Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
exercitii si teorie matematica

exercitii si teorie matematica

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,341|Likes:
Published by Turcu Carmen

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Turcu Carmen on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2015

pdf

text

original

 
CLASA A IX-A FR MULTIMEA NUMERELOR REALE1)Teorema fundamentală a algebrei
 RQ Z  N 
2)
Partea întreagă
a numărului x este cel mai mare număr întreg mai mic decât x.
 x x x
<
][13)
Partea zecimală
a unui număr este diferenţa dintre numărul respectiv şi partea saîntreagă.)1,0[}{],[}{
=
x x x x
Exemple:a) [3,76]=3 {3,76}=3,76-[3,76]=3,76-3=0,76 b) [10]=10; {10}=10-[10]=0;c) [-3,16]=-4, {3,16}=-3,16-[3,16]=3,16-(-4)=-3,16+4=0,84De observat că partea fracţionară a numărului este pozitivă
4)Sume remarcabile
2)1(...21
+=+++=
nnn
6)12)(1( ...21
222
++=+++=
nnnn
2333
2)1(...21
+=+++=
nnn
5)
Modulul
:
<=
0,0,
 x x x x x
. Pentru
inecuaţii
cu modul, se utilizează definiţiile:
;
cacca
;
ca saucaca
6)Medii
Aritmetică
naaa M 
na
+++=
...
21
;
(Caz particular2
ba M 
a
+=
)
Geometrică
nn g 
aaa M 
=
...
21
;
(Caz particular
ab M 
 g 
=
)
Armonică
nh
aaan M 
1...11
21
+++=
;
Inegalitatea mediilor
h g a
 M  M 
.7)Formule de calcul prescurtat
 
( )
222
2
bababa
++=+
;
( )
222
2
bababa
+=
;
( )( )
bababa
+=
22
;
( )
3223 3
33
babbaaba
+++=+
;
( )
3223 3
33
babbaaba
+=
( )
(
2233
babababa
++=+
;
( )
( )
2233
babababa
++=
;
)
bcacabcbac
222
2222
+++++=
;
8)Puteri
aaaa
n
=
...(de n ori);
1
0
=
a
;
nn
aa
1
=
;
n mnm
aa
=
;
 y x y x
aaa
+
=
;
 y x y x
aaa
=
:;
( )
y x y x
aa
=
;
( )
x x x
baba
=
;
( )
x x x
baba
::
=
1.Mulţimi si elemente de logică matematică
a)Mulţimea numerelor realeIn acest paragraph vom prezenta principalele mulţimi de numere pe care le-aţi studiat în anii precedenţi, indicând proprietăţile algebrice, de ordine şi corespondenţă cu punctele unei drepte.Prima mulţime de numere cunoscute este mulţimea numerelor naturale, notată N={0, 1,2, 3, …,n,…}, iar mulţimea numerelor naturale fără zero. N*= {1, 2, 3,…,n, …}S-a precizat, că nu se poate efectua scăderea între două numere naturale obţinându-se de fiecaredată un număr natural. Exemplu 10-15=-5 care nu este număr natural.Atunci apare necesitatea extinderii acestei mulţimi de numere. Apare mulţimeanumerelor întergi, notată Z= {…-n, …,-3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, …,n, …}, observându-se că N
Z.In această mulţime nu se poate efectua împărţirea de fiecare dată ca să onţinem un număr întreg.Exempu 7:2=3,5
R.Atunci vom fi conduşi la ideea extinderii mulţimii numerelor întregi, obţinând mulţimeanumerelor raţionale, notaQ=
Ζ 
0,,/
nnmnm
numite şi fracţii cu observia  N
Z
Q, Q conţine numerele zecimale finite, periodice simple şi periodice compuse.Dar mai apar şi alte numere în calcularea diagonalei unui pătrat de latură 1, undediagonala este,2. Calculând pe,23,5,… s-a observat că se obţin numere zecimalecu un număr infinit de zecimale care nu se repetă periodic .Toate aceste numere reunite dau mulţimea numerelor reale , notată cu R. Deci: Numărulreal este o fracţie zecimală, finită sau infinită.Mulţimea numerelor reale împreună cu operaţia de adunare sau înmulţire formează o structurăalgebrică. Ne referim la perechea (R, +) Proprietăţile adunării pe R.A1. Adunarea este asociativă : (a+b)+c=a+(b+c);
a, b, c
R.A2. Adunarea este comutativă : a+b=b+c;
a, b, c
R.A3. Numărul 0 est element neutru pentru adunare : a+0=0+a=a.A4. Numărul (-a) este simetricul lui a (opusul ) faţă de adunare : a+(-a)=(-a)+a=0Ca exerciţiu scrieţi proprietăţile înmulţirii pe R.Propietatea care leagă cele două operaţii între ele se numeşte : distributivitatea înmulţirii înraport cu adunareaa· (b+c)=a·b+ a·b (
)a, b, c
R. (revedeţi scoaterea factorului comun)
 
Referitor la relaţia de ordine : Oricare ar fi două numere reale între ele există una din relaţiile“<” mai mic; “>” mai mare “=” egal. Sau “≤” mai mic sau egal , “≥” mai mare sau egal.Axa real ă : O dreaptă pe care s-a fixat originea.O un sens şi o unitate de măsură se numeşte axăÎntre munţimerea punctelor de pe axă şi mulţimea numerelor reale există o corespondenţă biunivocă. Oricărui număr real îi corespunde un punct pe axă şi reciproc. S-au mai introdusdouă simboluri respectiv “+∞” şi “-∞”, care reprezintă un număr foarte mare pozitiv iar “-∞”reprezintă un număr foarte mare în valoare absolută dar cu semnul minus.
Propoziţie, predicat, cuantificatori, operaţii logice elementere.
 Numim alfabet , o mulţime de semne iar enunţul este orice succesiune de semne dintr-unalfabet.Exemple:1)1+9=10; 2) 3≥8; 3)2554210
=+
; 4) x+1≤3; 5) x
2
+y
2
=z
2
, x,y,z,
ZSe numeşte propoziţie un enunţ care într-un context dat este fie adevărat fie fals. Notăm propoziţiile cu litere mici : p, q, r, … sau cu litere mici indexate: p
1
, p
2
, p
3
, ….Valoarea de adevăr a unei propoziţii este proprietatea acestuia de a fi adevărată sau falsă. Senotează:V(p)=
 falsăeste pdacă adevădevăeste pdacă
,0,1 Se numeşte predicat un enucare conţine una sau mai mai multe variabile, căroraatribuindu-le “valori” obţinem propoziţii adevărate sau false.Exemplex+1≤3; x
R; p(x):x+1≤3 p(x,y): x se divide cu yCuantificatorul existenţial (
x)p(x) (citim exista x pentru care are loc p(x). Ex: p(x) x+5=16x=11
Cuantificatorul universal (
x
)p(x) (citim oricare ar fi x are loc p(x). Ex: p(x) x
2
+1>0,
x
Operaţii logice elementare1. Negaţia Negaţia unei propoziţii p este propoziţia “ non p”
 p
care este adevărată când peste falsă şi este falsă când p este adevăratăValoarea de adevăr. p
p
10012. Conjuncţia propoziţiilor Conjuncţia propoziţiilor p, q este propoziţia p
q (citim p şi q) careeste adevărată dacă şi numai dacă p şi q sunt adevărate şi falsă în celelalte cazuri.3. Disjuncţia propoziţiilor Disjuncţia propoziţiilor p şi q este propoziţia p
q (citim p sau q)care este adevărată dacă şi numai dacă cel puţin una este adevărată şi falsă în caz contrar.4. Implicaţia propoziţiilor Implicaţia propoziţiilor p, q în această ordine este propoziţia p→q(p implică q sau dacă p atunci q) care este falsă dacă şi numai dacă p este adevărată şi q falsă.5. Echivalenţa propoziţiilor. Echivalenţa propoziţiilor p, q este propoziţia notată p↔q (pechivalent cu q sau p dacă şi numai dacă q).Exerciţii:

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
Roxana liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Blite Eugen liked this
Flory Si Atat Flory liked this
Bogdan-Andrei Oltianu liked this
Angela Grigorescu liked this
Ionut Galma liked this
Elena Andone liked this
Luca Ina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->