Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TETARTO #12

TETARTO #12

Ratings: (0)|Views: 258 |Likes:
Published by ΤΕΤΑΡΤΟ

More info:

Published by: ΤΕΤΑΡΤΟ on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

 
1
     τ        έ     τ     α     ρ     τ     ο
 
      ■
 
   0   2   /   0   9   /   2   0   1   1
ή 2 ΤΜΒΙΟ 2011
εβδομαδιαια FREE PRESS ΤΗΣ αΧαΪαΣ
www.tetartopress.gr 
Ιδέες 
για τον ελεύθερο χρόνοσε μια εβδομαδιαία εφημερίδα
1   2   
 
Κάθε Παρασκευή
Δωρεάν
     Α
    λ
   λ
 ά
 ζ 
 ο
 υ
 μ
ε
 
δ
ι
ά 
θ
ε 
σ 
η
• Οδηγός Εκπαίδευσης, Μέρος Α• Κι όμως… Κάτι κινείται στα γήπεδα• Οι ταινίες, οι μουσικές και οι παραστάσεις της εβδομάδας • Μια βόλτα στην Πάργα και μια επιστολή γραμμένηστον… πάγκο της κουζίνας 
Καλό  δ ι άβασ μα!
 
     τ        έ     τ     α     ρ     τ     ο
 
      ■
 
   0   2   /   0   9   /   2   0   1   1
2
■
Σε μια πολυκατοικία κοντά στηνπλατεία Πυροσβεστείου στην Πάτρα,μια παρέα φοιτητών αξιοποίησε ωςοθόνη προβολής της τηλεόρασης ήταινιών, τον… τοίχο της απέναντι πολυ
-
κατοικίας. Απόλαυσε έτσι, καθώς φαί
-
νεται, υπέροχες κινηματογραφικές ήκαι αθλητικές βραδιές, δίνοντας καιλίγο χρώμα στη γειτονιά.

Η ιδέα των ομαδικών μαθημάτωνσε τάξη απωθεί πολλές φορές αρκετούςενήλικες, ειδικά αν πρόκειται να κυνη
-
γήσουν πιστοποιήσεις γνώσεων στηνπληροφορική ή τις ξένες γλώσσες. Έτσι αρκετοί διαλέγουν να μελετήσουνμπροστά στον υπολογιστή, χάρη στιςδυνατότητες που δίνουν τα νέα προ
-
γράμματα αυτοεκμάθησης. Κι απ’ ότιλένε, τα αποτελέσματα αυτής της μεθό
-
δου είναι εντυπωσιακά!

Πριν λίγους μήνες το υπουργείοΥγείας είχε την ιδέα να αξιοποιήσεικάποια χρήματα από ευρωπαϊκό πρό
-
γραμμα, προκειμένου να προσφέρεισε όσους Δήμους ήθελαν δωρεάν πο
-
δήλατα για τους δημότες τους. Απότην Αχαΐα ενδιαφέρθηκαν τα Καλά
-
βρυτα που ήδη παρέλαβαν τα πρώτα70 ποδήλατα και φιλοδοξούν τώρα ναμεταδώσουν το μικρόβιο της ποδηλα
-
σίας σε αρκετό κόσμο.
editorial
άτι μας λέει ότι φέτος δεν ταν τόσο επιφανειακ η ανησυχία και η οργ του κόσμου για τις φωτιές του καλοκαιριού.Οι πυρκαγιές που κάποια στιγμ περικύκλωσαν την άτρα, αλλά και οι φωτιές στην ιτωλοακαρνανία, θύμωσαν τον κόσμο με έναν τρό
-
πο πολύ πιο ουσιαστικό από τα άλλα χρόνια. Χωρίς πολλές κραυγές και χωρίς περιττές κορώνες από τους υπεύθυνους στην περιοχ (πέρααπό κάποιες συνηθισμένες δημοσιοσχεσίτικες κινσεις και δηλώσεις) αντιμετωπίστηκαν με μια οργ που μοιάζει πολύ πιο χρσιμη, ακρι
-
βώς επειδ ταν τόσο σιωπηλ.Δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα της φωτιάς στη Βούντενη, στο Ίντερνετ τα σχόλια δεν αφορούσαν την καταδίκη κάποιων πολιτικών, αλλά εστι
-
άζονταν στις ευθύνες όλων μας, ενώ σε κάποιους περισσότερη εντύπωση κι από την ίδια τη φωτιά έκανε το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ πουκαιγόταν η Βούντενη, ένα πανηγύρι λίγα χιλιόμετρα παρακάτω εξελισσόταν κανονικότατα…ή φύση γνωρίζει πως θα επουλώσει τις πληγές της μετά από μια πυρκαγιά και δεν χρειάζεται ανθρώπινες παρεμβάσεις. μείς το μόνοπου μπορούμε να κάνουμε είναι να μην ξεχνάμε. άτι που αρχίζουμε και το καταφέρνουμε…
ιδέες 
Μπο ρεί  η π ρεμιέ ρα του 68ου κ ιν ηματογ  ραφικ ού φεστι
-
 βά λ της Βεν ετί ας ν α αφιε ρώθηκ ε στην  ταιν ί α του Τ ζ ω ρτζ  Κ  λούν εϊ , «he Ies o f  Mach», όμως γ ια μας φέτος το εν διαφέ ρον  εί ν αι κ αι ε λ λην ικ ό, αφού στο επί σημο δια
-
γ ων ιστικ ό τμήμα γ ια το  Χ  ρυσό  Λέον τα θα συμμετάσ χει κ αι η ταιν ί α του Γ ιώ ργ ου  Λάν θιμου « Ά λπεις», η οποί α θα  βγ ει στις ε λ λην ικ ές αί θουσες στις 27 Οκ τω β ρί ου.
Στείλτε μας τις δικές σας ιδέες για δημοσίευση στο email
info@tetartopress.gr 
ή στη σελίδα μας στο facebook 
(tetarto)
του
 Ανδρέα Τσιλίρα
 
■
 
tsiliras@gmail.com
Εκδότης 
Βασίλης Πέττας
Διευθυντής 
Ανδρέας Τσιλίρας
Φωτογραφίες 
Studio Στιγμιότυπο
Δημιουργικό
Χρήστος Ρούσσης
Ατελιέ
Αρόης 19, Πάτρατηλ. 2610346464fax: 2610323060
Εκτύπωση
Παναγιωτόπουλοςwww.tipograo.gr
Νομικός σύμβουλος 
Περικλής Πασχάκης
Συνεργάτες 
Ανδρέας ΑνδρέουΕιρήνη ΓερολύμουΓιάννης ΔοντάςΓιάννης ΕυαγγέλουΑργυρώ ΚουτσούΡούλα ΚωστακοπούλουΞενοφών ΠαπαευθυμίουΜαρία ΠαπαμαργαρίτηΕυτυχία ΠαπατσίρουΜίμης Πλέσσας
Διανομή
Αχαϊκές Ταχυμεταφορέςτηλ. 2610623072
Κόμικ 
Σπύρος Δερβενιώτης
Φύλλο #12
Ιδιοκτησία 
FINE VIEWΠίνδου 14, Ρίοτηλ. 6944347030www.tetartopress.grinfo@tetartopress.gr
 
3
     τ        έ     τ     α     ρ     τ     ο
 
      ■
 
   0   2   /   0   9   /   2   0   1   1
Το νέο τέρμα
(ή αφετηρία αν προτιμάτε) τηςγραμμής του προαστιακού πουπλέον θα είναι ο Άγιος Βασίλειος.Τα ανά ώρα δρομολόγια από τον Άγιο Βασίλειο θα ξεκινούν στις7.01 κάθε μέρα και το τελευταίο θααναχωρεί στις 23.01. Το πέρασμααπό το Ρίο προς Πάτρα θε εξακο
-
λουθήσει να γίνεται τις ίδιες ώρες,δηλαδή από τις 7.11 και ανά ώραως τις 23.11, ενώ και από την Πά
-
τρα τα δρομολόγια θα ξεκινούναπό τις 6.30 και θα ολοκληρώνο
-
νται στις 22.30.
Τη μεγάλη επιτυχία
του τετραήμερο αφιερώματος στα κρουστά που διοργανώθηκεαπό 25 - 29 Αυγούστου στην Πάτρα. Διαγωνισμοί, ρεσιτάλ καιπαρουσία σημαντικών δεξιοτεχνών, έκανε τις «Ημέρες κρου-στών» μια πολύ πετυχημενη ιδέα, η οποία είναι σίγουρο πωςθα επιστρέψει δριμύτερη του χρόνου.
 Τα αφιερώμα τα 
κυρίως  της ΕΡ Τ και αρκε- τώ ν εφημερίδω ν με αφορμή  το θά να το  του Λεω νίδα Κύρ-κου.  Ό τα ν αυ τός που φεύ γει έ χει κα τακ τήσει  το σεβασμό όλω ν,  τό τε και η δημοσιο γρα-φία ξέρει  να παίζ ει σωσ τά  το ρόλο  της
Την προσπάθεια
της εφημερίδας «Ρεπόρτερ»της Πάτρας να ανανεωθεί ακό-μα περισσότερο. Άλλαξε μέρα(κυκλοφορεί πλέον κάθε Δευ-τέρα) έβαλε στο μενού αρκε-τές αθλητικές σελίδες και έδει-ξε σημάδια αύξησης του ρε-πορτάζ και σε θέματα που δενέχουν να κάνουν μόνο με τηνπολιτική ή την τοπική αυτοδι-οίκηση.
Τον κύκλο
σεμιναρίων με θέμα «Υγεία»που αποτελεί την καινούργιαπρωτοβουλία της «Κοινο_Tο
-
πίας» και θα υλοποιηθεί τοφθινόπωρο στον πολυχώ
-
ρο της (Μαιζώνος 139, 4οςόροφος, Πάτρα). Συγκεκριμέ
-
να για τέσσερις συνεχόμενεςΔευτέρες (24/10, 31/10, 7/11και 14/11) από 7 – 9 μ.μ. ηΗλιοστάλακτη Κόντου, Γενι
-
κή ιατρός, τακτικό μέλος τηςΕλληνικής Εταιρείας Ομοιο
-
παθητικής Ιατρικής θα προ
-
σεγγίσει το θέμα που αφο
-
ρά ένα πολύ σημαντικό κομ
-
μάτι της ζωής μας, αυτό τηςΥγείας.Για τις συμμετοχές στο συ
-
γκεκριμένο κύκλο ενημέρω
-
σης θα τηρηθεί σειρά προτε
-
ραιότητας, ενώ θα είναι δε
-
σμευτική η παρακολούθη
-
ση όλου του κύκλου (4 δί
-
ωρα). Για αυτή και όλες τιςδράσεις της «Κοινο_Τοπίας»μπορείτε να ενημερώνεστεαπό την ιστοσελίδα της www.koinotopia.gr
Οι συνεργάτες του «Τέταρτου» διαλέγουν από την επικαιρότητα…
επι λέ γω

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->