Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grabovoijeve numerične zdravilne kode

Grabovoijeve numerične zdravilne kode

Ratings: (0)|Views: 4,290|Likes:
Published by Y O D A
GRABOVOI NUMBERS FOR HEALING
GRABOVOI NUMBERS FOR HEALING

More info:

Published by: Y O D A on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

 
1 / 43
Številčne kode, ki zdravijo
Dr. Grigori Grabovoi, priljubljeni jasnovidni ruski doktor znanosti matematike, je vzbudil zeloveliko zanimanja z večmestnimi številčnimi kodami, ki menda zdravijo.
 
Dr. Grigori Grabovoi, priljubljeni jasnovidni ruski doktorznanosti matematike, je v svetu – in na medmrežju – vzbudilzelo veliko zanimanja z večmestnimi številčnimi kodami, kinaj bi jih mnogi uspešno uporabljali za zdravljenje različnihbolezni. Na spletu je mogoče brati o ljudeh, ki so si po njegovimetodi menda pozdravili hude, neozdravljive bolezni ali so jim po operativnih posegih znova zrasli odstranjeni organi,kar je nepredstavljivo. Bistvo njegovega zdravljenja jevizualiziranje in koncentriranje na posebne številčne kode, sčimer bolni ljudje frekvenco določene bolezni nadomestijo sfrekvenco zdravja ter menda ozdravijo.
 
Številni prispevki o enem trenutno najpriljubljenejših ruskih znanstvenikov se berejokot znanstvena fantastika. Precej filmov o njegovi metodi si je mogoče ogledati nayoutubu. Marsikje ga imenujejo genialni jasnovidni znanstvenik, ki naj bi s proučevanjem nam nevidnih ravni bivanja na novo definiral zakone sveta. Pri tem mu pritrjujejo celo številni ruski znanstveniki. Še več: za njegovo metodo se je po svetuspecializiralo precej zdravnikov uradne medicine, ki jo z licenco poučujejo naprej.
Neozdravljivo je ozdravljivo?
S čim tako navdušuje? Akademik dr. Grigori Grabovoi,ki se je leta 1963 rodil v Kazahstanu, v svoji metodi najprej poudarja, da je vsak človek sam ustvarjalec svojega življenja. Vse, kar smo v preteklosti sami zavestno alinezavedno ustvarjali z mislimi in ravnanji, se zdaj kaže v zunanjih okoliščinah okoli
88215005.doc12.3.2012
 
2 / 43
nas, torej v našem zdravju. Kar lahko zatorej tudi sami spremenimo!
 
 Največ razprav so povzročili prav dokumentirani primeri ljudi, ki so si po njegovi metodi pozdravilinemogoče.
Odstranjeni organi se obnovijo.
Vlasta Arzenšek, ki je že veliko let razpeta medekonomijo in ezoteriko, ter je med prvimi pri nas, ki resno proučuje njegovo metodo,sicer pa se posveča uporabi Teslovih valov za zdravljenje in gradnji svetlobnega telesa, je opisala njegove prve dokumentirane uspehe: »Skupini vrhunskih znanstvenikov,zdravilcev in jasnovidcev, v zasedbi dr. Grigorija Grabovoija, Arkadija Petrova inIgorja Arepjeva, je leta 1998 uspelo obnoviti operativno odstranjen žolč in slepo črevoArkadija Petrova. To jim je uspelo s posebno tako imenovano energijsko informacijskometodo za regeneracijo organov, ki so jo razvili na podlagi informacijskega poljaoriginala, ki je spravljeno v vsakem organu. Drugi odmevnejši primer je iz leta 1992,ko je 57-letni Tatjani Pirošinkovi po štirih mesecih po odstranitvi maternice ta ponovnozrasla. Številnim so z njegovo metode zrasli tretji zobje. Lani je 73-letna profesoricaMarina iz Srbije dokumentirano dobila tri nove tretje zobe. Številni dosežki njegoveraziskovalne ekipe so medicinsko zapisani in notarsko overjeni.«
Smo le del informacijskega sistema. Grabovoijeve metode dela so energijskoinformacijske metode, ki spominjajo na igranje s števili in geometrijskimi liki, skaterimi lahko zavestno upravljamo svoje življenje.
Temelji na uporabi posebnihvečmestnih številčnih kod, zasnovanih na dejstvu, da vse v vesolju temelji nainformacijah. Skupek informacij so tudi vsak človek, bolezen ali življenjske okoliščine.Kar pomeni, da ima vsaka bolezen svojo frekvenco oziroma vibracijo, prav takozdravje.Zdrav človek je v ravnotežju. Če z mislimi in delovanjem to ravnotežje poruši, zboli.Zato mora znova vzpostaviti ravnotežje in doseči harmonijo, z njo pa zdravje. Vsakdoima moč, da z mislimi, besedami, koncentracijo in vizualiziranjem v življenju usmerjainformacije iz neželenega v želeno smer. Če želi namesto bolezni doseči zdravje, moratorej ta skupek informacij oziroma frekvenco bolezni popraviti. Ko frekvenco boleznizamenja s frekvenco zdravja, ozdravi. Ravno tako to lahko stori z vsemi drugimineželenimi okoliščinami v življenju, ki jih nadomesti z želenimi. Po dr. Grabovoijumora torej doseči stanje, v katerem vibriramo s frekvenco zdravja in smo zdravi.Vsakdo lahko z zavestnim delovanjem spreminja svet in katerokoli negativnoinformacijo pretvori v pozitivno.
S kodo spremenimo frekvenco.
A kako? Kaj sploh so in kako delujejo te priljubljeneGrabovoijeve številčne kode, ki se jih uporablja za ozdravitev pri vseh boleznih? To sovečinoma sedem-, osem-, devet- ali celo večmestna števila, ki jih je opisal v knjižniuspešnici Vzpostavljanje zdravja s koncentracijo na števila (v slovenski jezik še ni prevedena, op. p.). V teh je za več kot tisoč medicinskih diagnoz bolezni zapisal zavsako ustrezno številčno kodo, s katero človek spremeni frekvenco bolezni in se pozdravi. Seznam številčnih kod je mogoče najti na nekaterih straneh na svetovnemmedmrežju, ni pa jih dovoljeno objavljati v člankih.Kako natančno kode delujejo? »Vsaka taka Grabovoijeva kodna številka ima svojofrekvenco. Če je nekdo bolan, z osredotočanjem na tako številčno kodo vzpostavi
88215005.doc12.3.2012
 
3 / 43
 ponovno ravnovesje. Kode lahko uporabljamo tako, da se z njimi obkrožimo, jihnapišemo na predmete, kožo, si jih zamislimo na delovnem mestu ali v drugihokoliščinah, jih vizualiziramo in se nanje koncentriramo. Bolj ko se osredotočamo naizbrano številčno kodo, bolj se povezujemo z želenim, naj bo to zdravje ali življenjskeokoliščine, ki bi jih radi dosegli. Ko se koncentriramo na številčno kodo, se začnezdravljenje. Bolj ko vadimo, uspešnejši bomo. Če koda ne deluje, pomeni, da nismozadeli prave diagnoze bolezni. Rešitev je v iskanju druge diagnoze ali v uporabi drugekode, ki deluje bolj periferno.«Praviloma manj številčna koda zdravi večje število bolezni in nasprotno. Vsako številoima svoj pomen. Daljše ko je število, bolj je osebno, krajše ko je, širše deluje. Sicer dr.Grabovoi za te številčne kode pravi, da jih je dobil od stvarnika in jih je le posredovalčloveštvu.
Od uravnavanja teže do obnavljanja celic.
Z njihovo uporabo je mogoče vplivati naštevilna področja življenja; uravnotežiti telesno težo, obnoviti celice, se pomladiti,izboljšati svoj finančni položaj in tako dalje. S to metodo naj bi bilo mogoče doseči vse.Če je to v dobro vsemu človeštvu in tudi našemu planetu. »Vsakdo se mora odločitizase sam in sprejeti odgovornost, jasno izraziti namero in jo začeti izvajati. Pri delu stemi metodami je zelo pomembno, da verjamemo vase in v to, kar počnemo. Vendar taedinstvena metoda ne dopušča kombiniranja z drugimi metodami, še manj kakršnihkolimanipulacij.«
Vsi vplivamo drug na drugega.
Zdaj, poudarja Vlasta Arzenšek, smo na pragu velikihsprememb. Zaradi tega je še pomembneje, da začnemo spremembe pri sebi inizboljšave na bolje. »Ravno stik planeta Zemlja s fotonskim pasom Plejad namnapoveduje hitro in neizogibno spreminjanje. Pri tem gre za globalni skok zavesti. Smonamreč v postopku zdravljenja na vseh ravneh bivanja. Živimo v času odkrivanja laži inresnic, težimo k ravnotežju, da bi spoznali misijo svojega življenja in razloge življenjatukaj in sedaj. Novo znanje z uporabo številčnih kombinacij ponuja popolnoma novoenergijo. Koncentracija na števila povečuje hitrost misli, dokler se ta ne pokrije shitrostjo realizacije. Tu se rodi nova kakovost naše ustvarjalnosti v miru in radosti, vživosti in lahkotnosti bivanja. Slabe vibracije nas ne dosežejo več. To znanje jenamenjeno ljudem, ki smo rojeni v tem času, da bi razširili zavest in doprinesli k reševanju in harmoničnemu razvoju človeštva. Eno od težišč tega učenja je preprečevanje globalne svetovne katastrofe. Vsi smo hologramsko povezani, zato vsivplivamo drug na drugega. Sami izbiramo, kakšen svet si želimo okrog sebe. Kospreminjamo sebe, spreminjamo svet in nasprotno. Vsi smo eno, naša naloga pa je, dazačnemo spreminjati stvari pri sebi. Vse, kar naredimo v življenju, se zapiše vinformativno polje okrog nas. Če delamo v dobro sebi in drugim, pozdravimo sebe. Točuti vsa zemlja, ves živi svet. Kadar se zdravimo, zdravimo ves svet.« 
Prepoznajmo vzrok težave in poiščimo kodo za rešitev.
Kako rešujemo težave?»Ugotoviti moramo, kaj je prekinilo ravnovesje in nas pripeljalo do neugodja, bolečine,zavisti, trpljenja in žalosti. To moramo pri sebi prepoznati in poiskati ustrezno kodo, ki bi rešila težavo. Na primer, če nas doma nekaj moti in sprožimo prepir, poiščemo
88215005.doc12.3.2012

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
klim777 liked this
afiteam liked this
Jasna Aleksic liked this
Paolo Marzin liked this
Tadej Pretner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->