Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
91Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ngân hàng đề thi kiểm toán căn bản

Ngân hàng đề thi kiểm toán căn bản

Ratings:

3.33

(3)
|Views: 45,749|Likes:
Published by Mr. Hành

More info:

Published by: Mr. Hành on Nov 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: KIỂM TOÁN
(45 tiết – 3 tín chỉ)
I. LOẠI 1 ĐIỂM
Câu 1
: Khái niệm kiểm toán? Theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán bao gồmnhững lĩnh vực nào?
Câu 2:
 Nêu những điểm khác nhau giữa kiểm tra và kiểm toán?
Câu 3:
Trình bày nội dung phương pháp khoa học chung?
Câu 4:
Khi nào kiểm toán viên sử dụng phương pháp sử dụng các thử nghiệm chitiết?
Câu 5:
Trình tự chung khi tiến hành một cuộc kiểm toán?
Câu 6:
Tại sao kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật về những thông tin liên quan đếnkhách hàng được kiểm toán?
Câu 7:
Khái niệm trọng yếu trong kiểm toán?
Câu 8:
Phân biệt kiểm toán với kiểm tra kế toán?
II. LOẠI 2 ĐIỂM
Câu 1
: Hãy nêu các chức năng của kiểm toán? Sản phẩm mà các chức năng của kiểmtoán cung cấp là gì?
Câu 2:
Khái niệm bằng chứng kiểm toán? Các loại bằng chứng kiểm toán?
Câu 3:
Khái niệm gian lận? Các hình thức gian lận?
Câu 4:
Khái niệm sai sót? Các hình thức sai sót?
Câu 5
:
 Nội dung công việc khi thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ là gì?
Câu 6:
Tính độc lập của kiểm toán viên được thể hiện như thế nào?
Câu 7:
Các nhân tố ảnh hưởng đến gian lận và sai sót?
Câu 8:
Bản chất, mục đích, nội dung kiểm toán tuân thủ?
III. LOẠI 3 ĐIỂM

Activity (91)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Haru Nihon liked this
Ngoc Xuxu liked this
Catherine Linh liked this
gialai liked this
Toan Tran Tri added this note|
co dap an khong may ban
Trang Đinh liked this
Kim Quy Pham liked this
Nguyen Tu Dien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->