Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Urban School Breakfast Report 2012

Urban School Breakfast Report 2012

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Patricia Dillon

More info:

Published by: Patricia Dillon on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
 
J}jfzrnwj Vzeekt~
 
mnv tjxctr j}kenojv rmj xjtgctekofj cg vfmcci dtjkagkvr xtc`tkev no 47 ikt`j ztdko vfmcci bnvrtnfrv, bztno` rmj48;8‖48;; vfmcci ~jkt) pnrm rmj `cki cg econrctno` rmjnt xtc`tjvv no noftjkvno` vfmcci dtjkagkvr xktrnfnxkrncokeco` icp%nofcej vrzbjorv/ @nwjo rmj fcofjortkrnco cg icp%nofcejv keco` vrzbjorv„ gkeninjv no eko~ fnrnjv) kob rmjxcrjornki gct jfcocenjv cg vfkij kggctbjb d~ rmj ikt`j ozedjt cg vrzbjorv) nr nv vcejpmkr jkvnjt rc tjkfm fmnibtjo pnrmvfmcci dtjkagkvr no ikt`j ztdko ktjkv rmko jivjpmjtj/ ^jr coi~ mkig cg rmjvj bnvrtnfrv tjkfmjb k eklctnr~ cg icp%nofcejvrzbjorv pnrm rmj nexctrkor ectono` ocztnvmejor rmj~ ojjb rc vzffjjb no vfmcci/ Kii rmtjj bnvrtnfrv rmkr ejr GTKF„v `cki cg tjkfmno` kr ijkvr 08 icp%nofcej fmnibtjo pnrm dtjkagkvr rmtcz`m rmj VfmcciDtjkagkvr Xtc`tke gct jwjt~ ;88 icp%nofcej fmnibtjo pmc tjfjnwjb izofm rmtcz`m rmj Okrncoki Vfmcci Izofm Xtc`tkemkwj bnvrtnfr%pnbj dtjkagkvr no rmj fikvvtcce xtc`tkev/ Rmjvj xtc`tkev) pmjtj vrzbjorv ktj cggjtjb dtjkagkvr kr rmjdj`noono` cg rmj vfmcci bk~) mkwj jejt`jb kv rmj ecvr jggjfrnwj vrtkrj`~ rc `jr vfmcci dtjkagkvr rc rmj ikt`j ozedjtcg vrzbjorv pmc ojjb nr/ Nr nv jvxjfnkii~ jggjfrnwj gct ikt`j) ztdko vfmcciv pnrm mn`m fcofjortkrncov cg gtjj kob tjbzfjb%xtnfj jin`ndij vrzbjorv rmkr fko cggjt dtjkagkvr kr oc fmkt`j rc kii vrzbjorv/
Aj~ Gnobno`v<
 
Rmj rcx gczt vfmcci bnvrtnfrv‒ Ojpkta -OL.) Mczvrco) Bjrtcnr) kob rmj Bnvrtnfr cg Fcizednk‒vjtwjbdtjkagkvr rc 7: xjtfjor ct ectj cg rmj icp%nofcej vrzbjorv rmkr tjfjnwjb vfmcci izofm jkfm bk~/
Bjrtcnr)
 
Mczvrco) kob Ojpkta kfmnjwjb rmj `cki cg tjkfmno` kr ijkvr 08 icp%nofcej fmnibtjo pnrm dtjkagkvr gct jwjt~;88 tjfjnwno` izofm/ Ng kii 47 bnvrtnfrv mkb tjkfmjb rmnv `cki no rmj 48;8‖48;; vfmcci ~jkt) :4=)>;7 kbbnrncokifmnibtjo pczib mkwj djjo jkrno` k mjkirm~ vfmcci dtjkagkvr jwjt~ bk~) kob rmj bnvrtnfrv fcednojb pczib mkwjfciijfrjb ko kbbnrncoki ";67/:
 
eniinco no gjbjtki fmnib ozrtnrnco gzobno`/
 
R
Gccb Tjvjktfm kob Kfrnco Fjorjt
Lkozkt~ 48;4
 
Vfmcci Dtjkagkvr no Kejtnfkv Dn` Fnrnjv<Vfmcci ^jkt 48;8‖48;;
 
Gccb Tjvjktfm kob Kfrnco Fjorjt y Vfmcci Dtjkagkvr no Kejtnfk„v Dn` Fnrnjv 6
 
Rmj bnvrtnfrv vjtwno` dtjkagkvr no rmj fikvvtcce mkwj rmj mn`mjvr xktrnfnxkrnco tkrjv/
Rmj gczt rcx%xjtgcteno` bnvrtnfrv gjkrztj xtc`tkev no pmnfm kii vrzbjorv ktj cggjtjb dtjkagkvr kr oc fmkt`j) pnrm ecvr jkrno` normj fikvvtcce kr rmj dj`noono` cg rmj vfmcci bk~/ Cg rmj rcx rjo vfmcci bnvrtnfrv) kii cggjt dtjkagkvr gtjj rc kiivrzbjorv rmtcz`mczr rmjnt bnvrtnfr) kob kii dzr coj mkv ikt`j%vfkij no%fikvvtcce dtjkagkvr xtc`tkev/
 
Rmj Mczvrco Nobjxjobjor Vfmcci Bnvrtnfr kob rmj Bnvrtnfr cg Fcizednk Xzdinf Vfmcciv noftjkvjb rmjozedjt cg icp%nofcej vrzbjorv xktrnfnxkrno` no dtjkagkvr rmj ecvr btkekrnfkii~ cwjt rmj xkvr ~jkt1coj aj~ vrtkrj`~ no jkfm pkv nexijejorno` dtjkagkvr no rmj fikvvtcce no ojkti~ kii jijejorkt~vfmcciv/
 
Rmjtj nv noftjkvjb ecejorze gct rmj kbcxrnco cg fikvvtcce dtjkagkvr xtc`tkev) cggjtjb rc kiifmnibtjo kr oc fmkt`j) no ikt`j ztdko vfmcci bnvrtnfrv/
Vjtwno` dtjkagkvr kr rmj dj`noono` cg rmj vfmcci bk~btkekrnfkii~ noftjkvjv xktrnfnxkrnco d~ ekano` nr fcowjonjor kob kffjvvndij rc kii) oc ekrrjt mcp vrzbjorv kttnwj krvfmcci/ Vjtwnfj cxrncov nofizbj dtjkagkvr no rmj fikvvtcce) ’`tkd kob `c― dtjkagkvr vjtwnfj gtce fktrv ct ancvav vjrzx no vfmcci mkiipk~v ct fkgjrjtnkv) kob dtjkagkvr kgrjt gntvr xjtncb no enbbij kob mn`m vfmcciv/
,GTKF `krmjtjb nogctekrnco gct rmnv tjxctr rmtcz`m k vztwj~ vjor rc 67 ikt`j vfmcci bnvrtnfrv tjxtjvjorno` k dtckb `jc`tkxmnf bnvrtndzrnco ktczob rmj Z/V/ Rpjor~%vn} bnvrtnfrv fcexijrjb rmj vztwj~/ Ectj nogctekrnco kdczr rmj vztwj~ kob ejrmcbcic`~ fko dj gczob no rmj  Kxxjobn}/
Kfaocpijb`jejorv
Vxjfnki rmkoav `c rc rmj xktrnfnxkrno` vfmcci bnvrtnfr ozrtnrnco bntjfrctv kob rmjnt vrkgg/ Rmnv tjxctr pczib ocr mkwj djjoxcvvndij pnrmczr rmjnt tjvxcovnwjojvv kob pniino`ojvv rc vmktj rmjnt j}xjtnjofj pnrm crmjtv/Rmnv tjxctr pkv ptnrrjo d~ GTKF Vjonct Xcinf~ Koki~vr Ekbjijnoj Ijwno/Rmnv xtcljfr pkv gzobjb d~ rmj Okrncoki Bknt~ Fczofni#Bknt~ Ekok`jejor) Nof/GTKF kivc `tkrjgzii~ kfaocpijb`jv eklct vzxxctr cg nrv pcta rc j}xkob kob nextcwj rmj Vfmcci Dtjkagkvr Xtc`tke no 48;8‖48;; gtce rmj gciicpno`<FcoK`tk Gccbv GczobkrncoAtkgr Gccbv GczobkrncoVktk Ijj GczobkrncoRkvrj cg rmj OGIPkiektr Gczobkrnco Kbbnrncoki vzxxctr gct GTKF„v pcta co rmj gjbjtki fmnib ozrtnrnco xtc`tkev no 48;8‖48;; pkv xtcwnbjb d~< Koco~eczv BcoctvRmj Krikornf Xmnikormtcxnjv Koonj J/ Fkvj~ GczobkrncoFTJBC#Pctano` Kvvjrv@jojtki Eniiv GczobkrncoTcdjtr Pccb Lcmovco GczobkrncoAknvjt XjtekojorjIkob C„Ikajv GczobkrncoIjkwjv cg @tkvv GzobEK\CO< K Ljpnvm Tjvxcovj rc Mzo`jtRmj Ectnkm GzobOjp Xtcvxjfr GczobkrncoCxjo Vcfnjr~ Gczobkrnco
 
Kdczr GTKF
Rmj Gccb Tjvjktfm kob Kfrnco Fjorjt -GTKF. nv rmj ijkbno` okrncoki ct`kon|krnco pctano` gct ectj jggjfrnwj xzdinf kobxtnwkrj xcinfnjv rc jtkbnfkrj bcejvrnf mzo`jt kob zobjtozrtnrnco/Gct ectj nogctekrnco kdczr GTKF) ct rc vn`o zx gct GTKF„v Pjjai~ Ojpv Bn`jvr) wnvnr ppp/gtkf/ct`/ Gct nogctekrnco kdczr rmjVfmcci Dtjkagkvr Xtc`tke) `c rc<ppp/gtkf/ct`#mrei#gjbjtkiSgccbSxtc`tkev#xtc`tkev#vdx/mrei
 
Gccb Tjvjktfm kob Kfrnco Fjorjt y Vfmcci Dtjkagkvr no Kejtnfk„v Dn` Fnrnjv 6
Jin`ndninr~ gct Gtjj kob Tjbzfjb%Xtnfj Ejkiv< Mcp Nr Pctav
 Ko~ xzdinf ct xtnwkrj ocoxtcgnr vfmcci fko xktrnfnxkrj no rmj Okrncoki Vfmcci Izofm kob Vfmcci Dtjkagkvr Xtc`tkev/ Vfmccibnvrtnfrv ezvr kxxi~ rc rmjnt kbenonvrjtno` vrkrj k`jof~‒zvzkii~ rmj vrkrj jbzfkrnco k`jof~‒no ctbjt rc novrnrzrj k izofmkob#ct dtjkagkvr xtc`tke/ Dcrm ktj kbenonvrjtjb okrncokii~ rmtcz`m rmj Z/V/ Bjxktrejor cg K`tnfzirztj Gccb kob OzrtnrncoVjtwnfj/ Kdczr == xjtfjor cg vfmcciv rmkr mkwj izofm xtc`tkev kivc mkwj dtjkagkvr xtc`tkev/ Kii vrzbjorv no xktrnfnxkrno` vfmcciv ek~ rkaj xktr no rmj vfmcci ejkiv xtc`tkev/ Fmnibtjo pmc inwj no mczvjmcibv rmkr xktrnfnxkrjno rmj Vzxxijejorki Ozrtnrnco Kvvnvrkofj Xtc`tke -VOKX.) Rjexctkt~ Kvvnvrkofj gct Ojjb~ Gkeninjv -RKOG. ct Gccb BnvrtndzrncoXtc`tke co Nobnko Tjvjtwkrncov -GBXNT. ktj jornrijb rc jkr kr oc fcvr kob ek~ dj bntjfri~ fjtrngnjb gct vfmcci ejkiv pnrmczrvjxktkrj kxxinfkrnco/ Bntjfr fjtrngnfkrnco cffztv gct kii fmnibtjo no VOKX mczvjmcibv kob ek~ cffzt gct crmjt fmnibtjo pmc ktjfkrj`ctnfkii~ jin`ndij‒gcvrjt) mcejijvv) en`tkor) ct tjfjnwno` RKOG ct GBXNT/ K`jofnjv vmktj nogctekrnco pnrm vfmcciv) rmtcz`mbkrk ekrfmno`) rc nbjorng~ rmjvj fmnibtjo kob kzrcekrnfkii~ jotcii rmje gct gtjj vfmcci ejkiv/Gct crmjt fmnibtjo) mczvjmcib nofcej `jojtkii~ bjrjtenojv pmjrmjt vrzbjorv tjfjnwj gtjj ejkiv) tjbzfjb%xtnfj ejkiv) ct$xknb$ ejkiv/ Fmnibtjo gtce gkeninjv pnrm nofcejv kr ct djicp ;68 xjtfjor cg rmj gjbjtki xcwjtr~ inoj tjfjnwj vfmcci ejkivgct gtjj/ Fmnibtjo gtce gkeninjv pnrm nofcejv djrpjjo ;68 xjtfjor kob ;=: xjtfjor cg rmj xcwjtr~ inoj tjfjnwj vfmcciejkiv kr k tjbzfjb xtnfj/ Kii crmjt xktrnfnxkrno` vrzbjorv) cggnfnkii~ bjvn`okrjb kv tjfjnwno` xknb ejkiv) xk~ ecvr cg rmjfcvr gct rmjnt dtjkagkvr) kffctbno` rc gjjv vjr d~ vfmcciv) cgrjo kxxtc}nekrji~ ";/88/ Kv bnvfzvvjb ikrjt) mcpjwjt) vcejvfmcciv cggjt ejkiv‒ct kr ijkvr dtjkagkvrv‒gtjj rc kii vrzbjorv/Rmj gjbjtki `cwjtoejor xtcwnbjv gzobv rc k vfmcci -rmtcz`m rmj vrkrj. dkvjb co mcp eko~ dtjkagkvrv kob izofmjv nrxtcwnbjv rc vrzbjorv no jkfm fkrj`ct~/ No rmj 48;8%48;; vfmcci ~jkt) vfmcciv tjfjnwjb ";/2= gct jkfm gtjj dtjkagkvr) ";/;=gct jkfm tjbzfjb%xtnfj dtjkagkvr -gkeninjv fczib dj fmkt`jb k ek}neze fc%xk~ejor cg 68 fjorv.) kob "8/47 gct jkfmcrmjt dtjkagkvr vjtwjb/ Vfmcciv tjfjnwjb ko kbbnrncoki "8/4= gct jkfm gtjj kob tjbzfjb%xtnfj dtjkagkvr vjtwjb ng kr ijkvr 28xjtfjor cg rmj izofmjv vjtwjb bztno` rmj vjfcob xtjfjbno` vfmcci ~jkt pjtj gtjj ct tjbzfjb%xtnfj/ -Rmjvj ktj fkiijb ’vjwjtj ojjb― vfmcciv/.
Nortcbzfrnco
mtcz`m tcdzvr dtjkagkvr xtc`tkev) vfmcciv xik~ ko nexctrkor tcij no jovztno` rmj gccb vjfztnr~ cg fmnibtjo) pmnijkivc vzxxctrno` nextcwjb krrjobkofj) `tjkrjt kfkbjenf vzffjvv) nextcwjb mjkirm) kob tjbzfjb cdjvnr~ tkrjv/Zogctrzokrji~) rcc eko~ vfmcci dtjkagkvr xtc`tkev mkwj icp xktrnfnxkrnco tkrjv djfkzvj rmj~ r~xnfkii~ tj{zntj fmnibtjorc jkr no rmj fkgjrjtnk djgctj vfmcci vrktrv/ Kv k tjvzir) vcej fmnibtjo envv rmnv nexctrkor ejki djfkzvj rmj~ gjjivno`ijb czr kob vjig%fcovfnczv cg djno` ikdjijb kv ’icp nofcej)― pmnij crmjtv envv nr djfkzvj cg rneno` nvvzjv/ Pmjormj dzv nv ikrj ct rmj ectono` tczrnoj gkiiv djmnob vfmjbzij) rmj cxxctrzonr~ gct dtjkagkvr nv envvjb/Vfmcci dtjkagkvr nextcwjv fmnibtjo„v bnjrv) noftjkvjv vfmcci kfmnjwjejor kob xcvnrnwj vrzbjor djmkwnct) tjbzfjv cdjvnr~)kob dznibv ingjico` mjkirm~ jkrno` mkdnrv/ K gzii tjwnjp cg rmj xcvnrnwj jggjfrv cg vfmcci dtjkagkvr fko dj gczob no GTKF„vVfmcci Dtjkagkvr Czrtjkfm Fjorjt krppp/gtkf/ct`/ Vfmcci dtjkagkvr xtcwnbjv ko jvxjfnkii~ ojjbjb vzxxctr rc eniincov cg vrtz``ino` gkeninjv) dzr pnrm gjpjt rmko mkig cg icp%nofcej fmnibtjo `jrrno` dtjkagkvr) rcc eko~ fmnibtjo ktj envvno` czr/Eko~ cg rmj fmnibtjo pmc bc ocr jkr dtjkagkvr vrktr rmj vfmcci bk~ zokdij rc fcofjortkrj kob ocr tjkb~ rc ijkto/Rmnv tjxctr gcfzvjv co ikt`j ztdko bnvrtnfrv pnrm eko~ icp%nofcej vrzbjorv djfkzvj cg rmj `tjkr ojjbv cg rmjnt fmnibtjokob djfkzvj cg rmj fnrnjv„ zon{zj xcvnrnco rc djojgnr gtce jfcocenjv cg vfkij rc noftjkvj dtjkagkvr xktrnfnxkrnco/ Rmjfcofjortkrnco cg xcwjtr~ no eko~ fnrnjv ejkov rmkr rmjvj bnvrtnfrv mkwj ko jvxjfnkii~ nexctrkor envvnco rc jovztj rmkrfmnibtjo mkwj kffjvv rc kbj{zkrj ozrtnrnco no ctbjt rc ijkto) `tcp) kob rmtnwj/ Gtce jwjt~ xjtvxjfrnwj‒ozrtnrnco)mjkirm) jbzfkrnco) xtcbzfrnwnr~) tjvrctno` jfcocenf `tcprm‒fnrnjv vmczib dj bcno` ezfm ectj rc `jr fmnibtjo rcdtjkagkvr kob dtjkagkvr rc fmnibtjo) kob xziino` bcpo gjbjtki bciiktv rc bc vc/ Rmnv tjxctr bjvftndjv rmj `kxv no eko~fnrnjv„ fzttjor jggctrv) kob rmj vrtkrj`njv rmj~ fko zvj rc tjkfm ectj fmnibtjo/
R

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->