Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
DNA Monthly (Vol. 8, No. 2)

DNA Monthly (Vol. 8, No. 2)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 475|Likes:
Enjoy the March-April, 2012, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "2012: The Year of Consciousness," "Vision Quest (Crow Medicine)," "2012: A Clarion Call," and "Intuition and the Flow of Life."
Enjoy the March-April, 2012, issue of DNA MONTHLY, your FREE online resource for cutting-edge news about who you truly are. Featuring "2012: The Year of Consciousness," "Vision Quest (Crow Medicine)," "2012: A Clarion Call," and "Intuition and the Flow of Life."

More info:

Published by: Phoenix Center for Regenetics on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

 
Pxjtx ObtbPxjtx ObtbJ`xfsjxfkgp J`xfsjxfkgpDkkmpDkkmpTbpkrt`bpTbpkrt`bpCj`fifxjxktpCj`fifxjxktp@ob`mkrx@ob`mkrx@kgx@kgx
$F ofaoiv tb`keebgh xob Tbabgbxf`p Ebxokh'jgh bccf`fbgx) jgh fp jipk j
 Ifiifjg Djlkt) Ikp Jg
$Pj`tbh Ckkxofii$ 4>:4 ¦ Pki Ir`mejg
HGJ Ekgxoiv /Ski' ?) Gk' 4&
Prdp`tfdb ckt CTBBAk xk Jt`ofsb Fghb
Ejt`o%J~tfi 4>:4 /Ski' ?) Gk' 4&
Pj`tbh Ckkxofii
Xob Pj`tbh CkkxofiiDb`kebp bp~b`fjiiv fe~ktxjgxFg qfgxbtxfebQobg xob htfsfga pgkq `kebp Jgh vkr `jg gk ikgabt pbbXob Pj`tbh Ekrgxjfg jdksbPejii xokrao fx ejv db Jp kgb jp`bghfgaKrx kc xob hjtmgbppXkqjth xob IfaoxF gbbh xofp ckkxokih fg pjgfxvXk tbejfg pxbjhvFg xob qofxbkrx kc `ojkpXojx fp xob qktih
@k~vtfaox ¦ 4>:4 dv Pki Ir`mejg' Jii Tfaoxp Tbpbtsbh'
Pxjv fgcktTbabgbxf`pp~b`fjip' Prdpgbqpibxxb
Gjeb<Bejfi<
 
Qb tbp~b`x 
Pbib`x Ijgarjab
^kqbtbh dv
Xtjgp
bjt` '''
^okbgf @bgxbt ckt Tbabgbxf`p y HGJ Ekgxoiv /'''oxx~<++~okbgftbabgbxf`p'kta+tbpkrt`bp+hgj%ekgx''': kc :10+1+:4 3<80 ^E
 
CBJXRTBH FG XOB EJT@O%J^TFI 4>:4 FPPRB KC HGJ EKGXOIV:'
4>:4< Xob Vbjt kc @kgp`fkrpgbpp)― dv Efmb Jhjep
4'
Sfpfkg Zrbpx /@tkq Ebhf`fgb&)― dv Pki Ir`mejg
0'
4>:4< J @ijtfkg @jii)― dv Gf`kivj @otfpxf
8'
Fgxrfxfkg # xob Cikq kc Ifcb)― dv E' L' P`oqjhbt 
Cbjxrtbh Sfhbk '''
 
Qov fg xob Qktih Jtb Xobv P~tjvfga;
:' 4>:4< Xob Vbjt kc @kgp`fkrpgbppEfmb Jhjep
F
g @ofgbpb `rixrtb) bsbtv vbjt ojp jg jgfeji ejp`kx' Fx‖p xob ’vbjt kc xob ekgmbv)― ckt bje~ib) kt xob vbjt kc xobtkkpxbt' Ckt GjxrtjiGbqp) 4>:4 fp xob vbjt kc `kgp`fkrpgbpp /kt `kgp`fkrp jqjmbgfga) fg j pbgpb&'Hkbp xofp ebjg qb‖tb akfga xk jdjghkg xob erghjgb hjfiv gbqp kc ~ijgbx bjtxo jgh cikjx kcc fgxk ij%ij ijgh qobtb qbpxjtx `ojgxfga ejgxtjp jgh qktpof~~fga pbic%~tk`ijfebh bgifaoxbgbh artrp;Ojthiv' Fg cj`x) fg 4>:4 F qjgx xk xjim qfxo vkr jdkrx qojx F `jii atkrghbh `kgp`fkrpgbpp' Kt ’okifpxf` `kgp`fkrpgbpp'― Jgh qov; Db`jrpb fx fp xob ij`m kc `kgp`fkrpgbpp xojx‖p dbofgh bsbtv `kt~ktjxb `tfeb) aksbtgebgx `kgp~ftj`v)~kifxf`ji `kttr~xfkg) Dfa ^ojtej p`obeb jgh bgsftkgebgxji `tfeb xojx xjmbp ~ij`b kg krt ~ijgbx'
Pki Ir`mejg
Objifgaqfxo HG
@kgp`fkrObjifga
Tbjh xob Dkkm' B~Ebxokh' J`xfsjxb VkEKTB
 
^okbgf @bgxbt ckt Tbabgbxf`p y HGJ Ekgxoiv /'''oxx~<++~okbgftbabgbxf`p'kta+tbpkrt`bp+hgj%ekgx'''4 kc :10+1+:4 3<80 ^E
 
Xokpb qok ij`m `kgp`fkrpgbpp bgajab fg ’vkr sbtprp eb― `tfebp kc pbicfpogbpp‘pxbjifga) b~ikfxfga) hbpxtkvfga)hb`bfsfga‘vbx pr`o dbojsfktp `keb ctke j ~ij`b kc fagktjg`b jdkrx `kgp`fkrpgbpp jgh xob rgfsbtpb jtkrgh rp'Ibx eb ejmb xofp tbjiiv ~tj`xf`ji jgh bjpv xk rghbtpxjgh dv fgskmfga `ojtj`xbtp ctke ~k~rijt `rixrtb'Vkhj xjraox Irmb Pmvqjimbt xojx jii xofgap jtb `kggb`xbh' Xob ’Ckt`b)― jp ob b~ijfgbh fx) cikqbh xotkrao jii ifsfgaxofgap jgh dkrgh xobe xkabxobt fg j mfgh kc evpxf`ji rgfsbtpji bgbtav' Abktab Ir`jp qjp tfaox kg xob ejtm qobg`tbjxfga xofp cf`xfkgji `ojtj`xbt) db`jrpb xob Ckt`b tbjiiv hkbp bfpx) jgh fx‖p ejhb kc `kgp`fkrpgbpp'Xob Ckt`b fp j pbgpb kc gkx lrpx pbic%jqjtbgbpp drx kc `kggb`xbhgbpp qfxo kxobt ifsfga xofgap' Xob xtriv `kgp`fkrp~btpkg fp gkx ebtbiv ’jqjmbgbh― jdkrx ofp kt obt kqg bfpxbg`b) drx fp criiv jqjtb jgh bsbg p~ftfxrjiiv jxxrgbh xk xobtbjifxv xojx qb jtb gkx tbjiiv pb~jtjxb ctke kxobt ifsfga xofgap jtkrgh rp'Prtb) qb ojsb krt kqg fghfsfhrji fhbjp) bakp) ebektfbp) jgh j`xfkgp' Pk qb jtb pxfii fghfsfhrjxbh /qof`o fp j akkhxofga&= kxobtqfpb qb qkrihg‖x bsbg db jdib xk xjim rpfga xob qkth ’F― /qof`o pkeb pjv fp jg fiirpfkg jgvqjv&'Drx xb`ogf`jiiv) qobg qb xjim jdkrx ’F― qb pokrih tbjiiv db xjimfga jdkrx ’qb― db`jrpb bsbtvxofga xojx kgb ~btpkg hkbpfp tbcib`xbh xotkraokrx xob kxobt `kgp`fkrp `tbjxrtbp jgh dbfgap kg krt ~ijgbx) pk xojx bsbg pbbefgaiv ~btpkgji)fghfsfhrjxbh j`xfkgp fgbsfxjdiv db`keb ’qb― tbprixp'Xofp fpg‖x ofao%efghbh gkgpbgpb' Fx‖p tbji' Fx‖p ~tj`xf`ji' Jiikq eb xk afsb vkr jg bje~ib'Pr~~kpb j pbicfpo) ikq%`kgp`fkrpgbpp `kt~ktjxb @BK pjvp) ’F‖e akfga xk hre~ xofp xkf` qjpxb fgxk xob tfsbt db`jrpbxojx pjsbp EB ekgbv) jgh fx ejmbp EB ektb ~tkcfxp'― Pk ob hre~p xob qjpxb fgxk xob tfsbt'Hkqgpxtbje) j dfiifkg ifsfga `tbjxrtbp pxjtx xk db`keb hjejabh dv xob xkf` qjpxb< xob cfpo) ctkap) xrtxibp) xtbbp) ~ijgxpjgh ~btoj~p bsbg `fxfbp crii kc ~bk~ib qok rpb xob tfsbt jp xobft qjxbt pr~~iv' Xofp) fg xrtg) `tbjxbp ’j hfpxrtdjg`b fgxob Ckt`b)― jp Kdf%Qjg hbp`tfdbh fx fg
Pxjt Qjtp
'Xob hfpxrtdjg`b p~tbjhp pf`mgbpp) hfpbjpb) jgh hvpcrg`xfkg' Xojx hvpcrg`xfkg fgbsfxjdiv ejmbp fxp qjv dj`m xk xojxpjeb `kt~ktjxb @BK= ~btoj~p xob erxjxbh kccp~tfga kc pkeb qkejg qok htjgm xob ~kiirxbh qjxbt atkqp r~ jghdb`kebp j sfkibgx `tfefgji qok `jt%lj`mp xob @BK‖p atjghhjraoxbt jgh erthbtp obt fg xob ~tk`bpp'Qofib xob @BK qfii hb`tv ’okq xbttfdiv sfkibgx krt qktih ojp db`keb)― ob qfii hfpjskq xob xtrxo xojx ob ~kfpkgbh xobqktih jgh ejhb fx ektb hbpxtr`xfsb'Xob sfkibg`b xojx oj~~bgbh xk ofp hjraoxbt qjp xob fgbsfxjdib tbprix kc ofp kqg j`xp kc sfkibg`b rgibjpobh r~kg xobqktih xotkrao xkf` `obef`jip'
Bsbg Fghfsfhrjxbh) ’Qb― Pojtb j @keekg Xotbjh
Ctke xob ~kfgx kc sfbq kc rgfsbtpji `kgp`fkrpgbpp) xobtb fp gk ’F―‘xobtb fp kgiv ’qb'― Jgh QB jtb jccb`xbh dvbsbtvxofga xojx bj`o kgb kc rp hkbp'Fc vkr xjmb ~ojtej`brxf`jip) vkr jtb `kgxtfdrxfga xk xob hbpxtr`xfkg kc xob ~ijgbx db`jrpb xokpb `obef`ji ebhf`jxfkgp~jpp xotkrao vkrt dkhv jgh abx cirpobh hkqg xob xkfibx qobtb xobv `obef`jiiv ~kiirxb xob ~ijgbx'Pkebkgb qok pjvp) ’F gbbh xobpb jgxfhb~tbppjgxp pk F xjmb xobe― fp tbjiiv pjvfga) ’P`tbq xob ~ijgbx) F je qfiifga xk~kfpkg xob qktih fg kthbt xk xtv xk ejpm ev kqg pve~xkep kc hb~tbppfkg qfxo j xkf` `obef`ji'―
 Vkrt Gjeb< Vkrt B%Ejfi
<
Prdp`tfd
^okbgf @bgxbt ckt Tbabg 
JhhXofp Pk`fji Dkk
^okbgf @bgxbt ckt Tbabgbxf`p y HGJ Ekgxoiv /'''oxx~<++~okbgftbabgbxf`p'kta+tbpkrt`bp+hgj%ekgx'''0 kc :10+1+:4 3<80 ^E

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->