Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Curs de Meteorologie_oceanografie

Curs de Meteorologie_oceanografie

Ratings: (0)|Views: 61 |Likes:
Published by Szilagyi Jozsef

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Szilagyi Jozsef on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2012

pdf

text

original

 
CURS DE METEOROLOGIE 
 Ş 
 I OCEANOGRAFIE ©
 1
Cap. I: OBIECTUL METEOROLOGIEI. INSTRUMENTE METEOROLOGICE LABORDUL NAVEI1.1
 
Obiectul meteorologiei. Elemente meteorologice.1.2
 
Instrumente meteorologice la bordul navelor. Înregistrarea, mãsurarea
ş
i determinareaelementelor meteorologice la bordul navelorMeteorologia – 
ramura a
 ş
tin
 ţ 
elor geofizice care cerceteaz 
ă
propriet 
ăţ 
ile fizice aleatmosferei terestre , fenomenele si dinamica proceselor aferente acesteia (cauzele care le genereaz 
ă
 
 ş
i efectele produse ) în scopul previziunii în timp
 ş
i spa
 ţ 
iu
;
Caracterul preponderent fizic al proceselor 
ş
i fenomenelor studiate, au determinat siatribuirea denumirii de
 fizica atmosferei
 
Etimologie:
Meteoron
(gr.) - fenomen în aer Logos (gr.) – 
ş
tiin
ţă
 Ramuri (domenii) ale meteorologiei generale:-
 
Meteorologia sinoptic
ă 
-
studierea fenomenelor meteorologice (legile varia
ţ
ii acestora
ş
i prevederea lor) prin observa
ţ
ii simultane, cu utilizarea mijloacelor de reprezentarecartografice, cuprinzand intinderi foarte mari;-
 
Meteorologia dinamic
ă 
– 
studierea proceselor cinematice
ş
i termodinamice cu metodefizico-matematice. Rezultatele ob
ţ
inute sunt utilizate in meteorologia sinoptic
ă
;-
 
 Actinometria – 
studiaz
ă
regimul radia
ţ
iilor solare;-
 
 Aerologia -
se ocupa cu fizica atmosferei libere ( straturile înalte ale atmosferei);-
 
Climatologia – 
studierea spa
ţ
ial
ă
a proceselor 
ş
i fenomenelor atmosferice ( stabilireacaracteristicilor dominante ale climei pentru perioade lungi prin observarea continu
ă
aelementelor meteorologice
ş
i prelucrarea valorilor ob
ţ
inute cu ajutorul statisticiimatematice);-
 
Meteorologia aplicat 
ă 
:
 Meteorologia aerodinamic
ă
, agrometeorologia, biometeorologia,meteorologia militar 
ă
 
Meteorologia maritim
ă 
– studiaz
ă
cu prec
ă
dere ansamblul proceselor 
ş
i fenomenelor care determin
ă
vremea pe intinsul m
ă
rilor 
ş
i oceanelor, precum
ş
i efectele produse în mediulnaviga
ţ
iei maritime , ca urmare a transferurilor de energie în cursul manifest
ă
rilor dinamiceale atmosferei ( corela
ţ
ia dintre „starea atmosferei”
ş
i „starea m
ă
rii” )
Obiectul meteorologiei 
Studierea fenomenelor 
ş
i proceselor din atmosferea terestr 
ă
, a dinamicii acestora cedetermin
ă
modificarea aspectului vremii ( vezi defini
ţ
ia).
 
CURS DE METEOROLOGIE 
 Ş 
 I OCEANOGRAFIE ©
 2
Elementele meteorologice
 Numim element meteorologic orice parametru meteorologic masurat si observat.
ă 
 sur 
ă 
tori meteorologice
: determinarea cantitativa a valorilor parametrilor meteorologici: temperatura aerului, temperatura apei marii, temperatura solului, presiuneaaerului, directia si viteza vântului, precipitatii, caracteristicile masurabile ale norilor, umezealaaerului, grosimea depunerilor de gheata, grosimea stratului de zapada, descarcari electrice sialtele specifice domeniului.
Observatii meteorologice
: evaluarea calitativa si descrierea fenomenelor meteorologicecomplexe, care nu pot fi definite complet prin masuratori cantitative: pâcla, aer cetos, ceata,vijelie, tromba, transport de zapada, viscol, descarcari electrice, starea cerului, starea suprafeteisolului, vizibilitatea orizontala, transport de praf, transport de nisip, starea marii, furtuna si altelespecifice domeniului;
1.2 Instrumente meteorologice la bordul navelor. Înregistrarea, m
ă
surarea
ş
ideterminarea elementelor meteorologice la bordul navelor.
Pentru a prognoza starea vremii trebuie s
ă
fie îndeplinite dou
ă
condi
ţ
ii:1)
 
s
ă
se cunoasc
ă
legit
ăţ
ile de evolu
ţ
ie a fenomenelor meteo;2)
 
fenomenele meteo s
ă
fie observate nemijlocit prin intermediul unui program deobserva
ţ
ii meteorologice, adic
ă
s
ă
fie supravegheate sistematic, atent, st
ă
rile vremii,dup
ă
un program riguros
ş
i unitar pentru a permite compararea datelor.Aceast
ă
supraveghere se realizeaz
ă
neîncetat pe platformele meteo, prin observa
ţ
ii vizuale
ş
i instrumentale, asupra unui num
ă
r de aproximativ 20 parametri ai diferitelor elementemeteorologice.Observa
ţ
iile meteo cuprind majoritatea elementelor, unele efectuându-se cu elementespecifice.Instrumentele meteorologice cele mai des utilizate in cazul unei platforme meteorologice, sunt prezentate in
Tabelul nr 1.
Tabelul 
 
nr.1.1
 
Nr
 
crt
 
Observa
ț
ii
 
asupra:
 
Instrumente
 
cu
 
citire
 
direct
ă
Instrumente
 
cu
 
 înregistrare
 
1
 
Presiune atmosferic
ă
Barometrul cu mercur Barometrul aneroidAltimetreHipsometreBarograful
 
CURS DE METEOROLOGIE 
 Ş 
 I OCEANOGRAFIE ©
 3
Barometre cu înregistrare
2
 
Temperatura aerului Termometre ordinareTermometre de maxim
ă
 Termometre de minim
ă
 Termometre cu rezultateelectroniceTermograful
3
 
Temperatura solului Termometre ordinareTermometre de maxim
ă
 Termometre de minim
ă
 Termometre cu tragerevertical
ă
 Termograf cutermocuplu
4
 
Vânt GirueteAnemometreAnemograf Anemogiruete
5
 
Umezeala aerului HigrometrePsihrometreHigrograf 
6
 
 Nebulozitate Nefoscopul Ceilometre
7
 
Precipita
ţ
ii Pluviometre Pluviograf 
8
 
Z
ă
 pad
ă
Rigle de z
ă
 pad
ă
 Densimetre
9
 
Vizibilitate Vizibilimetre
10
 
Durata de str 
ă
lucire aSoareluiHeliograf 
11
 
Depuneri de ghea
ţă
Chiciurometre

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->