestacija.
 Informacije: „Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprot Kft.”,
Tel./Fax: +36-62/471-411,
titkarsag@szegediszabadteri.hu,
www.szegediszabadteri.hu
Goste očekuju svake nedelje novi programi. Svakegodine krajem maja u okviru dana grada Segedina slavise osnivanje grada, kao i obnova grada („Szeged VárosNapja”), a takođe i festival vina („Borfesztivál”),pa i vašar na mostu („Hidi Vásár”). Na do
-
maćem terenu najveći festival na kraju letaje
Segedinski omladinski dani
 
(„SzegediIfjúsági Napok”).
Na tom festivalu, svakegodine ima sve više i više koncerata,a takođe i ponuda raznih progra
-
ma, koji se nude posetioci
-
ma je sve veća.
Međunarodni festival
ribe na Tisi
 
(„Nem-zetközi Tiszai Halfesz-tivál”)
organizuje seu blizini bivšeriblje pijace.Cilj orga
-
nizatora je,da sačuvajugastronomskeobičaje okolineSegedina. Zbog toga se i redovno takmičenje u kuvanju, priređuje u dvekategorije. U jednoj se takmiče riblje čorbe od šarana,a u drugoj sva ostala jela od ribe koja se pripremajuna slobodnoj vatri. Za vreme festivala kuva se i prodajese prava segedinska riblja čorba iz ogromnog kotlića.
 Informacije: Tel.: +36-62/555-980, info@halfesztival.hu, www.halfesztival.hu
Najprostranjeniji zoološki vrt države na 42 hektara je
„Szegedi Vadaspark”
čiji je najzanimljiviji i najbogatijideo „pampe i prašume” koje se prostiru na čak 7 hekta
-
ra, koje prikazuju biljni i životinjski svet Južne Amerike.Pored vanrednih biljaka dalekih predela, veliki akcenatstavlja se na domaći biljni svet.
 Informacije:
 „Szegedi Vadaspark” Tel.: +36-62/542-530,
 Fax: +36-62/445-299, info@zoo.szeged.hu,www.zoo.szeged.hu
Širom grada na 40-50 mesta proizvodila se vezenapapuča sa niskim petama i raznim motivima cveća,koja se zvala segedinska papuča. Papuče su tako veštobile oblikovane od kože i somota sa motivima cveća,da su papuče već u XVII-XVIII veku bilepoznate van granica države.
 Informacije: „Múzeum és Látványműhely”,6720 Szeged, Ernő utca 2–4.
Na ovim područjima paprika je postala poznata u XVIveku, ali nigde na svetu nije dostigla takvu karijeru, kaou našoj domovini. To što je segedinska paprika postalahungarikum, dolazi od vanrednog tla ovog područja,od velikog broja sunčanih sati, a potrebna je i velikombrigom odabrana vrsta, kao i viševekovno iskustvosa velikom ljubavi prema paprici.
 Informacije: „Pick Szalámi ésSzegedi Paprika Múzeum”.
Tel.: +36-20/980-8000, Fax: +36-62/480-800,
 info@pickmuzeum.hu,www.pickmuzeum.hu
Da li znate…?
Na svetu jedinstve-
ne ruže iz Siriga supriznate kao hunga
-
rikum, jer su biljkemnogo jače i pouz
-
danije od svih ostaliruža sveta. Od ukup-ne proizvodnje 90procenata je sa ovogpodručja. Na festivalsiriške ruže („Szőre
-
gi Rózsaünnep”),ulice i trgovi naseljase oblače u cvećei kreće prazniksa više stotinahiljada ruža.www.szoreg.hu

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
oljafiore liked this
Vesna Maksimovic liked this
mtrt_guest liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->