Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PUNETI NERVII IN MANA LUI DUMNEZEU.Capitolul 3

PUNETI NERVII IN MANA LUI DUMNEZEU.Capitolul 3

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Marina Magdalena Matei on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

 
“PUNEȚI NERVII TᾸI IN MȊNA LUI DUMNEZEU.” Martie 2012.
 M
rturii personale. De Magdalena M.Capitolul 3.1)Depresie provenit
din practicile ocultice,de dinaintea convertirii.Aceast
form
 
de depresie se ȋntȋlnește foarte des la oamenii neconvertiți la
Cristos,dar din p
ᾰcate și la copiii lui Dumnezeu.
 
Voi ȋncerca sᾰ
m
 
fac cȋt se poate de explicitᾰ,nu ȋmi este ușor deloc sᾰ
 descriu aceast
 
stare de depresie,este ȋngrozitoare,mai ales dacᾰ
ai cunoscut-
o personal,apoi și la persoanele d
in cercul t
ᾰu de cunoștințe.
 Nu caut s
explic formele de manifestare demonic
 
la cei care nu Ȋl cunosc pe
Domnul,ci la copii ai lui Dumnezeu.Citez acum o m
rturie a unei femei convertite la Domnul,care se aseamn
maicu toate m
rturiile pe care eu le-
am citit,sau aflat personal din discuții cu suroridin cercul meu de cunoștinte.
 M
rturia aceasta nu este a unei cunoscute persoane,ci total str
in
pentrumine.
“Eu,ȋnainte de a fii credincioasᾰ,am luat parte foarte activ la ședințespiritiste,”spune o
femeie de circa 40 de ani.
“Dupᾰ
ce am ajuns s
fiu convertit
la Domnul,am avut foarte mari greut
ᾰți ȋnviața mea nouᾰ
,de credincioas
,am c
utat cel mai bun consilier spiritual
posibil, pentru ai ȋi cere un sfat.
 
Acesta “m
-
a dezlegat” de practicile ocultice facute ȋnainte de convertire,mi
-
am predat viața apoi din nou cu totul ȋn mȋna Domnului,mi
-
a alungat toți
demonii din mine,apoi a c
utat s
m
 
 ȋndrume pe drumul de sfințenie.
 Dar ...problemele mele s-
au ȋngrᾰ
m
ᾰdit acum ȋn alta parte,și nu mai știu
ce s
 fac ca s
ies din ele.
Sufletul meu se simte extrem de ȋmpovᾰrat.....”
 
 Ȋnainte a desfᾰșura mai departe gȋndurile mele la cest subiect,doresc sᾰ
spunc
eu am adunat multe cuno
ștințe din mᾰrturii de la alți creștini,apoi care auscris cᾰrți,care au studiat amᾰnunțit acest domeniu,au cercetat ȋn deosebipracticarea unor consilieri exorciști,au adunat o serie de cunoștințe care suntde folos creștinilor care sunt ȋncᾰ sub influența ocultismului.
 Ei au g
sit c
 
nu toți consilierii au practicat cons
ilierea la cre
știnii afectați,ȋn
mod biblic.
 Ȋn loc sᾰ
aduc
eliberare,ei le-
au dat și mai multᾰ
 
 ȋmpovᾰ
rare.Despre aceast
realitate am scris o m
rturie personal
 
 
Eu am ȋnvᾰțat ceva din aceste mᾰ
rturii scrise,sau predici,sau c
ᾰrți bine
documentate urm
ᾰtoarele:orice experiențᾰ
practic
,a mea personal
sau alaltora,trebuie s
fie cercetat
,sau m
surat
dup
Scriptur
,s
 
fie ȋn armoniecu cea ce ȋnvațᾰ
 
ea,astfel nu vom putea deosebii ce este și ce nu conform
adev
rului scriptural,ce este adev
ᾰr și ce este rᾰ
t
cire.
EXPERIENȚELE nu
POT FII NICIODAT
FUNDAMENTUL PENTRU OCREDIN
ȚᾸ SCRIPTURALᾸ.
 
EXPERIENȚELE
UNUI
CREȘTIN
TREBUIE S
 
SE “ NASCᾸ” DIN
PRACTICAREA SCRIPTURII,
și NU
PRIN EXPERIEN
ȚELE lui SᾸ FIETᾸLMᾸCITᾸ SCRIPTURA.
 
Cu alte cuvinte:Experiențele sᾰ
nu fie deasupra bibiliei
,ci experiențele sᾰ
fiesub Biblie,nu s
ocupe primul loc, ci al doile-
a in viața de creștin.
 Ast
ᾰzi sunt mulți creștin care fac ca și ortodocsimul:TRADIȚIA stᾰ pe primulloc,iar BIBLIA DEDESUBTUL TRADIȚIEI.
 
Din primele zile a credinței mele ȋn Domnul,am fost și sunt o creștinᾰ care
cercetez totul ce vine nou asupra mea.
Și dacᾰ este conform Scripturii,atunci primesc ȋnvᾰțᾰtura,dacᾰ nu este,atuncimᾰ ȋndepᾰrtez de ea.
 
Eu știu cᾰ fiecare ȋnvᾰțᾰturᾰ din Scripturᾰ,este inspiratᾰ de Duhul,și fiec
are
 ȋnvᾰțᾰturᾰ ȋn ea are și”o cheie” cu care se poate deschide toate celelalteversete legate de ȋnvᾰțᾰtura respectivᾰ.
 
Nu se poate lua deci un verset din context,și sᾰ
se fac
 
o ȋnvᾰțᾰ
tur
dinea:aceasta duce la o r
t
cire.Ca s
 
cercetezi o ȋnvᾰțᾰ
tur
trebuie c
utat
ᾰ”cheia” și prin ea se poatecunoaște adevᾰrul,se deschide spre ȋnțelegere celelalte versete.
 Eu cred c
dac
se r
ᾰmȋnea din primul secol la ȋnvᾰțᾰtura apostolilor și pȋnᾰ
 
 ȋn prezent,astᾰzi nu ar fii atȋtea adunᾰri,biserici,culte creștine
cu felurite
 ȋnvᾰțᾰ
turi.Dar multe din ele s-
au ȋnființat tocmai cᾰ s
-au luat anumite versete din
Biblie,sau rupt din context,și a devenit apoi o doctrinᾰ noua,dar falsᾰ.
 
Totuși Domnul are și astᾰzi credincioși care sunt cu adevᾰrat nᾰscuți,chiar dacᾰ sunt ȋn adunᾰri nu complect scripturale.
 
Dar El le vorbește și lor sᾰ facᾰ ca și mine,sᾰ aibe acest principiu:sᾰ
cerceteze totul....
Acesta este pentru mine un principiu,prin care am ajuns sa fiu feritᾰ derᾰtᾰciri,mai ales acum ȋn zilele noastre unde atȋtea și atȋtea ȋnvᾰțᾰturi sunt,careau un amestec ȋn ele.
 
Dacᾰ lipsește darul de deosebirea duhurilor,mulți creștini cad ȋn cursadiavolului,și nu ma știu cum sᾰ iese afarᾰ din ea.
 Trebuie s
 
mai amintesc,ca sunt creștini care dau experiențe inventat
e,din
firea lor,le dᾰ
 
un sens de așa naturᾰ
ca s
se cread
c
este adev
ᾰratᾰ ,lucratᾰ
de Duhul.
Și apoi se strigᾰ de toatᾰ mulțimea :glorie Domnului...
 
Deacea este foarte bine sᾰ se cerceteze totul
prin
”prisma”scripturii,cᾰ numaiașa se poate descope
ri tactica S
atanei cu care el ȋnșealᾰ pe mulți.
 
 Ȋncerc acum sᾰ
 
dau ceva din experiențele mele cu privire la aceste leg
turiocultice,din cea ce am tr
it eu personal.
 Ȋncᾰ din copilᾰrie fragedᾰ,eu auzeam cᾰ cineva mᾰ striga pe nume,mergeam
repede la po
artᾰ sᾰ vᾰd cine este,dar nu era nimeni....mᾰ gȋndeam cᾰ a fost
vre-
un copil din vecini și o fii fugit repede dupᾰ casᾰ...dar nu era nimeni...
 
 
 
Acest strigᾰt pe numele meu,s
-
a mai repetat de mai multe ori ȋn viațamea,ȋnainte de convertire.
 
Observam cᾰ aveam o ȋnclinație pentru supranaturale,ȋmi plᾰcea sᾰ mi seghiceascᾰ ȋn palmᾰ de tigᾰnci.
 
 Ȋn vremea aceia a tinereții mele aveam ȋnclinație sᾰ pendulez cu un inel ș
i fir
de ațᾰ
,s
mᾰsor tensiunea arterialᾰ,și era ȋntr 
-
adevᾰr bine mᾰsuratᾰ.
 
Mai tȋrziu,ȋn sfȋrștul lui 1969 m
-am dus la o ghicitoare s
 
 ȋmi spunᾰ
dac
ᾰ mᾰvoi recᾰsᾰtorii(eu eram deja o vᾰduvᾰ tȋnᾰrᾰ,primul soț a decedat la 27 deani,fiind lᾰsatᾰ cu un copil de douᾰ luni).
 
Eu doream sᾰ am un soț mai ȋnvȋrstᾰ ca mine și blond cu ochi albaștrii,și sᾰ ȋmi iubeascᾰ și copilul orfan de tatᾰ.
 Ghicitoarea me-a spus c
 
curȋnd vine un bᾰrbat ȋn vȋrstᾰ,blond și cu ochiialbaștrii sᾰ mᾰ cearᾰ ȋn cᾰsᾰtorie.
 
Eu cu ea nu am vorbit despre dorința mea,precum sᾰ arate viitorul soț.
 
Și așa a fost
-este m
ai ȋnvȋrstᾰ
 
ca mine,blond și cu ochii albaștrii.
 
Nu este exagerare,spun așa cum a fost.
 Deci o ghicitoare care mi-a spus adev
rul....detailat.Acum dup
 
32 de ani ȋn Domnul,știu cᾰ
 
și diavolul poate sᾰ
spun
 adev
rul,s
 
ne gȋndim numai la ghicitoar 
ea dinFAPTELE APOST.16;16-
19,și
spunea adev
ᾰrul....dar ap.Pavel avea darul deosebirilor duhurilor,știa cine este ȋn activitate și ce dorea acesta sᾰ
fac
cu el....s
 
 ȋl ȋmpiedece sᾰ
vesteasc
 
Cuvȋntul.
 
Sclava nu știa de tactica domnului ei,și spunea ce
 
acesta o ȋndemna sᾰ spunᾰpentru ca sᾰ fie pus contra lui Pavel populația ...
 S
 
ne gȋndim cᾰ
 
și ȋnaintea Domnului, a
 
venit diavolul ȋnsuși cu cuvȋntul luiDumnezeu ca sᾰ Ȋl ispiteascᾰ pe Domnul,dar El l
-
a ȋnfruntat prin credințᾰ șiCuvȋntul lui Dumneze
u.Mai doresc s
spun ceva:dup
 
decesul primului soț,eu ȋncᾰ
am mai locuit lasocrii.Am observat atunci,c
sub perna mea,se g
sea o bucat
de p
ᾰmȋnt,mᾰ
 
gȋndeam cᾰ
 
de la mormȋnt.
 Am aruncat-o imediat.
A doua searᾰ iar am gᾰsit o bucatᾰ sub pernᾰ,a treia searᾰ la fel...
 Atunci m-
am gȋndit cᾰ
 
bunica decedatului soț,ȋmi face de
sc
 ȋntece sau ceva degenul acesta,știam cᾰ face și la animalele bolnave așa ceva.
 
Nu știu de ce,dar ȋn mine era așa o puternicᾰ voințᾰ sᾰ nu plec de lasocrii,deci acasᾰ la pᾰrinții mei,cu toate cᾰ tatᾰl meu mereu venea și mᾰ rugasᾰ vin.
 El mi-a spus de fiecare dat
ᾰ:”vrei sᾰ
 
te ținᾰ
slug
 
la ei,la colectiv,și la vitelelor”.
(
 Ȋn parantezᾰ
 
menționez,cᾰ
pe vremea c
 ȋnd l
-
am cunoscut pe primul soț,eueram ȋncᾰ la școalᾰ de artᾰ
 
popularᾰ,aveam ȋnclinații spre picturᾰ...,dar dupa 1și 8 luni de școalᾰ,m
-
am cᾰsᾰtorit.)
 
Socrii au susținut mult cᾰ eu voi putea face mai departe școala,ei nu au nimic ȋmpotrivᾰ,la fel nici soțul meu.
 
Dar a fost numai teorie,cᾰ imediat dupᾰ cȋteva zile au spus ca sᾰ merg lacolectiv cu ei și sᾰ lucrez,și sᾰ ajut la animalele,care erau multe .
 
Ei au fost sȋrbi,dint
-
un sat de lȋngᾰ Timișoara,și mai erau și bogați...pentrumine a fost o mare tragedie cᾰsᾰtoria aceia....)
 M-a apucat groaza,am observat pe undeva,c
 
 ȋn casa asta se petrece ceva...
 
Acum dupᾰ ce cunosc ce se ascundea sub aceste aspecte,ȋmi dau seama cᾰa fost legᾰturi ocultice,cu care bunica lui și poate și soacra lucra contra mea,ca

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->