Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 02 1972

Tehnium 02 1972

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

 
Trilurlle
unUi canar, fie
şi
electronic, constituie c
şi
o
surpriză
plăcută,
atit pentru copii
şi
pentru
adulţi.
Pentru constructorul amator
însă,distracţia
constituie
totodată
si o
iniţiere
inmontajele mai complexe.Trebuie
să
menţionăm
de
la
inceput
că
montajulprezentat,
deşi
pare
să
fie simplu,
solicită
pentru a fi
realiz~t
cunoştinţe
electronice îndeajuns de avansate.
In
plus,
funcţie
de piesele
pe
care le vom puteaprocura, schema
va
implica, eventual,
şi
modificarea
unor
anumite valori. De remarcat
însă
că
la
acestmontaj, mai mult
ca
la
altele, schimbarea unei valoriaduce
după
sine necesitatea
schimbării
valorii altorpiese. Din acest motiv
recomandăm
neapărat
folosirea unui panou experimental înainte de realizarea
definitivă
a montajului.Clasa de precizie a pieselor folosite
să
fie
de
100/0
(cel
mult
20%).
i
o
ICOLAEGAlAMBOS
Dacă
analizăm
schema de principiu (fig.
1).
ob
servăm
că
tranzistorii TI
şi
T
2
formează
un multivibrator astabil
şi
sînt
prevăzuţi
cu
piesele aferentepentru baza de timp. Tranzistorul T
2,
in
afară
de a-
ceastă
funcţie,
mai '!re
încă
trei
funcţii
mai
puţin
vizibile la prima vedere.
Impreună
cu C
2
şi
Tr
2
tranzistorulT
2
formează
un oscilator cu autoblocare. in timpUl
oscilaţiilor,
tranzistorul T
2
redresează
o
alternanţă
şi
totodată
comandă
frecvenţa
de
oscilaţie
a multivibratorului astabil.
La
punerea
În
funcţiune,
TI
conduce, iar
Teste
Închis. Condensatorul
CI
este
descărcat
iniţial
şi
În
măsura
in
care se
încarcă
se
polarizează
tranzistorulT
2
prin curentul care trece prin
Tr1
şi
R
4
in acest
caz
Începe
să
funcţioneze
oscilatorul autoblocat formatdin T
l
C
2
şi
Tr
'
iar
TI
urmăreşte
oscilaţiile
din cauzacuplaJului prin C
s.
rn
timpul
Clscilaţiilor,
CI
se
încarcă
invers, ca un rezultat al
redresării
unei alternante
de
IIITRIIIIT
IIICIIIIII:
CUISIau
IIA
către
T
2'
Curentul
de
încărcare
pentru
CI
este mare
la
început,
f1)iezul
lui
Tr
l
se
saturează,inductanţa
fiind
mică.
In
măsura
mcărcării
condensatorului
CI'
curentul scade
şi
miezul lui
TI
începe
să
iasă
din
saturaţie
şi
creşte
astfel
impedanţa.
Rezultatul acestui fenomen este
un
ton
În
difuzorcare
la
început are o
frecvenţă
mai
Înaltă
şi
care des
creşte
În
măsura
În
care
se
măreşte
impedanţa
lui
Tr
'
Condensatorul
CI
devine repede pozitiv
în
raportcu masa
şi
efectul lui
de
polarizare asupra lui Teste 'Inlocuit
de
funcţionarea
oscilatorului astabif,respectiv curentul de
încărcare
prin C
4.
La
un
anumit
punct,C
4
se
Încarcă
În
aşamăsură
Încît
joncţiunea
bază-emiter
a lui T
2
este
polarizată
invers
pe
o por
ţiune
din
ce
1n
ce
mai
largă
la
fiecare ciclu. Oscilatorul începe
să
lucreze intermitent.
La
acest lucrucontribuie C
2
cu
încărcarea
acumulată
pe
timpul
jumătăţilor
de perioade
şi
care ajunge chiar
să
Închi
dă
complet pe
T,2.'
După
descărcarea
lui C
2,
T
2
osci
lează
din nou.
uin
cauză
că
C
2
are valoare
mică,
fenomenul
se
repetă
foarte repede
şi
produce «trilul»
de
canar.
La
un moment dat, C
4
se
descarcă
pînă
la
un
punctjcind nu mai contribuie
la
polarizarea lui T
2'
acestase închide; T
2
fiind inchis,
TI
se
deschide
şi
ciclul se
repetă.
Din
această
descriere a principiului de
funcţionare
reiese
importanţa
respectării
valorii pieselor, acesteaformînd circuite comp'exe de diferite constante detimp.
intrucit
etajul final format
tot
de
T
2
lucrează
direct
În
difuzor
fără
un
etaj tampon, orice schimbare
În
impedanţa
difuzorului
se
reflectă
În
circuitul
oscil~-
tor, producind schimbarea
frecvenţei
sunetului.
In
acest scop, pentru atenuarea fenomenului
se
mon
tează
rezistenţa
R in circuitul difuzorului.
Totodată
trebuie
eviţată
rezonanţa
cutiei
În
care se
montează
difuzorul.
In
acest scop trebuie
căptuşită
cutia
cu
materiale fonoizolante.Racordînd
la
secundarul lui
Tr
2
un amplificatorde
audiofrecvenţă,
montajul devine mai complex
şi
voluminos,
Însă
rezultatele sînt mai bune atît
ca
amplitudine cit
şi
ca stabilitate.
Ing.
ŞERBAN
GHINDEANU
Pentru iubitorii
mUZICII
ŞI,
In
primui rind!pentru cei care doresc
să"si
construiască
un
aparat capabil
să
reproducă
sunetele cores
punzătoare
notelor gamei,
dăm
mai jos schemaunui instrument simplu care
foloseşte
un
singur tranzistor. Desigur,
cu
acest aparat
nu se
pot
obţine
nici o sonoritate
ireproşabilă
şi
nici
un
volum mare. Totusi amatorilor care facprimii
paşi
În
domeniul construirii i'nstrumentelor electromuzÎcale, realizarea acestui aparat
le
va
aduce
satisfacţii
depline.
După
cum
se
poate observa
şi
din schema
de
pri~cipiu,
ap~ratul
este format dintr-un generator Simplu
de
Joasă
frecventă
cu
reactie induc
tivă,
realizat
cu
ajutorul unui 'tranzistor'
EFT
214,
EFT
213
sau EFT
212.
Valoarea reactiei
se
mo
?ifi~ă
~u
ajutorul
rezistenţelor
Rt-RB'
incluse
In
cirCUItul
d~
baza, care
determină
si
frecventa
oscilaţiilor.
Prin conectarea uneia din rezisten
ţel_e
R
1
-R
g
obţinem
o
autoexcitaţie,
deoareceprin
apăsarea
pe
unul din butoanele
11-18
se
introduc in circuitul bazei rezistente de diferitevalori. .Pentru stabilizarea regimului
de
lucru
al
tranzistorului
cu
temperatura,
În
circuitul emiterului a fost
inclusărezistenţa
R
10
Transformatorul
şi
difuzorul sînt
de
tipul celor folosite
la
radioreceptorul «Albatros». Rezistentele R -
R8
se
realizează
cu
ajutorul unor
potenţiomelri
semireglabili, astfel
ÎnCÎt
săpoată
fi montate
În
interiorul cutiei
pe
o/aca generatorului. Confec
ţionarea
butoanelor
I1-IB
depinde
de
gustul
şi
posibilităţile
realizatorului.Alimentarea aparatului
se
facebaterii
de
4,5
V,
legate
În
serie.
"
'.
 
Instrumentele
muzicale electronice, menite
să
conducă
la
unor
efecte muzicale deosebite, sînt
tot
mai
frecventfolosite. Aceste
instrumente
de obicei,
însă,
destul de com-costisitoare.Instrumentul descris
mai
afară
este
extrem
de deefecte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->