Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
31Activity
P. 1
Revista LITERE, Nr. 143, februarie, 2012

Revista LITERE, Nr. 143, februarie, 2012

Ratings:
(0)
|Views: 2,886|Likes:
Published by Zona Literara
Va invit sa cititi revista Litere, nr. 143, februaire, 2012, care apare la targoviste
Va invit sa cititi revista Litere, nr. 143, februaire, 2012, care apare la targoviste

More info:

Published by: Zona Literara on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

 
REVISTÃ LUNARÃ DE CULTURÃA SOCIETÃÞII SCRIITORILOR TÂRGOVIªTENI
Anul XIII, Nr. 2 (143) februarie 2012
Apare cu sprijinul Primãriei Târgoviºte, primar Gabriel Boriga
Iarna româneascã 
Tudor Cristea
Intratã în folclor ºi purtatã din gurã-n gurã, sentinþa prezidenþialã
iarna nu-i ca vara
s-aadeverit din plin în acest februarie buclucaº. Însoþitã de geruri siberiene ºi venitã, vorba poetului, pe Crivãþ cãlare, cu puþin înaintea noului guvern ºi întru anihilarea protestelor destradã, iarna asta, amintind-o ºi chiar întrecând-o, prin unele locuri, pe cea de poveste din1954, a pus, cum era ºi de prevãzut, autoritãþile noastre în mare dificultate. Ar fi fost ºi curiossã fie altfel, pentru cã ºtim bine cã ele, autoritãþile, sunt întotdeauna luate pe neaºteptate.Daca iarna vine mai devreme, pentru ca a venit prea devreme. Iar dacã vine mai târziu, pentrucã ele se culcaserã deja pe-o ureche, crezând cã au mâncat-o lupii. De unde, sute de sateizolate ºi vãduvite (iar nu
vãdite
, cum zicea un Zãroni contemporan) de energie electricã, dedrumuri naþionale închise, de trenuri anulate sau chiar devenite, pentru zile în ºir, prizoniereale zãpezilor, de unde mii de autoturisme sau de maºini de mare tonaj înnãmeþite, cu pasageriidin ele în primejdie de moarte. De unde chiar moartea prin îngheþ a multor oameni.Si totuºi, trebuie spus cã adevãrul acela devenit zicere naþionalã, poate unicul integral valabilrostit de preºedintele nostru, pare a fi nesocotit nu doar de autoritãþi, dar ºi de mulþi români, întrecare e de mirare cã se aflã ºi locuitori ai satelor, pe care iarna îi prinde mereu fãrã lemne în magazie,fãrã slanã în pod ºi curechi în bute, fãrã un sac de mãlai ºi unul de fãinã în cãmarã, ori fãrã o baniþãde fasole, acolo... Ba chiar ºi fãrã grãunþe pentru pãsãri ori nutreþ pentru animale. Cel puþin aºa amînþeles eu cã se petrec lucrurile, urmãrind reportajele de pe la televiziunile de ºtiri.Îmi amintesc iarna din 1954, care a semãnat izbitor cu cea din judeþul Buzãu ori dinVrancea de anul acesta, vãzutã ºi revãzutã pânã la obsesie pe micul ecran. Într-o singurãnoapte, viscolul a îngropat coliba bunicilor, aflatã lângã casa pãrinþilor mei, în partea de vest,aºa cã dimineaþa au fost eliberaþi de fiii lor, care locuiau în apropiere. Dupã care, fiecare familiea pus mâna pe lopeþi ºi a fãcut pârtii prin curte. Pânã la vite, pânã la pãsãri, pânã la magazia cucereale, mãlai ºi fãinã, pânã la pivniþa cu cele necesare traiului...Iar apoi tot satul a ieºit sa facã pârtii pe uliþe ºi pe strada centralã, prin nãmeþii de peste doi ºi chiar trei metri. Nici nu s-ar fi putut proceda altfel, pentru cã nu erau pe vremea aceea prea multe utilaje de deszãpezire. Dar nu erau nici televiziuni care sã isterizeze populaþia, de parcã ar fi venit sfârºitul lumii...ªi care,în loc sã îmbãrbãteze oamenii, seamãnã panicã. ªi care îºi pun reporterii sã înoate, ca niºtecaraghioºi, prin zãpada cea mai mare, ca sã iasã cât mai bine materialele, ori sã se suie,ocupând locul unui sac de pâine, prin elicoptere, ca sã prezinte imagini panoramice. ªi care sãorganizeze dezbateri pe tema viscolului, acuzând guvernul mai ceva ca-n Caragiale. Sau sã semire cã, într-un sat, oamenii au ieºit sa facã pârtii cu lopeþile, dând vina, pentru aceastãfireascã iniþiativã, tot pe autoritãþi.Pe de altã parte, trebuie sã recunoaºtem cã din 1954 pânã azi lumea s-a schimbat, viaþa ealta, exigenþele sunt ºi ele altele, iar autoritãþile ar fi trebuit sã se schimbe ºi ele în acelaºi ritm.Pe cât se pare, au pierdut un tempo, cum se zice la ºah: sunt mai mereu cu un pas în urmã. Baîn urma iernii, ba în urma crizei, ba chiar ºi în urma...urmei.Ceea ce cred cã a observat, însã, toatã lumea, chiar ºi în atmosfera de zarvã acuzatoare,totuºi excesivã, a unor posturi de televiziune (dar ºi cu tot idilismul roz al reprezentãrilor ºicomentariilor altor posturi!), este starea satelor noastre, populate majoritar de bãtrâni care sedescurcã greu ori care-ºi duc zilele de azi pe mâine. ªi unde nici locuitorii ceva mai tineri n-oduc mult mai bine. Oricât s-ar spune cã televiziunile cautã senzaþionalul, este evidentãdecãderea unor zone rurale, ca ºi sãrãcia ce le apasã, de-a dreptul endemicã, aº zice africanã,dacã n-ar fi vorba de zãpadã ºi ger ºi dacã nu m-aº teme cã africanii s-ar simþi jigniþi decomparaþie...Iar sãrãcia asta nu e consecinþa iernii, iarna grea ºi omãtul mare, despre carestrãmoºii noºtri spuneau cã ar fi semne de belºug, sunt doar factorii agravanþi, care pot aducechiar moartea. Pentru aceastã sãrãcie guvernanþii noºtri de azi ºi de ieri sunt, poate, maivinovaþi decât de a fi fost cu un pas în urma anotimpului alb...
 
2
LITERE
 
Revistã lunarã de culturã a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni 
REVISTà LUNARà DE CULTURà A SOCIETÃÞII SCRIITORILOR  TÂRGOVIªTENI
Distinsã cu ORDINUL ZIARIªTILOR CLASA I Aur de cãtre Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti din România
Marcã înregistratã OSIM 
ISSN 1582-0289
2.II.1879  S-a nãscut
I.C. Vissarion
(m.1951)2.II.1989  A murit
Grigore Diculescu
(n.1927)3.II.1953  S-a nãscut
George Geacãr
4.II.1809  S-a nãscut
Vasile Cârlova
(m.1831)4.II.1950  S-a nãscut
Vilia Banþa
6.II.1993  A murit
George Ciorãnescu
(n.1918)6.II.1994  A murit
Marin Bucur
(n.1929)8.II.1932  S-a nãscut
Pompiliu Gâlmeanu
(m. 1999)10.II.1952  S-a nãscut
Daniela-Olguþa Iordache
11.II.1920  S-a nãscut
Corneliu Popescu
12.II.1932  S-a nãscut
Ilie Costache
(m. 2004)12.II.1983  A murit
Mihail Ilovici
(n.1910)12.II.2012  A murit
Ion Enescu-Pietroºiþa
(n.1929)16.II.1951  S-a nãscut
Nicolae Radu
17.II.1947  A murit
Elena Vãcãrescu
(n.1864)18.II.1985  S-a nãscut
Monica Enache
20.II.1910  A murit
Ciru Oeconomu
(n.1848)20.II.1998  A murit
Emanoil Dumitrescu
(n.1905)22.II.1810  S-a nãscut
Grigore Alexandrescu
(m.1885)25.II.1987  A murit
Mihai Constantinescu
(n.1926)25.II.1989  A murit
Victor Brânduº
(n.1905)26.II.1919  S-a nãscut
Alexandru Negoescu-Runcu
26.II.1959  A murit
Radu Cosmin
(n.1875)27.II.1956  S-a nãscut
József Pildner
(m.2008)27.II.1990  A murit
Constantin Manolescu
(n.1935)
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridicãpentru conþinutul articolelor revine exclusivsemnatarilor acestora ca persoane individuale.
Revista poate fi cititã ºi on-line la adresa
www.bibliotheca.ro/reviste/litere
 În atenþia colaboratorilor:
Materialele trimise vor avea 2 sau 4 pag. A4 cu literãde 12 la un rând sau 3500-7000 semne fãrã spaþii (4500-9000 cu spaþii).Manuscrisele primite nu se returneazã. (Redacþia)
REDACÞIA
Dan GîjuNiculae Ionel
SUBREDACÞIA CHIªINÃU
Iulian FilipVasile RomanciucIanoº Þurcanu Aurelian Silvestru
TEHNOREDACTOR
Ioan Alexandru Muscalu
GRAFICÃ
  Iulian FilipAlexandru Coman
SENIORI EDITORI
Mircea Horia SimionescuBarbu CioculescuMihai CimpoiMircea ConstantinescuHenri ZalisFlorentin PopescuLiviu GrãsoiuGeorge AncaRadu CârneciIoan AdamIordan Datcu
REDACTORI ASOCIAÞI
Daniela-Olguþa IordacheDumitru UngureanuMargareta BineaþãVictor PetrescuMihai Gabriel PopescuGeorge CoandãNicolae ScurtuEmil StãnescuCorin BianuGeorge Toma VeseliuIon Mãrculescu
DIRECTOR
Tudor Cristea
REDACTOR-ªEF
Mihai Stan
SECRETAR DE REDACÞIE
Ion Anghel
CALENDAR DÂMBOVIÞEAN
 
3
Anul XIII, Nr. 2 (143) februarie 2012
CUPRINS
La 14 februarie 2012, membri ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni au condus pe ultimul drum pe poetul, epigramistul ºi memorialistul Ion Enescu-Pietroºiþa. Nãscut la 3 noiembrie 1929 la Pietroºiþa-Dâmboviþa, descendent al unei vechifamilii de boieri pãmânteni, exilat în minele din Valea Jiului, a fost un persecutatal regimului, aºa cum mãrturisesþe în ultima sa carte Viaþã cu zâmbete triste(2012). Sub deviza
ridendo castigat mores
se înscriu 7  din cele 15 cãrþi alesale  cu epigrame în care, aparent tolerant ºi bonom amendeazã caustic racileale României contemporane. Pentru epigramiºti, pentru Salonul literar al SST,încheiat invariabil cu câteva sãgeþi bine þintite, viaþa va fi mai tristã fãrã IonEnescu  Nea Ion. Prin dispariþia sa, epigrama româneascã pierde un autor deînãlþime, iar SST pe unul dintre promotorii epigramei în literatura dâmboviþeanã.
EDITORIAL: Tudor Cristea
  Iarna româneascã...............................................

BREVIAR: Barbu Cioculescu 
O pãlãrie (1)...................................................
"
VALENÞE LITERARE:
Mihai Cimpoi
 `
Confidenþialitatea / Alteritatea.............

RECITIRI: Henri Zalis
 `
 Ianus  roman derutant panoramic............................
'
CRONICÃ LITERARÃ:
Tudor Cristea
 `
De Vasile Morar..................................

AFINITÃÞI SELECTIVE: Ioan Adam
 `
Cititorul de calitate...............................
"
INTARSII:
Daniela-Olguþa Iordache
 `
Cloneizii sfertodocþi ºi jainismul din noi................................................................................
%
ROMÂNUL A RÃMAS POET?: Liviu Grãsoiu
 `
Discreþia omului,dãunãtoare scriitorului..............................................................................
'
REVELAÞIILE LECTURII:
Iordan Datcu
 `
Virtuþile discursului rememorativ.....

LIRÃ DE BRAÞ:
Liviu Ofileanu
 `
Zodia Euterpei.............................................
#
OPINII CRITICE:
Ionel Popa
 `
Viziunea intermediarã.....................................
%
LITERE ªI SENSURI:
Ana Dobre
 `
Inepuizabila fântânã Shakespeare............
!
ESEU:
Carmen Duvalma
 `
Personajul lui Eugen Ionescu între lume ºi anti-lume..............................................................................
!
SOLILOC:
Geta Truicã
 `
De la tragic la sublim.O eticã a receptãrii suferinþei...................................................................
!"
ALAMBICOTHECA:
Dumitru Ungureanu
 `
Locul intelectualului......................
!&
DIN ISTORIA...:
Aurelian Silvestru
 `
Lepãdarea de sine.................................
!'
CITITOR DE POEZIE:
Adina Dumitrescu
 `
Poezia academicã modernã.........
"
A DOUA LECTURÃ:
Radu Viºan Miu
 `
Pulsaþia scrisului sau Iarna nemulþumirilor noastre.....................................................................
"!
RAFTUL DE SUS: Mircea Constantinescu
 `
 
Romanele lui Roth.....................
"%
MARI POEÞI AI IUBIRII:
Radu Cârneci
 `
Kahlil Gibran...................................
#
POEZIA ACASÃ:
Iulian Filip
 `
 Andrei Mudrea. Poetul mergerii pe ape............
#
POEZIE:
Raluca Blezniuc
 `
avem albastrul în zâmbete Ashram.....................
#"
POEZIE:
Alexandru Cazacu
 `
 Alte scrisori cãtre Iulia.....................................
#$
STEIURI:
George Anca
 `
Scadent (4)...............................................................
#&
PROZÃ:
Eus. Platcu
 `
Memoriile doctorului Leurzeanu.....................................
$
PROZÃ:
Ion Mãrculescu
 `
Jurnalul de la Marcona............................................
$"
PROZÃ:
Mihai Stan
 `
Reîntoarcere în Paradis..................................................
$$
ARS LONGA...: Dan Gîju
 `
 Arta supliciului.......................................................
$'
DICÞIONAR: Victor Petrescu
 `
Marin Rãdulescu. Arta, pasiunea unei vieþi.....
%
PORTRETE ÎN PENIÞÃ:
Florentin Popescu
 `
Profesorul Panait I. Panait.......
%!
GALERIA DE ARTÃ: George Coandã
`
Mihai ªerbãnescu  o revelaþiela Palatul Parlamentului...........................................................................
%#
ESEU:
Corin Bianu
 `
Între fizicã ºi metafizicã, sau o istorie a magiei pentru urmaºii lui Toma...........................................................................
%$
BASARABII DE TÂRGOVIªTE:
Gabriela Niþulescu
 `
Nicolae Pãtraºcu.........
%'
ISTORIA TIPARULUI:
Agnes Erich
 `
Macarie ºi evoluþiatiparului românesc (1)...............................................................................
&
ISTORIA TIPARULUI:
Viorel Cristian Militaru
 `
Scrierea religioasãºi laicã veche...........................................................................................
&
EVENIMENT EDITORIAL: George Coandã
 `
 Almanahul Bisericesc un amplu orizont teologic, istoric ºi de misiune creºtinã..........................
&&
REVISTA REVISTELOR: Tudor Cristea
 `
Falsa memorie ºi falsul...................
'

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Octavian Tavi Clement liked this
Alensis De Nobilis liked this
Alensis De Nobilis liked this
Iulian Filip liked this
Ioan Mateiciuc liked this
Ioan Mateiciuc liked this
Ioan Mateiciuc liked this
Ioan Mateiciuc liked this
Ioan Mateiciuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->