Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CarareaImparatiei

CarareaImparatiei

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Victoria Pache

More info:

Published by: Victoria Pache on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2012

pdf

text

original

 
h
 
IEROMONAH
ARSEME
BOCA
CARAREA
IMPARATIEI
Tipariti
cu
binecuv6.ntarea
PreaSfinJitului
Dr.
TIMOTEI
SEVICru
Episcopul
Aradului
gi
Hunedoarei
Edifia
a
IV-a
ingrijitd
de:
Preot
Conf.
Dr.
SIyIION
TODORAN
9l
Monahia
ZAMFIRA
CONSTANTINESCU
Editua
SfinteiEpircopii
Ortodoxe
Romdne
a
Aradului
2003
 
sMERrrA
iucnrxannpAnlxrnl.ul
ARSENIE
Au
trecutpatru
anide
la
iegirea
de
sub
tipar
a
volumuluiCdrarea
impdrdliei
datorat
Pdrintelui
Arsenie
Boca,
cunoscut
indru-
mltor
in
cele
ale
duhovniciei,
care
a
reprezentat
pentru
nenumdrafi
credinciogi
o
prefioasdhrand
spirituald. Iat6,
acum
apare
aceeagi cane
intr-o
noud
edi;ie,
fapt
care
ne bucurd
pe
tofi
cei
carene
ddm
seama cdt
de
mult
poate
folosi doritorilor
de
desdvArgire
cuvdntul
unui
duhovnrcprecum
Pirintele
Arsenie.
Personal
l-am
cunoscut
prin
1943 cdnd student
in
Teologiefiind,
la
Facultatea
din
Bucuregti, o
parte
din
colegi
au
avut
privilegiul
de a-l
fi
descoperit
pe PdrinteleArsenie.
Se
bucurade
mult
prestigiu
gi
era
cunoscut
ca
duhovnic
plin
de
har.
Segdsea
in
acea
vremela
Mdndstirea
Brdncoveanu
de
la
Sdmbata
de
Sus,spre
care
ili
indr,
eptau
pa$ll
numerogi
cregtini
doritori
de
mintuire.
Printre
acegtia s-au
numdrat
destui
"teologi"
care
il
frecventau
cu
asiduitate.
N-am
avut
prilejul
sa
mergla
mdndstire
s6-l
intAlnesc darodatda
venit
el
la
Facultate
cdnd
ne-am
intdlnit: el
un
impundtorgiharismatic monah, eu
un
tdndr
timid
gilipsit
de
experienf5.
Nu
mai
gtiu
dacd
am
schimbat
mai
mult
de
cdteva
vorbe.
Am
rdmas
insd marcat
de
privirea
sa
pdtrunzdtoare gi
de
intreaga
infdfigare
careimpunea
respect
giveneratie.
Atunci
am simfit
dorinfa
de
a
urma
aceeagi
cale
a
monahismului
cagi
el, dorinfd
pe
care
augi
pus-o
in
aplicarecdfiva din colegi.
S-auscurs
anii
care au
dus
la
instaurarea
comunismului. In
ce md
privegte
€rm
pierduturrna
PdrinteluiArsenie.
El a
fost
dus
de
Mitropolitul
NicolaeBdlan
sd restaureze
Mdndstirea
Prislop
din
Jara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->