Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
GEORGE ORWELL Y LOS ORWELLIANOS: LOS GUERREROS DEL “MUNDOLIBRE” CONTRA EL “EJE DEL MAL”

GEORGE ORWELL Y LOS ORWELLIANOS: LOS GUERREROS DEL “MUNDOLIBRE” CONTRA EL “EJE DEL MAL”

Ratings: (0)|Views: 2,491|Likes:
Published by Charles Engels

More info:

Published by: Charles Engels on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
?
ALGRAL GRQLFF U FGY GRQLFFEO@GY; FGY A\LRRLRGY DLF ‖H\@DGFEBRL‘ IG@TRO LF ‖LKL DLF HOF‘
Rly~|lyto o ^l~l A|teårrl{
Ofblrt Lyi|yo£^gr y| oitet|d dl g~gyeieù` e`tro`yeal`tl of lytofe`eyhg& q|l fl fflzù moyto fo dlfoieù` dl y|~|lytgy igh|`eytoy&~gr y| igh~rl`yeù` dlf ~gdlr e`tlarodgr u hgzefe{odgr dlf `oieg`ofeyhg u& je`ofhl`tl& ~gr y| rlimo{g dl fgyhgzehel`tgy ~oiejeytoy -…% lf `lgig`ylrzod|reyhg mo ~rlheodg o Grlff ig` fo o|rlgfo dl yo`tg j|`dodgr³
?
.Arlagre F|re£Lf agbelr`g rl~|bfeio`g Sly~oÿgfX -…% tel`l hïy ~|`tgy dl ylhlko`{o ig` lf joyieyhg q|l ~|`tgy dldejlrl`ieo³
2
.Algral Grlff
?. E`trgd|iieù`
Flg ig` ygr~rlyo l e`tlråy |`o rly~|lyto
9
dl ^l~l A|teårrl{ o |` zelkg ortèi|fg hèg ~|bfeiodg moil uo zoregyoÿgy
4
&l` lf q|l yl ~rltl`dèo hgdlytohl`tl o~grtor ofa|`gy dotgy ygbrl fo zedo u fo gbro dl Grlff dlydl |`o~lry~litezo `g grlffeo`o. O|`q|l fo rly~|lyto dl ^l~l A|teårrl{ ffla|l ig` zoregy oÿgy dl rltroyg& `g ~gr lffg foioroitlre{oieù` dl Grlff u y| gbro dlko dl ylr |` tlho dl oit|ofedod. Ygr~rl`dl`tlhl`tl& ^l~l A|teårrl{& q|lmo lyiretg ob|`do`tlhl`tl dlydl |`o ~lry~litezo dl odheroieù` e`ig`deieg`of ygbrl Grlff& l` y| rly~|lyto o heortèi|fg `g |tefe{o y|y ig`giehel`tgy ygbrl lf lyiretgr ~oro ~rgj|`de{or l` y| zedo u l` y| gbro; fohl`tobflhl`tl&^l~l A|teårrl{ yl h|lytro hïy ~rlgi|~odg l` lf lh~flg dl e`y|ftgy u dlyiofejeioieg`ly q|l l` obgrdor lfig`tl`edg rlof dlf dlbotl& ~rgzgio`dg q|l åytl yl troyfodl moieo lf tlrrl`g dl fo y|~lrjeieofedod u lfyl`tehl`tofeyhg& oflkodg dl fo `lilyoreo gbkltezedod iel`tèjeio. Ly ~gr lffg q|l& l` f|aor dl o`ofe{or heyora|hl`tgy u rlboterfgy ye fgy irll lrrù`lgy& yl dldeio o oaetor lf jo`toyho dlf £lytofe`eyhg³& ~ofobroyeh~fejeiodgro u lyq|lhïteio q|l yerzl ~oro gi|ftor fo o|yl`ieo dl ora|hl`tgy. \` lklh~fg yl`ieffg `gy hgytrorïmoyto q|l ~|`tg yl mo ~lrzlrtedg lf o`ïfeyey ~gfèteig lyig`del`dg fo jofto dl ora|hl`tgy bokg lf ~oroa|oy dlf£lytofe`eyhg³. Lf ~rg~eg Kgoq|è` Ho|rè`& |`g dl fgy q|l rl~rlyl`tobo` fo £~|rl{o rlzgf|ieg`oreo³ l` fo lyiofo dlzofgrly dl ^l~l A|teårrl{& mobèo yedg oi|yodg o y| zl{ dl ighltlr lf ~liodg hgrtof dl £lytofe`eyhg³ ~gr O`drl|@e`;£Ho|rè`& q|l moyto omgro mobèo a|ordodg |`o oitet|d `l|trof ygbrl fgy ~rgbflhoy e`tlr`gy dl fo rlzgf|ieù` r|yo&yl mo irlèdg l` lf dlblr dl |`er y| zg{ of igrg lytofe`eo`g(b|ra|åy.³ U hïy odlfo`tl; £Fo ig`il~ieù` dl Ho|rè`ly& l` lytl oy~litg& |`o troy~fo`toieù` dljgrhodo dl fo tlgrèo lytofe`eo`o o`tehor}eyto dlf ygieofeyhg l` |` ygfg~oèy& |`o ig`il~ieù` i|ug ly~èret| g~grt|`eyto l`ielrro arozly ~lfeargy ~oro fo io|yo dlf ~rgfltoreodg³
<
.I|otrg oÿgy hïy tordl& lf £lytofe`eyto³ Ho|rè` yl |`eù ig` lf £o`telytofe`eyto³ O`drl| @e` ~oro jgrhor |` `|lzg~ortedg& lf ^G\H
++
.Uly q|l lf lh~flg dl tårhe`gy zoiègy dl ig`tl`edg `g ou|do o lyiforlilr lf dlbotl; lf flitgr&l` f|aor dl rlieber ~gr ~ortl dl ^l~l A|teårrl{ ora|hl`tgy oftlr`otezgy o fgy hègy& yl ~elrdl l` |` hor dlig`j|yeg`ly igh~fltohl`tl errlflzo`tly u l` |`o igfliieù` dl e`y|ftgy e`k|ytejeiodgy. Ly fohl`tobfl tohbeå` q|l^l~l A|teårrl{ |tefeil y|y e`y|ftgy moieo hè& u moieo fgy igh|`eytoy l` al`lrof& ~oro ~rghgieg`or y|tefhl`tl y|`|lzg febrg ygbrl lf lyiretgr bretï`eig.@g ~gdlhgy dlkor dl fodg lf l`grhl yehbgfeyhg q|l l`ielrro lf ig`il~tg dl £lytofe`eyhg³& |tefe{odg dl jgrhoy|tef g obelrto ~gr fgy q|l q|elrl` bgrror fo hlhgreo meytùreio dlf hefeto`tl igh|`eyto& j|`dohl`tofhl`tl fgy heflyuhefly dl o`ù`ehgy u yoirejeiodgy hefeto`tly dl boyl q|l jgrhobo` fgy aro`dly ~ortedgy igh|`eytoy. Lf gbkltezgly moilrfly ozlrag`{or dl y| ~oyodg u dl y|y mlrgeioy f|imoy e`i|fiï`dgfly fo edlo dl q|l j|l |`o f|imo lytårefl` dljl`yo dl |`o edlo lq|ezgiodo g irehe`of. ^lrg lytl ly |` ~oyodg lyiretg ig` foy fltroy ehbgrrobfly dlfmlrgèyhg igh|`eyto ’o ~lyor dl fo oitet|d dl h|imgy dereal`tly q|l lyi|imorg` fgy io`tgy dl yerl`o dl fgy£o`telytofe`eytoy³( uo q|l fgy igh|`eytoy j|lrg` fgy q|l ig` l`grhl dejlrl`ieo hïy yo`arl dlrrohorg` l` fo
?
F|re& A.;
Lf `lgig`ylrzod|reyhl ohlreiî.
O`afl Ldetgreof& Borilfg`o 2>>:& ~.9:.
2
Grlff A.;
Iorto o Ezg``l Dozlt 
&?5 dl oagytg dl ?591. Ietodg ~gr Ymlfdl`& H.;
Grqlff. Begarojèo o|tgre{odo
.LhliåLdetgrly& Borilfg`o ?559& ~. 25>.
9
Ofzorl{& ^.;
Grqlff& lf lyiretgr dl fo ‖_|e`to Igf|h`o‘
.mtt~;''.rlblfeg`.gra'`gteieo.~m~7ed8:?545
4
Lyi|yo& O.;
·_|eå` j|l l` rlofedod Algral Grqlff7
 
.rlblfeg`
.gra'dgiy':22>.~dj 
<
 @e`& O.;
Fo rlzgf|ieù` ly~oÿgfo ?59>(?591
.Ldetgreof Jg`tohoro& Borilfg`o ?51=& ~~. := u :5.
++
^ortedg Gbrlrg dl \`ejeioieù` Hor}eyto& dl iorïitlr ylhetrgtyceyto u j|lrtlhl`tl o`teygzeåteig.
 
2
a|lrro iezef u l` fo ~gya|lrro& l` fo Rlyeytl`ieo jro`ilyo u l` lf hoq|ey ly~oÿgf& l` foy iïhoroy dl tgrt|ro `o{ey ujro`q|eytoy& l` fgy ~lfgtg`ly dl lkli|ieù` jofo`aeytoy g l` fgy ioh~gy dl l}tlrhe`eg oflho`ly. Lf tårhe`g£lytofe`eyhg³ ly lf dldg oi|yotgreg dl fgy o`teigh|`eytoy q|l& dlydl |`oy ~rltl`dedoy ~gyeieg`ly dl e{q|elrdoy&~rltl`dl bgrror dl fo hlhgreo |` ~oyodg mlrgeig dl hefeto`ieo igh|`eyto u k|ytejeior fgy hïy l}troÿgy iohbegy dlimoq|lto. ^lrg foy lq|ezgioieg`ly g troeieg`ly q|l ighltelrg` l` Ly~oÿo h|imgy dl fgy hï}ehgy dereal`tlyigh|`eytoy dlydl lf je` dl fo a|lrro moyto fo ffohodo tro`yeieù`& `g lh~oÿo l` obygf|tg lf e`hl`yg yoirejeieg ’h|img hïy q|l fo q|l tel`l l` y| moblr i|ofq|elr gtro j|lr{o ~gfèteio( q|l fgy hefeto`tly igh|`eytoy o~grtorg` ofo io|yo dl fo feblrtod& ~rehlrg d|ro`tl fo a|lrro iezef u dly~|åy ig`tro lf jro`q|eyhg. Oyè ~|ly& lyto rly~|lyto o^l~l A|teårrl{ of heyhg telh~g ~rltl`dl rl`der |` hgdlytg mghl`okl o foy dlil`oy dl hefly dl hefeto`tlyo`ù`ehgy ’u gfzedodgy& ~oro zlraöl`{o dl ofa|`gy( q|l ioulrg` g y|jrelrg` rl~rlyofeoy l` fo f|imo ~gr fo feblrtodu~gr |`o ygieldod febrl dl l}~fgtoieù` u g~rlyeù`.L` he o`tlregr ortèi|fg lf flitgr ~|ldl l`ig`tror e`jgrhoieù` ygbrl fgy zè`i|fgy dl ~g|heytoy `gtgregy ighg Zèitgr Ofbo u Agrce` ig` fgy oal`tly hldeïteigy dl fo |ftrodlrlimo tofly ighg Jldlreig Kehå`l{ Fgyo`tgy u ig` fo IEO`grtlohlreio`o& u y| rlfoieù` ig` fo ir|{odo e`tlflit|of ig`tro fo Rl~ûbfeio ly~oÿgfo u fgy igh|`eytoy. Ly~lrgig`treb|er ig` lytl `|lzg ortèi|fg (l` ~ortl ig`te`|oieù` dlf o`tlregr( o ~rg~grieg`or hïy dotgy ygbrl fgy je`ly~gfèteigy gi|ftgy troy fo jobreioieù` dlf hetg dl Grlff ’lf lyiretgr q|l yl dlje`èo o yè heyhg ighg
o`orq|eyto tgru 
-ig`ylrzodgr%( oyè ighg ygbrl foy ~gyeieg`ly ~gfèteioy hïy `ljoytoy dl Grlff& dlydl y| ohbeaöldod o`tl Metflr moyto y| o~gug o |`o a|lrro otùheio ig`tro fo \`eù` Ygzeåteio. Lytl j|l Grlff& lf lyiretgr odgrodg ~gr |`o ielrtoe{q|elrdo& i|uo ûfteho u hïy johgyo gbro&
?5=4
&me{g l}ifohor o y| ldetgr Qorb|ra q|l åyto o~grtorèo £heffg`lydl zgtgy jrlyigy ~oro lf ^ortedg Ig`ylrzodgr³
:
.
2. ·_|å ~oyobo l` lf h|`dg i|o`dg Grlff yl ig`zerteù l` |`o lytrlffo7
I|o`dg je`ofe{ù fo EE A|lrro h|`deof& fgy ofeodgy q|l dlrrgtorg` o fo Oflho`eo `o{e ighl`{obo` fl`tohl`tl oyl~ororyl u lf o`teigh|`eyhg ebo iohe`g dl ig`zlrteryl l` fo `|lzo rlfeaeù` gjeieof dl giiedl`tl. @|hlrgygy `o{eyujoyieytoy j|lrg` rlieifodgy ~gr Lytodgy \`edgy& Aro` Brltoÿo& lf Zoteio`g u gtrgy ~oèyly& |tefe{ï`dgfgy ighgioboffg dl Trguo l` fgy ~oèyly gi|~odgy ~gr lf lkårietg ygzeåteig& g bel` ighg agblr`o`tly dl fo ‖`|lzo‘Oflho`eo giiedl`tof. Fgy ~ortedgy igh|`eytoy giiedl`tofly& aroieoy o y| mlrgeio f|imo o`tejoyieyto& rgh~el`dg fgy~rg`ùyteigy dl Grlff& yl moièo` aro`dly ~ortedgy dl hoyoy u& l` lf ioyg dl Jro`ieo& j|lrg` lf ~ortedg hïy zgtodgig`yea|el`dg hïy dl ie`ig heffg`ly dl zgtgy. Foy zgily dlf o`teigh|`eyhg dl e{q|elrdo& dlydl Trgtyce oYg|zore`l& tl`èo` |` o|detgreg roq|èteig l`trl fgy ylitgrly gbrlrgy u ~g~|forly. Fo \`eù` Ygzeåteio o~orlièo ighglf ~oèy q|l mobèo dlrrgtodg of `o{eyhg oflhï` u mobèo feblrodg L|rg~o& ~g`el`dg o foy j|lr{oy dl e{q|elrdoy&dlhgirïteioy u rlzgf|ieg`oreoy l` |`o yet|oieù` e`hlkgrobfl ~oro rlofe{or |` ~rgaroho dl tro`yjgrhoieg`lyygieofly. Tgdg lffg yea`ejeiobo |`o arozl ohl`o{o ~oro fo aro` b|ra|lyèo l|rg~lo u fgy ièri|fgy hïyrloiieg`oregy& q|l `g l`ig`trobo` ora|hl`tgy zïfedgy ~oro k|ytejeior o`tl foy hoyoy |`o `|lzo a|lrro& lyto zl{ig`tro fo \`eù` Ygzeåteio.^gr gtro ~ortl& fo ~lril~ieù` dl fo zedo igtedeo`o u dl fgy oig`tliehel`tgy ~gfèteigy q|l tl`èo` oh~fegy ylitgrlyygieofly& lytobo h|u e`jf|l`ieodo ~gr fo oiieù` dl fgy aro`dly ye`deiotgy dereaedgy ~gr fgy igh|`eytoy& ~gr fo~rl`yo igh|`eyto g ~rgarlyeyto ’yl ldetobo` heffg`ly dl lklh~forly( u ~gr fgy e`tlflit|ofly dl e{q|elrdoy. Moièojofto jrl`or lf £~lfearg rgkg³ u ~oro lffg foy lfetly ~gfèteioy u lig`ùheioy giiedl`tofly lh~florg` |`o aro` zoreldoddl tïiteioy& q|l delrg` f|aor o fo ffohodo a|lrro jrèo.L` lf jrl`tl ye`deiof& fo IEO `grtlohlreio`o dliedeù rgh~lr fgy aro`dly ye`deiotgy& dereaedgy ~gr igh|`eytoy& uirlor ye`deiotgy jelfly (‖o~gfèteigy‘ fly ffohorg`(& i|ug hougr å}etg j|l fo irloieù` dl Jgril G|zreírl l` Jro`ieo&|`o lyieyeù` dl fo il`trof ye`deiof IAT. Lf ~o~lf j|`dohl`tof l` fo r|~t|ro fg lklrieù |` ar|~g dl trgtyceytoyigfobgroieg`eytoy dl Metflr q|l £d|ro`tl fo Yla|`do A|lrro H|`deof& troy fo r|~t|ro dlf ~oitg Alrho`g(Ygzeåteig&lyigaelrg` f|imor ig`tro Ytofe`& ofrldldgr dl Ml`re Hgfe`elr& of e`igr~groryl of |ftroigfobgrodgr Hgzehel`tg YgieofRlzgf|ieg`oreg -HYR%& dl L|aí`l Dlfg`ifl u L|aí`l Yim|lfflr³
1
.Lytgy lflhl`tgy j|lrg` rlif|todgy troy fo a|lrro ~gr fo IEO o trozåy dl Ere`a Brg` u& k|`tg ig` gtrg trgtyceyto`gtgreg& ^elrrl Fohblrt& jgrhorg` |` ~lq|lÿg ~ortedg o`teigh|`eyto jro`iåy l` ?5<9
=
.Fo g~lroieù` ye`deiof ylrl~eteù ~gr tgdg lf h|`dg hldeo`tl fo irloieù` dl fo Ig`jldlroieù` E`tlr`oieg`of dl fgy Ye`deiotgy Febrly-IEYF'JT\I%& g~|lyto o fo Jldlroieù` Ye`deiof H|`deof eh~|fyodo ~gr fgy ygzeåteigy u fgy agbelr`gy dlhgirïteigyuo`teigfg`eofly. Fgy i|odrgy dereal`tly dl fo IEYF yl `|trèo` l` ofa|`gy f|aorly dl trgtyceytoy oyè ighg dlo`tea|gy irehe`ofly `o{ey u igfobgroieg`eytoy q|l mobèo` m|edg troy lf ozo`il dlf lkårietg ygzeåteig& rlieifodgy ~gr fo IEO u fgy agbelr`gy giiedl`tofly ighg ‖ye`deiofeytoy febrly‘.
:
Iet. ~gr ^ettgic& H
.;
Tml Mlff gj @e`ltll` Leamtu(Jg|r 
.mtt~;''.`ltimorfly.igh'grlff'iti'dgiy'mlff?5=4.mth
1
Foboreq|l& ^.;
·OJF(IEG g OJF(IEO7
 mtt~;''.zgftoerl`lt.gra'orteifl?2995:.mthf
=
Edlh.
 
9
Grlff u fgy ”`lgig`y―; trgtyceytoy& o`tea|gy `o{ey u fo IEO ig`tro lf ‖tgtofetoreyhg‘
Dlydl fgy oÿgy zle`tl u trle`to dlytoiodgy l}igh|`eytoy u trgtyceytoy igfobgrorg` l` fo lh~rlyo dl moilr dl fo\RYY lf hougr l`lheag dl fo m|ho`edod. H|imgy dl lffgy j|lrg` ig`trotodgy derlitohl`tl ~gr lf aro` io~etof~oro irlor |` ohbel`tl e`tlflit|of o`teigh|`eyto& ohbel`tl q|l yla|rohl`tl e`jf|uù o Grlff ~oro lfobgror y|y~lgrly edloy ~gfèteioy. Lf hïy ~rlig{ dl lffgy j|l lf trgtyceyto Bgrey Yg|zore`l& ~lryg`okl o|~odg ~gr fo e{q|elrdoo`teigh|`eyto ighg jea|ro lytlfor dlf o`telytofe`eyhg. Yg|zore`l lro tohbeå` j|`dodgr dlf ^ortedg Igh|`eytoJro`iåy -^IJ% ~lrg j|l l}~|fyodg dl y|y jefoy l` ?524. Dlydl l`tg`ily& of ea|of q|l gtrgy `gtgregy l}igh|`eytoy&j|l ig`trotodg ~gr fo b|ra|lyèo u dlyorrgffù |`o fobgr o`teigh|`eyto u o`teygzeåteio ig` gyi|roy e`tl`ieg`ly;£@g ly& ye` lhborag& ygbrl |`o boyl dl £e{q|elrdo³ q|l yl dlyorrgfforg` y|y irèteioy ig`tro lf igh|`eyhgygzeåteig& ye`g l` lf horig dl ylrzeiegy ~rlytodgy o fo ifoyl ~otrg`of u ~oaodgy ighg tofly. Yg|zore`l ly |` ioygtè~eig dlf ~lrègdg q|l yl zezeù l`trl foy dgy a|lrroy& lf dl fgy trï`yj|aoy dlf ^IJ q|l fo aro` lh~rlyo |tefe{ù o~orter dlf hghl`tg l` q|l yofelrg` dl oq|lffo grao`e{oieù` -u o zlily e`if|yg o`tly dl y| yofedo gjeieof%. Y|troulitgreo o`tlildeù o gtrgy ioygy `gtgregy ighg Imorfly Zeg|d& q|el` ‖l` ?525 S…X dlkù lf ^ortedg Igh|`eyto&~oro ~g`lryl e`hldeotohl`tl of ylrzeieg dl fo ~otrg`of‘³
5
.Fgy ~rli|rygrly dlf hgdlfg grlffeo`g& of ea|of q|l lf ~rg~eg Grlff& mobèo` lh~l{odg y| iorrlro otoio`dgd|rohl`tl o fo Rl~ûbfeio ly~oÿgfo& o fgy ~ortedgy igh|`eytoy u o fo \RYY& u o fgy Jrl`tly ^g~|forlyo`tejoyieytoy. Of ea|of q|l Grlff& Agrce` u gtrgy& j|l yehefor lf ioyg dlf trgtyceyto Bgrey Yg|zore`l& q|l £trobokobol`tg`ily l`
Fly @g|zlo|} Iomelry
&~|bfeioieù` behl`y|of irlodo l` ?591 -…% ~gr fo ye`orq|èo ~oro yld|ier&ygbrl tgdg dly~|åy dl fo zeitgreo lflitgrof dlf Jrl`tl ^g~|for& o fo e{q|elrdo ygieofeyto u rodeiof o`tebgfimlzeq|l.Fo o|rlgfo dl e{q|elrdo q|l ig`ylrzobo Bgrey Yg|zore`l fg ig`zerteù& o y| l`trodo l` fo rlzeyto& l` o|tgr lytrlffodl ortèi|fgy ig`tro fo \RYY dl Ytofe` u fo Rl~ûbfeio ly~oÿgfo& ~rlyl`todo ighg lyifozo dl fo ~rehlro³. L`oq|lffgy oÿgy& Yg|zore`l yl me{g johgyg ~gr rlofe{or |`o begarojèo ygbrl Ytofe`.Troy fo a|lrro h|`deof& fo floftod of ‖h|`dg febrl‘ u o fgy ièri|fgy rloiieg`oregy dl |`o aro` ~ortl dlf
lytobfeymhl`t 
e`tlflit|of dghe`o`tl -|`ezlryetoregy& lyiretgrly& orteytoy l e`tlflit|ofly% lytobo rlfotezohl`tloyla|rodo& oyè ighg y| o~gug ~oro |`o `|lzo a|lrro& of ea|of q|l dåiodoy hïy tordl iel`tgy dl e`tlflit|oflyo~guorg` foy a|lrroy ig`tro U|agyfozeo g Eroc yobel`dg q|l yl boyobo` l` hl`teroy. @g gbyto`tl& of ig`troreg dlfg q|l y|ildl mgu l` dèo& mobèo |` aro` `ûhlrg dl lyiretgrly l e`tlflit|ofly irèteigy u ~lfeargygy ~oro lf yeytlhoio~etofeyto& q|l mobèo fflzodg of h|`dg o fo borborel dgy zlily l` zle`tl oÿgy. Lro` e`tlflit|ofly zofel`tly q|ljrli|l`tlhl`tl yl k|aobo` y| iorrlro ~rgjlyeg`of u o zlily h|img hïy ~gr dljl`dlr y|y edloy obelrtohl`tl. ^gr lffg fgy ylrzeiegy dl e`tlfeal`ieo u dl a|lrro ~yeigfùaeio dl Lytodgy \`edgy dliedelrg` ig`trootoior l` lf jrl`tle`tlflit|of u& k|ytg dly~|åy dl fo a|lrro& yl oitezù |`o ~gfèteio dl rlif|tohel`tg hoyezg l`trl e`tlflit|ofly dl foffohodo ‖e{q|elrdo `g igh|`eyto‘& ig` |`o ~rlyl`ieo ~rghe`l`tl dl trgtyceytoy u l}igh|`eytoy ‖orrl~l`tedgy‘. Foaro` hougrèo yl grao`e{ù l` tgr`g of Ig`arlyg ~oro fo Feblrtod dl fo I|ft|ro& dg`dl t|zg |` ~o~lf ir|ieof lf‖trï`yj|ao‘ hïy yg`odg& è`tehg oheag dl Grlff u |`g dl fgy lyiretgrly hïy odherodgy ~gr ^l~l A|teårrl{& lfl}igh|`eyto Ortm|r Cglytflr&£oal`tl dl fgy ylrzeiegy bretï`eigy dlydl fo å~gio dl fo a|lrro u dlf
E`jgrhoteg` Rlylorim Dl~orthl`t -ERD%
&ylrzeieg irlodg ig` zeytoy o fo ir|{odo o`teigh|`eyto u o`teygzeåteio l` jlbrlrg dl ?54= ~gr lf
Jgrlea` Gjjeil
u y|ylirltoreg& |`g dl fgy dereal`tly dlf Fobg|r ^ortu u l} kljl dl fo ~re`ie~of jldlroieù` ye`deiof bretï`eio& helhbrgl`ior`e{odg dl fo ir|{odo ig`tro fgy rgkgy& Lr`lyt Blze`³.
?>
 Fgy rljlrl`tly dlf hgdlfg grlffeo`g(tgtofetoreg q|l al`lrorg` lf ~l`yohel`tg û`eig o`teigh|`eyto& ig`ytet|ulrg`|` ~gdlrgyg ar|~g dl ~rlyeù` e`tlflit|of `grtlohlreio`g rlif|todg ~gr fo IEO& |`o igrrel`tl edlgfùaeio`lgig`ylrzodgro& (fedlrodo ~gr lf trgtyceyto Erze`a Creytgf( q|l yl ~lr~lt|ù moyto Algral B|ym. Y| meytgreo £ylrly|hl l` lf zerokl edlgfùaeig ~rgtoag`e{odg ~gr fo ~rehlro al`lroieù` dl `lgig`ylrzodgrly -…% dlydl Trgtycel` fgy oÿgy trle`to moyto Rloao` l` fgy giml`to³
??
.Fo IEO ig`yea|eù ig`arlaor |` aro` `ûhlrg dl e`tlflit|ofly u orteytoy l` fo ir|{odo o`teigh|`eyto. Lf ~o~lfj|`dohl`tof dl fg q|l yl mo dodg l` ffohor £a|lrro jrèo i|ft|rof³ igrreù o iorag dlf ar|~g ig`giedg ighg£e`tlflit|ofly dl @|lzo Ugrc³. Åytgy lro`;£e`tlflit|ofly o`telytofe`eytoy& fo hougr ~ortl k|dègy u trgtyceytoy& q|el`ly& dly~|åy dl fo a|lrro& iohbeorg` o |`oedl`tedod dl l}igh|`eytoy u yl ig`zertelrg` l` ‖e`tlflit|ofly dl fo a|lrro jrèo‘& l` ou|do dlf ‖h|`dg febrl‘ jrl`tl of‖h|`dg tgtofetoreg‘. Fgy hïy ig`giedgy yg`; Kohly B|r`moh& Ho} Loytho`& Yluhg|r Fe~ylt& Hlfze` Foycu& Yo|fBlfg& Kohly Rgrtu -lf ~odrl dl Reimord%& Dozed Mgrget{& @otmo` Afo{lr l Erze`a Creytgf. Lytl ûftehg yl rlzlforïighg |`g dl fgy ~re`ie~ofly lytrotlaoy dlf
@lgig` Il`tlr 
.Lytl ig`tl}tg tlùreig(meytùreig yl l}tel`dl of IIJ& lf
5
Foirge}(Re{& gbro iet.
?>
Foirge}(Re{& O.;
 Lf E`ytet|tg dl Meytgreo Ygieof& y|i|ryof o`teygieof.
 mtt~;''zgftoerl`lt.gra'orteifl?9><4?.mthf
??
F|re& A.;
Lf `lgig`ylrzod|reyhl ohlreiî
&gbro iet.& ~.22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->