Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Can Bang Dinh Luong Cua Nha May Sx Xi Mang Diendandaihoc.vn 04530817112011

Can Bang Dinh Luong Cua Nha May Sx Xi Mang Diendandaihoc.vn 04530817112011

Ratings:
(0)
|Views: 532|Likes:

More info:

Published by: nguyễn ngọc ánh on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
 
GI 
Ớ 
 I THI 
 Ệ 
U V 
 Ề 
B
 
 Đ
 I 
 Ề 
U KHI 
 Ể 
 N PLC 
 
1
 
V
ớ 
i
đề
tài “
 Nghiên c
ứ 
u h
th
ố 
ng cân b
ă
ng 
đị 
nh
ượ 
ng trong nhà máy s
n xu
ấ 
t xi m
ă
ng lò
đứ 
ng 
”.
Ch
ươ 
ng 1
 
T
 NG QUAN V
CÔNG TY XI M
Ă
 NG TIÊN S
Ơ
 N – HÀ TÂY
1.1.
 
Gi
ớ 
i thi
u s
ơ 
l
ượ 
c v
công ty:
Công ty xi m
ă
ng Tiên S
ơ 
n ti
n thân là nhà máy vôi
đ
á, n
ă
m 1995
đượ 
c s
quantâm ch
 
đạ
o c
a
Đả
ng và Nhà n
ướ 
c, nhà máy
đ
ã
đầ
u t
ư
xây x
ng m
t dây chuy
n s
nxu
t xi m
ă
ng có công 25T
n/h và
đư
a vào ho
t
độ
ng t
n
ă
m 1996,thi
ế
t b
và dây chuy
ncông ngh
ban
đầ
u
đượ 
c nh
 p kh
u hoàn toàn c
a Trung Qu
c,v
ớ 
i t
ng giá tr 
 
đầ
u t
ư
  ban
đầ
u là 39 t
 
đồ
ng.Sau g
n 10 n
ă
m ho
t
đ
ông s
n xu
t cho t
ớ 
i nay nhà máy
đ
ã nhi
u thay
đổ
i s
a ch
a nâng c
 p thi
ế
t b
c
ũ
ng nh
ư
dây chuy
n công ngh
,nh
m nângcao hi
u qu
kinh t
ế
trong quá trình s
n xu
t,
đặ
c bi
t là
đ
ã k 
ế
t h
ợ 
 p cùng v
ớ 
i tr 
ườ 
ng
Đạ
iH
c Công Nghi
 p Thái Nguyên
để
thi
ế
t
ế
c
i ti
ế
n và thay th
ế
m
t s
thi
ế
t b
c
a dâychuy
n cân b
ă
ng
đị
nh l
ượ 
ng.V
ớ 
i
độ
i ng
ũ
CBCNV giàu kinh nghi
m
đ
ã
đư
a nhà máy ho
t
độ
ng ngày càng phát tri
n
đ
i lên,có hi
u qu
kinh t
ế
cao luôn
đạ
t danh hi
u
đơ 
n v
 
đ
i
đầ
u cho ngành xi m
ă
ngtrong khu v
c.v
ớ 
i c
ơ 
c
u s
 p x
ế
 p t
ch
c cán b
h
ợ 
 p lý không nh
ng
đ
ã
đư
a nhà máyho
t
độ
ng hi
u qu
kinh t
ế
cao mà còn x
ng danh là
đơ 
n v
v
ng m
nh trong côngtác t
ch
c công
đ
oàn và
đ
oàn TN c
a khu v
c.V
ớ 
i
đị
a hình nhà máy
đượ 
c xây d
ngtrên vùng
đấ
t c
a xã H
ng Quang - huy
n
Ứ 
ng Hoà t
 ĩ 
nh Hà Tây,khu s
n xu
t
đặ
t sát v
ớ 
i
 
 
GI 
Ớ 
 I THI 
 Ệ 
U V 
 Ề 
B
 
 Đ
 I 
 Ề 
U KHI 
 Ể 
 N PLC 
 
2
núi thu
n ti
n cho vi
c khai thác
đ
á nguyên li
u, v
ă
n phòng làm vi
c c
a công ty
đượ 
cxây d
ng cách nhà máy s
n xu
t kho
ng 500m,thu
n ti
n cho vi
c qu
n lý và theo dõix
lý k 
 p th
ờ 
i nh
ng v
ướ 
ng m
c trong quá trình s
n xu
t,
để
ti
n cho vi
c giao d
ch vàtiêu th
s
n ph
m công ty
đ
ã xây d
ng t
t c
3 v
ă
n phòng
đạ
i di
n trên
đị
a bàn cáchuy
n và t
 ĩ 
nh lân c
n trong khu v
c.V
ớ 
i ph
ươ 
ng châm ph
n
đấ
u s
n xu
t và tiêu th
 150.000 t
n xi m
ă
ng trên n
ă
m, trong nhi
u n
ă
m nhà máy
đ
ã ph
i ho
t
độ
ng liên t
c h
ế
tcông su
t
để
hoàn thành m
i ch
tiêu
đề
ra, trong th
ờ 
i gian g
n
đ
ây s
n ph
m xi m
ă
ngc
a nhà máy s
n xu
t ra không
đủ
cung c
 p cho th
tr 
ườ 
ng trong t
 ĩ 
nh và trong n
ướ 
c,h
ướ 
ng t
ớ 
i công ty mu
n
đầ
u t
ư
nâng công su
t s
n xu
t c
a nhà máy lên nh
m
đả
m b
o
đủ
s
n l
ượ 
ng
để
cung c
 p cho th
tr 
ườ 
ng tiêu th
trong n
ướ 
c
đặ
c bi
t là th
tr 
ườ 
ng trongt
 ĩ 
nh Hà Tây và m
t s
t
 ĩ 
nh lân c
n.
 
1.2 Tìm hi
u v
t
ch
ứ 
c ho
t
độ
ng c
a công ty :
Đượ 
c bi
ế
t công ty ho
t
độ
ng s
n xu
t có hi
u qu
, s
n ph
m s
n xu
t ra
đượ 
cng
ườ 
i tiêu dùng
ư
a chu
ng là nh
ờ 
b
máy lãnh
đạ
o t
t,
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i vi
c b
trí s
 px
ế
 p công vi
c h
ợ 
 p lý cho t
ng CBCNV . Qua tìm hi
u
đượ 
c bi
ế
t s
ơ 
 
đồ
t
ch
c c
a côngty nh
ư
sau :
(Hình 1.1)
 
 
GI 
Ớ 
 I THI 
 Ệ 
U V 
 Ề 
B
 
 Đ
 I 
 Ề 
U KHI 
 Ể 
 N PLC 
 
3
 
 Hình 1.1 – S 
ơ 
 
đồ
ổ 
ch
ứ 
c công ty xi m
ă
ng Tiên S 
ơ 
n
1.3.Quy trình công ngh
s
n xu
t xi m
ă
ng - Nhà máy xi m
ă
ng Tiên S
ơ 
n:
V
ớ 
i thi
ế
t
ế
quy trình công ngh
g
m hai dây chuy
n ho
t
độ
ng song song v
ớ 
inhau nhà máy
đ
ã s
n xu
t r 
t có hi
u qu
, tránh
đượ 
c vi
c lãng phí th
ờ 
i gian và nguyênv
t li
u trong quá trình s
n xu
t,
ế
t h
ợ 
 p v
ớ 
i vi
c c
i t
o thay th
ế
m
t s
thi
ế
t b
trongdây chuy
n, nên hi
n nay nhà máy
đ
ã thu
c di
n m
t trong nh
ng nhà máy s
n xu
t xim
ă
ng hi
n
đạ
i c
a n
ướ 
c ta.
Đặ
c bi
t là h
th
ng cân b
ă
ng
đị
nh l
ượ 
ng, công ty
đ
ã k 
ế
t h
ợ 
 pv
ớ 
i tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c công nghi
 p - Thái Nguyên
để
c
i t
o và thay th
ế
h
th
ng cân b
ă
ng
đị
nh l
ượ 
ng, tr 
ướ 
c
đ
ây s
d
ng theo nguyên lý c
 p li
u rung, thay vào
đ
ó nay
đượ 
c l
 p
Giám
Đố
cPh
trach chungP.Giám
Đố
cVTVT(QMR)P.Giám
Đố
cPh
trach SX
PHÒNGKTCNBANISOPHÒNGVTVTPHÒNGTCHCPHÒNGVTTK PHÒNGKH
ĐĐ
 PHÒNGT.PH
MPXC
ơ 
 
đ
ii
nPXLi
uPXPXK.thác
đ
áPXT.ph
m

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ban Hoang liked this
Pham Quang Huy liked this
Khắc Huân liked this
Son Pham liked this
Son Pham liked this
Son Pham liked this
Tiến Thăng Nguyễn liked this
Vinh Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->