Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Тайната Доктрина Том 2, Книга 3 - Блаватска (български)

Тайната Доктрина Том 2, Книга 3 - Блаватска (български)

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 1,349 |Likes:
Published by zo7661
Знанието надвишава всичко.Всеки, който е донесъл частица Знание, вече е благодетел на човечеството. Всеки събрал искри на Знанието, е подател на Светлина. Да се научим да опазваме всяка стъпка от научното познание. Пренебрежението към Науката е потапяне в тъмнина.
Всеки има право да получи достъп към Учението. Прочетете труд, наситен със стремеж към Истината. Невеждите сеят предубеждения, сами не давайки си труда дори да прочетат книгата. Най утвърдителния труд наричат 'отрицания'. Признанието на Висшите Принципи се счита за най-ужасно кощунство. Истинно, предразсъдъка е лош съветник. Но не бива да се заобикалят всички събрани познания. Да не забравим да принсесем признателност на тези, които със своя живот са зафиксирали Знанието.
Знанието надвишава всичко.Всеки, който е донесъл частица Знание, вече е благодетел на човечеството. Всеки събрал искри на Знанието, е подател на Светлина. Да се научим да опазваме всяка стъпка от научното познание. Пренебрежението към Науката е потапяне в тъмнина.
Всеки има право да получи достъп към Учението. Прочетете труд, наситен със стремеж към Истината. Невеждите сеят предубеждения, сами не давайки си труда дори да прочетат книгата. Най утвърдителния труд наричат 'отрицания'. Признанието на Висшите Принципи се счита за най-ужасно кощунство. Истинно, предразсъдъка е лош съветник. Но не бива да се заобикалят всички събрани познания. Да не забравим да принсесем признателност на тези, които със своя живот са зафиксирали Знанието.

More info:

Published by: zo7661 on Nov 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Тайната доктрина
ЧАСТ III
Елена Блаватска
ADDENDAСЪПОСТАВКА НА НАУКАТА С ТАЙНАТА ДОКТРИНА
РАЗДЕЛ IАРХАИЧНАТА ИЛИ СЪВРЕМЕННАТА АНТРОПОЛОГИЯ?
Всеки път, когато въпросът за произхода на човека се задава на непредубеден, честен и сериозен учен.неизменно се получава отговорът: „Ние не знаем". Дьо Катрефаж, с неговото агностично отношение,принадлежи към тези антрополози. Разбира се, това не означава, че всички останали учени не са честниили открити умове, тъй като разумността на подобна забележка би била под въпрос. Но е прието да сесмята, че 75 процента от европейските учени принадлежат към еволюционистите. Нима всички тезипредставители на съвременната мисъл са виновни За очевидното изопачаване на фактите? Никой нетвърди това, но има няколко ярки изключения. Все пак учените, в своя антиклерикален ентусиазъм и вотчаянието си да намерят някаква друга теория като противопоставяне на Дарвиниз-ма, ставатнесъзнателно за самите себе си неискрени, „настоявайки" за хипотеза, чиято гъвкавост е недостатъчна ипоради това е подложена на силни нападки. Обаче отсъствието на искреност при обсъждането на тазитема е твърде очевидно в еклесиастичните кръгове. В своя труд „
 Религия и наука
епископ Темпъл се епроявил като яростен защитник на Дарвинизма. Този клерикален автор отива толкова далече, че разглежда Материята - след като тя е получила „своето изначално установяване" ласък) - катоеволюираща всички кос-мични феномени без никакво съдействие. Това мнение се отличава отвижданията на Хекел само по предпоставката на хипотетично Божество „зад и отатьк границите",
 
2
Божество, стоящо съвършено настрана от взаимодействието на силите. Такава метафизична същност непредставлява нито теологичният Бог, нито Богът на Кант. Съюзът на епископ Темпъл с материалистичнатанаука, според нас, е неразумен - да не говорим за факта, че това влече след себе си пълното отричане набиблейската космогония. При наличност на такава проява на раболепие пред материализма на нашата„научна" епоха, ние окултистите можем само да се усмихваме. Но какво да кажем за предаността предУчителя, на когото подобни неверни богослови претендират, че служат - именно пред Христос ихристиянството въобще?Впрочем, в днешно време нямаме ни найалко желание да хвърляме ръкавицата напредизвикателството към свещеничеството, тъй като сега имаме работа само с материалистичната наука.В лицето на най-добрите си представители тя отговаря на нашия въпрос: „Ние не знаем". Въпреки това,мнозинството от тях постъпват така, като че Всезнанието е било тяхно наследствено притежание и теса знаели всичко съществуващо.Тъй като именно този отрицателен отговор не е възпрепятстват повечето учени да обсъждат въпроса,като при това всеки се е стараел неговата лична, специална теория да бъде приета с предимство предостаналите. Така, започвайки с Майе през 1748 г. до Хекел през 1870, теориите за произхода начовешката раса толкова са се отличавали една от друга, колкото и самите личности на техните изобрета-тели. Бюфон, Бори дьо Сен-Винсент, Ламарк, Е. Жофруа, Сент-Илер, Годри, Ноден, Уолъс, Дарвин, Оуен,Хекел, Филипи, Фогът, Хъксли, Агасиз и т.н., всеки от тях е развил повече или по-малко научна хипотезаза генезиса. Дьо Катрефаж разпределя тези теории на две главни групи: едната, основана на бърза, адругата - на много постепенна трансмутация; като при това първата поддържа новия тип (човека),породен от напълно различно същество, а другата учи на еволюция по пътя на прогресивнидиференциации.Любопитно е, че сред най-учените от тези автори са произлезли най-ненаучните от всички теории запроизхода на човека. Сега това е толкова очевидно, че бързо наближава времето, когато съвременнотоучение за произхода на човека от маймунското млекопитаещо ще се разглежда с по-малко уважение,отколкото образуването на Адам от глина и на Ева от реброто на Адам. Тъй като:
Съвършено очевидно е, особено на основата на самите фундаментални принципи на Дарвинизма,
 
3
че организираното същество не може да е потомък на друго, чието развитие е следвало обратен редна неговия собствен. Следователно, според тези принципи, човек не може да се разглежда катопотомък на някакъв маймунски тип. " 
1
Доводите на Луке против маймунската теория, основана на разликите в извивките на костите начерепната ос при човека и антро-поидите, прекрасно са изследвани от Шмит. Той признава, че:
 По време на растежа на антропоидната маймуна тя става все по-зверообразна; човекът... по-човечен... " -
и за миг като че ли се колебае, преди да продължи:
„Поради това тази извивка на черепната ос все пак може да бъде подчертана като съставящаосновната черта при човека в противопоставяне на маймуните; от това едва ли може да се изведеспециален, отличителен признак от известен порядък; особено по отношение на доктрината запроизхода това обстоятелство в никакъв случай не е решаващо.
"
2
 Явно авторът донякъде е обезпокоен от своето собствено разсъждение. Той ни уверява, че този доводунищожава всякаква възможност сегашните антропоиди да са били някога предци на човечеството. Нонима това не опровергава също така и всякаква възможност за общ прародител на човека и антропоида -макар и засега напълно теоретичен?Дори самият „естествен подбор" всеки ден става все по-заплашван. Дезертьорите от лагера на Дарвинса многобройни и тези, които едно време бяха негови най-яростни ученици, се готвят, благодарение нановите открития, бавно и безусловно да обърнат другата страница. В списанието
The Royal Microscopical Societi" 
от октомври 1886 г. можем да прочетем следното:
ФИЗИОЛОГИЧЕН ПОДБОР. Гж. Романес среща някои трудности при приемането наестествения подбор като теория за произхода на видовете, тъй като това no-скоро е теория запроизхода на приспособяващите се организми. Той предлага тя да бъде заменена с това, което наричафизиологичен подбор или сегрегация на приспособения. Неговата гледна точка е основана наизвънредната чувствителност на системата за размножаване към малките изменения в условията на
1
Дьо Катрефаж,
„L 'Espece Humaine",
стр. 111. В този труд той представя съответното развитие на човешкия и маймунскиямозък. „При човекоподобната маймуна гънките
temporo-sphenoidal,
съставящи средната част на мозъка, се появяват исвършват по-рано от предните извивки на челната част. У човека е обратното, предните челни извивки се появяват първи,докато в средната част те се образуват по-късно". (Пак там.)
2
 
„Deszendenzlehre und Darwinismus",
стр. 270

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
shehaweh liked this
ellya01 liked this
Emil Kostadinov liked this
vaskoto liked this
Dragomir Raychev liked this
Dragomir Raychev liked this
realivo liked this
virtualn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->