Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PSIHOLOGIA_VARSTELOR

PSIHOLOGIA_VARSTELOR

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,478 |Likes:

More info:

Published by: adriana brad-mizhquiri on Nov 27, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 17
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR 1(copilului şi adolescentului)Obiective
Cunoaşterea de către studenii a problematicii vârstelor umane şia specificului lor în timp, a relaiei dintre potenele vârstelor şcolare şi planurile şi programele de învăământ, a trăsăturilor specifice fiecărui stadiu de vârstă, a procesului dezvoltării intelectuale şi morale lavârstele mici, contribuiilor de prestigiu la cunoaşterea specificului fiecărei vârste.
1. OBIECTUL, PROBLEMATICA ŞI RELAIILEPSIHOLOGIEI VÂRSTELOR CU CELELALTERAMURI ALE PSIHOLOGIEI1.1 CONSIDERAII GENERALE CU PRIVIRE LAABORDAREADIN PERSPECTIVA PSIHOLOGIEIVÂRSTELOR 
Psihologia vârstelor este o ramură fundamentală in ştiinele psihologice apărute pe fondul unor necesităi de înelegere a genezeicaracteristicilor, funciilor şi proceselor psihice şi a evoluiei acestora pe tot parcursul vieii umane. Deşi preocupări pentru studiuldifereniat al diferitelor vârste s-au întâlnit în timp nu numai laspecialiştii domeniului ci şi la scriitori, medici, biologi, existena ei caştiină se supune aceloraşi rigori ale constituirii unei ştiine, respectivdelimitarea domeniului problematic (cerina ontologică), abordareaacestui domeniu printr-un sistem de metode specifice (cerinagnoseologică) formularea in legătură cu domeniul problematic a unor concepte, principii şi legi care pe fondul legilor generale să surprindăaspectele specifice vârstelor la care se referă (cerina epistemologică)astfel încât să poată intervenii in mod activ, transformator asupradomeniului cercetat, respectiv cerina praxiologică.
 
 18
Necesitatea socială rezultă din necesitatea înelegeriicaracteristicilor şi funciile proceselor psihice în evoluiaindividului,iar necesitatea delimitării sau departajării precise decurgedin aceea că deşi activitatea psihică e unitară există diferene particulare specifice unui anumit interval de vârstă, fiina umanătrebuind a fi analizată longitudinal, pe parcursul existenei sale.Această analiză este necesară pentru a surprinde pe de o partemodificările psiho-fizice ce se produc sub influena condiiilor mediului natural, a educaiei, a influenelor socio-culturale, a profesiilor, a statutelor şi rolurilor sociale diferite pe care leîndeplineşte un individ in întreaga sa existenă.In aceste condiii există o diversitate de definiri ale psihologieivârstelor toate însă evideniind :
relaia cu disciplinele psihologiei fundamentale
obligaia surprinderii longitudinale complexe fără evitareavreunuisegment
fiina umană trebuie văzută şi interpretată din perspectivaconvergeneituturor factorilor devenirii salePsihologia vârstelor studiază schimbările şi transformările vieii psihice ale individului, ce survin in decursul întregii viei, de lanastere până la moarte.Ca orice ştiină de ramură ea are legi şi principii generalevalabile,dar şi legi specifice fiecărei etape de vârstă, specificitateaacestora din urmă decurgând din caracteristicile bio-psiho-socio-culturale ale subiectului uman.Relaiile biunivoce (din ambele sensuri) dintre psihologiavârstelor şi toate celelalte ştiine de ramură sau ştiine care au caobiect de studiu omul în diferitele sale abordări ilustrează caracteruldeschis al acestei ştiine.Astfel de la psihologia generală utilizeazălegile fundamentale şi axiomele cunoaşterii psihologice:
 
 19
 prima axiomă după care S.P.U. este o modalitate a vieii derelaie; S.P.U. este in raport indisolubil cu organismul viu şicu funcionalitatea sistemului neuro-hormonal;
S.P.U. are coninut informaional şi dispune de stărienergetice reglatorii;
S.P.U. are o evoluie stadială complexă în cadrul căreiafiecare stadiu este pregătit de cel anterior şi îl pregăteşte pecel ulterior,între ele existând interaciuni,extensii sauconcentrări;
S.P.U. se supune condiionărilor şi determinărilor socio-culturale (nişa de dezvoltare);
S.P.U. se supune unui determinism cauzal care acioneazădiferit la nivel uman şi in cadrul căruia există o convergenă afactorilor determinativi,respectiv ereditatea, mediul şieducaia.In acest context psihologia vârstelor mai primeşte informaii de lamedicină şi biologie sub aspectul dezvoltării bio-somatice, cu psihiatria pentru că intre starea de normalitate şi anormalitate existănişte elemente dificil de difereniat dacă ele nu iau in consideraieansamblul condiiilor dezvoltării.
CONCLUZIE
PSIHOLOGIA VÂRSTELOR NU SE POATE LIMITADOAR LA STUDIEREA CONDIIILOR DE CREŞTERE(DOMENIUL PSIHOLOGIEI COPILULUI) ŞI NICI LAABORDAREA GENERALĂ A ACTIVITĂII PSIHICE(PSIHOLOGIA GENERALĂ) SAU LA CARACTERISTICILE DEREGRESIE A VÂRSTNICILOR ŞI ADULILOR CI TREBUIE SĂLE CUPRINDĂ PE TOATE INTR-O DIMENSIUNE UNITARĂ CURELEVAREA SPECIFICULUI FIECĂREI ETAPE,ACONTINUITĂII ŞI DISCONTINUITĂII PE CARE LEMANIFESTĂ.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Furculita liked this
dorisboris liked this
madalci liked this
Luminita Nica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->