Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ly Thuyet Va Bai Tap Duong Thang Hinh 10

Ly Thuyet Va Bai Tap Duong Thang Hinh 10

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by lchoan

More info:

Published by: lchoan on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2012

pdf

text

original

 
CH
ƢƠNG III
 PH
ƢƠNG TRÌNH ĐƢỜNG THẲNG
 
I. Vectơ chỉ phƣơng của đƣờng thẳng
-
Phƣơng trình tham số của đƣờng thẳng
 
1/ Véctơ chỉ phương của đường thẳng 
ĐN
: Vectơ 
u
 
được gọi là
vectô chỉ phương 
(vtcp)
 
của đường thẳng d nếu
0
u
 
và giá của
u
 
song song hoặc trùng với d.
 
 NX 
:
+ Vectơ
u
 
cũng là vtcp của đường thẳng d (k 
0). Do đó d có vô số
vtvp.
+ Một đường thẳng được xđ nếu biết vtcp và moät điểm trên đườngthẳng đó.
 d
2/ Phương 
 
trình tham số của đường thẳng 
 
Phương trình tham số của đường thẳng d qua M
0
(x
0
;y
0
) và có véctơ chỉ phương
u
=(u
1
;u
2
) là:
0 10 2
 x x u  y y u
 
( t: là tham số)
 
Ví dụ
: Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong trường hợp sau:
 
d đi qua M(2;1) và có vtcp
u
=(3;4)
3/ Hệ số góc của đƣờng thẳng
 
+ Đường thẳng d có véctơ chỉ phương
u
=(u
1
;u
2
), u
1
0. Khi đó hệ số góc k là: k 
=
21
uu
 
+ Phương trình đường thẳng d qua M
0
(x
0
;y
0
) và có hệ số góc k là:
 
 y
 y
0
= k(x
 x
0
 )
Ví dụ
: Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A(3;5) và B(6;2).Tìm hệ số góc của đường thẳng?
 
Giải
 
Ta có vtcp là
(3;3)
 AB
.
Vậy phương trình tham số của d đi qua A, B có vtcp
(3;3)
 AB
là:
3353
 x  y
 
Hệ số góc k=
3/3
k=
1
* Chú ý
: Nếu d có hệ số góc k thì d có một véctơ chỉ phương là
u
=(1;k)
4/ Phương trình chính tắc của đường thẳng 
(10NC)
 
+ Nếu u
1
0, u
2
0 thì phương trình chính tắc của đường thẳng d là:
 
0 01 2
x-x y -y=u u
 
+Nếu u
1
=0 hoặc u
2
=0 thì đường thẳng không có phương trình chí tắc.
 
u
 
 
( Nhưng
0 02
0 u
 x x y y
, với quy ước x
x
0
=0 thì pt này gọi là pt chínhtắc của d)
 
II/Véctơ pháp tuyến của đƣờng thẳng, Phƣơng trình tổng quát của đƣờng thẳng
 
1/ Véctơ pháp tuyến của đường thẳng (pháp véctơ)
 
ĐN
: Vectơ 
n
 
được gọi là
vectô pháp tuyến (vtpt)
 
của đường thẳng d nếu
0
n
 
và giá của
n
 
nằm trên đường vuông góc với d (
n
d).
 NX 
:
+ Vectơ
n
 
cũng là vtpt của đường thẳng d (k 
0). Do đó d có vô số
vtpt.
+ Một đường thẳng được xđ nếu biết vtpt và moät điểm trên đườngthẳng đó.
 
 2/ 
 
Phƣơng trình tổng quát của đƣờng thẳng
 
Phương trình tổng quát của dường thẳng d có dạng: a
 x+by+c=0
(a
2
+b
2
0)
d có véctơ pháp tuyến
n
=(a;b)
* Phương trình tổng quát của đường thẳng
đi qua
M
0
(x
0
,y
0
) có vtpt
n
=(a;b) là:
a(x
x
0
)+b(y
y
0
)= 0
* Phương trình tổng quát của đường thẳng
đi qua hai điểm A(x
 A
;y
 A
), B(x
 B
;y
 B
)
 là:Ta tìm VTCP
 AB
 
 
VT pháp tuyến
n
 
 
 pttq đia qua A và có
vtpt
n
 
*
 Nhận xét 
: Tọa
 
độ của hai véctơ chỉ phương và véctơ pháp tuyến của mộtđường thẳng là đổi chỗ cho nhau và đổi dấu ở một vị trí (hoành độ hoặc tungđộ)
 
 Nếu đường thẳng d có vtpt là
n
=(a ; b) thì d có vtcp là
u
=(
b ; a)
hoặc
u
=(b ;
a)
Ví dụ
:
n
=(5;1) thì
u
=(
1; 5) hoặc
u
=(1;
5)
u
=(4;6) thì
n
=(6;
4) hoặc
n
=(
6;4)(Vì
u
 
là vtcp thì k 
u
 
cũng là vtcp,
n
vtpt thì k 
n
 
cũng là vtpt)
 
Ví dụ
: Lập phương trình tổng quát của đường thẳng d biết
a)
 
d đi qua M(
2;3) và có vtpt
n
=(5;1).
 Đáp số 
: 5x+y+7= 0
 b) d đi qua M(2;4) và có hệ số góc k=2.
 
 Đáp số 
: 2x
y=0
c) d đi qua hai điểm A(3;5), B(6;2).
 
 Đáp số 
: x+y
8=0
* Cách chuyển từ 
 pt tổng quát 
sang
 pt tham số 
:
Đặt x= t, từ pt tổng quát
y theo t
*
 
Cách chuyển từ 
 pt tham số 
 sang
 pt tổng quát 
 
Từ pt của x
 
t= , thế t vào y
 
 pt tổng quát.
 
Ví dụ 1
: Cho d có pt tham số là
2314
 x  y
, tìm pt tổng quát của d?
 
 Đáp số 
: 4x
3y
5= 0
Ví dụ 2
: Cho d
có pt tổng quát là : x+y
8=0. Tìm pt tham số của đườngthẳng?
 
 Đáp số 
:
8
 x  y
 
 
 
*
Các dạng đặc biệt 
:
+ Đường thẳng
by+c=0
 
song song hoặc trùng trục Ox.
 
+ Đường thẳng
ax+c=0
 
song song hoặc trùng trục Oy.
 
+ Đường thẳng
ax+by=0
 
di qua góc tọa độ.
 
+ Đường thẳng đi qua A(a;0), B(0;b) có phương trình
1
 x ya b
(a
0,b
0) gọi
là phương trình đường thẳng 
 
theo đoạn chắn
.
3/ Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
 
Cho hai đường thẳng
1
,
2
 
có pt tổng quát
 
11112222
:a0; :a0
 x b y c x b y c
 
 
Số điểm chung của hai đường thẳng chính là số nghiệm của hệ:
111222
a0a0
 x b y c x b y c
 
 Nếu a
 2
 
0,b
 2
0, c
 2
0 thì
1
 
cắt
2
 
1 12 2
aa
bb
;
1
// 
2
 
1 1 12 2 2
aa
b cb c
;
1
 
 
2
 
1 1 12 2 2
aa
b cb c
 
Ví dụ
: Xét vị trí tương đối của các cạp đường thẳng sau:
 a) d
1
: 4x
10y+1=0 d
2
: x+y+2= 0
 
cắt nhau
 b) d
3
: 12x
6y+10=0 và d
4
: 2x
y+5= 0
song songc) d
5
: 8x+10y
12=0 và d
6
: 4x+5y
6= 0
trùng nhau

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->