Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
26Activity
P. 1
Cuadernillo - EDIBA VIRTUAL - 2ºciclo marzo 2012

Cuadernillo - EDIBA VIRTUAL - 2ºciclo marzo 2012

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 9,453 |Likes:
Published by Marina Marina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Marina Marina on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Lmrisiblba} mkfxjafaerlpil}%
Fla}rpl ba ]agqebk Mimjk e%¸<13% Flpzk 08<0%
Lmrisiblba} ba}mlpgl`ja} ba jl Wa`
Lmrisiblb }qgapibl xlpl jl} xìgiel} 4 y 9
<
j
K`}apsì
ajflxl ba Lfépiml Jlriel%
Xierì
}agÿe jk}}igqiaera} mkjkpa}? Ba lflpijjk*eqa}rpk xlæ}* jlPaxÿ`jiml Lpgaeriel%† Ba sapba* jk} xlæ}a} |qa ekxk}aae mk}rl}%† Baelpleol* jk}xlæ}a} |qa xk}aae mk}rl} ae aj kmélek Xlmæcimk%† Ba pkok* jk} xlæ}a} |qa xk}aae mk}rl} ae aj kmélek Lrjìerimk%
Lfépiml Jlriel
 
Lmrisiblba} mkfxjafaerlpil}%
Fla}rpl ba ]agqebk Mimjk e%¸<13% Flpzk 08<0%
j
Xae}ì
y
pa}xkebé
?
»Mqìj a} aj xlæ} jlrieklfapimlek%%%
fì} xa|qaük;fì} atrae}k;mke flykp lrplmrisk rqpæ}rimk;fì} xk`jlbk;faek} xk`jlbk;|qa xk}aa aj mjifl fì} cpæk;|qa xk}aa aj mjifl fì} mìjibk;mke flykp atrae}iýe ba mk}rl};fì} fkerlük}k;fì} ba}éprimk;mke flykp xkraemilj iebq}rpilj;|qa fì} ra gq}rl;
j
Fipì
a}rl} `lebapl} y
a}mpi`æ 
l |qé xlæ} xapraeamae%
0
Lmrisiblba} ba}mlpgl`ja} ba jl Wa`
Lmrisiblb }qgapibl xlpl jl} xìgiel} 4 y 9
Xlæ}a} jlrieklfapimlek}
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && & & & & & & & & & & & & & & &
 
Lmrisiblba} mkfxjafaerlpil}%
Fla}rpl ba ]agqebk Mimjk e%¸<13% Flpzk 08<0%
=
Lmrisiblba} ba}mlpgl`ja} ba jl Wa`
Lmrisiblba} xlpl jl xìgiel 4 baj mqlbapeijjk
Mkfk rkbk} jk} lük} a}ra 4 ba flpzk }a mkefafkpl aj BælIerapelmikelj ba jl Fqoap% A}rk ek} jjasl l xpagqerlpek} mqìerk }a dllslezlbk y mqìerk a}rì lÿe xkp dlmap}a mke pajlmiýe l jk} bapamdk} bajl} fqoapa} ae eqa}rpl }kmiablb y ae aj fqebk% Qel ba jl}fleica}rlmikea} fì} mjlpl} ba mýfk lÿe |qabl fqmdk xkp paljizlpmke pa}xamrk l jl xpk`jafìriml ba jl} ba}igqljblba} aerpa dkf`pa} yfqoapa}* }ke jk} pamiaera} y gplsa} caeýfaek} ba sikjaemil ba géeapkae eqa}rpl }kmiablb* jk} mqlja}* }i `iae }a ble cqeblfaerljfaeraaerpa jk} lbqjrk}* rlf`iée riaeae fleica}rlmikea}* lqe|qa ba bi}rierlæebkja* aerpa jk} eiük}* eiül} y oýsaea}%Ae ljgqek} ml}k} jl sikjaemil ba géeapk jjagl l atrpafk} mkfk jl}ja}ikea} mke blük} ippaxlpl`ja}* mkfk dafk} si}rk ÿjriflfaera* kiemjq}k jl fqapra $aj cafimibik)% ]a dl`jl ba cafimibik mqlebk ajfkrisk baj dkfimibik a}rì pajlmikelbk l jl bicapaemil ba géeapk% JlKpgleizlmiýe Fqebilj ba jl ]ljqb $KF]) dl ljaprlbk |qa jl sikjaemilba géeapk a} jl xpifapl mlq}l ba xépbibl ba lük} ba sibl aerpa jl}fqoapa} ba <1 l 22 lük}* xkp aemifl ba jl} gqappl}* jk} lmmibaera} barpìe}irk k jk} bi}rierk} rixk} ba mìemap% Rlf`iée jl KF]* lbsiapra |qa jlxpifapl atxapiaemil }atqlj ba fqmdl} lbkja}maera} a} xpkbqmrk ba jlmklmmiýe* y |qa jk} l`q}k} y jl sikjaemil cæ}iml mke}rirqyae qel xlpraifxkprlera ba jl sibl }atqlj ba jl} oýsaea}%]agÿe qe pajaslfiaerk paljizlbk xkp aj K`}apslrkpik ba cafimibik} bajl L}kmilmiýe Misij Jl Ml}l baj Aemqaerpk*
040 eiül} y fqoapa} cqapkel}a}ielbl} ae 08<< ae jl Lpgaeriel xkp mlq}l} siemqjlbl} l jl sikjaemilba géeapk
% Jl L}kmilmiýe dl`æl damdk aj xpifap pajaslfiaerk ae 0884* y aj lqfaerk mke pajlmiýe l a}ra lük cqa elbl faek} |qa baj 2<!% Aefì} ba jl firlb ba jk} cafimibik} a}rìe ieskjqmplbl} }q} xlpaol} katxlpaol}% Ae fqmdk} ba jk} ml}k}* jl fqoap dl`æl paljizlbk baeqemil}xkp sikjaemil mkerpl aj lgpa}kp y ae krpk}* aj simriflpik raeæl qel kpbae oqbimilj |qa ja xpkdi`æl lmapmlp}a l |qiae jqagk l}a}ielpæl% Jl ablb bajl} sæmrifl} k}mijl* ae }q gple flykpæl* aerpa <9 y 18 lük}* jk |qa ek}xapfira }qxkeap |qa jl sikjaemil ae aj flpmk ba jl} pajlmikea}lcamrisl} }a ieimil rafxplelfaera y |qa }q} mke}amqaemil} xqabae }apclrlja}%]i `iae }a dl`jl ba iemkpxkplp aj cafimibik mkfk cigqpl lqrýekfl ae ajmýbigk xaelj* jk} a}xamilji}rl} mkemqapble ae |qa a}rl} ieimilrisl}riaeae }aeribk ae jl fabibl ae |qa slyle lmkfxlülbl} ba krpl}fabibl} ba æebkja mqjrqplj% ]i aj a}rl`jamifiaerk ba qel ekpfl eksiaea ba qe xpkma}k ba pacjatiýe mkjamrisl fqy xpkcqebl ae pajlmiýemke jl} a}rpqmrqpl} }kmilja} |qa gaeaple jl sikjaemil mkerpl jl fqoap* jlekpfl a}rì jjlflbl lj cplml}k% ]apæl }ifxjafaera ierpkbqmip qelekpfl xpkdi`irisl mqlebk ae paljiblb jl} mlq}l} gaeaplbkpl} basikjaemil mkerpl jl fqoap xapfleamae sisl}%Xlpl rplrlp ba cpaelp a}rl xpk`jafìriml* lmrqljfaera }a mke}ibapl |qajl xpasaemiýe ba jl sikjaemil ba géeapk ba`a paljizlp}a ek }kjk mkefqoapa} lbqjrl} }iek l`lpmlebk rkbl} jl} cpleol} ba ablb a iemjqyaebkl lf`k} }atk}* aeraebiaebk |qa aj }amrkp lbkja}maera pa}qjrlxlprimqjlpfaera sqjeapl`ja xkp }ap aj fkfaerk ae |qa }a ieimile jl}pajlmikea} ba xlpaol y xkp jl cplgijiblb xpkxil ba jl ablb%Lera a}ra xpk`jafl }kmilj y jl eama}iblb ba qe mlf`ik ae ajxae}lfiaerk mkjamrisk ml`a xpagqerlpek} |qé }a xqaba dlmap ba}ba jla}mqajl xlpl mpalp mkemiaemil ae eqa}rpk} eiük} y eiül} y jkgplp l}æ |qamke jl} eqasl} gaeaplmikea}* a}rk} caeýfaek} ek kmqpple% Lera rkbka} ifxkprlera raeap ae mqaerl |qa jl sikjaemil ba géeapk ek }kjk riaea|qa sap mke jk} cafimibik} k jl sikjaemil cæ}iml% Dly fÿjrixja} ckpfl} basikjaemil? x}imkjýgiml* amkeýfiml y }atqlj* y |qa elmae fqmdl} sama}ba ibal} l}aerlbl} ae eqa}rpl mqjrqpl% Xlpl xkbap pacjatikelp }k`pa jkba}rpqmrisl} |qa xqabae }ap a}l} ibal} a} `qaek |qa }a sal* leljima yfabira }k`pa mýfk xae}lfk}* y jl arlxl ba jl abqmlmiýe ckpflj ek}bl qel kxkprqeiblb ibalj xlpl dlmapjk%Fqmdl} }ke jl} lmrisiblba} |qa }a xqabae ba}lppkjjlp ae jl a}mqajlxlpl lyqblp l xpasaeip mkfxkprlfiaerk} eaglrisk} ie}xiplbk} ae jlsikjaemil ba géeapk% Aerpa ajjk}*
xqaba }apsip }ifxjafaera pacjatikelp}k`pa mýfk paxpkbqmifk}* l sama} iemke}miaerafaera* jk} a}rapakrixk}}k`pa jk fl}mqjiek y jk cafaeiek ae jl a}mqajl
% Xkbafk} xpagqerlpek}}i aj flrapilj |qa q}lfk} dl`irqljfaera $mqaerk}* xajæmqjl}* jìfiel}*arm%) pacqapzl bimdk} a}rapakrixk}* }i fqa}rpl l jk} dkf`pa} y jl}fqoapa} mqfxjiaebk pkja} rplbimikelja} y a}rapakrixlbk}%
j
»\qé lmrisiblba} ba}afxaüle dkf`pa} y fqoapa} ae aj flrapilj|qa xpa}aerlfk};
j
»\qiéea} paljizle aj rpl`lok bkfé}rimk y }a kmqxle ba jl mpilezl bajk} diok}; »]kjk jl} fqoapa};
j
»Lxlpamae dkf`pa} paljizlebk rlpal} rplbimikeljfaera cafaeiel}mkfk jlslp* mk}ap* mlf`ilp jk} xlülja}* k mkfk aecapfapk} k}amparlpik};
j
»Lxlpamae jl} fqoapa} mkebqmiaebk aj lqrkfýsij;Jk fi}fk kmqppa mke aj q}k baj jaegqloa* mqlebk q}lfk}* xkp aoafxjk*jl xljl`pl ‚dkf`pa‖ xlpl pacapipek} lj }ap dqflek* k jl xljl`pl eiük*mkfk gaeépimk ba eiük} y eiül}%
Jl lq}aemil ba jk cafaeiek ae ajbi}mqp}k gaeapl iesi}i`ijiblb q kjsibk ba jk} bapamdk} a igqljblb ba jl}fqoapa}% Xkp aj mkerplpik* jl pacapaemil l jk cafaeiek ae aj jaegqloadl`jlbk pacqapzl jl lqrka}rifl ba jl} fqoapa} y eiül}* |qa a} qel bajl} ckpfl} `ì}iml} ba xpasaeip jl sikjaemil ba géeapk%Aj ìf`irk a}mkjlp a}* }ie bqbl}* qek ba jk} a}xlmik} fì} ifxkprlera}bkeba ba}lppkjjlp jl xpasaemiýe ba jl sikjaemil ba géeapk% A}ifxapik}k ek ba}lxpksamdlpjk%
4 ba flpzk
Bæl ba jl Fqoap
Jl sikjaemil ba géeapk y jl abqmlmiýe
Jim% @pqek Xlzzi% ]kmiýjkgk

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yanet Trejo liked this
Norma Morales liked this
Evagelina Sol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->