Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Her NDE and Your Divinity

Her NDE and Your Divinity

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Theresa-Ann
2012-03-03 1st journal, Mayan day 10 Manik/Deer

Video Journal http://www.youtube.com/watch?v=7pYo-vmngtA

Anita Moorjani Dying To Be Me 51:53

Intro:
I just had one of the nicest experiences watching a wonderful interview of someone who had both stage 4 cancer and a wonderful NDE (Near-death Experience) that quite transformed her life. She seemed to say so many things that I have often tried to express, and say them beautifully, so I'm journaling here to share her video. She's got a book out about it which I haven't yet read, but I'll probably order it, too.
Maybe we can do a lot toward our migration into higher consciousness by reviewing some of the NDE stories that so many are sharing, these days. What was once a terribly taboo topic is no longer so, so we must be moving in the right direction, at least in some ways – in spite of the media's attempt to keep us fearful, anxious, angry, and forever feeling not quite good enough in this or that way...
2012-03-03 1st journal, Mayan day 10 Manik/Deer

Video Journal http://www.youtube.com/watch?v=7pYo-vmngtA

Anita Moorjani Dying To Be Me 51:53

Intro:
I just had one of the nicest experiences watching a wonderful interview of someone who had both stage 4 cancer and a wonderful NDE (Near-death Experience) that quite transformed her life. She seemed to say so many things that I have often tried to express, and say them beautifully, so I'm journaling here to share her video. She's got a book out about it which I haven't yet read, but I'll probably order it, too.
Maybe we can do a lot toward our migration into higher consciousness by reviewing some of the NDE stories that so many are sharing, these days. What was once a terribly taboo topic is no longer so, so we must be moving in the right direction, at least in some ways – in spite of the media's attempt to keep us fearful, anxious, angry, and forever feeling not quite good enough in this or that way...

More info:

Published by: Theresa-Ann on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2012

pdf

text

original

 
1;79 ~m( Rgpzt`gq( 4>74->2->2 7
rp
% Mgqge `gq 7> Mgeaf/@jjt
Ljt E@J ge` Qozt @ayaeapq
A kzrp lg` oej oi plj eabjrp j|~jtajebjr sgpblaec g soe`jtizhaepjtyajs oi romjoej slo lg` dopl rpgcj 0 bgebjt ge` gsoe`jtizh E@J ,Ejgt-`jgpl J|~jtajebj! plgp wzapj ptgeriotmj` ljthaij% Rlj rjjmj` po rgq ro mgeq plaecr plgp A lgyj oipje ptaj` poj|~tjrr( ge` rgq pljm djgzpaizhhq( ro A#m kozteghaec ljtj po rlgtjljt ya`jo% Rlj#r cop g doof ozp gdozp ap slabl A lgyje#p qjp tjg`(dzp A#hh ~todgdhq ot`jt ap( poo%Mgqdj sj bge `o g hop posgt` ozt mactgpaoe aepo lacljtboerbaozrejrr dq tjyajsaec romj oi pljE@J rpotajr plgp ro mgeq gtj rlgtaec( pljrj `gqr% Slgp sgr oebj g pjttadhq pgdoo po~ab areo hoecjt ro( ro sj mzrp dj moyaec ae plj taclp `atjbpaoe( gp hjgrpae romj sgqr ‒ ae r~apj oi plj mj`ag#r gppjm~p po fjj~ zr ijgtizh(ge|aozr( gectq( ge` iotjyjt ijjhaec
eop wzapj coo` jeozcl
ae plarot plgp sgq%Ljtj#r plj plaec( plozcl ‒ A#yj ioze` plgp( jyje ae plar plaec oi pljE@J( mgeq ~jo~hj gtj `jbjayj`% Plar tjghhq rzt~tarj` mj( dzp A#yjioze` plgp romj oi plorj slo#yj lg` j|pjerayj j|~jtajebjr oe pljopljt ra`j” sjtj
eo
ae plj bom~geq oi plj gecjhr ge` HaclpDjaecr pljq plozclp pljq sjtj( dzp tgpljt ae plj bom~geq oi gdzebl oi am~orpotr% Pljtj gtj jyje romj ~grpotr slo iap aepo plarctoz~%Ap#r tgpljt rg`( are#p ap( plj sgq mgefae` lgr djje ro je`hjrrhq(ge` rjjmaechq zeayjtrghhq `jbjayj`? Sj cjp ro patj` oi ap( A feos(
 
ge` sj#tj pjm~pj` po gecjt( gr sjhh% Ptq gr sj maclp( ap bge rjjmro pjttadhq lgt` po boeejbp sapl tjgh Ptzpl% Ae plar soth` ,plj sgq apar( po`gq! romjpamjr Ptzpl rjjmr haclp qjgtr gsgq% Ro slgp bgesj `o?Coo` wzjrpaoe% Corl( lgyj A cop geq gersjtr? Sjhh( hjp#r rjj ai ljgtp `ojr% ,Ge` A#yj cop po pjhh qoz( A tjghhq `a`e#p j|~jbp plar koztegh po co oii ae plar `atjbpaoe%!Ofgq( coo` ejsr iatrp ‒ qoz gtj g ctjgp ge` mgtyjhozr djaec oi ~ztj ge` djgzpaizh Haclp% Qoz gtj gbpzghhq `ayaej( ot g ~gtp oi otoej sapl plj `ayaej( ai qoz ~tjijt ap j|~tjrrj` plgp sgq% Oej sgqot geopljt( qoz gtj Plgp( ge` mzbl sahh dj gbbom~harlj`( ghh oe aprose( oebj qoz bloorj po gbbj~p qozt egpayj djaec gr `ayaej%Ej|p( ~tobjj`aec itom pljtj( qoz bge iae` Ptzpl( dzp ap#r eop ae
plar
soth`% Aerpjg`( qoz bge iae` ap ae ljgtp% Feos plgp slje qoz coaepo ljgtp(
qoz j|ap plj soth`
% Qoz `o% Qoz hjgyj ap bom~hjpjhqdjlae`% Qjr( qoz bge rpahh ~jtbjayj ap( dzp eoejpljhjrr( qoz#yjcoej djqoe`% Slje qoz jepjt qozt ose Faec`om oi Ljgtp ,otram~hq ljgtp r~gbj! qoz gbpzghhq rpj~ ozpra`j oi dopl pamj ge`r~gbj% Qoz jepjt g tjghm plgp ar `ayaej( ram~hq rga`%Mq bloabj lgr djje po ram~hq hayj plj slohj oi mq haij itom g~hgbj bjepjtj` ae ljgtp( ro A bge pjhh qoz plgp plar
bge
dj `oej% Apar eop gp ghh am~orradhj ‒ plozcl ap `ojr tjwzatj g coo` `jgh oi rpzddote ~jtrarpjebj ot `jpjtmaegpaoe ge` g tjgh o~jeejrr% A#mrztj mgeq oi zr lgyj pljrj wzghapajr ae j|bjrr( taclp eos( ge` rogtj yjtq sjhh jwza~~j` po jepjt( saplae%Ro( bjepjt ae ljgtp( iot ap#r plj djrp sgq po hoof gp plj `aiiabzhpplaecr oi haij ge` rpahh fjj~ qozt ~jgbj%
Slq ar pljtj ro mzbl `jbj~paoe
( rjjmaechq jyjtqsljtj sjhoof? Los bge ap dj plgp( jyje ozp oi plj do`q ae ge E@J sj bgerpahh dj `jbjayj`? Slgp ar gbpaec ljtj( ge` motj am~otpgephq( slgprlozh` sj `o?Iatrp rpj~ ‒ gipjt jepjtaec ljgtp( oi boztrj ‒ ar po
~tobjrr oztijgt
% Jyjtq dap oi ijgt ge` gecjt sj lgyj gdozp haij( gdozpgeqplaec( sotfr gcgaerp zr% Ap eop oehq todr zr oi ~jgbj( dzp apgbpr gr g mgcejp( `tgsaec ae plorj yjtq plaecr sj rjjf po jrbg~j%Ai ~jo~hj bozh` oehq rjj plar( bhjgthq ge` bghmhq( pljq sozh` ram~hqfeos ap ar mge`gpotq po ~tobjrr ghh ijgt% Ijgt ar sotrj plge
 
bgebjt( ge` ap sahh oipje dtaec bgebjt oe%Los bge A rlgtj plar? Los bge A ljh~ ~jo~hj rjj plgp pljtj tjghhqar eo soth` ‘ozp pljtj?” Plgp pljtj tjghhq ar eo ‘ozp pljtj”
ar
pljbgrj% Los o~je gtj qoz? Ai qoz bge#p gbbj~p plar( qjp( plgp#r iaej ‒dzp `o ghhos iot plj
 ~orradahapq 
plgp ap#r ptzj% Plgp#r g coo` iatrprpj~%Ghh pljtj ar( jgbl oej sahh iae` ae plj je`( ar plj
Rjhi 
% Ghh plgp
rjjmr
po dj plj soth` ge` slgp iahhr ap ar plj btjgpaoe oi plj mae`(
 ~tokjbpj`
gr plgp( slgpjyjt ap ar% Qjr( sj ghro lgyje#p cayje pljmae` apr `zj ~tgarj iot los gsjromjhq ~osjtizh ap ar% Plar lgtfrdgbf po plj sgq jyjtqoej bommoehq `arbozepr plj rjhi( ijjhaecdgrabghhq sotplhjrr% Plar lgr
cop po
dj rjje( iot zepah sj rjj ap apbgeeop dj ljghj`%Ro( tjmae`jtr po rjhi( ~hgbj` jyjtqsljtj ‒ ‘Qoz gtj g mgceaiabjep(`ayaej djaec%”Sj#tj ae ljgtp( ge` sj#yj gbbj~pj` plgp sj#tj stoec ai sj plaefsj#tj
geqplaec
dzp mgceaiabjep ge` `ayaej% Feosaec plar(rz``jehq ozt ijgt `ojre#p rjjm po mgfj yjtq mzbl rjerj( `ojr ap?
Slgp ejj` lgr g `ayaej djaec po ijgt geqplaec?
Hjp pljaepjtaot `arroegebj oi plar dj rjje ge` ijhp% Plj `arbomiotp oi apsahh dj plj rge` ~g~jt( plj cog` po mgfj plj ejbjrrgtq blgecjr%Dj rjhi-gsgtj%Ofgq( eos gtj qoz tjg`q iot plj ej|p rpj~? Ai eop( kzrp pgfj grlotp dtjgf% Cayj slgp qoz#yj pgfje ae ro igt pamj po rjpphj( poiae` apr ~hgbj( saplae%Slje qoz ijjh bghm ge` tjg`q( ljtj#r plj ej|p rpj~% A sgep qoz po
rpo~
plaefaec oi plj soth` ge` jyjtqplaec/jyjtqoej ae ap gr djaec
tjgh
( ge` gr djaec geqplaec
j|pjtegh
po qozt rjhi% ^zhh qozt iobzr
dgbf aepo ljgtp 
ge` fjj~ ap pljtj% Hjp qozt Tgq oi Gppjepaoe djjyjt aesgt` iobzrj`( eo hoecjt ozpsgt` iobzrj` hafj ghmorpjyjtqoej jhrj% Tjmjmdjt( plorj ~jo~hj hapjtghhq gtj eop tjgh pljq `o eop j|arp% Rpabf po ljgtp%Hjp#r pgfj g dtjgpljt( ljtj% A#m eop grfaec qoz po gbbj~p g raechjplaec plgp A rgq% Gbbj~p slgp qoz bge( slgp sotfr iot qoz% Gr hoecgr qoz rpabf po ljgtp( gyoa`aec mae` gr mzbl gr ~orradhj( pljeqoz#tj ae coo` rlg~j po gp hjgrp dj
o~je
po slgp ar oiijtj` ljtj%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->