Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wilhelm Reich - Masovna psihologija fašizma

Wilhelm Reich - Masovna psihologija fašizma

Ratings: (0)|Views: 711|Likes:
Published by Shardan199

More info:

Published by: Shardan199 on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

 
Naslovizvornika:
Massenpsychologiedesfaschismus
ZurSexual6konomiederpolitischenReaktionundzurproletarischenSexualpolitikVerlagfUrSexsualpolitik1933Kopenhagen-Prag-Ziirich
MASOVNA
PSmOLOGIJA
FASIZMA
Uzseksualnuekonomijupolitickereakcijeiproleterskuseksualnupolitiku
WilhelmReich
NakladaJesenski
i
TurkHrvatskosocioloskodrustvo
zalreb,1999
 
~OG6t-
(00
.J
SADRZA.J:
Predgovorhrvatskomizdanju:PosttotalitamiReich
(tarkoPuhovski)
7Predgovor
(WilhelmReich)..
21
I.
IDEOLOGUAKAOMATERIJALNASILA
251.Raskorak..252.Ekonomijskaiideologijskastrukturadrustva303.Masovnopsihologijskopostavljanjepitanja374.Drustvenafunkcijaseksualnogzatomljivanja41
II.IDEOLOGUAOBITELJIUMASOVNOJPSIHOLOGUIFASIZMA
49I.Vodaimasovnastruktura.492.Hitlerovopodrijetlo513.Uzmasovnupsihologijumalogradanstine544.Obiteljskavezainacionalnocuvstvo605.Nacionalistickasamosvijest716.Ideologijskoburzoaziranjeproletarijata74
III.RASNATEORIJA
81I.NjezinsadrZaj812.Objektivnaisubjektivnafunkcijaideologije843.Rasnacistoca,trovanjekrviimisticizam85
N.
SIMBOLIKAKUKASTOGKRIZA97
V.
SEKSUALNOEKONOMIJSKEPRETPOSTAVKEGRAE>ANSKEOBITELJI
101
VI.
CRKVAKAOMEE>UNARODNASEKSUALNO-POLITICKAORGANIZACIJAKAPITALA
109I.Intereszacrkvom1092.Borbaprotiv"kulturboljsevizma"1133.Apelnareligiozniosjecaj1194.Ciljkulturboljsevizmausvjetlureakcije123
VII.PRETPOSTAVKESEKSUALNO-POLITICKEPRAKSEUANTIRELIGIOZNOJBORBI
127I.Ukorjenjivanjereligijeseksualnimstrahom1282.Zdraviineurotskisarnoosjecaj142
vru
NEKAPITANJASEKSUALNO-POLITICKEPRAKSE
145I.Teorijaipraksa1452.Dosadasnjaborbaprotivreligije1463.SeksualnasvijestprotivmistikelSI4.Individualnoiskorjenjivanjereligioznogosjecaja:1525.Praksaseksualnepolitikeiprigovori1556.Nepolitickicovjek168
IX.0PRIMJENIPSIHOANALIZEUPOVUESNOMISTRAZIVANJU
171
 
POSTTOTALITARNIREICH
Napisavsiprijesezdesetpetgodinajednuodponeobicnostiznakovitih"malih"knjigaovogastoljeca,WilhelmjeReichumnogomepredoclredioisvoj(bio-bibliografijskijasnoustanovljiv)
usud".
Premdajerijec
0
knjizuljkukojiposvejasnoiosvijesteno,aopetneposrednoreagiranavelikisokcitaveevropskeljevice(inesamoljevice)-nacistickopreuzimanjevlastiuNjemackoj-uigrisunesamopovijesnenegoiteorijskeparadigrne.Reichuje,naime,dopolitickoga(tocnije:komunisticko-politickoga)angazmanapsihoanalize,aliidopovratnogadjelovanjatogaangazmananaustrojsameteorije.Zbogtogacese,gotovozakonomjemo,dogoditidagaijedniidrugi
(i
komunistiipsihoanalitici)pocetkomtridesetihistjeraju"izsvojihredova".Samajeknjigatakodozivjelaonuvrstuspjeha(iskazanogabrojnimpretiscimaiprijevodima,aliiautorovompreradom)kojakontekstudajeneprijepomoprvenstvopredtekstomsamim.Rijeeje,pointencijiautorovaoriginala,ponajprije
0:
a)
neposrednojreakcijinaHitlerovozauzimanjevlasti-knjigajeobjavljena(uvrijemeukojemutehnologija,aposebiceonakojajenetompristiglimemigrantimamoglabitinaraspolaganju,bitnozaostajalazaonimestodanasrabecakiposvenevaznealtemativneskupine)sveganekolikomjesecinakon"teskogaporaza"njemackeradnickeklase;
b)
pokusajudase-josjednom,nakonbrojnihpolemikaugodinamakojeprethodeobjavljivanjuknjige-demonstrirasuperiomost"materijalistickiinterpretiranepsihoanalize"nadsvirndrugirnpristupirnadrustvenomezbivanju;
...WilhelmReichjeroden
24.
oiujka
1897.
uDobzauu(austrougarskojiistocnojGalicijiuobiteljiimucna
i
azmjernodobroobrazovanogpoljoprivrednika.
1918.
zapocinjestudijuBecu(najprijepravo,azatimmedicinu).
1919.
upoznajeFreuda
i
brzozapocinjesuradnju
s
njime.Od
1922.
do1930.radi
s
E.HitschmannomnapsihoanalitickojklinicizasiromasneuBecu.Od1930.do1933.iiviuBerlinu,zatimuDanskaj
i
Norveskoj,teod1940.dosmrti
1957.
uSAD.Najvainijasumudjela
DerTriebhafteCharakter(Nagonskiznacaj),
1925;
DieFunktiondesOrgasmus(Funkcijaorgazma),
1927;
DersexualleKampfderJugend(Seksua1naborbaomladine)
1932;
DerEinbruchderSexualmoral(propastseksualnogamorala),
1932;
Charakteranalyse(Rasclambaznacaja)1933;MassenpsychologiedesFaschismus(Masovnapsihologijafasizma)
1933(bitnoizmijenjenoizdanjepodnaslovom
MassPsychologyofFascism.
1946);
TheDis-coveryoftheOrgone
l-Ill
(Otkriceorgona),
1942:1948;
TheSexualRevolution(Seksualnarevolucija)
1945;
ListenLillleMan(PoslusajmaliCovjeee),
1948;
CosmicSuperimposition(Kozmiekonanosenie),
195
J;
TheMoralPlagueofMankind(Moralnakugacovjecanstva)I-II,
1953;
ContactwithSpace(Kontaktsprostorom),
1957.
1

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
Josip Cmrečnjak liked this
AbsentReverie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
_нине_ liked this
_нине_ liked this
PeraMali89 liked this
Matko Mikić liked this
svet1000 liked this
Jana Kolev liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->