Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GEOGRAFIA_ROM

GEOGRAFIA_ROM

Ratings:
(0)
|Views: 1,620|Likes:
Published by tanta9295756

More info:

Published by: tanta9295756 on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2015

pdf

text

original

 
11
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI
 
PROGRAMAPENTRU EXAMENUL DE BACALAUREATLA GEOGRAFIE
SESIUNEA
 – 
2010Odoleanu Natalia
Jioară Mariana
 
Chişinău, 2009
 
 
22
I.
 
CONCEPTUL DISCIPLINEI
Examenul de geografie, din cadrul sesiunii de bacalaureat
 – 
 
2010, este susţinut ca unulobligatoriu pentru profilul Umanist şi la solicitare, de către candidaţii profilurilor Real, Arte
,Sport
şi Tehnologii.
 
Proba de examen se va desfăşura pe parcursul a 180 de minute. Variantele de probe vor 
include con
ţinuturi
 
din Geografia fizică generală, Geografia umană a lumii şi unele aspecte din
Geografia mediului.
Evaluarea rezultatelor şcolare din cadrul sesiunii de bacalaureat are ca scop certificareanivelului de cunoştinţe şi capacităţi formate la geografie
la finalizarea
învăţămîntului liceal.Pentru alcătuirea răspunsu
rilor
candidaţii
pot
folosi atlasele geografice şcolare necesare:Geografia continentelor şi oceanelor şi Geografia umană a lumii.Programa de faţă este destinată candidaţilor pentru toate p
rofilurile.
Examenul de geografie reflectă
c
unoaşterea
 
de către candidaţi a
 
legilor care acţionează înînvelişul geografic, a particularităţilor geosferelor şi a diferitelor tipuri de activităţi umane
;e
xplicarea relaţiilor cauzale dintre învelişurile Pămîntului, dintre ultimele cu activitatea
 
umană şiconsecinţele acestora; a
plicarea adec
vată a terminologiei geografice; d
escrierea unor obiecte alenaturii, statelor, ramurilor economiei; d
educerea concluziilor privind fenomenele şi procesele
geografice, an
alizînd materialele statistice, grafice şi cele cartografice; c
ompararea
 particularităţilor componentelor, fenomenelor şi proceselor geografice la nivel global şi reg
ional;
 proiectarea şi explicarea
 
măsurilor de protecţie a componentelor mediului.
 
II.
 
STANDAR
DE DE PERFORMANŢĂ ŞI MODELE DE ITEMI
Standarde de evaluare Modele de itemi1.
Identificarea, explicarea
şi
aplicarea principalelorconcepte geografice.
1.1.
 
Citiţi afirmaţia de mai jos. Dacă afirmaţia este adevărată,încercuiţi litera A. Dacă consideraţi afirmaţia falsă, încercuiţilitera F. Dacă aţi încercuit litera F, scrieţi pe liniile din faţaliterelor mari, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte, carefac afirmaţia adevărată.
 
 ___ A F 1. Variaţa orei pe Glob este o consecinţă a mişcării
de
revoluţie
 
a Pămîntului.
 ___ A F 2. Lacul Ladoga este de origine tectonico-
glaciară.
 
1.2.
 
Explicaţi, cu cuvinte proprii, esenţa noţiunii „politicădemografică”.
 
 
33
2.
Distingerea obiectelor,componentelor, fenomenelor,proceselor geografice
şi
caracteristicilor acestora.
2.1.
 
În coloana A sunt indicate cîteva zone climatice,
d
ar în
coloana B
 – 
 
unele caracteristici ale lor. Scrieţi pe liniile din faţa
literelor mari din coloana A, cifrele din coloana B
corespunzătoare unei zone climatice (cifr 
ele pot fi scrise o
singură dată).
Coloana A Coloana B
 ____ A. Zona ecuatorială 1. Pe tot parcursul anului predomină masele
de aer ecuatorial.
2. Cantitatea medie anuală de precipitaţii
atmosferice atinge 1 000-3000 mm.
 ____ B. Zona subecuatorială 3. Vara temperaturile ating 25
-
30ºC.
 
4. Vara predomină mase
le de aerecuatorial,iarna
 – 
tropical.
2.2.
 
În coloana A sunt indicate cîteva zone naturale,
d
ar în
coloana B
 – 
 
unele caracteristici ale lor. Scrieţi, pe liniile din faţa
literelor mari din coloana A, cifrele din coloana B
corespunzătoare fiecărei zone naturale (cifrele pot fi scrise osingură dată).
Coloana A Coloana B
 ____ A. Păduri de conifere
1.
Evaporaţia depăşeşt
ecantitatea
de precipitaţii
.____ B
. Deşerturi tropicale
2. Pelin, cactus, agava.3. Molid, brad, pin.4. Sol podzolic.
3.
 
Descrierea şi analiza particualrităţilor condiţiilor şi
resurselor naturale,componentelor naturii,
 populaţiei şi economiei
monidale.
3.1.
 
Descrieţi condiţiile de formare a rocilor sedimentare.
 
3.2.
Anal
izaţi principalele caracteristici ale climei
temperate depe teritoriul Europei
, aplicînd hărţile climatice. Indicaţi: tipul demase de aer, valorile temperaturilor medii ale lunilor ianuarie şiiulie, amplitudinea anuală a temperaturii aerului, cantitat
ea
medie anuală de precipitaţii atmosferice şi regimul lor, factorii
climatogeni.
3.3.
 
Descrieţi
 
importanţa rîurilor Europei pentru viaţa şiactivitatea economică a
omului. Indica
ţi
patru exemple.
3.4.
 
Descrieţi
 
rolul rîurilor pentru natură.
Indica
ţi
patru exemple.
3.5.
Descrieţi politic
a demografic
ă
 
în două state din Europa cudiferit tip de reproducere a populaţiei.
Indica
ţi
 
cîte două direcţii
ale acestei politici
în fiecare ţară
.
3.6.
 
Apreciaţi
 
rolul comerţului exterior şi a colaborării ştiinţifico
-tehn
ice în stabilirea relaţiilor economice internaţionale.
Indica
ţi,
respectiv,
cîte un exemplu.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
AlinaMocanu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Popovici Tatiana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->